รายการของบักที่มีแก้ไขใน Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:837234
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Microsoft Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1 ประกอบด้วยการแก้ไขบักจำนวนมากที่มีการรับการบันทึกไว้ใน Microsoft Knowledge Base (KB) บทความนี้แสดงบทความ KB เหล่านี้

รายการที่คั่น ด้วยพื้นที่ชื่อเรื่อง และประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังบทความเกี่ยวกับ Microsoft Visual Studio .NET, Microsoft ASP.NET และเว็บฟอร์ม Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual c ++.NET, Microsoft Visual c# .NET
บทนำ
บทความนี้ประกอบด้วยรายการของบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) ที่อธิบายถึงบักที่มีแก้ไขใน Microsoft Visual Studio .NET รุ่น 2002 Service Pack 1

การขอรับ Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลเพิ่มเติม
Service Pack เป็นแบบสะสม ดังนั้น บักที่มีแก้ไขใน service pack หนึ่งจะยังแก้ไขในเซอร์วิสแพ็คใหม่กว่า

คลิกที่หมายเลขบทความเพื่อดูบทความเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น

Microsoft Visual Studio .NET

306905ไม่มีเปิด IDE ที่มองเห็นเมื่อเริ่มต้น หรือโปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถเริ่มต้นข้อความแสดงข้อผิดพลาด
319997การแก้ไข: Visual Studio .NET แบ่ง Visual SourceSafe รวมกันของลักษณะการทำงาน
323302ไวรัส inert ที่พบใน Visual Studio .NET รุ่นภาษาเกาหลี
326714การละเมิดการเข้าถึงใน Msenv แฟ้มแจ้งเมื่อคุณสร้างจากบรรทัดคำสั่ง
814483การแก้ไข: มีหน่วยความจำรั่วเกิดใน VisualBasic.VsaEngine เมื่อมีการสร้างแอสเซมบลีหลาย
816498การแก้ไข: การ Visual Studio .NET 2002 แมโคร IDE ปัญหาหลังจากที่คุณใช้การแก้ปัญหาบางอย่าง ASP.NET
821309การแก้ไข: คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด "สำเนารายงานของสมาชิก 'ตำแหน่งที่ตั้ง' " 2002 .NET Studio Visual
831210การแก้ไข: ไม่สามารถสร้างโครงการเว็บบน Windows Server 2003
กลับสู่ด้านบน

Microsoft ASP.NET และเว็บฟอร์ม

820769การ แก้ไข: รหัส ใน ฟังก์ชัน InitializeComponent จะ ถูก ลบ เมื่อ คุณ เปลี่ยน ค่า ของ คุณสมบัติ EnableViewState ของ หน้า กระดาษ
833552การแก้ไข: คุณลักษณะการคัดลอกโครงการ 2002 .NET Studio Visual ไม่เมื่อคุณคัดลอกไปใช้ร่วมกันเมื่อเส้นทางรากเสมือนต่อท้ายไม่ตรงกับนามแฝงของรากเสมือน
836454การแก้ไข: ที่คุณไม่สามารถตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงใน Visual Studio .NET
กลับสู่ด้านบน

Microsoft Visual Basic .NET

319976เกิดข้อผิดพลาดของคอมไพเลอร์ visual Basic .NET เมื่อคุณใช้แฟ้มการตอบสนองที่อ้างอิงแอสเซมบลีจำนวนมาก
319997การแก้ไข: Visual Studio .NET แบ่ง Visual SourceSafe รวมกันของลักษณะการทำงาน
324199การแก้ไข: ข้อมูลสูญเมื่อคุณสลับการแสดงในตัวออกแบบฟอร์มเว็บ
325790การแก้ไข: ผู้ให้บริการไม่เมื่อตัวช่วย Visual Studio ฐานข้อมูลตัวออกแบบสร้างใส่วงเล็บรอบ ๆ ชื่อตาราง
326972การแก้ไข: แอสเซมบลีขึ้นของแอสเซมบลีที่อ้างอิงถูกคัดลอกเมื่อ CopyLocal =เท็จ
332180การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถวิเคราะห์" เมื่อคุณสร้างวัตถุถ้าชื่อเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยอักขระสัญลักษณ์ไบต์คู่ภาษาญี่ปุ่นใน Visual Studio .NET 2002
841698BUG: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "สภาพแวดล้อมการพัฒนา Microsoft พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด" เมื่อคุณพยายามจะออกจาก Visual Studio .NET 2002
814753การแก้ไข: โซลูชันการสร้างที่มีการแก้ไขปัญหาที่มีขนาดใหญ่อาจทำให้กระบวนการสร้างการหยุดการตอบสนอง
820666การแก้ไข: ตัว Visual Basic .NET การอัพเกรดช่วยหยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามปรับรุ่นโครงการ Visual Basic 6.0
829803การแก้ไข: จบการทำ Visual Studio .NET งานโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณสร้างโซลูชัน Visual Basic .NET ขนาดใหญ่ที่มีหลายคลาส
กลับสู่ด้านบน

