ไม่แก้ไข: คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อความในข้อ MessageBox ฐานข้อมูลหรือการติดตามความในการเก็บถาวรของคุณใน BizTalk Server 2004

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:838454
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณอาจพบว่า คุณต้องการเข้าถึงข้อความถูกติดตาม ในฐานข้อมูล Microsoft BizTalk MessageBox หรือเก็บถาวรของคุณ ไม่มีให้ความสามารถในการระบุบนรายการ ของข้อความ และ การเรียกบริบทและข้อมูลส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละข้อความใน Microsoft BizTalk Server 2004

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพิ่มใหม่MessageArchiveวัตถุ กระบวนการMessageArchiveวัตถุ exposes ความสามารถในการเรียกการแจงนับเหนือเนื้อหาข้อความที่ถูกติดตาม ในฐานข้อมูล MessageBox หรือ ในฐานข้อมูลและการเก็บถาวรแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะรวมอยู่ใน Microsoft BizTalk Server 2004 Service Pack 1

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft BizTalk Server 2004 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
888751วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ BizTalk Server 2004

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
  Date    Time  Version   Size    File name  --------------------------------------------------------------------------------------  08-Jul-2004 22:15 3.0.5320.0  144,896 Btshttpreceive.dll  08-Jul-2004 22:15 3.0.5320.0 1,026,048 Btsmsgcore.dll  08-Jul-2004 22:53 3.0.5320.0   32,768 Microsoft.biztalk.cachingservice.dll  08-Jul-2004 22:50 3.0.5320.0  221,184 Microsoft.biztalk.flatfileextension.dll  08-Jul-2004 22:48 3.0.5320.0  729,088 Microsoft.biztalk.globalpropertyschemas.dll  08-Jul-2004 22:48 3.0.5320.0   69,632 Microsoft.biztalk.httptransport.dll  08-Jul-2004 22:42 3.0.5320.0   77,824 Microsoft.biztalk.messageboxom.dll  08-Jul-2004 22:50 3.0.5320.0   49,152 Microsoft.biztalk.messaging.dll  08-Jul-2004 22:53 3.0.5320.0  217,088 Microsoft.biztalk.pipeline.dll  08-Jul-2004 21:46        145,598 Msgboxlogic.sql  08-Jul-2004 21:46         12,158 Msgbox_tracking_schema.sql
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน BizTalk Server 2004 Service Pack 1
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเก็บข้อมูลส่วนเนื้อหาของข้อความ

คุณสามารถอ้างอิงการเก็บข้อมูลส่วนเนื้อหาของข้อความในแฟ้ม Microsoft.BizTalk.MessageBoxOM.dllTracking_Spool1และTracking_Spool2ตารางในฐานข้อมูล MessageBox โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ข้อมูลอ้างอิงแฟ้ม Microsoft.BizTalk.MessageBoxOM.dll แฟ้ม Microsoft.BizTalk.MessageBoxOM.dll จะอยู่ในแบบสากลแอสเซมบลีแคช (GAC) คุณไม่สามารถเพิ่มการอ้างอิงถึงคอมโพเนนต์ที่อยู่ใน GAC ในโครงการ Microsoft Visual Studio .NET 2003 การอ้างอิงแฟ้ม Microsoft.BizTalk.MessageBoxOM.dll ในโครงการ Visual Studio .NET 2003 ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
  • วิธีที่ 1: แยกแฟ้ม Microsoft.BizTalk.MessageBoxOM.dll จาก GAC

   การแยกแฟ้ม Microsoft.BizTalk.MessageBoxOM.dll จาก GAC เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง ในคำสั่งนี้DestinationPathแสดงตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อแยกแฟ้ม Microsoft.BizTalk.MessageBoxOM.dll ไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มสำหรับโครงการ 2003 .NET Studio แสดงผลของคุณ:
   การคัดลอก %systemroot%\assembly\GAC\Microsoft.BizTalk.MessageBoxOM\3.0.1.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.BizTalk.MessageBoxOM.dllDestinationPath
  • วิธีที่ 2: แก้ไขแฟ้มโครงการ Visual Studio .NET 2003 อยู่ด้วยตนเอง

