วิธีการสำรอง และคืนค่าการติดตั้ง Windows SharePoint Services ที่ใช้ Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:833797
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสำรอง และคืนค่าการติดตั้ง Windows SharePoint Services ที่ใช้ Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE) การติดตั้ง Windows SharePoint Services ด้วย WMSDE มีความต้องการสำรองข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน คุณสามารถใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe หรือเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Osql.exe การสำรอง และคืนค่าเนื้อหาของ Windows SharePoint Services บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่า Windows SharePoint บริการเว็บไซต์ บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสำรอง Windows SharePoint Services เนื้อหาฐานข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์เดียวกันยังที่ทำการสำรองข้อมูลและวิธีการกู้คืนข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นที่กำลังเรียกใช้ Windows SharePoint Services

ในกรณีนี้

บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการสำรอง และคืนค่า Microsoft Windows SharePoint Services ถ้าคุณใช้ Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) เป็นชนิดฐานข้อมูล
หมายเหตุ:คุณสามารถทำสำรอง และคืนค่า Microsoft Windows Sharepoint Services 3.0 โดยตรง ดูหัวข้อเกี่ยวกับการทำสำรอง และการคืนค่าในการรายการแนะนำของ Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 ของผู้ดูแลระบบ

การติดตั้ง Windows SharePoint Services ที่มีการปรับใช้กับ WMSDE มีความต้องการสำรองข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันได้เนื่องจากคอมโพเนนต์การจัดการขององค์กรที่รวมอยู่ใน Microsoft SQL Server 2000 ไม่ได้รวมอยู่ใน WMSDE ในกรณีที่คุณใช้ WMSDE เป็นชนิดของฐานข้อมูลเมื่อคุณติดตั้ง Windows SharePoint Services คุณสามารถใช้ Stsadm.exe เครื่องมือบรรทัดคำสั่งหรือเครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่ใช้ Osql.exe การสำรอง และคืนค่าเนื้อหาของ Windows SharePoint Services ได้ ขอแนะนำในการสำรองข้อมูลของคุณอย่างสม่ำเสมอได้ คุณอาจต้องการสำรองข้อมูลของคุณก่อนที่คุณสามารถใช้การปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์

กลับสู่ด้านบน

สำรองข้อมูล และการคืนค่า Windows SharePoint บริการเว็บไซต์ใน Microsoft Windows SharePoint Services คุณสามารถสำรองข้อมูล และคืนค่าเว็บไซต์แต่ละที่อยู่โฮสต์ บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หรือ บนเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มของคุณ คุณสามารถสำรองข้อมูล และคืนค่าเว็บไซต์ เมื่อคุณต้องการแทนเว็บไซต์ที่เสียหาย หรือ เมื่อคุณต้องการแทนไซต์ที่ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ต้องถูกยกเลิก ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการกู้คืนรายการหรือเลือกรายการที่ถูกลบออกตั้งใจ

เมื่อคุณสำรองค่าเว็บไซต์ คุณสำรองข้อมูลในฐานข้อมูลเนื้อหาสำหรับไซต์ ข้อมูลที่คุณสำรองไว้รวมถึงเว็บเพจในเว็บไซต์ แฟ้ม ในไลบรารีเอกสาร หรือ ในรายการ การตั้งค่าความปลอดภัยและการอนุญาต และตั้งค่าลักษณะการทำงาน กระบวนการสำรองข้อมูลสร้างแฟ้มเดียวที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมด After you back up a Web site, you can restore the Web site either to the same location or to a new location.

You can back up only top-level Web sites, not individual subsites. The file that is created after you back up a top-level Web site includes subsites of the top-level Web site. For more information about how to use the Stsadm.exe command-line tool to back up and restore Windows SharePoint Services Web sites, see the "Backing Up and Restoring Web Sites" topic in the "Backup and Migration" chapter of theรายการแนะนำของ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ของผู้ดูแลระบบ.

