รายการของการตัดสินค้าจากคลังใน Excel 2002 ที่แก้ไข โดย Office XP Service Pack 3

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:836031
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Microsoft ได้นำออกใช้ Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่มีแก้ไขสำหรับ Microsoft Excel 2002สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด และติดตั้ง Office XP SP3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
832671คำอธิบายของชุด XP บริการของ Microsoft Office 3
ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาใน Excel 2002 ที่แก้ไข โดย Office XP SP3

การปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft:

823338แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Excel 2002 Post-Service ที่ Pack 2: 11 กรกฎาคม 2003
823969แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Excel 2002 Post-Service ที่ Pack 2: 10 สิงหาคม 2003
827143แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Excel 2002 Post-Service ที่ Pack 2: 28 สิงหาคม 2003
827978แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Excel 2002 Post-Service ที่ Pack 2: 19 กันยายน 2003
827984แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Excel 2002 Post-Service ที่ Pack 2: 25 กันยายน 2003
829340แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Excel 2002 Post-Service Pack 2: 6 ตุลาคม 2003


การปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
324491คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "แฟ้มอาจมีการเปลี่ยนแปลง..." ข้อความเมื่อคุณบันทึกสมุดงานไปยังเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย ใน Excel 2002 หรือ ใน Excel 2003
817578คุณไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางที่เชื่อมโยงเมื่อมี Excel Add-ในจะไม่โหลด
822380XL2002: จบการทำ Excel Abruptly งานเมื่อคุณบันทึกเป็นสมุดงาน
823026ข้อความแสดง "ไม่สามารถไปยังอ่านแฟ้ม" ข้อผิดพลาดข้อเมื่อคุณเปิดสมุดงานและลองการปรับปรุงการเชื่อมโยง
298955การใช้นามแฝงฟิลด์ในแบบสอบถามไม่ทำงานกับฐานข้อมูลบางอย่างของบริษัทอื่น
320516XL2002: คุณไม่สามารถเปิดแฟ้ม Excel ใน Windows Explorer หลังจากที่คุณใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ
321286XL2002: ข้อผิดพลาด VBA เมื่อแมโครการเริ่มต้นถ้าคุณเปิดอินสแตนซ์ของ Excel หลายกับตัวควบคุม RefEdit
322238XL2002: เขตข้อมูลตารางสาระสำคัญไม่ฟังก์ชันหลังจากการซ่อมแซม Excel และแฟ้ม Recovers
323613คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณลบหลายคอลัมน์จากตัวกราฟ
324051XL2002: การใช้งาน CPU เป็น 100 เปอร์เซ็นต์เมื่อคุณคัดลอกแผ่นงานที่ขนาดใหญ่ใน Excel
324125XL2002: ไวยากรณ์ของการเชื่อมโยงหลายมิติไม่บันทึกอย่างถูกต้องเมื่อคุณบันทึกแฟ้ม Excel ที่เป็นข้อเพจ HTML
324557XL2002: Excel หยุดตอบสนองเมื่อมีเอาผลรวมย่อย
325207XL2002: แก้ไขการ PivotTables ไม่นำย้อนกลับคอลัมน์ใหม่
325703คุณลักษณะ AutoCalculate ทำงานแม้ว่าลักษณะการทำงานที่ถูกปิดใช้งาน
327365XL2002: สมุดงานเป็นช้าเป็นเปิด
328196XL2002: สมุดงานโดยไม่คาดคิดปิดทันทีหลังจากคุณเปิดได้
330157XL2002: จบการทำ Excel งานเมื่อคุณคลิกตัวควบคุม ActiveX
330345Excel 2002: แถบเครื่องมือแบบกำหนดเองจะสูญหายไปหลังจากที่คุณปิด Excel
331401XL2002: พฤษภาคม Excel หยุดตอบสนองถ้าคุณเรียกคำนวณจากเหตุการณ์ COM แบบอะซิงโครนัส