   เมื่อต้องการเพิ่มการอ้างอิงถึงคอมโพเนนต์ที่อยู่ใน GAC ด้วยตนเองแก้ไขแฟ้มโครงการ 2003 .NET Studio แสดงผลในตัวแก้ไขข้อความ ตัวอย่างเช่น แฟ้ม.csproj และ.btproj มีแฟ้มโครงการ เพิ่มตัวอย่างรหัสต่อไปนี้ไปการอ้างอิงองค์ประกอบในแฟ้มโครงการ
   Name = "Microsoft.BizTalk.MessageBoxOM"AssemblyName = "Microsoft.BizTalk.MessageBoxOM"HintPath = "<SystemRoot>\assembly\GAC\Microsoft.BizTalk.MessageBoxOM\3.0.1.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.BizTalk.MessageBoxOM.dll"
 2. สร้างโปรแกรมประยุกต์คอนโซลใน Visual Studio .NET 2003 เพิ่มการอ้างอิงไปยังคอมโพเนนต์ต่อไปนี้แล้ว ในแอพลิเคชันคอนโซล:
  • Microsoft.biztalk.messageboxom.dll

   หมายเหตุ:เพิ่มการอ้างอิงไปยังแฟ้ม Microsoft.biztalk.messageboxom.dll เท่านั้น หากคุณแยกแฟ้มไปยังตำแหน่งบนฮาร์ดดิสก์ในขั้นตอนที่ 1
  • \Microsoft 2004\Microsoft.BizTalk.Messaging.dll เซิร์ฟเวอร์ BizTalk
  • \Microsoft 2004\Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll เซิร์ฟเวอร์ BizTalk
  • System.xml
 3. เพิ่มรหัสไปยังโปรแกรมประยุกต์คอนโซลที่ช่วยให้คุณเก็บข้อมูลส่วนเนื้อหาของข้อความ จากนั้น คอมไพล์แอพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น ใช้รหัสที่มีลักษณะ Microsoft Visual c# รหัสอย่างต่อไปนี้
  using System;using System.IO;using Microsoft.BizTalk.Message.Interop;using Microsoft.BizTalk.MessageBoxOM;using System.Collections;using System.Diagnostics;namespace ConsoleApplication1{/// <summary>/// Summary description for Class1./// </summary>class Class1{/// <summary>/// The main entry point for the application./// </summary>[STAThread]static void Main(string[] args){MessageArchive archive = new MessageArchive();archive.ConnectionString = "Persist Security Info=False;Integrated Security=SSPI;database=BizTalkMsgboxDb;server=."foreach (IBaseMessage msg in archive.Messages){int cnt = msg.PartCount;UInt64 lSize;bool fImplemented;msg.GetSize(out lSize, out fImplemented);//Trace.WriteLine("Message ID: " + msg.MessageID.ToString());//Trace.WriteLine("Message Size: " + lSize.ToString());Console.WriteLine("Message ID: " + msg.MessageID.ToString());Console.WriteLine("Message Size: " + lSize.ToString());String partName;IBaseMessagePart part = msg.GetPartByIndex(0, out partName);Stream data = part.Data;string contentType = part.ContentType;string charset = part.Charset;//byte[] arr = new byte[data.Length];//data.Read(arr, 0, (int)data.Length);//file.Write(arr, 0, (int)data.Length);FileStream file = new FileStream(@"<full path of where you want to store the tracked messages>\" + msg.MessageID + ".xml", FileMode.Create);byte[] arr = new byte[1024];int bytesRead = 0;while ( (bytesRead = data.Read(arr, 0, 1024) ) > 0) {file.Write(arr, 0, bytesRead);if (bytesRead < 1024)break;}file.Close();}archive.Dispose(); }}}
 4. เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ของคอนโซล เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์คอนโซล คอนโซลแอพลิเคชันดึงข้อมูลเนื้อความของข้อความที่ถูกติดตามจากตารางที่ไม่ได้ใช้งานในฐานข้อมูล MessageBox ตารางที่ไม่ได้ใช้งานอยู่Tracking_Spool1ตาราง หรือแบบTracking_Spool2ตาราง: กระบวนการMessageArchiveวัตถุไม่สามารถเข้าถึงตารางที่ใช้งานอยู่

