คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถปรับปรุงแฟ้ม" เมื่อคุณติดตั้ง Office XP SP3

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:837827
อาการ
คุณพยายามติดตั้ง Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) บนคอมพิวเตอร์ที่ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 ที่กำลังทำงานนอกจากนี้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) และ Microsoft FrontPage เซิร์ฟเวอร์ส่วนขยาย 2002 .
 • คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 2000 Server ที่กำลังทำงานนอกจากนี้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) และ Microsoft FrontPage เซิร์ฟเวอร์ส่วนขยาย 2002
เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • เกิดข้อผิดพลาด 1931 โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถปรับปรุงแฟ้ม Shared\Web Files\Microsoft Files\Common C:\Program Extensions\50\bin\FP5AUTL.DLL Server ได้เนื่องจากมีป้องกัน โดย Windows ได้ คุณอาจต้องปรับปรุงระบบปฏิบัติการของคุณสำหรับโปรแกรมนี้ทำงานอย่างถูกต้อง ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft (PSS) เพื่อขอความช่วยเหลือ
 • เกิดข้อผิดพลาด 1931 โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถปรับปรุงแฟ้ม C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\50\bin\FPMMC.DLL เนื่องจากมีป้องกัน โดย Windows คุณอาจต้องปรับปรุงระบบปฏิบัติการของคุณสำหรับโปรแกรมนี้ทำงานอย่างถูกต้อง ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft (PSS) เพื่อขอความช่วยเหลือ
 • เกิดข้อผิดพลาด 1931 โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถปรับปรุงแฟ้ม C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\50\bin\CFGWIZ.EXE เนื่องจากมีป้องกัน โดย Windows คุณอาจต้องปรับปรุงระบบปฏิบัติการของคุณสำหรับโปรแกรมนี้ทำงานอย่างถูกต้อง ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft (PSS) เพื่อขอความช่วยเหลือ
หมายเหตุ:ถ้าคุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (Sp1) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Office XP SP3 จะพยายามปรับปรุงแฟ้ม Cfgwiz.exe เท่านั้น ในกรณีนี้ คุณจะได้รับความผิดพลาดล่าสุดเท่านั้น
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • แฟ้มที่มีการติดตั้ง โดย FrontPage 2002 ส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ จะได้รับการปรับปรุง โดย Office XP Service Pack 3:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\50\bin
 • แฟ้มเหล่านี้จะได้รับการป้องกัน โดยคุณลักษณะ Windows File Protection (WFP) ใน Windows Server 2003 และ Windows 2000 Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานในการป้องกันแฟ้มของ Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
222193คำอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะ Windows File Protection
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • วิธีที่ 1::คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" การติดตั้ง Office XP SP3 จะดำเนินการต่อไป และมันจะเสร็จสมบูรณ์
 • วิธีที่ 2:เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด รันติดตั้งแบบ silent ของ Office XP SP3 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกตกลง:
  Msiexec /pเส้นทาง\MAINSP3ff.MSP /qn /L * v C:\PatchLog.txt
  หมายเหตุ:บรรทัดคำสั่งนี้โหมด quiet จะไม่สำเร็จหาก Windows Installer 3.1.4000.1823 หรือ Windows Server 2003 SP1 มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

  เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่น คุณสมบัติของแฟ้มของ MSI.DLL แฟ้มนั่นคือการตรวจสอบอยู่ในนั้นC:\Windows\System32โฟลเดอร์ มีการปรับปรุง Windows Installer ที่จะทำให้เกิดการเรียกใช้บรรทัดคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้:
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
832671คำอธิบายของชุด XP บริการของ Microsoft Office 3

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 837827 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/14/2011 15:20:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kberrmsg kbprb kbmt KB837827 KbMtth
คำติชม