วิธีการดำเนินการจดหมายเวียน ในการทำงาน 7.0 และ 8.0 ทำงาน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:832797
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้มีคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจดหมายเวียนใน 7.0 การทำงานของ Microsoft และ 8.0 การทำงานของ Microsoft นอกจากนี้ วิดีโอนี้ให้ไว้ในบทความนี้เพื่อนำคุณผ่านทางจดหมายเวียน

กลับสู่ด้านบน

แฟ้มฐานข้อมูลการทำงานของจดหมายเวียน

จดหมายเวียนแฟ้มฐานข้อมูลที่ทำงาน ตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:ขั้นตอนเหล่านี้สมมติว่า คุณได้สร้างแฟ้มฐานข้อมูลที่ทำงานที่คุณต้องการจดหมายเวียนด้วย และที่คุณได้เลือกเรกคอร์ดที่คุณต้องรวมในจดหมายเวียนของคุณ
 1. เริ่มการทำงาน

  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดแล้ว คลิกLauncher งานทำงานของ Microsoft.
 2. ใน Launcher งานทำงาน คลิกโปรแกรม.
 3. ในการโปรแกรมรายการ คลิกทำงานตัวประมวลผลคำ.
 4. ในรายการงาน คลิกจดหมายเวียนเอกสาร.
 5. คลิกเริ่มการทำงานของงานนี้.

  การทำงานเริ่มตัวประมวลผลคำจะเดี๋ยวนี้ทำงาน
 6. ในการเปิดแหล่งข้อมูลกล่องโต้ตอบ คลิกผสานข้อมูลจากแฟ้มชนิดอื่น.
 7. ในการเปิดแหล่งข้อมูลเลือกแฟ้มฐานข้อมูลของคุณทำงาน กล่องโต้ตอบ และจากนั้น คลิกOPEN.

  หมายเหตุ:กระบวนการแทรกเขตข้อมูลกล่องโต้ตอบจะปรากฏในขณะนี้ ณจุดนี้ แฟ้มฐานข้อมูลการทำงานของคุณมีแนบเอกสารหลักจดหมายเวียน
 8. ตามความเหมาะสม พิมพ์เนื้อหาของคุณเอกสารหลักจดหมายเวียน--ตัวอย่างเช่น พิมพ์ฟอร์มจดหมาย

  วางเคอร์เซอร์ที่คุณต้องการให้เขตข้อมูลผสานของคุณเพื่อที่ปรากฏขึ้น ในการแทรกเขตข้อมูลกล่องโต้ตอบกล่อง เลือกฟิลด์ ที่คุณต้อง แล้ว คลิกแทรก. ดำเนินต่อให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้อง การแทรก แล้ว คลิกแทรกจนกว่าคุณมีฟิลด์ทั้งหมดที่คุณต้องการแทรก

  หมายเหตุ:เมื่อคุณแทรกเขตข้อมูลของคุณ พิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนและช่องว่างระหว่างเขตข้อมูล กด ENTER เพื่อย้ายไปที่บรรทัดใหม่ และเค้าโครงจะปรากฏ ตามที่คุณต้องการที่จัดรูปแบบแล้ว
 9. หลังจากที่คุณได้ แทรกเขตข้อมูล และการจัดรูปแบบ ตามที่คุณต้อง คลิกดูผลลัพธ์ในการแทรกเขตข้อมูลกล่องโต้ตอบเพื่อดูลักษณะของเขตข้อมูลของคุณ

  หมายเหตุ:ใช้แบบดูผลลัพธ์กล่องโต้ตอบเพื่อดูแต่ละระเบียนในแฟ้มฐานข้อมูลการทำงานที่คุณต้องการ
 10. ถ้าผลลัพธ์ของมุมมองไม่ถูกต้องรวมระเบียนที่คุณได้เลือกไว้ในแฟ้มฐานข้อมูลของคุณทำงาน ชี้ไปที่จดหมายเวียนในการเครื่องมือเมนู แล้วคลิกตัวกรองและเรียงลำดับ.