331505XL2002: Excel อาจหยุดตอบสนองเมื่อคุณพยายามจะแก้ไขสูตรที่ยาวที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยง
331863ข้อผิดพลาด "Excel ไม่สามารถดำเนินการนี้กับทรัพยากรที่พร้อมใช้งาน" ข้อความเมื่อคุณพยายามจะดูการติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Excel 2002
811157XL2002: Excel ปรากฏเมื่อต้องการ หยุดการตอบสนองเมื่อคุณเอาผลรวมย่อย
811161ป้ายชื่อข้อมูลที่หายไปหากมีค่าที่มากกว่าค่ามากที่สุดแกน
811207ไม่สามารถดูข้อมูลที่คุณคัดลอกจาก Excel 2002 ในตัวอย่างของ FrontPage 2002
811344เปิดสมุดงานที่มี "วัตถุ" เพิ่มเติม XL2002: และ Excel ปรากฏเมื่อต้องการ หยุดการตอบสนอง
811541XL2002: ค่าในกล่องคำสั่งผสมแปลงกลับไปยังค่าเริ่มต้นหลังจากที่มีใช้กล่องคำสั่งผสมอื่น
811542XL2002: คุณไม่สามารถ Update เชื่อมโยงไปยังแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์ของเว็บที่ปลอดภัย
812384XL2002: ข้อ "ไม่สามารถในการอ่านแฟ้ม" ข้อผิดพลาดความเมื่อคุณเปิดเป็นสมุดงาน
812647XL2002: การเชื่อมโยงวัตถุ OLE ไม่อัตโนมัติ Update เมื่อคุณเปิดแฟ้มใน Windows Explorer
812668XL2002: Excel ปรากฏเมื่อต้องการ หยุดการตอบสนองขณะแปลงข้อความไปยังคอลัมน์ในแผ่นงานรุ่นต้น
814020XL2002: รูป Excel ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแบบอักษรแบบหลังจากที่คุณแก้ไขข้อมูล Excel ใน Word
815196OFFXP: ป้ายชื่อในวัตถุแผนภูมิ Excel วางจะเพี้ยน ไม่สามารถอ่าน หรือไม่สมบูรณ์
816997XL2002: การคำนวณเวลาในตารางสาระสำคัญอาจไม่สามารถมีความถูกต้อง
819853XL2002: ข้อ "ไม่สามารถในการอ่านแฟ้ม" ข้อผิดพลาดความเมื่อคุณเปิดแฟ้ม Excel ที่ประกอบด้วยการรายงานตารางสาระสำคัญ
820432XL2002: ข้อคิดเห็นปรากฏในสถานที่ผิดในสมุดงานที่บันทึกไว้เป็นเว็บเพจ
821078XL2002: จบการทำ Excel งานเมื่อคุณวาดเส้นเชื่อมต่อในแผนภูมิแบบ
821136XL2002: ไคลเอ็นต์ DDE ไม่สามารถใช้คำสั่ง RUN เพื่อเรียกใช้แมโครเป็นแบบอินไลน์หลังจากการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
821273XL2002: สมุดงานไม่พิมพ์เมื่อคุณใช้ Excel บนแท็บเล็ตพีซี
821292ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: XL2002: ข้อผิดพลาดขณะเรียกใช้แบบ: '13' ชนิดไม่ตรงกัน
821456แสดงจุดเริ่มต้นของแฟ้มที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณเปิดแฟ้มข้อความใน Excel 2002
821564XL2002: รูปแบบวันจะสูญหายไปเมื่อคุณโดยทางโปรแกรมย้ายข้อมูลจากช่วงหนึ่งไปยังอีก
826091XL2002: ข้อความบางกล่องการเชื่อมโยงหลายมิติไม่งานหลังจากที่คุณบันทึกสมุดงานที่เป็นเว็บเพจ
827270จบการทำ Excel งานโดยไม่คาดหมายกับข้อความข้อผิดพลาดเมื่อคุณปิดสมุดงาน Excel ที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยง DDE
Additional issues that are fixed by Office XP SP3
นอกจากนี้ ตัดสินค้าจากคลังในส่วนนี้จะยังแก้ไข โดย Office XP SP3

จบการทำ Excel งานโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณเปิดในกระดาษคำนวณ XML

ใน Excel 2002 เมื่อคุณเปิดกระดาษคำนวณ XML ที่ถูกสร้างขึ้นในส่วน Microsoft Office XP กระดาษคำนวณเว็บประกอบ และเรียกใช้ตัวอย่างก่อนพิมพ์ Excel อาจปิดโดยไม่คาดคิดไว้ สาเหตุของปัญหานี้คือการพิมพ์ข้อมูลไม่เพียงพอ

Excel 2002 พบอักขระที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณค้นหาอักขระที่ขยายเฉพาะ

Excel 2002 ค้นหาอักขระที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณค้นหาอักขระที่ขยายเฉพาะวิธีการ EnableItemSelection ไม่ทำงาน

