ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

strong>เมนู คลิกClose and Return to Microsoft Word.
 • In Word 2003 or Word 2002, on theเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่Macroแล้ว คลิกการรักษาความปลอดภัย.

  ใน Word 2007 คลิกการนักพัฒนาแท็บ แล้วคลิกMacro Securityในการรหัสกลุ่ม
 • In Word 2003 or Word 2002, on theSecurity Leveltab, change your security level toMediumแล้ว คลิกตกลง.

  In Word 2007, underMacro Settingsคลิกเพื่อเลือกนั้นEnable all macrosตัวเลือก
 • Close your document.
 • Reopen your Word document.
 • คลิกเปิดการใช้งานแมโครในการSecurity Warningกล่องโต้ตอบ
 • The field should now update automatically in your Word document.
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  The FILENAME field will be updated automatically when you switch to print preview or when you print the document.

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  211629Which fields are updated when you open, repaginate, or print document
  For more information about AutoOpen macros, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  286310Behavior of AutoExec and AutoLoad macros in Word
  WD2007

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

  คุณสมบัติ

  รหัสบทความ: 832897 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/18/2011 17:26:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
  • kbprb kbmt KB832897 KbMtth
  คำติชม