การแก้ไข: xp_sendmail การขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ไม่ทำงานเสร็จสมบูรณ์ ใน SQL Server 2000 SP2 หรือในภายหลัง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:833045
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามส่งข้อความอีเมล โดยใช้การxp_sendmailขยายกระบวนงานที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2 (SP2) หรือใหม่ กว่าxp_sendmailขยายกระบวนงานที่เก็บไว้อาจไม่ทำงานเสร็จสมบูรณ์ คุณอาจได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดต่อไปนี้::
เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 18025 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัด 0
xp_sendmail: ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดจดหมาย 0x80040115
หมายเหตุ:เกิดปัญหานี้โดยปกติเมื่อมีสองเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ไม่มีการสูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft SQL Server 2000 และคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Exchange Server
 • มีการเริ่มระบบใหม่หลังจากการดำเนินการแรกของเซิร์ฟเวอร์ Exchangexp_sendmailขยายกระบวนงานที่เก็บไว้บนอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version       Size  File name  ---------------------------------------------------------------------  31-May-2003 18:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe     28-Oct-2003 04:21 2000.80.873.0   315,968 Custtask.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   33,340 Dbmslpcn.dll    25-Apr-2003 02:12          786,432 Distmdl.ldf  25-Apr-2003 02:12         2,359,296 Distmdl.mdf  30-Jan-2003 01:55            180 Drop_repl_hotfix.sql  12-Sep-2003 03:26 2000.80.859.0  1,905,216 Dtspkg.dll     26-Aug-2003 20:16 2000.80.854.0   528,960 Dtspump.dll     23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll      23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll     24-Apr-2003 02:51          747,927 Instdist.sql  03-May-2003 01:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   90,692 Msgprox.dll     01-Apr-2003 02:07           1,873 Odsole.sql  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   62,024 Odsole70.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   25,144 Opends60.dll    07-May-2003 18:47          132,096 Opends60.pdb  30-Jan-2004 16:28 2000.80.911.0   57,904 Osql.exe      02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll    04-Aug-2003 18:17          550,780 Procsyst.sql  12-Sep-2003 00:37           12,305 Qfe469315.sql  22-May-2003 22:57           19,195 Qfe469571.sql  30-Jan-2004 01:16         1,090,380 Replmerg.sql  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   221,768 Replprov.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   307,784 Replrec.dll     29-Jan-2004 23:24 2000.80.911.0   159,813 Replres.rll  06-Sep-2003 00:00         1,087,150 Replsys.sql  13-Aug-2003 16:28          986,603 Repltran.sql  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   287,304 Rinitcom.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   57,916 Semnt.dll      29-Jul-2003 20:13 2000.80.819.0   492,096 Semobj.dll     31-May-2003 18:27 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll  02-Jan-2004 19:42 2000.80.904.0   53,832 Snapshot.exe    09-Dec-2003 20:07          117,834 Sp3_serv_uni.sql  05-Feb-2004 00:46 2000.80.913.0   28,672 Sqlagent.dll    05-Feb-2004 00:47 2000.80.913.0   311,872 Sqlagent.exe    19-Feb-2004 18:02 2000.80.916.0   168,001 Sqlakw32.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0  4,215,360 Sqldmo.dll     07-Apr-2003 17:44           25,172 Sqldumper.exe    29-Jan-2004 23:17 2000.80.911.0   28,672 Sqlevn70.rll  05-Mar-2004 17:13 2000.80.922.0   180,792 Sqlmap70.dll    03-Sep-2003 02:56 2000.80.857.0   188,992 Sqlmmc.dll     02-Sep-2003 23:03 2000.80.857.0   479,232 Sqlmmc.rll  22-Oct-2003 00:08 2000.80.871.0   401,984 Sqlqry.dll     30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   57,920 Sqlrepss.dll    09-Mar-2004 19:54 2000.80.922.0  7,614,545 Sqlservr.exe    09-Mar-2004 19:57         12,788,736 Sqlservr.pdb  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   590,396 Sqlsort.dll     30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   45,644 Sqlvdi.dll     30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   106,588 Sqsrvres.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   33,340 Ssmslpcn.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   82,492 Ssnetlib.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   25,148 Ssnmpn70.dll    28-Oct-2003 04:21 2000.80.873.0   123,456 Stardds.dll     30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   158,240 Svrnetcn.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   76,416 Svrnetcn.exe    30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll       30-Apr-2003 23:52          132,096 Ums.pdb  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   98,872 Xpweb70.dll  
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย และจากนั้น ส่งอีเม คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการลองส่งใหม่สำหรับการxp_sendmailขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ โดยการกำหนดค่ารายการรีจิสทรี หรือ โดยการเพิ่มตรรกะการลองส่งใหม่รหัสโปรแกรมประยุกต์ของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
 • วิธีที่ 1: การกำหนดค่าตัวเลือกการลองส่งใหม่สำหรับการxp_sendmailกระบวนงานที่เก็บไว้แบบขยาย

