คุณได้รับข้อความ "ข้อผิดพลาดรหัสหยุด 0x0000007F" ข้อความแสดงข้อผิดพลาด (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP) และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 รีสตาร์ท

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:835281
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณเรียกใช้ Symantec โปรแกรมป้องกันไวรัสของบริษัทรุ่น 8.0 และ NSI ซอฟต์แวร์ Double ซึ่งใช้ในการ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 Server คุณอาจ พบหนึ่งหรือทั้งสองอาการต่อไปนี้:
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับ ต่อไปนี้:
  STOP 0X0000007F (0X00000008, 0X00000000, 0X00000000, 0X00000000)
  (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP)
 • คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบใหม่โดยไม่คาดคิด
โปรแกรมป้องกันไวรัสของ Symantec รุ่นอื่น ๆ อาจมีอาการเหล่านี้
สาเหตุ
เมื่อเธรดปฏิบัติ Windows 2000 จัดสรร 12 กิโลไบต์ เนื้อที่สแตกเคอร์เนล เธรดนั้น เมื่อนั้น มีความต้องการเนื้อที่กองซ้อน มีค่ามากกว่านั้น กองซ้อนที่มีช่องว่าง Stop 0x0000007f ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น และคอมพิวเตอร์ของคุณอาจเริ่มการทำงาน
การแก้ไข
เนื่องจาก เงื่อนไขอื่น ๆ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด Stop 0x0000007f ตรวจสอบว่า ปัญหา stems จากเงื่อนไขมากเกินไปสแตกเคอร์เนล เมื่อต้องการทำเช่นนี้ รับ แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนล จากคอมพิวเตอร์

ใน ใบสั่งสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะทำงาน คุณต้องนำยังใช้การปรับปรุงของซอฟต์แวร์ NSI Double-นำไปใช้ เรียกใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ IoCreateFileSpecifyDeviceObjectHintฟังก์ชัน ฟังก์ชันนี้ให้ฟิลเตอร์ไดรเวอร์ตัวเลือกในการหยุดเรียก NTFS recursively ระบบแฟ้มบนกองซ้อนเดียวกัน เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้ ติดต่อ NSI แล้ว ขอให้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วน HF28130

ที่ จำกัดเนื้อที่กองยังคงอยู่ในเว็บไซต์ Microsoft Windows XP และ Microsoft Windows Server 2003 อย่างไรก็ตาม ใน IoCreateFileSpecifyDeviceObjectHint ฟังก์ชันคือ ในเคอร์เนลของ ทั้งสองอย่าง ระบบปฏิบัติการเหล่านี้ ถ้าคุณ ใช้ฟิลเตอร์ไดรเวอร์ เมื่อต้องใช้ฟังก์ชันในระบบปฏิบัติการเหล่านี้ คุณ สามารถประหยัด พื้นที่ว่างในกองซ้อน

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ส่งการร้องขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นจำเป็น

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้ไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  10-Feb-2004 19:47 5.0.2195.6897   30,160 Mountmgr.sys  30-Apr-2004 02:35 5.0.2195.6927  1,701,312 Ntkrnlmp.exe    30-Apr-2004 02:35 5.0.2195.6927  1,700,992 Ntkrnlpa.exe    30-Apr-2004 02:35 5.0.2195.6927  1,722,624 Ntkrpamp.exe    30-Apr-2004 02:35 5.0.2195.6927  1,678,144 Ntoskrnl.exe  30-Apr-2004 02:35 5.4.15.0      6,656 Spmsg.dll


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปัญหา ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822789คุณได้รับการ "Stop 0x0000007F" เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดโดยไม่คาดคิดใหม่
หากคุณใช้การแก้ไขปัญหาที่ อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 822789 ที่ Navap.sys การป้องกันไวรัสของ Symantec คอมโพเนนต์ จะตรวจสอบจำนวนช่องว่างสแตกเคอร์เนลฟรีก่อนที่ระบุนั้น ดำเนินการส่วนประกอบ ถ้า มีเนื้อที่สแตกเคอร์เนลฟรี น้อยกว่าที่ระบุไว้ KStackMinFree ค่ารีจิสตรีที่ อธิบายไว้ในบทความ Knowledge Base 822789, คอมโพเนนต์ Navap.sys จะเลื่อนไป การทำงานของ

If คุณได้ดำเนินการ วิธีแก้ปัญหา ที่กล่าวถึงในบทความ Knowledge Base 822789 และคุณ ยังคง ประสบการณ์การใช้งาน สแตกเคอร์เนล ปัญหามากเกินไป นำไปใช้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ มีการปรับปรุง NSI If คุณได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา และ ได้ประสบกับเคอร์เนล กองซ้อนปัญหามากเกินไป หลังจากนั้น คุณอาจต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แล้ว ลด จำนวนเนื้อที่กองเคอร์เนลที่ระบุไว้ด้วย KStackMinFree รีจิสทรี ค่า ในสถานการณ์นี้ ส่วนประกอบของ Navap.sys ต้องมีจำนวนช่องว่างของสแตกเคอร์เนลและอาจต่ำกว่า ไม่สามารถเรียกใช้บ่อยครั้ง
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816915 แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
838804 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด stop "0x0000007F" ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นกล่าวนี้ กล่าวถึงในบทความจะถูกผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน โดยนัย หรืออย่างอื่น เกี่ยวข้องกับการ ประสิทธิภาพการทำงานหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
win2000 win2k

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 835281 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 06:01:55 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB835281 KbMtth
คำติชม