วิธีการใช้โปรแกรม Crystal Reports 9 เขียนรายงานบนพารามิเตอร์สำหรับ Microsoft CRM 1.2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:834790
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
สามอย่างที่อธิบายถึงวิธีใช้มืออาชีพ นักพัฒนา หรือจอภาพผลึกรายงาน 9 รุ่นขั้นสูงเพื่อเขียน driven พารามิเตอร์รายงานสำหรับ Microsoft CRM โซลูชันธุรกิจรุ่น 1.2 มีรายงานสำหรับการดาวน์โหลด เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของรายงาน พารามิเตอร์จำกัดจำนวนของข้อมูลที่มีรายงาน ดังนั้น driven พารามิเตอร์รายงานช่วยให้การรายงานที่แสดงเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดรายงาน driven พารามิเตอร์ตัวอย่าง

เมื่อต้องการดาวน์โหลดตัวอย่างรายงาน แวะไปที่ไซต์เว็บศูนย์การดาวน์โหลด Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ข้อมูลการติดตั้ง

ทำตามคำแนะนำบนเพจการดาวน์โหลด

ข้อมูลการเอาออก

เมื่อต้องการลบไฟล์ตัวอย่าง ลบออกไป

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งตัวอย่างรายงาน

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มเหล่านี้รายงานตัวอย่างรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะถูกแสดงรายการอยู่ในเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บโซนเวลาในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Size  File name -------------------------------------------------------------------------------------------20-Jan-2004 09:54 65,024 Account Activity And Notes (specify status, owner, date).rpt20-Jan-2004 09:57 64,000 Case List (specify owner, status, date).rpt02-Jan-2004 10:19 103,936 Opportunity List By Account (specify owner, date, accounts).rpt

เพิ่มรายงานตัวอย่างไปยัง Microsoft CRM

เมื่อต้องการดูรายงานใน Microsoft CRM คุณต้องบันทึกรายงานในโฟลเดอร์รายงาน Microsoft CRM ที่มีอยู่

จอภาพผลึกรายงาน 9

การใช้จอภาพผลึกรายงาน 9 เพื่อบันทึกรายงานใน Microsoft CRM ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ติดตั้งสามตัวอย่างรายงานจาก Microsoft ในการดาวน์โหลดเว็บไซต์ตามที่อธิบายไว้ในส่วน MoreInformation ข้าง
 2. เปิดแต่ละแฟ้มในจอภาพผลึกรายงาน 9:
  1. บนเมนูแฟ้มคลิกบันทึกเป็น
  2. คลิกองค์กร
  3. พิมพ์ข้อมูลบัญชีของคุณ แล้ว คลิ กตกลง
  4. ขยายMSCRM1.2
  5. ขยายโหนAdmin รายงาน รายงานการขาย หรือบริการรายงาน
  6. คลิกที่โฟลเดอร์ย่อยที่คุณต้องการทำให้รายงาน
  7. ระบุชื่อแฟ้ม แล้ว คลิ กตกลง

โปรแกรมจัดการรายงาน Microsoft CRM 1.2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการรายงาน 1.2 CRM ของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
834791 การเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนชื่อ Microsoft CRM รายงาน โดยใช้โปรแกรมจัดการรายงาน 1.2 CRM ของ Microsoft
เมื่อต้องการบันทึกรายงานในโฟลเดอร์รายงาน Microsoft CRM ที่มีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ติดตั้งรายงานตัวอย่างสาม
 2. เปิดโปรแกรมจัดการรายงาน Microsoft CRM 1.2
 3. สำหรับแต่ละแฟ้ม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม
  2. คลิกเพิ่มรายงาน
  3. ระบุชื่อแฟ้มและรายงานที่ดาวน์โหลดนั้น และจากนั้น คลิกเพิ่มรายงาน