  โดยค่าเริ่มต้น การTracking_Spool1ตารางคือ ตารางที่มีการใช้งานอยู่ ดังนั้น ไม่มีข้อมูลที่ถูกส่งกลับเป็นครั้งแรกให้ คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์คอนโซล เพื่อทำการTracking_Spool2ตารางในตารางที่ใช้งาน การเรียกใช้งาน TrackingSpool_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb ใน SQL Server

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น งาน TrackingSpool_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb ไม่เปิดใช้งาน งาน TrackingSpool_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb ลบข้อมูลในส่วนเนื้อหาของข้อความ

  หลังจากที่คุณเรียกใช้งาน TrackingSpool_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์คอนโซลการเก็บถาวรข้อมูลเนื้อหาของข้อความในนั้นTracking_Spool1ตาราง:

  หมายเหตุ:เนื่องจากงาน TrackingSpool_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb purges ข้อมูลเนื้อหาของข้อความจากข้อความที่ไม่ได้ใช้งาน คุณต้องเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์คอนโซลก่อนที่จะรันงาน TrackingSpool_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb อีกครั้ง

  ตัวอย่างเช่น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับเก็บถาวรข้อมูลเนื้อหาของข้อความในฐานข้อมูล MessageBox:
  1. กำหนดตารางเวลาสำหรับการเก็บถาวรข้อมูลในส่วนเนื้อหาของข้อความ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเรียกใช้งาน TrackingSpool_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb หนึ่งครั้งทุกสัปดาห์ที่สอง คุณจะมีสองสัปดาห์ของข้อมูลสำหรับการติดตามข้อมูลเนื้อความของข้อความ
  2. เรียกใช้งาน TrackingSpool_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb ในครั้งแรกที่คุณรันงานนี้Tracking_Spool2ตารางถูกทำเครื่องหมายเป็นตารางที่ใช้งานอยู่ กระบวนการTracking_Spool2ตารางว่างเปล่า ดังนั้น ไม่มีข้อมูลจะสูญหายไป
  3. เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์คอนโซลการเก็บถาวรข้อมูลเนื้อหาของข้อความที่จัดเก็บไว้ในนั้นTracking_Spool1ตาราง:
  4. เมื่อต้องการเก็บถาวรข้อความส่วนเนื้อหาข้อมูลอีกครั้ง รันงาน TrackingSpool_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb งานนี้ purges ข้อมูลที่อยู่ในนั้นTracking_Spool1ตารางและเครื่องหมายนี้Tracking_Spool1ตารางเป็นใช้งานอยู่
  5. เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์คอนโซลการเก็บถาวรข้อมูลเนื้อหาของข้อความที่จัดเก็บไว้ในนั้นTracking_Spool2ตาราง:
  6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4a-4e ตามที่กำหนดเวลาที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 4a
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน TrackingSpool_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  907661ตารางในฐานข้อมูล BiztalkMsgBoxDb Tracking_Spool1 หรือ Tracking_Spool2 กลายเป็นขนาดใหญ่มากใน BizTalk Server 2004

