คุณได้รับการ "รหัสข้อผิดพลาด: ความ 2779 " แจ้งความผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง Windows 2.0 บริการของ SharePoint สร้างฐานข้อมูลเนื้อหาใหม่ หรือ provision เซิร์ฟเวอร์เสมือนใหม่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:833019
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ถ้าคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 โดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้นหลังจากเดือน 24 พฤศจิกายน 2003 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
รายการข้อมูลเมตา 'C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\bin\sqmcfg.dll' ไม่มีอยู่ หรือมีลายเซ็นไม่ถูกต้อง (รหัสข้อผิดพลาด: 2779)
ถ้าคุณพยายาม provision เซิร์ฟเวอร์เสมือนใหม่ หรือคุณพยายามสร้างฐานข้อมูลเนื้อหาใหม่เมื่อคุณเรียกใช้ Windows 2.0 บริการของ SharePoint โดยใช้ Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE) หลังจากเดือน 24 พฤศจิกายน 2003 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
รายการข้อมูลเมตา 'C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\bin\sqmsto.dll' ไม่มีอยู่ หรือมีลายเซ็นไม่ถูกต้อง (รหัสข้อผิดพลาด: 2779)
หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE) มีการติดตั้งเมื่อคุณเลือกการติดตั้งแบบปกติในระหว่างการติดตั้ง Windows 2.0 บริการของ SharePoint
สาเหตุ
ปัญหานี้มีสาเหตุจากรหัสที่สามารถตรวจสอบลายเซ็นของการเชื่อมโยง dynamic ห้อง (DLL) ที่มีการติดตั้ง ด้วย Windows 2.0 บริการของ SharePoint ข้อผิดพลาดในอัลกอริทึมการตรวจสอบไม่อนุญาตให้ลายเซ็นของ DLLs เพื่อที่สามารถตรวจสอบ การติดตั้ง Windows 2.0 บริการของ SharePoint ทั้งหมดพบลักษณะการทำงานนี้หลังจากเดือน 24 พฤศจิกายน 2003
การแก้ไข

ติดตั้งใหม่

ถ้าคุณกำลังติดตั้ง Windows 2.0 บริการของ SharePoint เป็นครั้งแรก ดาวน์โหลด และติดตั้งการสร้าง rereleased ของ Windows 2.0 บริการของ SharePoint รุ่น rereleased รวมถึงการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ DLL แก้ไขปัญหาการตรวจสอบลายเซ็น ถ้าคุณดาวน์โหลด และติดตั้งรุ่น rereleased ไม่ใช้กระบวนการที่ให้ไว้ในส่วน "วิธีแก้ปัญหา" ของบทความนี้

การติดตั้งที่มีอยู่

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
829358การปรับปรุงที่สำคัญสำหรับ SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) บน Windows Server 2003 มีพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ Windows Update
For more information about another issue that is fixed in the Critical Update for SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) on Windows Server 2003 (KB829358) update, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
833183You receive a "Cannot connect to the configuration database" error message when you access your Windows SharePoint Services Web site
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
This problem does not apply to Windows SharePoint Services 2.0 deployments that use Microsoft SQL Server 2000 for data storage. It also does not affect Windows SharePoint Services 2.0 sites that have already been provisioned.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 833019 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 05:37:12 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdatabase kberrmsg kbwebservices kbsetup kbtshoot kbpubtypekc kbprb kbmt KB833019 KbMtth
คำติชม