วิธีการใช้จอภาพผลึกรายงาน 9 เพื่อเพิ่มพารามิเตอร์รายงาน Microsoft CRM

บทนำ

เมื่อต้องการใช้จอภาพผลึกรายงาน 9 เพื่อเพิ่มพารามิเตอร์รายงาน Microsoft CRM คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ส่วนต่อไปนี้ในบทความนี้มีความซับซ้อนในแต่ละขั้นตอนเหล่านี้
 1. กำหนดพารามิเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ระบุชื่อของพารามิเตอร์ การพร้อมต์ผู้ใช้สำหรับข้อความ ในรายการแบบหล่นลง และองค์ประกอบ ค่าเริ่มต้น
 2. ย้ายเขตข้อมูลพารามิเตอร์ทั้งหมดในรายงาน ฟิลด์สามารถถูกซ่อน หรือมองเห็นได้
 3. เพิ่มรหัสสูตรเลือกระเบียนที่เปรียบเทียบข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในพารามิเตอร์โดยเทียบกับข้อมูลจาก Microsoft CRM
 4. บันทึกรายงาน และทดสอบพารามิเตอร์ที่คุณเพิ่ม
คุณสามารถใช้จอภาพผลึกรายงานเมื่อต้องการเพิ่มพารามิเตอร์หลายชนิด บทความนี้มีเพียงสี่ตัวอย่าง แต่ละตัวอย่างแสดงให้เห็นมุมมองต่าง ๆ ของการใช้พารามิเตอร์ด้วยข้อมูล Microsoft CRM บทความนี้รวมถึงตัวอย่างต่อไปนี้:
 • มีพารามิเตอร์เจ้าของที่อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกระเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวที่จะเป็นเจ้าของ หรือเรกคอร์ดทั้งหมด ตัวอย่างนี้อธิบายวิธีการใช้พารามิเตอร์ UserID พิเศษเพื่อกำหนด Microsoft CRM GUID ของผู้ใช้ที่รันรายงาน
 • สถานะเป็นพารามิเตอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้เลือกระหว่างสถานะทั้งหมดค่าพร้อมใช้งานสำหรับเอนทิตีใน Microsoft CRM ตัวอย่างนี้แสดงวิธีการอ่านรายการของค่าที่พร้อมใช้งานจากเขตข้อมูลใน Microsoft CRM เมื่อต้องการใช้ในตัวเลือกพารามิเตอร์
 • พารามิเตอร์วันสร้างที่ช่วยให้ผู้ใช้เลือกจากช่วงวันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า: ทั้งหมด ภายใน 60 วันที่ผ่านมาหรือปีปัจจุบัน ตัวอย่างนี้แสดงวิธีการใช้วิธีการมาตรฐานวันในจอภาพผลึกรายงาน 9
 • พารามิเตอร์ช่วงวันที่ช่วยให้ผู้ใช้ระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับช่วง ตัวอย่างนี้แสดงวิธีการใช้พารามิเตอร์ช่วง และวิธีการสร้างเขตข้อมูลสูตรเพิ่มเติมที่ยึดตามเขตข้อมูลพารามิเตอร์ ในกรณีนี้ พารามิเตอร์ช่วงวันคือ ช่วง และตัวแปรใหม่สอง StartDate และ EndDate จะถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในส่วนหัวของหน้ารายงาน

ก่อนที่คุณเริ่ม

วิธีการทำงานของการรายงานในจอภาพผลึกกับ Microsoft CRM 1.2
ก่อนที่คุณสร้างรายงานแบบมีพารามิเตอร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจวิธีการทำงานของการรายงานในจอภาพผลึกกับ Microsoft CRM 1.2:
 • รายงานเฉพาะในโหนMSCRM1.2/องค์กรจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Microsoft CRM
 • คุณไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ภายใต้โหนMSCRM1.2
 • คุณไม่สามารถใช้จอภาพผลึกรายงานการเปลี่ยนชื่อรายงานโดยตรง เมื่อต้องการลบรายงาน คุณต้องใช้โปรแกรมจัดการรายงาน 1.2 CRM ของ Microsoft

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจัดการรายงาน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  834791 การเพิ่ม ลบ เปลี่ยนชื่อรายงาน และโปรแกรมจัดการรายงาน 1.2 CRM ของ Microsoft โดยใช้
 • คุณไม่สามารถใช้จอภาพผลึกรายงานการเปลี่ยนชื่อรายงานโดยตรง ใช้โปรแกรมจัดการรายงาน 1.2 CRM ของ Microsoft หรือจอภาพผลึกรายงานบันทึกรายงานพร้อมกับชื่อใหม่ วิธีการเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนชื่อรายงานเปลี่ยนชื่อใน Microsoft CRM แต่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อเรื่องที่ปรากฏในส่วนหัวของหน้าของรายงาน เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเรื่อง บนเมนู'แฟ้ม'ของจอภาพผลึก 9 รายงาน คลิกข้อมูลการสรุปและจากนั้น แก้ไขชื่อเรื่องในกล่องชื่อเรื่องรายงาน
 • สำหรับวิธีการสร้างพารามิเตอร์ ดูวิธีใช้แบบออนไลน์ของจอภาพผลึกรายงาน 9
สร้างรายงานควบคุมพารามิเตอร์
วิธีง่ายที่สุดเพื่อสร้างรายงานซึ่งพารามิเตอร์คือการ บันทึกรายงาน 1.2 เวอร์ชั่น CRM ของ Microsoft ที่มีอยู่ ด้วยชื่อใหม่ และจากนั้น ปรับเปลี่ยนสำเนา:
 1. บนเมนูStartชี้ไปที่โปรแกรมและจากนั้น คลิกจอภาพผลึกรายงาน 9
 2. บนหน้ายินดีต้อนรับสู่จอภาพผลึกรายงานคลิกยกเลิก
 3. บนเมนูแฟ้มคลิกเปิด
 4. คลิกองค์กรและจากนั้น คลิกตกลง
 5. พิมพ์ข้อมูลการรับรองความถูกต้องสำหรับจอภาพผลึกจุดการเข้าถึงของคุณ แล้ว คลิ กตกลง
 6. ขยายMSCRM1.2คลิกรายงานที่คุณต้องการแก้ไข และจากนั้น คลิกเปิด
 7. บนเมนูแฟ้มคลิกบันทึกเป็นค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้อง การบันทึกแฟ้มภายใต้โหนMSCRM1.2ระบุชื่อ แล้ว คลิกตกลง
ถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณใช้จอภาพผลึกรายงาน 9 เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนรายงาน Microsoft CRM คุณมีปัญหาการเชื่อมต่อ หรือคุณไม่สามารถบันทึกรายงาน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
834789 คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการรายงานใน CRM โซลูชันทางธุรกิจของ Microsoft เวอร์ชั่น 1.2

