คุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาดหมดเวลาการดำเนินการ 0x8004210B เมื่อคุณเลือกที่จะส่งการแจ้งเตือนการตอบรับการอ่าน ใน Outlook 2000 หรือ ใน Outlook 2003

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:836491
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณใช้ Microsoft Outlook 2000 หรือ Microsoft Office Outlook 2003 เพื่อเปิดข้อความอีเมล์ ที่มีการร้องขอการตอบรับการอ่าน และคุณเลือกที่จะส่งการตอบรับการอ่าน Outlook อาจหยุดการตอบสนองสำหรับหลายครู่ และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
งาน 'Servername-ส่ง ' รายงานข้อผิดพลาด (0x8004210B): ' การดำเนินการการหมดเวลารอการตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์ (SMTP) ส่ง If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provider (ISP). เซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง: 454 5.7.3 ไคลเอ็นต์ไม่มีสิทธิ์ในการส่งเป็นผู้ส่งนี้'
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อข้อความอีเมล์แจ้งเตือนการตอบรับการอ่านถูกประมวลผล โดยคอมพิวเตอร์ Microsoft Exchange 2000 Server โดยใช้โพรโทคอลแบบธรรมดา Mail Transfer Protocol (SMTP) มีการปิดใช้งานการตรวจสอบการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ

หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น Exchange 2000 Server ได้รับรองความถูกต้องในการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อที่เปิดใช้งานอยู่
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ 2004 วันที่ได้รับการยกเลิกการปรับปรุง Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
870540ความพร้อมใช้งานของ 2004 สิงหาคมยกเลิกการปรับปรุง Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม การปรับปรุงนี้ต้องใช้ Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 3 (SP3)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
301378วิธีการขอรับ Exchange 2000 Server Service Pack รุ่นล่าสุด


ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
   Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  12-Jun-2004 04:29 6.0.6603.0    602,112 Abv_dg.dll     12-Jun-2004 04:29 6.0.6603.0    757,760 Adc.exe       12-Jun-2004 04:54 6.0.6603.0   4,370,432 Adcadmin.dll    12-Jun-2004 04:25 6.0.6603.0    593,920 Addxa.dll      12-Jun-2004 04:44 6.0.6603.0     49,152 Archivesink.dll   12-Jun-2004 04:58 6.0.6603.0    221,184 Calconmsg.dll    12-Jun-2004 04:14 6.0.6603.0    585,728 Ccmc.exe      12-Jun-2004 04:56 6.0.6603.0     69,632 Ccmproxy.dll    12-Jun-2004 04:20 6.0.6603.0    716,800 Cdo.dll       12-Jun-2004 05:35 6.0.6603.0   3,919,872 Cdoex.dll      12-Jun-2004 04:56 6.0.6603.0   2,109,440 Cdoexm.dll     12-Jun-2004 04:11 6.0.6603.0    561,152 Cdohtml.dll     10-Jun-2004 18:37           12,720 Ctrl_calendarview20.htc  10-Jun-2004 18:37           91,631 Ctrl_calendarview20.js  10-Jun-2004 18:37           8,882 Ctrl_reminder20.htc  10-Jun-2004 18:37           71,102 Ctrl_view20.js  12-Jun-2004 04:56 6.0.6603.0    794,624 Dapi.dll      12-Jun-2004 05:27 6.0.6603.0    856,064 Davex.dll      12-Jun-2004 05:27 6.0.6603.0     53,248 Davexpc.dll     12-Jun-2004 04:22 6.0.6603.0     