กลับสู่ด้านบน

Back up and restore Windows SharePoint Services content databases

In a typical installation of Windows SharePoint Services with WMSDE, Windows SharePoint Services creates one configuration database and one content database. For any particular deployment of Windows SharePoint Services there is only one configuration database. However, there may be one or more content databases.

You have to back up only the content databases. You do not have to back up the configuration database. When you restore the content databases, you can restore content databases even if you use a new configuration database.

กลับสู่ด้านบน

Back up content databases

To back up content databases, follow these steps.

Step 1: Document the content databases that your Windows SharePoint Services virtual servers use


To document the content databases that your Windows SharePoint Services virtual servers use, follow these steps:
 1. Start SharePoint Central Administration.
 2. ภายใต้การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนคลิกการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน.
 3. On the Virtual Server List page, click the name of the first virtual server that you extended. ตัวอย่างเช่น คลิกDefault Web Site.
 4. On the Virtual Server Settings page, clickManage content databasesภายใต้Virtual Server Management.
 5. Make a note of the names of the databases that are displayed in theชื่อฐานข้อมูลcolumn on the Manage Content Databases page.
 6. Repeat steps 3 through 5 for each virtual server that is configured on the Web server.
กลับสู่ด้านบน

Step 2: Create a backup folder to store the backup copy of the content databases


On the hard disk, create a folder to store the backup copy of the content databases.

By default, the OSQL query examples store backup copies of the content databases to the following folder:
ไดรฟ์:\Program Files\Microsoft SQL Server\Mssql$Sharepoint\Backup
This folder is not created by WMSDE. If you want to use this folder to store backup copies of the content databases, you have to create it.

กลับสู่ด้านบน

Step 3: Use the OSQL command-line tool to back up the content databases


To use the OSQL command-line tool to back up the content databases, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmdแล้ว กด ENTER
 3. At the command prompt, type the following lines and press ENTER after each line, whereServernameis the name of the server:
  osql -SServername\sharepoint -E
  backup database STS_Servername_1 To Disk = 'ไดรฟ์:\program files\microsoft sql server\mssql$sharepoint\backup\sts_Servername_1'
  GO
 4. Repeat step 3 for each database that you want to back up.
 5. ประเภท:QUITแล้ว กด ENTER
กลับสู่ด้านบน

Restore content databases

When you restore a content database and add it back to a virtual server, you have to perform additional steps so that Windows SharePoint Services can detect whether the content database requires an update. For example, if you apply an update to Windows SharePoint Services after you perform a backup of Windows SharePoint Services, the content database must also be updated after the content database is restored to the virtual server. To make sure that the content database is also updated when it is restored to the virtual server, you have to remove the content database from the virtual server, restore the content database by using the OSQL command-line tool, and then add the content database back to the virtual server by using SharePoint Central Administration.

To restore content databases, follow these steps.

Step 1: Remove the content databases from the virtual server


เมื่อต้องการลบฐานข้อมูลเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์เสมือน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มการดูแลระบบกลางของ SharePoint
 2. ภายใต้จัดการเซิร์ฟเวอร์เสมือนคลิกจัดการฐานข้อมูลเนื้อหา.
 3. ในการจัดการฐานข้อมูลเนื้อหาหน้า คลิกชื่อของฐานข้อมูลเนื้อหาที่คุณต้องการคืนค่าจากการสำรองข้อมูล
 4. ในการจัดการการตั้งค่าฐานข้อมูลเนื้อหาหน้า ในการลบฐานข้อมูลเนื้อหาพื้นที่ คลิกเพื่อเลือกนั้นลบฐานข้อมูลเนื้อหากล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกตกลง.
กลับสู่ด้านบน

ขั้นตอนที่ 2: หยุดชั่วคราว SQL Server 2000 เดสก์ท็อปโปรแกรม (Windows) เพื่อปลดล็อกแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล


เมื่อต้องการหยุดชั่วคราว WMSDE ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmdแล้ว กด ENTER
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ แล้วกด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด:sharepoint $ mssql หยุดชั่วคราวสุทธิ
  net mssql $ sharepoint การดำเนินการต่อไป
 4. ประเภท:exitแล้ว กด ENTER