เพิ่มพารามิเตอร์เป็นเจ้าของ

มีพารามิเตอร์มีเจ้าของ ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างเรกคอร์ดที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของและเรกคอร์ดทั้งหมด ดังนั้น ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเลือกจากรายการแบบหล่นลงของผู้ใช้ทั้งหมด

เพื่อแยกระเบียนที่เป็นเจ้าของบุคคลที่เรียกใช้รายงาน รายงานต้องสามารถระบุ GUID Microsoft CRM ของบุคคลที่เรียกใช้รายงาน ถ้าตัวเขียนของรายงานสร้างพารามิเตอร์ UserID, Microsoft CRM กำหนด Microsoft CRM GUID ของบุคคลที่เรียกใช้รายงานเป็นค่าโดยอัตโนมัติ ไม่เหมือนกับพารามิเตอร์อื่น ผู้ใช้จะไม่ถูกพร้อมท์ให้พิมพ์ค่า

สร้างพารามิเตอร์เป็นเจ้าของซึ่งเก็บค่า "ของฉัน" หรือ "ทั้งหมด" เมื่อผู้ใช้เรียกใช้รายงานนั้น และคลิกที่ฉันถ้าตรงกับพารามิเตอร์ UserIdเอนทิตีมีเลือกกล่อง.owner เรกคอร์ดที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ ถ้าผู้ใช้คลิกทั้งหมดเร็กคอร์ดทั้งหมดถูกรวมไว้