28,672 Dramapi.dll     12-Jun-2004 05:22 6.0.6603.0    131,072 Drviis.dll     12-Jun-2004 04:33 6.0.6603.0    151,552 Ds2mb.dll      12-Jun-2004 04:56 6.0.6603.0    114,688 Ds2mbmsg.dll    12-Jun-2004 05:23 6.0.6603.0    577,536 Dsaccess.dll    12-Jun-2004 04:35 6.0.6603.0    184,320 Dscmsg.dll     12-Jun-2004 04:26 6.0.6603.0     69,632 Dsproxy.dll     12-Jun-2004 04:30 6.0.6603.0     65,536 Dxanotes.dll    12-Jun-2004 02:45           2,670 Edkguid.h  12-Jun-2004 03:04           18,980 Edkguid.lib  12-Jun-2004 02:45          105,318 Edkmdb.h  12-Jun-2004 04:12 6.0.6603.0     49,152 Embx.dll      12-Jun-2004 04:29 6.0.6603.0    167,936 Emsabp32.dll    12-Jun-2004 04:37 6.0.6603.0    962,560 Emsmdb32.dll    12-Jun-2004 04:23 6.0.6603.0   1,798,144 Emsmta.exe     12-Jun-2004 05:24 6.0.6603.0    733,184 Epoxy.dll      12-Jun-2004 04:12 6.0.6603.0     16,384 Escprint.dll    12-Jun-2004 05:25 6.0.6603.0   2,179,072 Ese.dll       12-Jun-2004 05:25 6.0.6603.0    266,240 Eseback2.dll    12-Jun-2004 05:25 6.0.6603.0    217,088 Esebcli2.dll    12-Jun-2004 05:25 6.0.6603.0     40,960 Eseperf.dll     10-Jun-2004 18:42           6,991 Eseperf.hxx  12-Jun-2004 05:25          391,634 Eseperf.ini  12-Jun-2004 04:55 6.0.6603.0   8,470,528 Exadmin.dll     12-Jun-2004 05:35 6.0.6603.0   3,596,288 Excdo.dll      12-Jun-2004 05:23 6.0.6603.0    167,936 Exchmem.dll     12-Jun-2004 04:55 6.0.6603.0   3,850,240 Excluadm.dll    12-Jun-2004 04:39 6.0.6603.0   3,354,624 Exconmsg.dll    12-Jun-2004 02:45 6.0.6603.0    210,688 Exifs.sys  12-Jun-2004 02:45 6.0.6603.0     8,192 Exifsmsg.dll    12-Jun-2004 05:22 6.0.6603.0     94,208 Eximap4.dll     12-Jun-2004 04:56 6.0.6603.0   1,867,776 Exmgmt.exe     12-Jun-2004 05:23 6.0.6603.0    262,144 Exmime.dll     12-Jun-2004 04:11 6.0.6603.0    176,128 Exnntp.dll     12-Jun-2004 05:27 6.0.6603.0    143,360 Exodbesh.dll    12-Jun-2004 05:27 6.0.6603.0     57,344 Exodbpc.dll     12-Jun-2004 05:27 6.0.6603.0    200,704 Exodbprx.dll    12-Jun-2004 05:27 6.0.6603.0   2,179,072 Exoledb.dll     12-Jun-2004 05:20 6.0.6603.0     81,920 Exosal.dll     12-Jun-2004 04:24 6.0.6603.0     28,672 Expkm.dll      12-Jun-2004 05:22 6.0.6603.0     32,768 Expop3.dll     12-Jun-2004 05:23 6.0.6603.0     32,768 Exproto.dll     12-Jun-2004 05:27 6.0.6603.0    307,200 Exprox.dll     12-Jun-2004 05:20 6.0.6603.0    122,880 Exps.dll      12-Jun-2004 04:17 6.0.6603.0    139,264 Exres.dll      12-Jun-2004 04:36 6.0.6603.0    143,360 Exschema.exe    12-Jun-2004 05:27 6.0.6603.0    331,776 Exsmtp.dll     12-Jun-2004 04:37 6.0.6603.0    720,896 Exsp.dll      12-Jun-2004 04:38 6.0.6603.0    675,840 Exwform.dll     12-Jun-2004 04:12 6.0.6603.0    180,224 Exwin32.dll     12-Jun-2004 04:56 6.0.6603.0   1,347,584 Exwmi.dll      12-Jun-2004 04:37 6.0.6603.0     40,960 Febecfg.dll     10-Jun-2004 18:37           5,596 Frm_attach20.js  10-Jun-2004 18:37           32,766 Frm_composeappt20.js  10-Jun-2004 18:37           28,461 Frm_composecontact20.js  10-Jun-2004 