กลับสู่ด้านบน

ขั้นตอนที่ 3: ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง OSQL การคืนค่าฐานข้อมูล


เมื่อต้องการใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง OSQL การคืนค่าฐานข้อมูล ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmdแล้ว กด ENTER
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด ที่ใดServernameมีชื่อของเซิร์ฟเวอร์:
  osql -SServername\sharepoint อี -
  คืนค่าฐานข้อมูล STS_Servername_1 จากดิสก์ = 'ไดรฟ์: \program files\microsoft sql server\mssql $ sharepoint\backup\sts_Servername_1 '
  ไปยัง
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 สำหรับแต่ละฐานข้อมูลที่คุณต้องการคืนค่า
 5. ประเภท:QUITแล้ว กด ENTER
หมายเหตุ:คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้เมื่อคุณทำการดำเนินการคืนค่า:
ไม่สามารถรับการเข้าถึงแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลได้เนื่องจากฐานข้อมูลกำลังถูกใช้
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ทำซ้ำขั้นตอนในการขั้นตอนที่ 2: หยุดชั่วคราว SQL Server 2000 เดสก์ท็อปโปรแกรม (Windows) เพื่อปลดล็อกแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลส่วนก่อนหน้าในบทความนี้

กลับสู่ด้านบน

Step 4: Add the content databases that you restored to the virtual server


To add the content databases that you restored to the virtual server, follow these steps:
 1. Start SharePoint Central Administration.
 2. ภายใต้Virtual Server ConfigurationคลิกConfigure virtual server settings.
 3. On the Virtual Server List page, click the name of the virtual server where you restored the database.
 4. On the Virtual Server Settings page, clickManage content databasesภายใต้Virtual Server Management.
 5. On the Manage Content Databases page, clickAdd a content databaseภายใต้Content Databases.
 6. On the Add Content Database page, clickSpecify database server settingsในการDatabase Informationarea, and then specify the name of the database and the name of the database server.
 7. ในการDatabase Capacity Settingsarea, type the number that you want in theNumber of sites before a warning event is generatedกล่อง
 8. คลิกตกลง.
 9. Repeat steps 2 through 8 for each content database that you want to add.
กลับสู่ด้านบน

Restore content databases to another server

There may be certain situations where you want to restore a content database to another server. For example, if data is accidentally deleted from a Windows SharePoint Services Web site, you may not want to restore the whole content database. There may be additional data that was added to the site after the last backup operation was performed. In this situation, you may want to install Windows SharePoint Services on another server, and then restore the content database to the new server. After you restore the original content database to the new server and you add the content database that you restored to the virtual server, you can connect to the Windows SharePoint Services by using the server name of the new server. For example, use http://Servernameto connect to the Web site. The Web site represents the data that was present at the time of the last backup.

To restore content databases to another server, follow these steps.

Step 1: Install Windows SharePoint Services to another server
 1. Install Windows SharePoint Services to another server that is running Microsoft Windows Server 2003. For additional information about how to install Windows SharePoint Services, see the "Installation" chapter of theรายการแนะนำของ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ของผู้ดูแลระบบ.
 2. Copy the backup copy of the content database from the original server to the new server.
กลับสู่ด้านบน

Step 2: Use the OSQL command-line tool to restore the content database


To use the OSQL command-line tool to restore the content database, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmdแล้ว กด ENTER
 3. At the command prompt, type the following lines and press ENTER after each line, whereServernameis the name of the server:
  osql -SServername\sharepoint -E
  restore database STS_Servername_1 from Disk = 'ไดรฟ์:\program files\microsoft sql server\mssql$sharepoint\backup\sts_Servername_1'
  ไปยัง
 4. Repeat step 3 for each database that you want to restore.
 5. ประเภท:QUITแล้ว กด ENTER
กลับสู่ด้านบน