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้เป็นรายงานที่ยึดตามเอนทิตีการบัญชี
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดพารามิเตอร์ UserID เพื่อเก็บ Microsoft CRM GUID ของผู้ใช้ปัจจุบัน
เมื่อต้องการกำหนดพารามิเตอร์ UserID เพื่อเก็บ Microsoft CRM GUID ของผู้ใช้ปัจจุบัน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในบานหน้าต่างแสดงรายชื่อฟิลด์ในจอภาพผลึกรายงาน 9 คลิกขวาที่เขตข้อมูลพารามิเตอร์และจากนั้น คลิกสร้าง
 2. ในกล่องชื่อพิมพ์ UserIDแล้ว คลิกตกลง
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดพารามิเตอร์เจ้าของ
เมื่อต้องการกำหนดพารามิเตอร์เจ้าของที่จะแสดงพร้อมท์ผู้ใช้ให้คลิกฉันหรือทั้งหมดให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในบานหน้าต่างแสดงรายชื่อฟิลด์คลิกขวาที่เขตข้อมูลพารามิเตอร์และจากนั้น คลิกสร้าง
 2. ในกล่องชื่อพิมพ์ เจ้าของ.
 3. ในกล่องข้อความPromptingพิมพ์พรอมต์ที่ปรากฏต่อผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น พิมพ์:
  ระบุเรกคอร์ดที่จะรวม
 4. คลิกตั้งค่าเริ่มต้น
 5. พิมพ์ค่าที่คุณต้องการในรายการแบบหล่นลง ตัวอย่างนี้ใช้ "ของฉัน" และ "ทั้งหมด" ใช้ปุ่ม>เมื่อต้องการย้ายแต่ละค่าในรายการค่าเริ่มต้น
 6. สำหรับแต่ละค่า คลิกกำหนดคำอธิบายและจากนั้น พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายการแบบหล่นลงสำหรับพารามิเตอร์เจ้าของ
 7. ในรายการแบบหล่นลงของจอแสดงผลคลิกคำอธิบายและจากนั้น คลิกตกลง
 8. ในกล่องโต้ตอบสร้างฟิลด์พารามิเตอร์ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้มีการแก้ไขค่าเริ่มต้นเมื่อไม่มีค่ามากกว่าหนึ่งค่า
 9. คลิกตกลงเพื่อบันทึกพารามิเตอร์ของคุณใหม่
สำหรับพารามิเตอร์เจ้าของที่ทำงาน คุณต้องรวมไว้ในรายงาน เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ลากพารามิเตอร์จากบานหน้าต่างแสดงรายชื่อฟิลด์ไปยังตำแหน่งใด ๆ บนรายงาน เป็นความคิดที่ดีในการเพิ่มพารามิเตอร์ใด ๆ ใหม่ลงในส่วนหัวของหน้าของรายงาน ถ้าพารามิเตอร์ทั้งหมดอยู่บนส่วนหัวของหน้าผู้ใช้สามารถกำหนดว่ารายงานจะรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่ต้องการให้ค่าของพารามิเตอร์เจ้าของจะปรากฏบนรายงาน ลากไปยังพื้นที่ที่ซ่อนอยู่ในรายงาน
ขั้นตอนที่ 3: ใช้พารามิเตอร์เจ้าของในส่วนหัวของหน้า
 1. เนื่องจากเจ้าของเป็นพารามิเตอร์ที่คุณกำลังเพิ่มส่วนหัวของหน้าแรก คุณต้องสร้างกล่องข้อความเพื่อเก็บกล่องชื่อเรื่องของรายงานที่มีอยู่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกขวากล่องชื่อเรื่องของรายงานในรายงาน และจากนั้น คลิกลบ
  2. บนเมนูแทรกคลิกวัตถุข้อความและวางวัตถุข้อความใหม่ที่มีเขตข้อมูลชื่อเรื่องรายงาน
  3. ในบานหน้าต่างแสดงรายชื่อฟิลด์ขยายเขตข้อมูลพิเศษ
  4. ลากกล่องชื่อเรื่องรายงานพิเศษไปวัตถุข้อความของคุณใหม่
 2. ลากพารามิเตอร์เจ้าของจากส่วนเขตข้อมูลพารามิเตอร์ของบานหน้าต่างแสดงรายชื่อฟิลด์ของวัตถุข้อความใหม่
 3. เพิ่มข้อความแยกใด ๆ หรือช่องว่างที่จะแยกชื่อเรื่องจากพารามิเตอร์เจ้าของ
 4. เมื่อต้องการทำให้แบบอักษรที่ตรงกับรายงาน Microsoft CRM อื่น คลิกขวาวัตถุข้อความใหม่ คลิกรูปแบบข้อความบนแท็บแบบอักษรVerdanaคลิก คลิกตัวหนาคลิกสีเหลืองทางแล้ว คลิกตกลง
ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มพารามิเตอร์เจ้าของสูตรเลือกเรกคอร์ด
สูตรเลือกเรกคอร์ด

เลือกเรกคอร์ดสูตรกำหนดระเบียนที่จะรวมในรายงาน สูตรตามโครงสร้างต่อไปนี้:
(if {?Parameter1} = "Parameter1_Option1" and {table.field} = "value1" then true else if {?Parameter1} = "Parameter1_Option2" and {table.field} = "value2" then true)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรเลือกเรกคอร์ด แม่แบบสำหรับชนิดของพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งดู "เรกคอร์ดที่เลือกสูตร" ในวิธีใช้ทางออนไลน์จอภาพผลึกรายงาน 9

ในขั้นตอนต่อไปนี้ สูตรเลือกเรกคอร์ดไว้ที่ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์เจ้าของที่ที่ผู้ใช้คลิก ถ้าผู้ใช้คลิกฉันบัญชีผู้ใช้ปัจจุบันเป็นเจ้าของจะรวมอยู่ในรายงาน

ถ้ารายงานที่คุณกำลังปรับเปลี่ยนไม่ได้ยึดตามเอนทิตีบัญชีแทน account.ownerid กับเอนทิตี.ownerid

เพิ่มพารามิเตอร์เจ้าของสูตรเลือกเรกคอร์ด

เมื่อต้องการเพิ่มพารามิเตอร์เจ้าของ สูตรเลือกเรกคอร์ดให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูรายงานคลิกเลือกสูตรและจากนั้น คลิกบันทึก
 2. ขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด
 3. ถ้าไม่มีสิ่งใดที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างด้านขวาล่าง พิมพ์สูตรต่อไปนี้ โดยไม่มี "และ" ในบรรทัดแรก ถ้ารหัสอยู่แล้วมี เพิ่มบรรทัดสามทั้งหมดรวมถึง "และ" เพื่อสิ้นสุดรายการรหัส
  and(if {?Owner} = "Mine" then {account.ownerid} = {?UserID}    else true)
  เมื่อรายงานถูกรันเจ้าของปรากฏพรอมต์ ด้วยข้อความพร้อมท์ที่คุณระบุ เมื่อผู้ใช้คลิกที่ตกลงข้อมูลรายงานปรากฏขึ้น
 4. คลิกบันทึกและจากนั้น คลิกปิด

