คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ "Internal Error 2755.1631" ระหว่างการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ Microsoft

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

832778
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
คุณได้รับการ "ข้อผิดพลาดภายในความ 2755.1631 " แจ้งความผิดพลาดในระหว่างการติดตั้ง โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์โปรแกรมติดตั้ง หรือบัญชีผู้ใช้อาจเสียหาย เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปรับเปลี่ยนสิทธิ์ในโฟลเดอร์การติดตั้ง หากไม่สามารถแก้ไขลักษณะการทำงานได้ คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมจากบัญชีผู้ดูแลที่แตกต่างกัน
อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้งผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในส่วน "นำไปใช้กับ" คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดภายใน 2755.1631
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นถ้าแบบมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณไม่มีสิทธิ์ในการติดตั้งในโฟลเดอร์
 • บัญชีผู้ใช้ Microsoft Windows XP เกิดความเสียหาย หรือเสียหาย
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับปรากฏ

วิธีที่ 1: ตรวจสอบว่า คุณมีสิทธิ์ในโฟลเดอร์การติดตั้ง

หมายเหตุ:เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้จึงอาจแตกต่างกันสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดูคู่มือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำตามขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ

Windows Vista:

 1. คลิกเริ่มการทำงานเริ่มการทำงานของปุ่มแล้ว คลิกเอกสาร.
 2. บนฮาร์ดดิสก์ที่มีการติดตั้ง Windows Vista ค้นหา และเปิดโฟลเดอร์ของ Windows แล้ว
 3. คลิกขวาโปรแกรมติดตั้งโฟลเดอร์ แล้วคลิกคุณสมบัติ. ถ้าไม่ปรากฏในโฟลเดอร์การติดตั้ง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์.
  2. ในการมุมมองแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์กล่องกาเครื่องหมาย
  3. ในการมุมมองแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นซ่อน (Reccomended) แฟ้มระบบปฏิบัติการที่มีป้องกันกล่องกาเครื่องหมาย
  4. คลิกตกลง.
 4. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ ตรวจสอบว่า กลุ่ม Everyone มีอ่าน และเขียนสิทธิ์
 5. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นอ่านอย่างเดียวกล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิกตกลง.

  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ คลิกนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ย่อย และแฟ้มนี้แล้ว คลิกตกลง.
 7. กำลังพยายามติดตั้งโปรแกรม

Windows XP:

 1. บนเดสก์ท็อป คลิกสองครั้งMy Computer.
 2. ค้นหา และจากนั้น ให้เปิดโฟลเดอร์ของ Windows
 3. คลิกขวาโปรแกรมติดตั้งโฟลเดอร์ แล้วคลิกคุณสมบัติ. ถ้ามองไม่เห็นโฟลเดอร์การติดตั้ง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์.
  2. ในการมุมมองแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์กล่องกาเครื่องหมาย
  3. ในการมุมมองแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นซ่อนแฟ้มระบบปฏิบัติการได้รับการป้องกันกล่องกาเครื่องหมาย
  4. คลิกตกลง.
 4. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ ตรวจสอบว่า กลุ่ม Everyone มีอ่าน และเขียนสิทธิ์
 5. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นอ่านอย่างเดียวกล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิกตกลง.

  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ คลิกนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ย่อย และแฟ้มนี้แล้ว คลิกตกลง.
 7. กำลังพยายามติดตั้งโปรแกรม
หากลักษณะการทำงานยังคง ไปยังวิธีถัดไป

วิธีที่ 2: การติดตั้ง จากส่วนกำหนดค่าที่แตกต่างกัน หรือ จากโปรไฟล์ใหม่

ถ้าคุณมีหลายบัญชีบนคอมพิวเตอร์นี้ พยายามที่จะติดตั้งโปรแกรมจากบัญชีผู้ดูแลที่แตกต่างกัน ถ้าคุณไม่มีบัญชีผู้ดูแลอื่น สร้างบัญชีผู้ดูแลใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ใช้ขั้นตอนที่เหมาะสม

Windows Vista:

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนที่เหมาะสม

คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ดูหัวข้อ"สร้างบัญชีผู้ใช้" ในวิธีใช้แบบออนไลน์ของ Windows และบริการเว็บไซต์ต่อไปนี้:

คอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ดูหัวข้อ"สร้างบัญชีผู้ใช้" ในวิธีใช้ของ Windows และการสนับสนุนบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ได้ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกบริการช่วยเหลือและวิธีใช้.
 2. ในการวิธีใช้การค้นหากล่อง หรือในนั้นวิธีใช้แบบออนไลน์ที่ค้นหากล่อง ชนิดสร้างบัญชีผู้ใช้แล้ว คลิกวิธีใช้การค้นหา.
 3. ในรายการของหัวข้อ คลิกสร้างบัญชีผู้ใช้.
 4. คลิกการเชื่อมโยงที่อธิบายถึงปัญหาที่คุณประสบได้ดีที่สุด
 5. ทำตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณกำลังประสบ
หลังจากที่คุณได้สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ เข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ใหม่ แล้ว ลองติดตั้งโปรแกรม

Microsoft Windows XP บ้าน Edition

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกบัญชีผู้ใช้.
 3. ในการงานการรับของกล่องรายการ คลิกสร้างบัญชีใหม่.
 4. พิมพ์ชื่อที่คุณต้อง การใช้สำหรับบัญชี แล้ว คลิกถัดไป.
 5. คลิกเพื่อเลือกนั้นคอมพิวเตอร์ผู้ดูแลระบบกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกสร้างบัญชี.
 6. ออก แล้ว เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ใหม่
 7. กำลังพยายามติดตั้งโปรแกรม

