สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณติดตั้งเครื่องมือการจัดการระบบ Exchange ใน Windows XP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:834121
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งเครื่อง Microsoft Exchange จัดการมือสำหรับระบบใน Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ที่แตกต่างจากข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งเครื่องมือการจัดการระบบ Exchange ใน Windows XP หรือ Windows XP Service Pack 1 (SP1) นอกจากนี้ บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามติดตั้งเครื่องมือการจัดการระบบ Exchange หลังจากการปรับรุ่น Windows XP SP2
ข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งเครื่องมือการจัดการระบบ Exchange ใน Windows XP รุ่นต่าง ๆ นอกจากนี้ ส่วนนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่พบกับการติดตั้งใน Windows XP

Windows XP หรือ Windows XP SP1

ส่วนประกอบของเครื่องมือการจัดการระบบ Exchange จำเป็นต้องใช้สแน็ปอินบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Windows XP และ SMTP สแนปอินที่จะติดตั้ง ใน Windows XP และ Windows XP SP1 สแนปอิน SMTP ถูกติดตั้งกับบริการ SMTP เท่านั้น บริการ SMTP ต้องมีการติดตั้งบริการ WWW การเผยแพร่ ใน Windows Server 2003 จัดการชุดเครื่องมือยังจำเป็น เนื่องจากให้สแนปอิน NNTP และผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์สแนปอิน

สรุป ข้อกำหนดเบื้องต้นที่มีต่อไปนี้:
 • บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) ลสแนป
 • บริการ SMTP สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัย คุณสามารถปิดใช้งานเซอร์วิสนี้หลังจากการติดตั้ง เนื่องจากเฉพาะ SMTP สแน็ปอินจำเป็นต้อง
 • บริการการประกาศบน www บริการ SMTP ต้องการการบริการนี้ สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัย บริการการประกาศ WWW สามารถปิดใช้งานหลังจากการติดตั้ง)
 • windows Server 2003 เครื่องจัดการมือบรรจุ

Windows XP SP2

ติดตั้งใน Windows XP SP2 สแนปอิน SMTP เดี๋ยวนี้อยู่ ด้วยสแน็ปอิน IIS บริการ SMTP ได้เป็นส่วนประกอบอื่นที่ไม่จำเป็น บริการการประกาศ WWW ยังไม่จำเป็นต้อง ใน Windows Server 2003 จัดการชุดเครื่องมือยังคงจำเป็น เนื่องจากให้สแนปอิน NNTP และผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์สแนปอิน

ในบทสรุป ข้อกำหนดเบื้องต้นใน Windows XP SP2 จะต่อไปนี้:
 • สแนปอิน iis
 • windows Server 2003 เครื่องจัดการมือบรรจุ

ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องมือการจัดการระบบ exchange

เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องมือการจัดการระบบ Exchange ใส่ซีดีรอม 2003 Exchange Server คลิกเครื่องมือการปรับใช้ exchangeแล้ว คลิกการติดตั้งเครื่อง Exchange จัดการมือสำหรับระบบเท่านั้นในการยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือการปรับใช้ของ Exchange Serverกล่องโต้ตอบ

ปัญหาที่ทราบ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่มีเช่นเทอร์เฟซได้รับการสนับสนุน" เมื่อคุณพยายามที่จะจัดการคอมพิวเตอร์มี Exchange Server 2003 จากระยะไกล

หลังจากที่คุณติดตั้งเครื่องมือการจัดการระบบ Exchange บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP Professional SP2 ถ้าคุณพยายามที่จะจัดการการคอมพิวเตอร์ Microsoft Exchange Server 2003 โดยการใช้จากระยะไกลsmtpโหนภายใต้การโพรโทคอลใน Exchange System Manager โหน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
No such interface supported.
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสแนปอินแบบธรรมดา Mail Transfer Protocol (SMTP) ไม่ได้ติดตั้ง สแนปอิน SMTP อาจไม่สามารถติดตั้งหากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้นในลำดับที่แสดงใน:
 1. ตัวจัดการ iis มีการติดตั้ง โดยไม่มีบริการ SMTP บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional
 2. คอมพิวเตอร์ที่มีการปรับรุ่นเป็น Windows XP SP2

สาเหตุ:

สแนปอิน SMTP ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมจัดการ IIS บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP2 เมื่อคุณติดตั้งเครื่องมือการจัดการระบบ Exchange ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP โปรแกรมติดตั้งสันนิษฐานว่า สแน็ปอิน SMTP ถูกติดตั้งถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมจัดการ IIS อย่างไรก็ตาม ใน Windows XP SP1 และ ใน Windows XP รุ่นก่อนหน้า สแนปอิน SMTP ถูกติดตั้งกับบริการ SMTP เท่านั้น ถ้าคอมพิวเตอร์มีการปรับรุ่นเป็น Windows XP SP2 และถ้าคอมโพเนนต์บริการ SMTP ไม่ ติดตั้งอยู่แล้วสแนปอิน SMTP ไม่ปรากฏขึ้น

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เอาตัวจัดการ IIS และโปรแกรมจัดการ IIS ที่ติดตั้งใหม่แล้ว โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกแล้ว คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก.
 2. ภายใต้คอมโพเนนต์คลิกบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS). อย่าคลิกที่ เพื่อเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายไว้ Instead, clickบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)so that the whole item is selected (appears shaded).
 3. คลิกรายละเอียด.
 4. ในการSubcomponents of Internet Information Services (IIS)area, click to clear the check boxes next to the Common Files and Internet Information Services Snap-In components, and then clickตกลง. You may be prompted to remove other components. Make a note of these to reinstall them in step 9.
 5. คลิกถัดไปการดำเนินการติดตั้ง
 6. คลิกเสร็จสิ้นwhen the installation is completed.
 7. ในการเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกกล่องโต้ตอบ คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก.
 8. ภายใต้คอมโพเนนต์คลิกบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS). Do not click to select or to clear the check box. คลิกรายละเอียด.
 9. ในการSubcomponents of Internet Information Services (IIS)box, click select the check boxes next to the Common Files, Internet Information Services Snap-In, and any other components that you removed in step 4.
 10. คลิกตกลงแล้ว คลิกถัดไปการดำเนินการติดตั้ง
 11. คลิกเสร็จสิ้นwhen the installation is completed.
 12. ปิดการเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกกล่องโต้ตอบ
By default, the SMTP snap-in is installed when you install IIS Manager. By default, the SMTP Service is not automatically installed.
XADM

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 834121 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 05:50:40 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfix kbbug kbprb kbmt KB834121 KbMtth
คำติชม