ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
sing
 • การสนับสนุน
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด 0x800A01AD ในขณะที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ Windows Update

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:833766
  อาการ
  เมื่อคุณพยายามเข้าถึงการปรับปรุงเว็บไซต์ Microsoft Windows คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Windows พบข้อผิดพลาด และไม่สามารถแสดงหน้าการร้องขอ
  นอกจากนี้คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  คอมโพเนนต์ ActiveX 0x800a01AD ไม่สามารถสร้างวัตถุ
  นอกจากนี้คุณอาจได้รับในรายการต่อไปนี้ในแฟ้ม Windows Update.log:
  Error   IUENGINE    Determining machine configuration (Error 0x80040154: Class not registered)
  สาเหตุ
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • ไม่มีการติดตั้ง Microsoft XML Parser (MSXML) 3.0 Service Pack 4 (SP4)
  • ไฟล์โปรแกรม MSXML ถูกลงทะเบียนอย่างไม่ถูกต้อง
  การแก้ไข
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลงทะเบียนไฟล์โปรแกรม MSXML ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  หมายเหตุ คุณอาจไม่ได้ติดตั้งแฟ้มที่มีการระบุไว้ในขั้นตอนที่ 4 และ 6 ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณไม่มีแฟ้มเหล่านี้ เมื่อคุณพยายามลงทะเบียนแฟ้ม คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  LoadLibrary("ชื่อแฟ้ม.dll") ล้มเหลว - ชื่อแฟ้มที่ระบุไม่พบ
  คุณสามารถละเว้นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ และไปขั้นตอนถัดไป

  หมายเหตุ เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไปตามคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ให้ดูเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. คลิกเริ่มชี้ไปที่AllProgramsชี้ไปที่เบ็ดเตล็ดแล้ว คลิ กพรอมต์คำสั่ง
  2. ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งพิมพ์Regsvr32 C:\Windows\System32\Msxml.dllและ pressENTER แล้ว
  3. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิกตกลง:
   DllRegisterServer inC:\Windows\System32\Msxml.dll DLL เรียบร้อยแล้ว
  4. ชนิด Regsvr32C:\Windows\System32\Msxml2.dllแล้ว กด ENTER
  5. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิกตกลง:
   DllRegisterServer inC:\Windows\System32\Msxml2.dll DLL เรียบร้อยแล้ว
  6. ชนิด Regsvr32C:\Windows\System32\Msxml3.dllแล้ว กด ENTER
  7. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิกตกลง:
   DllRegisterServer inC:\Windows\System32\Msxml3.dll DLL เรียบร้อยแล้ว
  8. ปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง
  IE Winup

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