ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การติดตั้งตัวเชื่อมต่อ Outlook ของ Microsoft Office ไม่สามารถทำต่อไป โดยไม่มี Microsoft Office Outlook" เมื่อคุณติดตั้งตัวเชื่อมต่อของ Outlook

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:834461
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Outlook Connector คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
การติดตั้งตัวเชื่อมต่อ Outlook ของ Microsoft Office ไม่สามารถดำเนินต่อ โดยไม่มี Microsoft Office Outlook ติดตั้ง Outlook 2002 หรือ 2003 และลองติดตั้งตัวเชื่อมต่อ Outlook ของ Microsoft Office อีกครั้ง
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นถ้า Microsoft Office Outlook 2003 หรือ Microsoft Outlook 2002 Service Pack 2 (SP2) หรือหลังจากนั้นไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ Outlook 2003 หรือ Outlook 2002 SP2 หรือในภายหลังต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่คุณสามารถติดตั้งการเชื่อมต่อของ Outlook
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Outlook 2003 หรือ Outlook 2002 SP2 หรือในภายหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้ว ติดตั้งการเชื่อมต่อของ Outlook

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 834461 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/12/2015 23:06:26 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Encarta Encyclopedia 2000 Deluxe Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbpending kbprb kbmt KB834461 KbMtth
คำติชม