Microsoft Windows XP Professional

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกบัญชีผู้ใช้.
 3. ในการผู้ใช้แท็บ คลิกadd.
 4. พิมพ์ชื่อสำหรับบัญชีผู้ใช้ ชื่อเต็มของคุณ และคำอธิบายสำหรับบัญชีของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณถูกเซ็ตอัพเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ พิมพ์ชื่อโดเมน และคลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:ถ้ามีตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นคอมพิวเตอร์ที่แต่ละ (ไม่มีเครือข่าย) หรือในเครือข่ายเพียร์ระหว่าง คุณไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อโดเมน
 5. พิมพ์รหัสผ่านของผู้ใช้ แล้ว พิมพ์รหัสผ่านของผู้ใช้อีกครั้งเพื่อยืนยัน

  สิ่งสำคัญรหัสผ่านจะมีความเสี่ยง case ตัวอย่าง:MyPasswordและmypasswordจะถือว่าเป็นรหัสผ่านที่แตกต่างกันสอง
 6. คลิกถัดไป.
 7. เลือกระดับการเข้าถึงสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น.
 8. ออก แล้ว เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ใหม่
 9. กำลังพยายามติดตั้งโปรแกรม
ข้อมูลเพิ่มเติม

การคัดลอกข้อมูลผู้ใช้จากโปรไฟล์ของคุณไปยังโปรไฟล์ใหม่

Windows Vista:

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนที่เหมาะสม

คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ดูหัวข้อ "โอนแฟ้มและการตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น" ในวิธีใช้แบบออนไลน์ของ Windows และบริการเว็บไซต์ต่อไปนี้:

คอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ดูหัวข้อ "โอนแฟ้มและการตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น" ในวิธีใช้ของ Windows และการสนับสนุนบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ได้ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกบริการช่วยเหลือและวิธีใช้.
 2. ในการวิธีใช้การค้นหากล่อง หรือในนั้นวิธีใช้แบบออนไลน์ที่ค้นหากล่อง ชนิดการถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นแล้ว คลิกวิธีใช้การค้นหา.
 3. ในรายการของหัวข้อ คลิกการถ่ายโอนแฟ้มและการตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น.
 4. คลิกการเชื่อมโยงที่อธิบายถึงปัญหาที่คุณประสบได้ดีที่สุด
 5. ทำตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณกำลังประสบ

Windows XP:

 1. เข้าสู่ระบบในโปรไฟล์เก่า
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกแฟ้ม'และ'ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่า.
 3. คลิกถัดไปคลิกคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าแล้ว คลิกถัดไป.
 4. คลิกเพื่อเลือกนั้นอื่น ๆกล่องกาเครื่องหมาย
 5. ในการโฟลเดอร์หรือไดรฟ์กล่อง ชนิดC:\แล้ว คลิกถัดไป.
 6. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับสินค้าที่คุณต้องการถ่ายโอน:
  • เฉพาะการตั้งค่า
  • แฟ้มเท่านั้น
  • ทั้งแฟ้มและการตั้งค่า
  • การกำหนดเอง
 7. คลิกถัดไปสอง ครั้ง แล้ว แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น.
 8. เมื่อตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่าและแฟ้มเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกปิดการเข้าสู่ระบบ.
 9. เข้าสู่ระบบในโปรไฟล์ใหม่
 10. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกแฟ้ม'และ'ตัวช่วยสร้างการถ่ายโอนการตั้งค่า.
 11. คลิกถัดไปคลิกคอมพิวเตอร์ใหม่แล้ว คลิกถัดไป.
 12. คลิกเพื่อเลือกนั้นฉันไม่จำเป็นต้องใช้ดิสก์ตัวช่วยสร้าง ฉันได้แล้วเก็บแฟ้มและการตั้งค่าของฉันจากคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของฉันกล่องกาเครื่องหมาย
 13. คลิกเพื่อเลือกนั้นอื่น ๆกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเรียกดู.
 14. เลือกโฟลเดอร์ที่สิ้นสุดใน.UNC ในรากของไดรฟ์ C และจากนั้น คลิกถัดไป.
 15. คลิกเสร็จสิ้น.
 16. เลือกใช่การออกจากคอมพิวเตอร์
การตั้งค่าใหม่ไม่มีผลจนกว่าคุณออกจากระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคัดลอกข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ จากโปรไฟล์ของคุณ Windows XP ไปยังโปรไฟล์ใหม่ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
811151วิธีคัดลอกข้อมูลผู้ใช้ไปยังโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 832778 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/12/2015 22:57:41 - ฉบับแก้ไข: 4.0

 • Microsoft Digital Image Pro 10
 • Microsoft Digital Image Suite 10
 • Microsoft Picture It! Digital Image Pro 9.0
 • Microsoft Digital Image Standard 2006
 • Microsoft Digital Image Suite 2006 Trial Edition
 • Microsoft Digital Image Suite 2006
 • Microsoft Encarta Family Reference 2006
 • Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe 2005
 • Microsoft Encarta Encyclopedia 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Encarta Encyclopedia 2004 Standard Edition
 • Microsoft Encarta Premium 2007
 • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe and Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Standard Edition
 • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2004 Premium Edition
 • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
 • Microsoft Picture It! Premium 10
 • Microsoft Streets & Trips 2004 Standard Edition
 • Microsoft Streets & Trips 2003 Standard Edition
 • Microsoft Student with Encarta Premium 2007
 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kberrmsg kbprb kbmt KB832778 KbMtth
คำติชม