การแก้ไข: คำสั่ง PSS DBCC อาจทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึงและข้อผิดพลาด 17805 ใน SQL Server 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:832977
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง DBCC PSS หรือ STACKDUMP DBCC undocumented ในขณะที่เซิร์ฟเวอร์กำลังประมวลผลการบัฟเฟอร์สำหรับการป้อนค่าสำหรับการสอบถามขาเข้า ต่าง ๆ ของการละเมิดการเข้าถึงและข้อผิดพลาด 17805 อาจเกิดขึ้น ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นเมื่อโปรแกรมประยุกต์ส่งเป็นกระบวนการระยะไกลที่มีขนาดใหญ่เรียก (RPC) สำหรับการป้อนค่าบัฟเฟอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีบัฟเฟอร์การป้อนค่า RPC มากกว่า หรือเท่ากับกิโลไบต์ 8 อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นแม้ว่าบัฟเฟอร์ที่ป้อนเข้ามีน้อยกว่า 4 กิโลไบต์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 17805 ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาด:
ข้อผิดพลาด: 17805 ความรุนแรง: 20 สถานะ: 3
บัฟเฟอร์ที่ไม่ถูกต้องได้รับจากไคลเอนต์

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากจุดบกพร่องที่พบในคำสั่ง DBCC PSS undocumented อาจทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึงใน Microsoft SQL Server ภายใต้สถานการณ์บางรุ่นทั้งหมด คำสั่งนี้ถูกใช้ โดยโปรแกรมอรรถประโยชน์ดังต่อไปนี้ แต่มีการแก้ไข:
 • Microsoft SQL Server 2000 สุดวิธีปฏิบัติ Analyzer 1.0 Beta
 • Microsoft SQL Server 2000 การบล็อคสคริปต์การตรวจสอบ
 • pssdiagสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ PSSDIAG คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  830232โปรแกรมอรรถประโยชน์การเก็บรวบรวมข้อมูล PSSDIAG
ดูส่วน "วิธีแก้ปัญหา" ในบทความนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมอรรถประโยชน์การปรับปรุง

หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการเหล่านี้โปรแกรมอรรถประโยชน์ ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากคำสั่ง DBCC PSS
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  31-May-2003 18:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe     28-Oct-2003 04:21 2000.80.873.0   315,968 Custtask.dll    02-Oct-2003 20:59 2000.80.867.0   33,340 Dbmslpcn.dll    25-Apr-2003 02:12          786,432 Distmdl.ldf  25-Apr-2003 02:12         2,359,296 Distmdl.mdf  30-Jan-2003 01:55            180 Drop_repl_hotfix.sql  12-Sep-2003 03:26 2000.80.859.0  1,905,216 Dtspkg.dll     26-Aug-2003 20:16 2000.80.854.0   528,960 Dtspump.dll     23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll      23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll     24-Apr-2003 02:51          747,927 Instdist.sql  03-May-2003 01:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll     01-Apr-2003 02:07           1,873 Odsole.sql  05-Apr-2003 01:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll    07-May-2003 20:41 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll    02-Apr-2003 21:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe      02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll    04-Aug-2003 18:17          550,780 Procsyst.sql  12-Sep-2003 00:37           12,305 Qfe469315.sql  22-May-2003 22:57           19,195 Qfe469571.sql  06-Sep-2003 01:36         1,090,932 Replmerg.sql  06-Sep-2003 07:18 2000.80.858.0   221,768 Replprov.dll    06-Sep-2003 07:18 2000.80.858.0   307,784 Replrec.dll     06-Sep-2003 00:00         1,087,150 Replsys.sql  13-Aug-2003 16:28          986,603 Repltran.sql  22-Oct-2003 00:08 2000.80.871.0   57,916 Semnt.dll      29-Jul-2003 20:13 2000.80.819.0   492,096 Semobj.dll     31-May-2003 18:27 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll  05-Aug-2003 21:06          127,884 Sp3_serv_uni.sql  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0  4,215,360 Sqldmo.dll     07-Apr-2003 17:44           25,172 Sqldumper.exe    19-Mar-2003 18:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll  27-Sep-2003 04:42 2000.80.865.0   180,792 Sqlmap70.dll    03-Sep-2003 02:56 2000.80.857.0   188,992 Sqlmmc.dll     02-Sep-2003 23:03 2000.80.857.0   479,232 Sqlmmc.rll  22-Oct-2003 00:08 2000.80.871.0   401,984 Sqlqry.dll     08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll    25-Nov-2003 22:58 2000.80.879.0  7,606,353 Sqlservr.exe    25-Jul-2003 21:44 2000.80.845.0   590,396 Sqlsort.dll     08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll     02-Oct-2003 20:59 2000.80.867.0   33,340 Ssmslpcn.dll    01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll    01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll    28-Oct-2003 04:21 2000.80.873.0   123,456 Stardds.dll     01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   158,240 Svrnetcn.dll    31-May-2003 18:59 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe    30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll       02-Jul-2003 00:19 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll   
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

การหลีกเลี่ยงปัญหา
จนกว่าจะแก้ไขที่เน้นปัญหาเกี่ยวกับ PSS DBCC ที่นำออกใช้คำสั่ง Microsoft แนะนำให้ คุณไม่ใช้คำสั่งนี้ในการผลิตการอินสแตนซ์ของ SQL Server การใช้คำสั่ง DBCC PSS ถูกเอาออกจากโปรแกรมอรรถประโยชน์เหล่านี้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับอรรถประโยชน์ที่คุณกำลังใช้):
 • ถ้าคุณใช้ใน SQL Server 2000 ที่ดีที่สุดวิธีปฏิบัติตัววิเคราะห์ 1.0 Beta ดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดทันที โดยแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?amp;displaylang=en&familyid=B352EB1F-D3CA-44EE-893E-9E07339C1F22&displaylang=en
 • ถ้าคุณใช้ SQL Server 2000 การบล็อคสคริปต์ตรวจหา รับสคริปต์ที่มีการปรับปรุงจากบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  271509วิธีการตรวจสอบการบล็อก SQL Server 2000
 • ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ PSSDIAG ติดต่อผลิตภัณฑ์บริการสนับสนุน Microsoft (PSS) เพื่อขอรับรุ่นของเครื่องมือที่ไม่เรียกใช้คำสั่ง DBCC PSS สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ PSS เยี่ยมชมไปยังเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://support.microsoft.com/default.aspx?pr=cntactms
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 832977 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/27/2014 02:17:46 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition, Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB832977 KbMtth
คำติชม