คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด 0x800A01AD ในขณะที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ Windows Update

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:833766
อาการ
เมื่อคุณพยายามเข้าถึงการปรับปรุงเว็บไซต์ Microsoft Windows คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Windows พบข้อผิดพลาด และไม่สามารถแสดงหน้าการร้องขอ
นอกจากนี้คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
คอมโพเนนต์ ActiveX 0x800a01AD ไม่สามารถสร้างวัตถุ
นอกจากนี้คุณอาจได้รับในรายการต่อไปนี้ในแฟ้ม Windows Update.log:
Error   IUENGINE    Determining machine configuration (Error 0x80040154: Class not registered)
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ไม่มีการติดตั้ง Microsoft XML Parser (MSXML) 3.0 Service Pack 4 (SP4)
 • ไฟล์โปรแกรม MSXML ถูกลงทะเบียนอย่างไม่ถูกต้อง
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลงทะเบียนไฟล์โปรแกรม MSXML ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ คุณอาจไม่ได้ติดตั้งแฟ้มที่มีการระบุไว้ในขั้นตอนที่ 4 และ 6 ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณไม่มีแฟ้มเหล่านี้ เมื่อคุณพยายามลงทะเบียนแฟ้ม คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
LoadLibrary("ชื่อแฟ้ม.dll") ล้มเหลว - ชื่อแฟ้มที่ระบุไม่พบ
คุณสามารถละเว้นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ และไปขั้นตอนถัดไป

หมายเหตุ เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไปตามคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ให้ดูเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่AllProgramsชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดแล้ว คลิ กพรอมต์คำสั่ง
 2. ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งพิมพ์Regsvr32 C:\Windows\System32\Msxml.dllและ pressENTER แล้ว
 3. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิกตกลง:
  DllRegisterServer inC:\Windows\System32\Msxml.dll DLL เรียบร้อยแล้ว
 4. ชนิด Regsvr32C:\Windows\System32\Msxml2.dllแล้ว กด ENTER
 5. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิกตกลง:
  DllRegisterServer inC:\Windows\System32\Msxml2.dll DLL เรียบร้อยแล้ว
 6. ชนิด Regsvr32C:\Windows\System32\Msxml3.dllแล้ว กด ENTER
 7. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิกตกลง:
  DllRegisterServer inC:\Windows\System32\Msxml3.dll DLL เรียบร้อยแล้ว
 8. ปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง
IE Winup

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 833766 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/20/2014 08:49:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Update

 • kbwindowsupdate kbprb kbmt KB833766 KbMtth
คำติชม