  ในการตัวกรองแท็บ คลิกใช้ระเบียนที่ทำเครื่องหมาย. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการกรองข้อมูลและการเรียงลำดับกล่องโต้ตอบ

  หมายเหตุ:คุณสามารถทำการกรองข้อมูลบางอย่างขั้นสูงและการเรียงลำดับของแฟ้มข้อมูลของคุณก่อนที่คุณดำเนินการจดหมายเวียนของคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่คุณต้องการจริง ๆ สำหรับความช่วยเหลือในการตัวกรองและเรียงลำดับคลิกแท็บวิธีใช้(?), แล้ว คลิกพื้นที่แจ้งเตือนที่คุณต้องการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 11. คลิกปิด(x) เพื่อปิดการดูผลลัพธ์กล่องโต้ตอบ
กลับสู่ด้านบน

จดหมายเวียน ด้วยสมุดที่อยู่การทำงานของคุณ

เมื่อต้องการจดหมายเวียนที่ใช้กับสมุดบัญชีที่อยู่ทำงานของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:ขั้นตอนเหล่านี้สมมติว่า คุณมีสมุดที่อยู่ของคุณสร้างขึ้นในการทำงานที่คุณต้องการกับจดหมายเวียน
 1. เริ่มการทำงาน

  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดแล้ว คลิกLauncher งานทำงานของ Microsoft.
 2. ใน Launcher งานทำงาน คลิกโปรแกรม.
 3. ในการโปรแกรมรายการ คลิกทำงานตัวประมวลผลคำ.
 4. ในรายการงาน คลิกซองจดหมาย.

  ในตัวอย่างนี้ จดหมายของคุณผสานรายการที่อยู่ของคุณไปยังซองจดหมาย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำจดหมายเวียนที่แตกต่างกันได้กับรายการที่อยู่ของคุณเช่นป้ายจ่าหน้าจดหมายหรือเอกสารจดหมายเวียน
 5. คลิกเริ่มการทำงานของงานนี้.
 6. ในการซองจดหมายกล่องโต้ตอบ คลิกซองจดหมายจดหมายเวียนแล้ว คลิกตกลง.
 7. ในการการตั้งค่าซองจดหมายกล่องโต้ตอบ เลือกขนาดซองจดหมายที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกสร้างเอกสาร.
 8. ในการเปิดแหล่งข้อมูลกล่องโต้ตอบ คลิกผสานจากสมุดรายชื่อ.

  หมายเหตุ:กระบวนการแทรกเขตข้อมูลกล่องโต้ตอบจะปรากฏในขณะนี้ ณจุดนี้ สมุดที่อยู่การทำงานของคุณมีแนบของเอกสารหลักจดหมายเวียน (ซองจดหมายของคุณ)
 9. ตามความเหมาะสม พิมพ์เนื้อหาของเอกสารหลักจดหมายเวียน

  ตัวอย่างเช่น เนื่องจากคุณเลือกซองจดหมายในขั้นตอนที่ 4 มันมีเวลาในการแทรกเขตข้อมูลผสานของคุณลงในซองจดหมายของคุณ (เอกสารหลักจดหมายเวียน) วางเคอร์เซอร์ที่คุณต้องการให้เขตข้อมูลผสานของคุณปรากฏ ในการแทรกเขตข้อมูลกล่องโต้ตอบกล่อง เลือกฟิลด์ ที่คุณต้อง แล้ว คลิกแทรก. ดำเนินต่อให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้อง การแทรก แล้ว คลิกแทรกจนกว่าคุณมีฟิลด์ทั้งหมดที่คุณต้องการแทรก ในเวลาเดียวกัน พิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนและช่องว่างระหว่างแต่ละเขตข้อมูลที่คุณใส่ เมื่อต้องการให้ย้ายไปยังบรรทัดถัดไปเพื่อเค้าโครงแบบฟิลด์ที่อยู่ของคุณ กด ENTER

  หมายเหตุ:ไม่ลืมยัง พิมพ์ที่อยู่ของคุณส่งคืนสินค้าตามความเหมาะสม
 10. หลังจากที่คุณได้ แทรกเขตข้อมูล และการจัดรูปแบบ ตามที่คุณต้อง คลิกดูผลลัพธ์ในการแทรกเขตข้อมูลกล่องโต้ตอบเพื่อดูลักษณะของเขตข้อมูลของคุณ

  หมายเหตุ:ใช้แบบดูผลลัพธ์กล่องโต้ตอบเพื่อดูแต่ละระเบียนในแฟ้มฐานข้อมูลการทำงานที่คุณต้องการ
 11. ถ้ามุมมองผลลัพธ์ไม่ถูกต้องรวมอยู่ที่คุณต้องการในสมุดรายชื่อ ชี้ไปที่จดหมายเวียนในการเครื่องมือเมนู แล้วคลิกเลือกชื่อ.

