นโยบายกลุ่มที่คุณแก้ไขใน Windows XP ไม่สามารถทำงานใน Windows 2000

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:837166
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณติดตั้งใน Microsoft Windows Server 2003 จัดการชุดเครื่องมือใน Windows XP และใช้ตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มเพื่อกำหนดค่านโยบายโดเมนใน Windows XP แล้ว คุณอาจพบว่า นโยบายที่ไม่ได้ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์จะประกอบด้วยเหตุการณ์ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:


ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: SceCli
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1202

คำอธิบาย::
นโยบายความปลอดภัยกำลังแพร่กระจาย ด้วยคำเตือน 0x4b8: เกิดข้อผิดพลาดแบบขยาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการคลี่คลายเหตุการณ์นี้ ล็อกอิน ด้วยบัญชีที่ไม่ใช่ผู้ดูแลและ http://support.microsoft.com ค้นหาสำหรับ "แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเหตุการณ์ 1202s"นอกจากนี้ หลังจากที่คุณใช้ตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มใน Windows XP เพื่อกำหนดค่านโยบายโดเมน คุณไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 เพื่อแก้ไขนโยบาย
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ Windows XP เพื่อกำหนดค่านโยบายโดเมน windows XP ใช้ตัวย่อภาษาในคำนิยามตัวบอกลักษณะความปลอดภัย (SDDL) ในแฟ้ม.inf ที่กำหนดนโยบายโดเมน windows 2000 ไม่รู้จักคำย่อ SDDL ตัวอย่างเช่น Windows XP ใช้ตัวย่อ "LS" สำหรับ "เฉพาะบัญชีบริการ เนื่องจาก Windows 2000 ไม่รู้จักคำย่อ SDDL คุณไม่สามารถแก้ไข หรือใช้นโยบายเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
827012ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "windows ไม่สามารถอ่านข้อมูลแม่แบบได้" เมื่อคุณพยายามดูแม่แบบที่ใช้ Windows XP ในโดเมน windows 2000
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  02-Mar-2004 21:45 5.1.2600.1360   171,008 Scecli.dll    
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แก้ไขนโยบายโดเมนใน Microsoft Windows Server 2003 windows Server 2003 จะเขียนนโยบายโดเมนในรูปแบบที่เข้ากันได้กับ Windows 2000

ถ้าคุณใช้ Windows 2000 เท่านั้น เพื่อสร้าง และแก้ไขนโยบายโดเมน คุณจะไม่มีปัญหานี้
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
AN - การเข้าสู่ระบบแบบไม่ระบุชื่อ
LS บัญชีบริการท้องถิ่น
ns - บัญชีบริการเครือข่าย
rd - ผู้ใช้เดสก์ท็อประยะไกล
no - ผู้ปฏิบัติการกำหนดค่าเครือข่าย
เอ็มยู - ผู้ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
LU - ผู้ใช้ที่ล็อกประสิทธิภาพการทำงาน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 837166 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/12/2015 23:17:50 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbHotfixServer kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB837166 KbMtth
คำติชม