18:37           8,985 Frm_readnote20.js  12-Jun-2004 04:33 6.0.6603.0     40,960 Gw2mex.exe     12-Jun-2004 04:32 6.0.6603.0     77,824 Gwart.dll      12-Jun-2004 04:32 6.0.6603.0    110,592 Gwhc.dll      12-Jun-2004 04:43 6.0.6603.0     24,576 Gwisecalmsg.dll   12-Jun-2004 05:22 6.0.6603.0     32,768 Iisif.dll      12-Jun-2004 05:23 6.0.6603.0    135,168 Iisproto.dll    12-Jun-2004 05:23 6.0.6603.0     61,440 Imap4be.dll     12-Jun-2004 04:41 6.0.6603.0    319,488 Imap4evt.dll    12-Jun-2004 04:38 6.0.6603.0    126,976 Imap4fe.dll     12-Jun-2004 05:22 6.0.6603.0    126,976 Imap4svc.dll    12-Jun-2004 04:37 6.0.6603.0    114,688 Imapadm.dll     12-Jun-2004 04:37 6.0.6603.0     20,480 Imapapi.dll     12-Jun-2004 04:56 6.0.6603.0    479,232 Imapmgr.dll     12-Jun-2004 04:56 6.0.6603.0     73,728 Inproxy.dll     12-Jun-2004 05:23 6.0.6603.0     40,960 Jcb.dll       12-Jun-2004 04:22 6.0.6603.0     36,864 Kmsbackup.dll    12-Jun-2004 04:22 6.0.6603.0    204,800 Kmserver.exe    12-Jun-2004 04:39 6.0.6603.0     36,864 Letadata.dll    12-Jun-2004 04:35 6.0.6603.0    868,352 Lsadmin.exe     12-Jun-2004 04:27 6.0.6603.0    163,840 Lscms.dll      12-Jun-2004 04:41 6.0.6603.0    344,064 Lscps.dll      12-Jun-2004 04:27 6.0.6603.0     73,728 Lslde.dll      12-Jun-2004 04:27 6.0.6603.0     28,672 Lsldew.dll     12-Jun-2004 04:27 6.0.6603.0    139,264 Lsmexhc.dll     12-Jun-2004 04:27 6.0.6603.0    237,568 Lsmexif.dll     12-Jun-2004 04:31 6.0.6603.0     20,480 Lsmexin.exe     12-Jun-2004 04:31 6.0.6603.0     40,960 Lsmexnts.exe    12-Jun-2004 04:31 6.0.6603.0     20,480 Lsmexout.exe    12-Jun-2004 04:27 6.0.6603.0    118,784 Lsmmdodb.dll    12-Jun-2004 04:27 6.0.6603.0    200,704 Lsntshc.dll     12-Jun-2004 04:32 6.0.6603.0     49,152 Lsntsmex.exe    12-Jun-2004 04:32 6.0.6603.0     49,152 Lsxfm.dll      12-Jun-2004 04:56 6.0.6603.0   2,973,696 Mad.exe       12-Jun-2004 05:35 6.0.6603.0    524,288 Madfb.dll      12-Jun-2004 04:56 6.0.6603.0    811,008 Madmsg.dll     12-Jun-2004 04:55 6.0.6603.0   4,698,112 Maildsmx.dll    12-Jun-2004 04:17 6.0.6603.0    745,472 Mapi32.dll     12-Jun-2004 04:43 6.0.6603.0     24,576 Mapical.dll     12-Jun-2004 04:12 6.0.6603.0     49,152 Mdbevent.dll    12-Jun-2004 04:31 6.0.6603.0   2,293,760 Mdbmsg.dll     12-Jun-2004 04:14 6.0.6603.0     32,768 Mdbrole.dll     12-Jun-2004 04:37 6.0.6603.0    917,504 Mdbsz.dll      12-Jun-2004 05:23 6.0.6603.0     24,576 Mdbtask.dll     12-Jun-2004 04:32 6.0.6603.0     32,768 Mex2gw.exe     12-Jun-2004 04:13 6.0.6603.0   2,551,808 Mlmig32.dll     12-Jun-2004 04:11 6.0.6603.0     69,632 Mlmignts.dll    12-Jun-2004 04:19 6.0.6603.0    245,760 Mmfmig32.dll    12-Jun-2004 04:29 6.0.6603.0    856,064 Msallog.dll     12-Jun-2004 04:35 6.0.6603.0     81,920 Msgtrack.dll    12-Jun-2004 04:39 6.0.6603.0   3,092,480 Mtamsg.dll     12-Jun-2004 04:39 6.0.6603.0     32,768 Mtaperf.dll     10-Jun-2004 18:58           5,621 Mtaperf.h  12-Jun-2004 04:39           96,078 Mtaperf.ini  12-Jun-2004 