ถ้าคุณใช้แหล่งข้อมูล OLAP สำหรับตารางสาระสำคัญใน Excel 2002 เรียกของคุณไปEnableItemSelectionวิธีใช้ไม่ได้ผล และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด VBA 1004 ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นถ้าตารางสาระสำคัญใช้ SQL หรือเพิ่มแหล่งข้อมูลภายในสำหรับข้อมูลค่าคงที่สำหรับวิธีการเรียงลำดับคือ xlStroke

เมื่อคุณบันทึกแมโครการเรียงลำดับการออกเสียงของคอลัมน์ใน Excel 2002 รุ่นภาษาจีนดั้งเดิม Excel 2002 ใช้ xlStroke ที่คงที่สำหรับวิธีการเรียงลำดับแทนการ xlPinYin ที่คงที่สำหรับการเรียงลำดับการออกเสียงโมดูล vba จะสูญหายไปเมื่อคุณใช้ลายเซ็นดิจิทัลไปยังสมุดงาน

เมื่อคุณใช้ลายเซ็นดิจิทัลไปยังสมุดงาน Excel 2000 หรือ Excel 97 โดยใช้ Excel 2002 โมดูล VBA ที่เชื่อมโยงไปยังสมุดงานอาจจะสูญหายหลังจากที่คุณบันทึกสมุดงาน เมื่อคุณเปิดสมุดงาน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ Microsoft Visual Basic ดังต่อไปนี้:
มีข้อผิดพลาดในการเข้าถึงแฟ้ม การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจมีการสูญหาย
ถ้าคุณคลิกตกลงแล้ว คลิกเปิดการใช้งานแมโครคุณอาจได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดต่อไปนี้::
ตรวจพบข้อผิดพลาดใน 'file_name.xls' แต่ Microsoft Excel ไม่สามารถเปิดแฟ้มด้วยการซ่อมแซมที่แสดงด้านล่าง บันทึกแฟ้มเพื่อทำการซ่อมแซมเหล่านี้อย่างถาวร

โครงการ Visual Basic ที่สูญหายไป
ควบคุม ActiveX ที่สูญหายไปExcel 2002 หยุดการตอบสนองเมื่อคุณเปลี่ยนพารามิเตอร์เงื่อนไขในการเรียกฟังก์ชันฐานข้อมูล

Excel 2002 หยุดการตอบสนองเมื่อใช้ฟังก์ชัน ฐานข้อมูลเช่น DSUM เมื่อพารามิเตอร์เงื่อนไขสำหรับฟังก์ชันจะขึ้นอยู่กับเซลล์ที่ถูกกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ฟังก์ชัน =Rand() หรือ =RANDBETWEEN() ฟังก์ชันExcel 2002 ไม่ถูกต้องแปลงข้อมูล XML

เมื่อคุณเปิดเอกสาร XML โดยใช้ Excel 2002 เฉพาะสมาชิกสุดท้ายของแต่ละแถวในตารางข้อมูล XML นำเข้าในแผ่นงานคุณได้รับการเรียก "ไม่สามารถใช้ 'MSQUERY.EXE' " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 98

เมื่อคุณพยายามที่จะนำเข้าข้อมูลภายนอกเข้าไปในสมุดงาน MSQuery โปรแกรมหยุดการตอบสนอง หรือคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถเรียกใช้ "MSQuery.exe"


วิธีการ HPageBreaks.Add VBA อาจทำให้ Excel 2002 จะหยุดการตอบสนอง

เมื่อคุณใช้แมโคร VBA เพื่อตั้งค่าตัวแบ่งหน้าในสมุดงาน Excel 2002, through ใช้นั้นHPageBreaks.Addวิธี คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดการทำต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดการทำ '-2147417848 (80010108)':

ข้อผิดพลาดในการดำเนินการอัตโนมัติ
วัตถุเรียกใช้ได้ยกเลิกการเชื่อมต่อจากไคลเอ็นต์ของ


คุณได้รับการใช้งานจริง "วิธี-2147417848 'ลักษณะ' ของวัตถุ 'ช่วง' ล้มเหลว" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แมโคร VBA

เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้แมโครในสมุดงาน Excel คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่รันไทม์ต่อไปนี้:
-วิธี 2147417848 'ลักษณะ' วัตถุ 'ช่วง' ล้มเหลว
ถ้าคุณข้อคิดเห็นทั้งหมดในบรรทัดของรหัสที่ดำเนินการบางรูปแบบที่จัดรูปแบบในสมุดงาน แมโครจะทำ โดยไม่มีข้อผิดพลาดเลื่อนวัตถุรูปวาดหลังจากที่คุณบันทึกสมุดงานใน Excel 2002