  ในการเลือกชื่อกล่องโต้ตอบ เลือกชื่อในที่อยู่ของมูลค่าที่คุณต้อง และจากนั้น คลิกเลือกเมื่อต้องการเพิ่มชื่อนั้นไปชื่อการแจกจ่ายผสานรายการ คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการเลือกชื่อกล่องโต้ตอบกล่อง
 12. คลิกปิด(x) เพื่อปิดการดูผลลัพธ์กล่องโต้ตอบ
กลับสู่ด้านบน

ใช้แฟ้มกระดาษคำนวณการทำงานเป็นแหล่งข้อมูลจดหมายเวียน

 1. เริ่มการทำงานตัวประมวลผลของ Word
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่จดหมายเวียนแล้ว คลิกเปิดแหล่งข้อมูล.
 3. ในการเปิดแหล่งข้อมูลกล่องโต้ตอบ คลิกผสานข้อมูลจากแฟ้มชนิดอื่น.
 4. ในการเปิดแหล่งข้อมูลกล่องโต้ตอบ การเปลี่ยนแปลงนั้นแฟ้มของชนิดเมื่อต้องการแฟ้มทั้งหมด. ค้นหาแฟ้มของกระดาษคำนวณการทำงานที่คุณต้องการใช้แล้ว
 5. คลิกสองครั้งที่แฟ้มกระดาษคำนวณการทำงาน
 6. ในการเลือกชนิดแฟ้มกล่องโต้ตอบ คลิกMicrosoft Excel 8.0แล้ว คลิกตกลง.
 7. คลิกเหมาะสมใช่หรือไม่มีเกี่ยวกับแถวแรกเป็นชื่อของฟิลด์
 8. ในการเลือกแผ่นงานหรือตารางกล่องโต้ตอบ ชนิดsheet1แล้ว คลิกตกลง. ขณะนี้ คุณจะเห็นการแทรกเขตข้อมูลกล่องโต้ตอบที่คุณสามารถแทรกเขตข้อมูลที่คุณต้องการในเอกสารเวียนของคุณ

  หมายเหตุ:ชื่อแผ่นงาน SHEET1 คือ case insensitive และเฉพาะสหรัฐอเมริกาอังกฤษ ตารางต่อไปนี้แสดงชื่อของแผ่นงานสำหรับภาษาอื่น ๆ:
  ภาษาชื่อแผ่นงาน
  บราซิลPlanilha
  เช็กรายการ
  เดนมาร์กArk
  เยอรมันBlatt
  กรีกΦύλλο
  ฟินแลนด์Taulukk
  ฝรั่งเศสFeuille
  ฮังการีlap
  โปรตุเกสFolha
  อิตาลีFoglio
  เนเธอร์แลนด์ (ดัตช์)Blad
  นอรเวย์Ark

กลับสู่ด้านบน

ดำเนินการจดหมายเวียนของคุณ

 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกการพิมพ์.
 2. หากคุณดูผลลัพธ์ในจดหมายเวียนของคุณ และ noticed ว่า บรรทัดว่างถูกไม่ถูกระงับ คลิกเพื่อเลือกนั้นไม่พิมพ์บรรทัดที่ มีเขตข้อมูลที่ว่างเปล่ากล่องกาเครื่องหมาย
 3. ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
  • คลิกตกลงเมื่อต้อง การดำเนินการจดหมายเวียนของคุณ และ การพิมพ์ซองจดหมายของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ ถ้าคุณเลือกอ็อพชันนี้ ส่วนที่เหลือของขั้นตอนในบทความนี้อาจใช้ไม่
  • เมื่อต้องการบันทึกจดหมายเวียนของคุณไปยังเอกสารใหม่เพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ในภายหลัง คลิกเพื่อเลือกนั้นส่งผลลัพธ์การผสานไปยังเอกสารใหม่กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 4. เอกสารใหม่ที่ประกอบด้วยรายการที่อยู่ที่ถูกผสานของคุณจะเปิดขึ้นในขณะนี้ เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มนี้สำหรับการพิมพ์ในภายหลัง คลิกบันทึกในการแฟ้ม:เมนู
 5. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ ชนิดชื่อสำหรับเอกสารใหม่ของคุณในการชื่อแฟ้มกล่อง (ตัวอย่าง ชนิดซองจดหมายของฉัน) แล้ว คลิกบันทึก.
วิธีนี้จะสร้างตัวประมวลผลคำการทำงานเอกสารใหม่ (*.wps) ที่ประกอบด้วยเพจทั้งหมด (ในกรณีนี้ ซองจดหมายของคุณทั้งหมด), และคุณสามารถพิมพ์เอกสารในภายหลังเพื่อทำการส่งเมล์ของคุณ

กลับสู่ด้านบน

ดูวิดีโอของจดหมายเวียนทำงาน

เมื่อต้องดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจดหมายเวียน คลิกการเล่นปุ่มบน Microsoft Windows Media Player ตัวแสดง:หมายเหตุ:เมื่อต้องการดูวิดีโอนี้ Microsoft Windows Media Player 7.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ การขอรับรุ่นล่าสุดของ Windows Media player เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:กลับสู่ด้านบน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 832797 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 05:33:06 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Works 7.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbmt KB832797 KbMtth
คำติชม