เพิ่มพารามิเตอร์สถานะ

ส่วนนี้อธิบายวิธีการเพิ่มขึ้นอยู่กับค่าของพารามิเตอร์สถานะเอนทิตีกล่อง.statecode ใน Microsoft CRM ตัวเลือกที่คุณให้แก่ผู้ใช้จะขึ้นอยู่กับค่าของกล่องนี้ใน Microsoft CRM ตัวอย่างนี้ใช้เอนทิตีกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดพารามิเตอร์สถานะ
เมื่อต้องการกำหนดพารามิเตอร์สถานะ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในบานหน้าต่างแสดงรายชื่อฟิลด์คลิกขวาที่เขตข้อมูลพารามิเตอร์และจากนั้น คลิกสร้าง
 2. ในกล่องชื่อพิมพ์ สถานะ.
 3. ในกล่องข้อความ Promptingพิมพ์พร้อมท์ว่าคุณต้องการให้ปรากฏ ตัวอย่างเช่น พิมพ์:
  รวมกิจกรรมที่ มีสถานะเป็น
 4. คลิกตั้งค่าเริ่มต้น
 5. ในกล่องเรียกดูตารางคลิกที่ชื่อของตารางที่ประกอบด้วยกล่องสถานะ ตัวอย่างนี้ใช้เอนทิตีกิจกรรม ดังนั้น คลิกกิจกรรม
 6. ในกล่องเรียกดูฟิลด์คลิกstatecodename
 7. ในหน้าข้อมูลการเชื่อมต่อล้างกล่องกาเครื่องหมายการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
 8. โหลดรายการของค่าปัจจุบันทั้งหมดใน Microsoft CRM เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ในกล่องเซิร์ฟเวอร์แทนชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยชื่อของเซิร์ฟเวอร์ Microsoft CRM ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้ากล่องนี้บอกว่า http://mycomputer/ MSCRMServices เปลี่ยนเป็น http://Your_CRMServer/ MSCRMServices แล้ว คลิกเสร็จสิ้น

  หมายเหตุ จอภาพผลึกรายงาน 9 อ่านค่าทั้งหมดของกล่อง.statecodeเอนทิตีที่ใช้ในข้อมูลปัจจุบันใน Microsoft CRM ค่าเหล่านี้อาจไม่แสดงค่าทั้งหมดที่สามารถปรากฏอยู่ในกล่องนี้ใน Microsoft CRM สำหรับรายชื่อทั้งหมดของค่าเริ่มต้นสำหรับกล่องแบบหล่นลง ดู "ภาคผนวก A" ของการแนะนำการใช้ CRM โซลูชันธุรกิจ Microsoft ถ้าคุณได้ปรับเปลี่ยนกล่องแบบหล่นลง ดูกล่องใน Microsoft CRM เพื่อให้แน่ใจว่า คุณรวมค่าทั้งหมดในพารามิเตอร์ของคุณ
 9. คลิกที่แต่ละค่าที่คุณต้องการในรายการแบบหล่นลง และจากนั้น คลิกปุ่ม>เมื่อต้องการย้ายแต่ละค่าในรายการค่าเริ่มต้น
 10. สำหรับแต่ละค่า คลิกกำหนดคำอธิบายและจากนั้น พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายการแบบหล่นลงสำหรับพารามิเตอร์เจ้าของ
 11. สั่งค่าให้ตัวเลือกที่คุณต้องการให้เป็นค่าเริ่มต้นเป็นครั้งแรกในรายการนี้
 12. ในกล่องแบบหล่นลงของจอแสดงผลคลิกคำอธิบายและจากนั้น คลิกตกลง
 13. ในกล่องโต้ตอบสร้างฟิลด์พารามิเตอร์ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้มีการแก้ไขค่าเริ่มต้นเมื่อไม่มีค่ามากกว่าหนึ่งค่า
 14. คลิกตกลงเพื่อบันทึกพารามิเตอร์ของคุณใหม่
สำหรับพารามิเตอร์สถานะใหม่ให้ทำงาน คุณต้องรวมไว้ในรายงาน เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ลากพารามิเตอร์จากบานหน้าต่างแสดงรายชื่อฟิลด์ไปยังตำแหน่งใด ๆ บนรายงาน ขั้นตอนต่อไปนี้ (ขั้นตอนที่ 2) ถือว่า คุณได้สร้างกล่องข้อความในส่วนหัวของรายงานเพื่อเก็บกล่องชื่อเรื่องของรายงานและพารามิเตอร์เจ้าของ
ขั้นตอนที่ 2: ใช้พารามิเตอร์สถานะในส่วนหัวของหน้า
การใช้พารามิเตอร์สถานะในส่วนหัวของหน้า ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ลากพารามิเตอร์สถานะจากส่วนเขตข้อมูลพารามิเตอร์ของบานหน้าต่างแสดงรายชื่อฟิลด์ไปยังวัตถุข้อความในส่วนหัวของหน้า
 2. เพิ่มข้อความแยกใด ๆ หรือช่องว่างที่จะแยกพารามิเตอร์สถานะจากพารามิเตอร์เจ้าของ
ในกระบวนการต่อไป (ขั้นตอนที่ 3), สูตรเลือกระเบียนถูกสร้างขึ้นที่สามารถตรวจสอบค่าพารามิเตอร์สถานะที่ผู้ใช้เลือก ถ้าผู้ใช้คลิกทั้งหมดกิจกรรมทั้งหมดถูกรวมไว้ มิฉะนั้น เฉพาะระเบียนที่มีค่าของเขตข้อมูลใน Microsoft CRM ตรงกับพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้คลิถูกรวมไว้

