คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2003: 5 มีนาคม 2004

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:835728
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงปัญหา Microsoft Office PowerPoint 2003 ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2003 ที่ 6 มีนาคม 2004

กลับสู่ด้านบน

การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

ปัญหาต่อไปนี้จะแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ แต่รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft
 • คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้ใน PowerPoint ถ้าคุณใช้ตัวเลือกการแสดงเฉพาะใน'แผงควบคุม'ใน Windows XP ใน Windows XP ไม่มีตัวเลือกการเรียบขอบแบบอักษรของหน้าจอ

  ปัญหาเกิดขึ้นในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณสร้าง PowerPoint ที่ปิดงานนำเสนอในขณะที่ตัวเลือกการเรียบขอบแบบอักษรของหน้าจอ คุณเปิดงานนำเสนอใน ขณะที่มีเปิดตัวเลือก และขณะวิธีการที่เลือกสำหรับการปรับให้เรียบแบบอักษร ClearType ข้อความที่มีการจัดรูปแบบ ด้วยแบบอักษรโลโก้อาจ misaligned หรือคาบเกี่ยวกันได้

  เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกการเรียบขอบของหน้าจอแบบอักษรใน Windows XP ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ใน'แผงควบคุม' คลิกลักษณะที่ปรากฏและชุดรูปแบบแล้ว คลิกจอแสดงผล.
  2. คลิกการลักษณะที่ปรากฏแท็บ แล้วคลิกลักษณะพิเศษ. ไม่มีใช้วิธีการต่อไปนี้เรียบปรับขอบแบบอักษรของหน้าจอกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าคุณคลิกเพื่อเลือกนั้นใช้วิธีการต่อไปนี้เรียบปรับขอบแบบอักษรของหน้าจอกล่องกาเครื่องหมาย คุณคลิกมาตรฐานหรือcleartype.
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบอักษร ClearType ที่ปรับให้เรียบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  294851คำอธิบายของแบบอักษร ClearType ที่ปรับให้เรียบเทคโนโลยีใน Windows XP
 • เมื่อคุณพิมพ์งานนำเสนอ PowerPoint ที่ประกอบด้วยวัตถุฝังตัว และแทรกวัตถุที่ความละเอียดของเครื่องพิมพ์พิมพ์เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ปรับปรุงการเชื่อมโยงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ คุณได้รับข้อความต่อไปนี้::
  Microsoft Office PowerPoint

  งานนำเสนอนี้ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มอื่น ๆ:
  • ถ้าคุณปรับปรุงการเชื่อมโยง PowerPoint จะพยายามเรียกข้อมูลล่าสุด
  • ถ้าคุณไม่ต้องปรับปรุงการเชื่อมโยง PowerPoint จะใช้ข้อมูลที่ก่อนหน้านี้
  โปรดสังเกตว่า การเชื่อมโยงแฟ้มสามารถใช้ในการใช้ร่วมกันและการเข้าถึงข้อมูลลับเฉพาะโดยไม่มีสิทธิ์ของคุณ และอาจทำการกระทำที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ไม่ปรับปรุงการเชื่อมโยงถ้าคุณไม่เชื่อถือแหล่งที่มาของงานนำเสนอ
กลับสู่ด้านบน
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูล Service Pack

ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft Office 2003 Service Pack 1
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Office 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
870924วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

กลับสู่ด้านบน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้

กลับสู่ด้านบน

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

กลับสู่ด้านบน

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะถูกแทนที่ ด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นที่ใหม่กว่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
837236คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2003: 6 มีนาคม 2004


กลับสู่ด้านบน

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องสร้าง หรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ใด ๆ ที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ ที่มีอยู่ในแพคเกจนี้

กลับสู่ด้านบน

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์

รุ่นส่วนกลางของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรืออื่น ๆ) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลการดาวน์โหลด:
  Date     Time  Version   Size    File name  -----------------------------------------------------------------------  06-Mar-2004 01:16 11.0.6201.0 3,215,592 Office2003-kb835728-glb.exe

ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer:
  Date     Time  Size    File name  -----------------------------------------------------------------------------------  06-Mar-2004 00:56 4,168,192 Powerpnt-fullfile-glb.msp (Full-file/ administrative)  05-Mar-2004 23:43 2,080,768 Powerpnt-binary-glb.msp (Optimized)

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากลหมายเลขของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรืออื่น ๆ) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้
  Date     Time  Version   Size    File name  --------------------------------------------------------  17-Feb-2004 07:54 11.0.6201.0 6,134,984 Powerpnt.exe
กลับสู่ด้านบน

หมายเหตุเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้ดูที่แฟ้ม Readme.txt ที่ประกอบด้วยแพคเกจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างแฟ้ม.msp แฟ้มเต็มและแฟ้ม optimized .msp แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:กลับสู่ด้านบน
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เมื่อทำการแก้ไขซอฟต์แวร์หลังจากที่ถูกนำออกใช้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
กลับสู่ด้านบน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 835728 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/12/2015 00:03:34 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Office PowerPoint 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kboffice2003sp1fix kbfix kbhotfixrollup kboffice2003presp1fix kbmt KB835728 KbMtth
คำติชม