.NET Microsoft Visual c ++

306083การแก้ไข: optimizer คอมไพเลอร์ c ++ Visual อาจเอา loops
316429การแก้ไข: Visual c ++.NET อาจล้มเหลวเมื่อคุณโหลดแฟ้ม.dsp
318139ค่าส่วนกลางที่ไม่ถูกต้องการเตรียมใช้งานถ้าคุณใช้ precompiled หัวข้อ
319660เตรียม ใช้ ตัว สร้าง COleVariant ไม่ ไม่ ถูก ต้อง งาน ของ สมาชิก
319945แฮง IDE .NET Studio เสมือน หรือหายไปเมื่อคุณดูโครงการ C/c ++
3212746.0 c ++ตามที่เห็นเกี่ยวกับการแปลง Visual c ++.NET
322194การแก้ไข: ออกแบบ c ++ Visual ไม่เรียก IPerpropertyBrowsing::GetPredefinedStrings หน้าต่างคุณสมบัติการปรับปรุง
322621เมื่อคุณ deserialize ระดับชั้นในโปรแกรมประยุกต์ MFC CArchiveException
322909การแก้ไข: DLL ที่ใช้คลาส CImage ATL อาจทำให้เป็น deadlock ในกระบวนการ
323465เกิดข้อผิดพลาด "ข้อผิดร้ายแรงพลาด C1001" ในบรรทัด Msc1.cpp 2844 เมื่อคุณใช้ specialization อย่างชัดเจน
323494การละเมิดการเข้าถึงเมื่อคุณพิมพ์ mnemonic ในหน้าคุณสมบัติกับตัวควบคุม activex
323918ข้อความแสดงข้อผิดพลาด C2385 เมื่อคุณใช้คอมไพเลอร์ c ++
324011E_FAIL เมื่อคุณพยายามใช้ CSoapWininetClient หรือ CSoapMSXMLInetClient เพื่อที่เรียกใช้บริการเว็บ
324153PRJ0016 ข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างโครงการ Visual c ++.NET
324487ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไดเรกทอรีไม่มีสิทธิ์ในการเขียน" เมื่อคุณเพิ่มแฟ้มลงในรากระยะไกล
325014โปรแกรมประยุกต์ Studio .NET MFC ภาพอาจไม่มีการทำงานบน Windows NT 4.0
325047การแก้ไข: ทรัพยากรจะไม่นำออกใช้หลังจากที่คุณลบตัวควบคุม ActiveX จากแบบฟอร์ม MFC .NET c ++ Visual 2002 .NET Studio Visual
325773การตั้งค่าคอนฟิกโครงการจะถูกคัดลอกไม่ถูกต้อง ด้วยวิธี VCConfiguration.CopyTo
325809การแก้ไข: รหัสการในการวนรอบ FOR ภายใต้ destructor ที่ไม่ทำงานอย่างถูกต้องในโปรแกรมประยุกต์ Visual c ++.NET ที่ถูกสร้างขึ้นใน Visual Studio .NET 2002
326459การเปรียบเทียบ COleDateTime asserts หรือส่งกลับค่าที่ไม่ถูกต้อง
326813LNK2020 ที่ไม่คาดคิด unresolved ข้อผิดพลาดโทเค็นในระหว่างการสร้าง
328951การแก้ไข: วิธีการดำเนินการอัตโนมัติ MFC truncates ชนิดการส่งคืน 64 บิต
329066การแก้ไข: IsKindOf ไม่เมื่อคุณทำการเปรียบเทียบ CDaoException คลาส
329076การแก้ไข: มีการเปลี่ยนแปลงในหน้าต่างคุณสมบัติของตัวควบคุม ActiveX ไม่อยู่
329193การแก้ไข: ทำ /Og ให้รหัสที่จะสร้าง throws ข้อผิดพลาดข้อยกเว้น
329593"การแก้ไข: ร้ายแรงเกิด LNK1105" ข้อผิดพลาดข้อเมื่อคุณเชื่อมโยงโครงการที่มีขนาดใหญ่ incrementally ผิดพลาด
330208การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ที่ถูกเชื่อมโยงไปยัง MFC statically ไม่เรียกใช้ Windows NT 4.0 SP5 และรุ่นก่อนหน้านี้
330422การแก้ไข: ถอนการลงไม่สามารถทะเบียนอินประกอบ ATL attributed ที่ไม่ลงทะเบียน
331014การ แก้ไข: การ wcsxfrm ของ ฟังก์ชัน การ ไลบ รา รี c ++ มาตรฐาน กลับ เป็น ค่า ที่ ไม่ ถูก ต้อง ถ้า คุณ พัฒนา โปรแกรม ประยุกต์ ใน 2002 .net Studio การ แสดง ผล
331992การแก้ไข: ทำให้แก้ไขด้วยตนเองของแฟ้ม Resource.h เกิดข้อผิดพลาด redefinition บนรหัสวิธีใช้
810141การแก้ไข: เอกสารไม่ปรากฏขึ้นอย่างถูกต้องในการดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
810448การแก้ไข: CString ฟังก์ชัน ขวา ด้านซ้าย และ Mid อาจทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึง
810449การแก้ไข: TCHAR ขนาดจะไม่จัดการได้อย่างถูกต้องใน Dbcore.cpp MFC
811515การแก้ไข: ตัวแก้ไขเมนู Visual c ++.NET เปลี่ยนรหัสค่าตัวเลข
811659การแก้ไข: เหตุการณ์ไม่ปรากฏในหน้าต่างคุณสมบัติของ Visual Studio .NET 2002
813488การแก้ไข: ชนิดของการ bool ไม่ marshal อย่างถูกต้องจากรหัสที่ไม่มีการจัดการกับรหัสที่ได้รับการจัดการ
813647การแก้ไข: ส่งกลับ COleDateTime::SetDate อีกค่าสถานะเป็น "ไม่ถูกต้อง" ในวันไม่ถูกต้องใน Visual c ++.NET
813957การแก้ไข: เรียก destructors คลาส c ++แสดงผลไม่ว่าในลำดับย้อนกลับของการดำเนินการ
814034การแก้ไข: Nmake /k กลับความสำเร็จในเงื่อนไขล้มเหลวเมื่อคุณมีเป้าหมายในบล็อกอธิบายหลาย 2002 .NET Studio Visual
816046การแก้ไข: ดีบักเกอร์หยุดการตอบสนอง หรือจบการทำงานอย่างกะทันหันเมื่อคุณขั้นตอนในฟังก์ชัน
817286เมื่อคุณสร้างโครงการที่ประกอบด้วยไลบรารีที่ขึ้นอยู่กับไลบรารีอื่น ๆ คุณประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานใน Visual Studio .NET 2002
822677การแก้ไข: การเปิดการปรับให้เหมาะสมสร้างรหัสที่ไม่ถูกต้อง
826326การแก้ไข: การข้อความข้อผิดพลาด LNK1000 เมื่อคุณใช้คุณลักษณะ linking แบบเพิ่มเติมของ Link.exe
830647การแก้ไข: แป้นลูกศรขึ้นไม่ทำงานอย่างถูกต้องเมื่อคุณใช้ตัวควบคุม ActiveX ร่วมกับปุ่มตัวเลือกการจัดกลุ่มไว้ในมุมมองฟอร์ม MFC
834740การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดการละเมิดการเข้าถึงเมื่อคุณใช้ชนิดการได้มา ios
กลับสู่ด้านบน