  โดยค่าเริ่มต้น หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เมื่อนั้นxp_sendmailพบส่วนขยายกระบวนงานที่เก็บไว้hresult = 0x80040115กระบวนการxp_sendmailกระบวนงานที่เก็บไว้แบบขยายพยายามส่งอีเมอีกครั้งหลังจากนั้น sleeps สำหรับมิลลิวินาที 1000 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดหมายเลขของการลองใหม่หลายครั้งและช่วงเวลารอคอยสำหรับแต่ละลองส่งใหม่

  สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
  1. เมื่อต้องการกำหนดหมายเลขของการลองใหม่ เพิ่มNumberOfTimesToRetryOnNetworkErrorค่ากับรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ dword และตั้งค่าแล้ว:
   • สำหรับกรณีที่เป็นค่าเริ่มต้นของ SQL Server 2000 ใช้ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer ในรีจิสตรีคีย์
   • สำหรับอินสแตนซ์ที่มีชื่อของ SQL Server 2000 ใช้ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft Server\ SQLชื่ออินสแตนซ์\MSSQLServer รีจิสตรีคีย์
  2. การตั้งค่าช่วงเวลารอคอยสำหรับการxp_sendmailตัวเลือกการลองใหม่อีกครั้ง เพิ่มWaitIntervalForRetryOnNetworkErrorค่ากับรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ dword และตั้งค่าแล้ว:
   • สำหรับกรณีที่เป็นค่าเริ่มต้นของ SQL Server 2000 ใช้คีย์รีจิสทรี HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer
   • สำหรับอินสแตนซ์ที่มีชื่อของ SQL Server 2000 ใช้ Server\ ของ SQL HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoftชื่ออินสแตนซ์\MSSQLServer รีจิสตรีคีย์
 • วิธีที่ 2: เพิ่มตรรกะรหัสแอพลิเคชันของการลองใหม่อีกครั้ง

  โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดค่าเป็นเซิร์ฟเวอร์จดหมาย
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายและโปรแกรมควบคุมที่สอดคล้องกันทำงานอย่างถูกต้อง
  3. ใช้ตรรกะเหมาะสมในสคริปต์ Transact SQL ที่คุณใช้เพื่อส่งข้อความอีเมล์ โดยใช้การxp_sendmailขยายกระบวนงานที่เก็บไว้เพื่อให้สามารถถูกส่งข้อความอีเมล์ใหม่หลังจากเกิดความล้มเหลว เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณสามารถใช้สคริปต์ Transact SQL ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
   DECLARE@EmailAddTO varchar(30),@EmailSubject varchar(130),@EmailText varchar(255),@return int,@Counting int BEGIN/* SET value */SET @return = 0 SET @Counting = 0 SET @EmailSubject = 'TEST EMAIL' SET @EmailText = 'This is a test email'SET @EmailAddTO = '<RecipientAddress>' /* LOOP. If e-mail is sent, break loop; ELSE WAIT 10 seconds, and then RETRY. */WHILE 1=1BEGINSET @Counting = @Counting + 1EXEC @return = master.dbo.xp_sendmail @recipients = @EmailAddTO,@message = @EmailText ,@subject = @EmailSubject/* CHECK value, break if SUCCESS */IF @return = 0BEGINPRINT 'EMAIL SENT'BREAKENDELSEBEGIN/* Try 5 times */IF @Counting = 5BREAK PRINT 'EMAIL FAILED, WAIT 10 SECONDS, TRY AGAIN'/* 000 hours, 00 minutes, and 10 seconds */WAITFOR DELAY '000:00:10'ENDENDENDGO
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อคุณส่งข้อความอีเมล โดยใช้การxp_sendmailขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ การxp_sendmailขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ทำให้การเรียก MAPI API จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกการลองส่งใหม่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เท่านั้นเพิ่มสำหรับโทรเดียวที่ทำให้เกิดความล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
hresult = 0x80040115
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
263556วิธีการกำหนดค่าจดหมาย SQL
315886ปัญหาทั่วไปของ SQL จดหมาย
820220ข้อผิดพลาด 0x80070005 หรือ 0x80040005 เกิดขึ้นเมื่อคุณส่งอีเมล์ โดยใช้ xp_sendmail ที่ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 833045 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 05:37:23 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbregistry kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbemail kbdll kbprb kberrmsg kbsqlservmail kbmt KB833045 KbMtth
คำติชม