ถ้ารายงานที่คุณกำลังปรับเปลี่ยนไม่ได้ยึดตามเอนทิตีกิจกรรมแทน activity.statecodename กับเอนทิตี.statecodename
ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มพารามิเตอร์สถานะสูตรเลือกเรกคอร์ด
เมื่อต้องการเพิ่มพารามิเตอร์สถานะ สูตรเลือกเรกคอร์ดให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูรายงานคลิกเลือกสูตรและจากนั้น คลิกบันทึก
 2. ขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด
 3. ถ้าไม่มีสิ่งใดที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างด้านขวาล่าง พิมพ์สูตรต่อไปนี้ โดยไม่มี "และ" บนบรรทัดแรก ถ้ารหัสอยู่แล้วมี เพิ่มสามบรรทัดทั้งหมดลงในส่วนท้ายของรหัสรายการ
  and   (if {?Status} = "All" then true   else {activity.statecodename}={?Status})
 4. คลิ บันทึกแล้ว คลิกปิด
เมื่อผู้ใช้เรียกใช้รายงานนั้นสถานะพร้อมท์ปรากฏขึ้นพร้อมกับข้อความพร้อมต์ที่คุณระบุ เมื่อผู้ใช้คลิกที่ตกลงข้อมูลรายงานปรากฏขึ้น

เพิ่มพารามิเตอร์วัน

ส่วนนี้อธิบายวิธีการใช้พารามิเตอร์เพื่อบังคับให้ผู้ใช้สามารถระบุช่วงวัน ช่วงวันต้องขึ้นอยู่กับค่าของกล่องกาเครื่องหมายวันใน Microsoft CRM อย่างน้อยหนึ่ง แต่ละเอนทิตีมีเอนทิตีcreatedonกล่องและเอนทิตีmodifiedonกล่อง บางเอนทิตีมีกล่องวันอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น กิจกรรมมีวันที่ขึ้นอยู่กับเวลาตามกำหนดการ และที่เกิดขึ้นจริง

คุณสามารถสร้างพารามิเตอร์ที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้คลิกที่รายการในรายการแบบหล่นลงที่ประกอบด้วยช่วงวันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นภายใน 60 วันที่ผ่านมาและปีจนถึงปัจจุบัน หรือ เพื่อระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่เจาะจง

ในตัวอย่างต่อไปนี้ใช้เอนทิตีเหตุการณ์ (กรณีและปัญหา)
เพิ่มพารามิเตอร์วันสร้าง
พารามิเตอร์วันสร้างพร้อมท์ให้ผู้ใช้ มีรายชื่อของช่วงวันเฉพาะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อต้องการเพิ่มพารามิเตอร์วันสร้าง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เมื่อต้องการกำหนดพารามิเตอร์วันสร้าง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในบานหน้าต่างแสดงรายชื่อฟิลด์คลิกขวาที่เขตข้อมูลพารามิเตอร์และจากนั้น คลิกสร้าง
  2. ในกล่องชื่อพิมพ์ วันที่สร้าง.
  3. ในกล่องข้อความPromptingพิมพ์พร้อมท์ว่าคุณต้องการให้ปรากฏ ตัวอย่างเช่น พิมพ์:
   ระบุระเบียนที่สร้างขึ้น:
  4. คลิกตั้งค่าเริ่มต้น
  5. พิมพ์ค่าที่คุณต้องการในรายการแบบหล่นลง ตัวอย่างนี้ใช้ "ภายใน 60 วันที่ผ่านมา "ปีถึงวัน" และ"ทั้งหมด " ใช้ปุ่ม>เมื่อต้องการย้ายแต่ละค่าในรายการค่าเริ่มต้น
  6. สำหรับแต่ละค่า คลิกกำหนดคำอธิบายและจากนั้น พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายการแบบหล่นลงสำหรับพารามิเตอร์วันสร้าง
  7. ในรายการแบบหล่นลงของจอแสดงผลคลิกคำอธิบายและจากนั้น คลิกตกลง
  8. ในกล่องโต้ตอบสร้างฟิลด์พารามิเตอร์ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้มีการแก้ไขค่าเริ่มต้นเมื่อไม่มีค่ามากกว่าหนึ่งค่า
  9. คลิกตกลงเพื่อบันทึกพารามิเตอร์ของคุณใหม่
 2. การใช้พารามิเตอร์วันสร้างขึ้นในส่วนหัวของหน้า ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ลากพารามิเตอร์วันสร้างขึ้นจากส่วนของบานหน้าต่างแสดงรายชื่อฟิลด์ฟิลด์พารามิเตอร์ไปยังวัตถุข้อความในส่วนหัวของหน้า
  2. เพิ่มข้อความแยกใด ๆ หรือช่องว่างที่จะแยกพารามิเตอร์วันสร้างขึ้นจากพารามิเตอร์สถานะ
 3. ถ้ารายการที่คุณกำลังสร้างรายงานไม่ได้ยึดตามเอนทิตีของเหตุการณ์แทน incident.createdon กับเอนทิตี.createdon