Microsoft Visual c# .NET

321435การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงที่สิ้นสุดการคอมไพล์เมื่อใช้ devenv /build เพื่อสร้างโครงการ c#
326098การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ Windows Forms ไม่เริ่มทำงานเมื่อคุณตรวจแก้จุดบกพร่อง
331684การแก้ไข: ดีบักเกอร์ประสิทธิภาพปัญหาโดยใช้ unresolved จุดหยุดพัก
810851การแก้ไข: สมาชิกที่ไม่ถูกต้องของคลาสที่ปรากฏในหน้าต่าง IntelliSense 2002 .NET Studio Visual
812471การแก้ไข: IDE ไม่ตอบสนองเมื่อคุณพิมพ์ตัวคั่นข้อคิดเห็นลงใน c# รหัส 2002 .NET Studio Visual
816065การ แก้ไข: IntelliSense อาจ ไม่ แสดง สมาชิก ที่ มี ลาย เซ็น ที่ ซับซ้อน
824415การแก้ไข: สคริปต์ที่ใช้งานอยู่โฮสต์ขัดข้องใน Pdm.dll เมื่อหลายเธรดที่เรียกใช้สคริปต์ที่เหมือนกัน
824650การแก้ไข: จบการทำโฮสต์สคริปต์ที่ใช้งานงานโดยไม่คาดคิดใน Pdm.dll
834907การแก้ไข: IDE 2002 .NET Studio การแสดงผลแฮงค์เมื่อคุณสมบัติอาร์เรย์ที่สองของตัวควบคุมผู้ใช้มีการตั้งค่า สำหรับค่าขนาดเล็กมาก หรือค่าที่มีขนาดใหญ่มาก
กลับสู่ด้านบน
fixlist SP1

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 837234 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 06:23:48 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbfix kbarttypefix kbinfo kbmt KB837234 KbMtth
คำติชม