เมื่อคุณบันทึกสมุดงานใน Excel 2002 วัตถุใด ๆ รูปวาด เช่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ovals และวัตถุอื่น ๆ อาจเปลี่ยนตำแหน่งบนแผ่นงานหลังจากที่คุณบันทึก ปิด และจากนั้น เปิดสมุดงานแผ่นงานที่เชื่อมโยงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด" ในเว็บเบราว์เซอร์ที่มีการรับรองความถูกต้องเบื้องต้น

เมื่อคุณปรับปรุงการเชื่อมโยงไปยัง Excel อื่นจากแผ่นงาน Excel หนึ่ง sheet คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด" ปัญหานี้เกิดขึ้นหากแฟ้มที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ IIS ที่ Microsoft มีการรับรองความถูกต้องแบบพื้นฐาน และเปิดใน Microsoft Internet Explorerคุณได้รับไม่ "สามารถสืบทอดมาข้อมูลพารามิเตอร์เมื่อตัวระบุตำแหน่งของพารามิเตอร์เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างแบบสอบถามฐานข้อมูลใหม่

เมื่อคุณสร้างการสอบถามฐานข้อมูลใหม่เพื่อดึงข้อมูลจาก SQL เซิร์ฟเวอร์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
odbc โปรแกรมควบคุมของเซิร์ฟเวอร์ SQL
ไม่สามารถสืบทอดมาข้อมูลพารามิเตอร์เมื่อตัวระบุตำแหน่งของพารามิเตอร์เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน
เมื่อคุณคลิกตกลงคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เซิร์ฟเวอร์ ODBC SQL โปรแกรมควบคุม
ดัชนีตัวระบุที่ไม่ถูกต้อง


เปิด โดยใช้ OLE และจากนั้น ปิดแฟ้ม Excel แต่ไม่ได้ออกจากขั้นตอนของ Excel

เมื่อคุณเปิด และปิดแฟ้ม Excel ที่เฉพาะเจาะจง โดยการใช้วัตถุที่เชื่อมโยงและฝังการดำเนินการอัตโนมัติ (OLE) กระบวนการ Excel ไม่ออกจากตามที่คาดไว้จบการทำในสมุดงาน Excel ที่ใช้ร่วมกันงานอย่างกะทันหันเมื่อคุณพยายามจะบันทึก

Excel อาจปิดโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณเปิด หรือเมื่อคุณบันทึกสมุดงาน Microsoft Excel ที่ใช้ร่วมกันที่ประกอบด้วยมุม มองกำหนดเอง และหนึ่ง หรือหลายมุมมองเหล่านี้ ประกอบด้วยหลายของ 10 แบ่งหน้า--ตัวอย่างเช่น 10, 20, 30 แล้วจึงเปิดขึ้น

ข้อมูลจะสูญหายเมื่อสมุดงาน Excel 2002 ของคุณประกอบด้วยข้อมูลที่มีการตั้งค่า โดยใช้การเรียกกลับฟังก์ชัน xlDefineBinaryName

เมื่อคุณบันทึกแฟ้ม Microsoft Excel 2002 ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่มีการตั้งค่า โดยใช้การเรียกกลับไปxlDefineBinaryNameฟังก์ชัน ถ้าสมุดงานมีรหัสผ่านป้องกันไว้ และข้อมูลมีขนาดใหญ่กว่าไบต์สูงสุดที่สามารถบันทึกในระเบียน ข้อมูลที่ตามมาทั้งหมดจะสูญหายไปเมื่อคุณเปิดสมุดงานนั้น

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Excel 2002

คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ Excel 2002 ดังต่อไปนี้:
Microsoft Excel พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience. หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่
เมื่อคุณดูข้อมูลในรายงานข้อผิดพลาด รายงานประกอบด้วยลายเซ็นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับลายเซ็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
App Name    App Version   Module Name   Module Version offset------------------------------------------------------------------------excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdd2excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdcbexcel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22  0001009dexcel.exe    10.0.4302.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264excel.exe    10.0.3506.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264
นอกจากนี้ อื่น ๆ รุ่นของโปรแกรม รุ่นของโมดูล และ offsets จะเป็นไป
crashes แฮงค์ xl2k2 xl2002 freezes security_patch security_update ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยจุดบกพร่องบริบทปัญหาเสี่ยงขอบผู้โจมตีที่ประสงค์ร้ายโกงรีจิสทรี unauthenticated พิเศษต้องเขต-crafted พิเศษที่ได้รับผลกระทบ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 836031 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 06:13:15 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbservicepack kbinfo kbmt KB836031 KbMtth
คำติชม