  ในขั้นตอนที่ 4 สูตรเลือกระเบียนถูกสร้างขึ้นที่สามารถตรวจสอบวันสร้างค่าของพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้เลือก ถ้าผู้ใช้คลิกทั้งหมดเร็กคอร์ดทั้งหมดถูกรวมไว้ มิฉะนั้น เฉพาะระเบียนที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดในเรกคอร์ดที่เลือกสูตร ปรากฏขึ้น รหัสสูตรเลือกใช้วันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสามวิธีจากจอภาพผลึกรายงานAged0To30Days, Aged31To60DaysและYearToDate
 4. เพิ่มพารามิเตอร์วันสร้างสูตรเลือกเรกคอร์ด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนเมนูรายงานคลิกเลือกสูตรและจากนั้น คลิกบันทึก
  2. ขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด
  3. ถ้าไม่มีสิ่งใดที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างด้านขวาล่าง พิมพ์สูตรต่อไปนี้ โดยไม่มี "และ" บนบรรทัดแรก ถ้ารหัสอยู่แล้วมี เพิ่มบรรทัดทั้งหมดลงในส่วนท้ายของรหัสรายการ
   and(if {?Date Created}="Within Past 60 Days" and  {incident.createdon} in Aged0To30Days or {incident.createdon} in Aged31To60Days then trueelse if {?Date Created}="Year To Date" and {incident.createdon}in YearToDate then true)
  4. คลิกบันทึกและจากนั้น คลิกปิด
  เมื่อผู้ใช้เรียกใช้รายงานนั้น พร้อมท์วันสร้างปรากฏพร้อมกับข้อความพร้อมต์ที่คุณระบุ เมื่อผู้ใช้คลิกที่ตกลงข้อมูลรายงานปรากฏขึ้น
เพิ่มพารามิเตอร์ช่วงวัน
พารามิเตอร์ช่วงวันเตือนผู้ใช้เฉพาะการเริ่มต้นและวันสิ้นสุด

หมายเหตุ เมื่อผู้ใช้พิมพ์รายงานที่ใช้พารามิเตอร์ช่วง พรอมต์สำหรับช่วง เมื่อผู้ใช้ดูรายงาน และหลัง จากนั้นคลิก พิมพ์

เมื่อต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ช่วงวัน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. กำหนดพารามิเตอร์ช่วงวัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในบานหน้าต่างแสดงรายชื่อฟิลด์คลิกขวาที่เขตข้อมูลพารามิเตอร์และจากนั้น คลิกสร้าง
  2. ในกล่องชื่อพิมพ์ ช่วงวัน.
  3. ในกล่องข้อความPromptingพิมพ์พร้อมท์ว่าคุณต้องการให้ปรากฏ ตัวอย่างเช่น พิมพ์:
   กรณีที่สร้างขึ้นระหว่างรวม
  4. คลิกค่าของช่วงและจากนั้น คลิกตกลง
  สำหรับพารามิเตอร์ช่วงวันทำงาน คุณต้องรวมไว้ในรายงาน คุณสามารถลากพารามิเตอร์จากบานหน้าต่างแสดงรายชื่อฟิลด์ไปที่ตำแหน่งใด ๆ ในรายงานของคุณ
 2. ถ้าคุณต้องการแสดงวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงในส่วนหัวของรายงานของคุณ คุณต้องสร้างสองสูตรฟิลด์ใหม่StartDateและEndDate เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ในบานหน้าต่างแสดงรายชื่อฟิลด์คลิกขวาที่เขตข้อมูลสูตรและจากนั้น คลิกสร้าง
  2. ในกล่องชื่อพิมพ์ StartDateแล้ว คลิกแก้ไขใช้
  3. ในกล่องสูตรพิมพ์:
   ต่ำสุด ({หรือไม่ ช่วงวัน})
  4. คลิกบันทึกและจากนั้นปิด
  5. ในบานหน้าต่างแสดงรายชื่อฟิลด์คลิกขวาที่เขตข้อมูลสูตรและจากนั้น คลิกสร้าง
  6. ในกล่องชื่อ พิมพ์ EndDateแล้ว คลิกแก้ไขใช้
  7. ในกล่องสูตรพิมพ์:
   สูงสุด ({หรือไม่ ช่วงวัน})
   .
  8. คลิกบันทึกและจากนั้น คลิกปิด
 3. ใช้ StartDate และ EndDate ในส่วนหัวของรายงาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ลากStartDateและEndDateพารามิเตอร์จากส่วนเขตข้อมูลสูตรของบานหน้าต่างแสดงรายชื่อฟิลด์ไปยังวัตถุข้อความในส่วนหัวของหน้า
  2. เพิ่มข้อความแยกหรือช่องว่างที่จะแยก และระบุเขตข้อมูลใด ๆ
  ในขั้นตอนที่ 4 สูตรเลือกเรกคอร์ดไว้ที่ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ช่วงวันที่ที่ผู้ใช้คลิก ถ้าผู้ใช้คลิกทั้งหมดกิจกรรมทั้งหมดถูกรวมไว้ มิฉะนั้น เฉพาะระเบียนที่มีค่าของกล่องใน Microsoft CRM ตรงกับพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้คลิถูกรวมไว้