Step 3: Configure SQL permissions


To configure SQL permissions so that you can add the content database to the virtual server by using SharePoint Central Administration, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmdแล้ว กด ENTER
 3. At the command prompt, type the following lines and press ENTER after each line, whereServernameis the name of the server:
  osql -S ServerName \sharepoint -E sp_addsrvrolemember 'nt authority\network service', 'sysadmin'
  ไปยัง
 4. ประเภท:exitแล้ว กด ENTER
หมายเหตุ:This procedure adds the Network Service account to the SQL sysadmin role. The Network Service account is a built-in Windows account that Windows SharePoint Services uses for installations with WMSDE. Windows SharePoint Services SharePoint runs under the context of the Network Service account to connect to WMSDE. If you deploy a remote SQL server and you use a domain account, you have to configure the domain account as the database owner (dbo) of the database before you add the database to the virtual server.

For more information about migrating from SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) to Microsoft SQL Server, see the "Migrating from WMSDE to SQL Server" topic in the "Backup and Migration" chapter of theรายการแนะนำของ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ของผู้ดูแลระบบ.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
828815"Database already exists" error message when you try to manage your Windows SharePoint Services content database
กลับสู่ด้านบน

Step 4: Remove the content databases from the virtual server


To remove the content databases from the virtual server, follow these steps:
 1. Start SharePoint Central Administration.
 2. ภายใต้Virtual Server ManagementคลิกManage content databases.
 3. On the Manage Content Databases page, click the name of the database that was created when you installed Windows SharePoint Services on the server.
 4. On the Manage Content Database Settings page, click to select theลบฐานข้อมูลเนื้อหากล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นลบฐานข้อมูลเนื้อหาพื้นที่
 5. คลิกตกลง.
กลับสู่ด้านบน

ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มฐานข้อมูลเนื้อหาที่คุณได้คืนค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์เสมือน


เมื่อต้องการเพิ่มฐานข้อมูลเนื้อหาที่คุณได้คืนค่าไปยังเซิร์ฟเวอร์เสมือน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. บนหน้าการดูแลจากศูนย์กลาง คลิกการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนภายใต้เซิร์ฟเวอร์เสมือนการกำหนดค่า.
 2. บนเพจรายการเซิร์ฟเวอร์เสมือน คลิกที่ชื่อของเซิร์ฟเวอร์เสมือน
 3. บนหน้าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน คลิกเพิ่มฐานข้อมูลเนื้อหาภายใต้เซิร์ฟเวอร์เสมือนจัดการ.
 4. บนหน้าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน คลิกจัดการฐานข้อมูลเนื้อหาภายใต้เซิร์ฟเวอร์เสมือนจัดการ.
 5. บนหน้าเพิ่มฐานข้อมูลเนื้อหา คลิกระบุฐานข้อมูลการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ในการรายละเอียดฐานข้อมูลพื้นที่ จากนั้น ระบุชื่อของฐานข้อมูลและชื่อของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล
 6. ในการการตั้งค่าความจุของฐานข้อมูลพื้นที่ พิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการในการจำนวนไซต์ก่อนมีสร้างเหตุการณ์การเตือนกล่อง
 7. คลิกตกลง.
กลับสู่ด้านบน

ขั้นตอนที่ 6: ตั้งค่าคอนฟิก SQL สิทธิ์กลับไปที่การตั้งค่าเดิม


การกำหนดค่าสิทธิ์ของ SQL Server กลับไปที่การตั้งค่าเดิม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmdแล้ว กด ENTER
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด ที่ใดServernameมีชื่อของเซิร์ฟเวอร์:
  osql -S ServerName \sharepoint -อี sp_dropsrvrolemember 'nt authority\network บริการ' 'sysadmin'
  ไปยัง
 4. ประเภท:exitแล้ว กด ENTER
กลับสู่ด้านบน
ข้อมูลอ้างอิง
การขอรับการรายการแนะนำของ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ของผู้ดูแลระบบแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows SharePoint Services แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:กลับสู่ด้านบน
WSSv3

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 833797 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 05:46:51 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows SharePoint Services

 • kbnosurvey kbarchive kbwebservices kbbackup kbhowto kbmt KB833797 KbMtth
คำติชม