04:34 6.0.6603.0     73,728 Mtaroute.dll    12-Jun-2004 04:11 6.0.6603.0    151,552 Nntpex.dll     12-Jun-2004 04:56 6.0.6603.0   1,105,920 Nntpmgr.dll     12-Jun-2004 04:26 6.0.6603.0     53,248 Ntspxgen.dll    12-Jun-2004 04:22 6.0.6603.0     57,344 Oabgen.dll     10-Jun-2004 18:50 11.0.5704.14   125,136 Offfilt.dll     12-Jun-2004 04:56 6.0.6603.0     77,824 Pcproxy.dll     12-Jun-2004 05:19 6.0.6603.0     94,208 Peexch50.dll    12-Jun-2004 05:20 6.0.6603.0    413,696 Phatcat.dll     12-Jun-2004 05:27 6.0.6603.0    507,904 Phatq.dll      12-Jun-2004 05:27 6.0.6603.0    229,376 Phatqadm.dll    12-Jun-2004 04:37 6.0.6603.0    114,688 Pop3adm.dll     12-Jun-2004 04:37 6.0.6603.0     20,480 Pop3api.dll     12-Jun-2004 05:22 6.0.6603.0     36,864 Pop3be.dll     12-Jun-2004 04:41 6.0.6603.0    303,104 Pop3evt.dll     12-Jun-2004 04:39 6.0.6603.0     24,576 Pop3fe.dll     12-Jun-2004 04:56 6.0.6603.0    892,928 Pop3mgr.dll     12-Jun-2004 05:20 6.0.6603.0     73,728 Pop3svc.dll     12-Jun-2004 04:41 6.0.6603.0    163,840 Protomsg.dll    12-Jun-2004 05:23 6.0.6603.0    532,480 Reapi.dll      12-Jun-2004 05:27 6.0.6603.0    311,296 Resvc.dll      12-Jun-2004 04:56 6.0.6603.0    708,608 Smtpmgr.dll     12-Jun-2004 04:22 6.0.6603.0     86,016 Srscheck.dll    12-Jun-2004 04:25 6.0.6603.0    401,408 Srsmain.exe     12-Jun-2004 04:29 6.0.6603.0   1,069,056 Srsmsg.dll     12-Jun-2004 05:22 6.0.6603.0   4,673,536 Store.exe      12-Jun-2004 04:10 6.0.6603.0     65,536 Tokenm.dll     12-Jun-2004 05:27 6.0.6603.0    421,888 Tranmsg.dll     12-Jun-2004 04:35 6.0.6603.0     73,728 Turflist.dll    10-Jun-2004 18:38           22,121 Util_owa20.js  10-Jun-2004 18:38           12,696 Util_view20.js  12-Jun-2004 04:38 6.0.6603.0   3,735,552 Wmtemplates.dll   12-Jun-2004 04:11 6.0.6603.0     40,960 X400omv1.dll    12-Jun-2004 04:56 6.0.6603.0     94,208 X400prox.dll
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้มีปัญหาใน Microsoft Exchange 2000 Server
ข้อมูลเพิ่มเติม
ไคลเอนต์ Outlook 2000 และไคลเอนต์ Outlook 2003 ส่งข้อความอีเมลการตอบรับการอ่านไปยังคอมพิวเตอร์ Exchange 2000 กับเป็น null (<>) ที่อยู่ผู้ส่ง ลักษณะการทำงานนี้ complies กับการร้องขอสำหรับข้อคิดเห็น (RFC) 2298 อย่างไรก็ตาม Exchange 2000 ไม่ถูกต้องดำเนินเป็น null จากที่อยู่เมื่อมีการรับรองความถูกต้องของการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อถูกปิดใช้งาน

outlook 2002 ไม่พบปัญหานี้ได้เนื่องจาก Outlook 2002 ส่งการแจ้งเตือนการตอบรับการอ่าน โดยใช้อยู่ SMTP ที่อยู่อีเมลเดิมจากฟิลด์หลังจากการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว outlook 2000 และ Outlook 2003 ไม่ได้ใช้วิธีการนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RFC 2298 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
xcon

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 836491 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 06:16:39 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbexchange2000presp4julybarfix kbfix kbexchange2000presp4fix kbbug kbmt KB836491 KbMtth
คำติชม