  ถ้ารายการที่คุณกำลังสร้างรายงานไม่ได้ยึดตามเอนทิตีของเหตุการณ์แทน incident.createdon กับเอนทิตี.createdon
 4. เพิ่มพารามิเตอร์ช่วงวันในสูตรเลือกเรกคอร์ด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนเมนูรายงานคลิกเลือกสูตร,, และจากนั้น คลิกบันทึก
  2. ขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด
  3. ถ้าไม่มีสิ่งใดที่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างด้านขวาล่าง พิมพ์สูตรต่อไปนี้ โดยไม่มี "และ" บนบรรทัดแรก ถ้ารหัสอยู่แล้วมี เพิ่มสามบรรทัดทั้งหมดลงในส่วนท้ายของรหัสรายการ
   and(if {incident.createdon} in {?Date Range} then trueelse false)
   ในบรรทัดสอง ใช้ฟิลด์วันที่คุณต้องการจะเปรียบเทียบกับช่วงวัน ขึ้นอยู่กับเอนทิตี อาจเป็นความคิดที่ดีเพื่อใช้modifiedonกล่องแทนcreatedonกล่อง คุณสามารถใช้วันที่มีอยู่ในหนึ่งเอนทิตีที่รวมอยู่ในรายงาน
  4. คลิกบันทึกและจากนั้น คลิก ปิด
  เมื่อผู้ใช้เรียกใช้รายงาน พร้อมรับช่วงวันปรากฏขึ้นพร้อมกับข้อความพร้อมต์ที่คุณระบุ เมื่อผู้ใช้เลือกวันเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับช่วง และจากนั้น คลิกตกลงข้อมูลรายงานปรากฏขึ้น
ตัวกรองรายงานที่ มีควบคุมพารามิเตอร์รายงาน
ถ้าคุณใช้ตัวกรองรายงานกับ driven พารามิเตอร์รายงาน คุณต้องเลือกพารามิเตอร์สองครั้ง แรก ผู้ใช้ที่รันรายงานควบคุมพารามิเตอร์ และระบุพารามิเตอร์ จากนั้น พวกเขาคลิกไอคอนที่ขอบด้านขวาของแถบเครื่องมือการกรองรายงานเมื่อต้องการเปิดรายงานการกรอง ป้อนตัวกรอง คลิกตัวกรองพิมพ์พารามิเตอร์เมื่อได้รับพร้อมท์ และจากนั้น คลิกตกลง
ข้อมูลอ้างอิง
เมื่อต้องการดาวน์โหลดรายการของคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับรายงาน Microsoft CRM แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมจัดการรายงาน 1.2 CRM ของ Microsoft ในการปรับเปลี่ยนรายงาน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
834791 วิธีการใช้โปรแกรมจัดการรายงาน 1.2 CRM ของ Microsoft ในการปรับเปลี่ยนรายงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์รายงานควบคุมพารามิเตอร์ใน Microsoft CRM 1.2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
834913 วิธีการพิมพ์รายงานควบคุมพารามิเตอร์ใน Microsoft CRM 1.2
CRM รายงาน ประสิทธิภาพการทำงาน การหมดเวลา

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 834790 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 05:58:40 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft CRM 1.2

 • kbnosurvey kbarchive kbmbsreports kbmbsmigrate kbfile kbhowto kbmt KB834790 KbMtth
คำติชม