อยู่อีเมล์หรือชื่อที่แสดงไม่ถูกต้องเมื่อคุณตอบกลับข้อความอีเมล POP3 แบบ ใน Outlook Express 6.0 หรือ ใน Outlook 2003

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:834511
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณใช้ Microsoft Outlook Express 6.0 หรือ Microsoft Office Outlook 2003 ในการตอบกลับข้อความอีเมล์ที่ได้รับ โดยใช้แอคเคาท์อีเมล POP3 เมื่อคุณคลิกข้อความตอบกลับเมื่อต้องการตอบกลับข้อความอีเมล POP3 อยู่อีเมล์หรือชื่อที่แสดงของบุคคลที่คุณจะตอบกลับไม่ถูกต้อง
สาเหตุ
ปัญหานี้จะเกิดขึ้น หากมีเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมด::
 • กล่องจดหมายของคุณอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server
 • ชื่อของผู้ส่งที่แสดงจะได้รับการเข้ารหัส โดยใช้ UTF-8
 • ชื่อของผู้ส่งที่แสดงประกอบด้วยทั้งสองอย่างต่อไปนี้:
  • เครื่องหมายจุลภาค
  • อย่าง น้อยหนึ่งอักขระเพิ่ม เช่นà á â ã ä หรือå
 • การปรับปรุงต่อไปนี้ถูกนำมาใช้กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่ประกอบด้วยกล่องจดหมายของคุณ:
  • Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Exchange Server 2003 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   836993วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Exchange Server 2003
  • Microsoft Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Rollup การปรับปรุงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 Update Rollup คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   870540ความพร้อมใช้งานของ Update Rollup การ 2004 สิงหาคม Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3
การแก้ไข
หากต้องการแก้ปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่คุณประสบ:

วิธีที่ 1: ติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับ Windows XP SP2 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

วิธีที่ 2: การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS04-018 สำหรับ Outlook Express

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Outlook Express คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
823353ms04-018: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สะสมสำหรับ Outlook Express
หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่านี้
q834511
คีย์ย่อยของรีจิสทรีและ การเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วน:
 1. ออกจาก Outlook Express
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหา และคลิกเพื่อเลือกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  Express\Hotfix HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Outlook
  Express\Hotfix HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Outlook
  หากไม่พบรีจิสตรีคีย์เหล่านี้ ให้สร้างขึ้น
 4. หลังจากที่คุณเลือกคีย์ย่อยที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 อย่างใดอย่างหนึ่ง ชี้ไปที่ใหม่ในการแก้ไขเมนู แล้วคลิกค่า DWORD.
 5. ประเภท:q834511แล้ว กด ENTER
 6. คลิกขวาq834511แล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 7. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 8. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexitเมื่อต้องการปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ไม่ใช้เครื่องหมายจุลภาคหรือมีอักขระที่ขยายเพิ่มเติมในชื่อที่แสดง
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
outlook Express 6.0 และ Outlook 2003 ใช้แฟ้ม Inetcomm.dll การแบ่งส่วนหัวของข้อความที่ได้รับ โดยใช้แอคเคาท์อีเมล POP3 เมื่อประกอบด้วยจุลภาคเท่านั้น และไม่สามารถประกอบด้วยอักขระขยายเพิ่มเติม ชื่อที่แสดงสำหรับการชื่อที่แสดงในจากฟิลด์มีอยู่ในอัญประกาศ เมื่อประกอบด้วยชื่อที่แสดงเครื่องหมายจุลภาคและมีอักขระที่ขยาย การจากฟิลด์มีลักษณะคล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้:
จาก: =? iso 8859 1 หรือไม่ Q ? Garaikoetxea_Mu = F1oa = 2C_firstname_Mari_ = 28lastname_pop3 = 29 ? =ที่อยู่อีเมล:>
แยกเมื่อ Outlook Express วิเคราะห์จากฟิลด์ จะพิจารณาเครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่นถ้าสายอักขระไม่อยู่ในอัญประกาศ

ถ้าคุณส่งข้อความเมื่อมีเงื่อนไขที่ระบุไว้ในส่วน "สาเหตุ" อาจสามารถส่งข้อความมากกว่าหนึ่ง ในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อความหนึ่งมีข้อมูลถูกต้อง และสมบูรณ์ SMTP อยู่อีเมล์ ข้อความอื่น ๆ มีข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ SMTP อยู่อีเมล ถ้าผู้รับได้รับข้อความที่มีข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ SMTP อยู่อีเมล ผู้รับไม่สามารถตอบกลับข้อความ
outlookexpress6 outlookexpress60 outlookexpress6.0 olxp6 olxp60 olxp6.0 olxp6sp1 olxp60sp1 olxp6.0sp1 outlook2003 outlook2k3 ol2003 ol2k3

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 834511 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 05:55:03 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbemail kbbug kbmt KB834511 KbMtth
คำติชม