อินเทอร์เฟซของวัตถุ MessageArchive

กระบวนการMessageArchiveวัตถุที่ใช้อินเทอร์เฟซดังต่อไปนี้:
 • public int CommandTimeout
  • คำอธิบาย::มีอินเทอร์เฟซนี้ ผู้ใช้สามารถดู และการตั้งค่าการหมดเวลาของการเชื่อมต่อ SQL พื้นฐาน
  • เงื่อนไขของขอบเขต:การหมดเวลาควรจะมากกว่ากว่า หรือเท่ากับ 0 การหมดเวลาสูงสุดจะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง 0 เป็นการบ่งชี้การหมดเวลา infinite
  • กรณีที่เกิดข้อผิดพลาด:ค่าที่ไม่ถูกต้องจะสร้างข้อArgumentOutOfRangeExceptionข้อยกเว้น
 • public string ConnectionString
  • คำอธิบาย::กับอินเทอร์เฟซนี้ ผู้ใช้สามารถดู และการตั้งค่าสายอักขระการเชื่อมต่อสำหรับฐานข้อมูลพื้นฐานของการเก็บถาวร
  • เงื่อนไขของขอบเขต:สายอักขระต้องไม่ว่าง และต้องไม่เป็นสตริงว่าง หลังจากที่คุณตั้งค่าการเชื่อมต่อหนึ่งครั้งได้สำเร็จนี้ คุณไม่สามารถตั้งค่าคุณสมบัติการเชื่อมต่อใหม่
  • กรณีที่เกิดข้อผิดพลาด:A ว่างสตริงที่ หรือศูนย์สาเหตุสตริงที่ยาว (0) เป็นArgumentExceptionข้อยกเว้น ตั้งค่าคุณสมบัติหลังจากที่คุณมีอยู่แล้วการตั้งค่าสาเหตุInvalidOperationExceptionข้อยกเว้น ถ้าสายอักขระไม่มีการเชื่อมต่อถูกต้อง SQL สร้างข้อยกเว้นของการเชื่อมต่อ
 • public int BatchSize
  • คำอธิบาย::มีอินเทอร์เฟซนี้ ผู้ใช้สามารถดู และกำหนดขนาดของชุดข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล การกระทำนี้ป้องกันไม่ให้ BizTalk Server จากการใช้หน่วยความจำมากเกินไปตลอดเวลาหนึ่ง ค่าเริ่มต้นคือ 50
  • เงื่อนไขของขอบเขต:BatchSize ต้องขึ้นกว่า หรือเท่ากับ 0 BatchSize 0 หมายความ ว่า การMessageArchiveวัตถุควรดึงข้อมูลทั้งหมด จนถึงจำนวนสูงสุดของรายการที่ตรงกัน BatchSize ที่มากที่สุดคือ 1000 เนื่องจากได้ทำควรโหลดมากกว่าที่อยู่ในหน่วยความจำ
  • กรณีที่เกิดข้อผิดพลาด:สร้าง BatchSizes ที่อยู่นอกช่วงที่ยอมรับได้ArgumentOutOfRangeExceptionข้อยกเว้น
 • public int MaxMatches
  • คำอธิบาย::มีอินเทอร์เฟซนี้ ผู้ใช้สามารถดู และกำหนดจำนวนสูงสุดของข้อความที่ดึงมาสำหรับการแจงนับ อินเทอร์เฟซนี้แตกต่างจากอินเทอร์เฟซ BatchSize ที่ MaxMatches คือ จำนวนรวมของข้อความก่อนMoveNextวิธีการแจงนับที่ส่งกลับค่าเท็จ
  • เงื่อนไขของขอบเขต:MaxMatches ต้องมากกว่ากว่า หรือเท่ากับ 0 ค่าเป็น 0 หมายความว่าเรียกข้อความทั้งหมด
  • กรณีที่เกิดข้อผิดพลาด:ถ้าค่าของ MaxMatches น้อยกว่า 0 ข้อArgumentOutOfRangeExceptionมีสร้างข้อยกเว้น
 • public DateTime From
  • คำอธิบาย::มีอินเทอร์เฟซนี้ ผู้ใช้สามารถกรองชุดของข้อความที่ว่า พวกเขาจะต้องการดึงข้อมูลขึ้นอยู่กับค่าที่แน่นอนวันและเวลาช่วง การตั้งค่าคุณสมบัตินี้บ่งชี้ว่า การMessageArchiveวัตถุควรเรียกข้อความที่มีการเผยแพร่ที่ หรือหลัง จากการระบุวันและเวลา เฉพาะ
  • เงื่อนไขของขอบเขต:ถ้าอยู่แล้วได้ถูกระบุเวลา Until เวลาจากต้องเท่ากับ หรือ ก่อนเวลา Until
  • กรณีที่เกิดข้อผิดพลาด:ถ้าเวลาเริ่มเป็นวันหลังจากเวลา Until ข้อArgumentExceptionมีสร้างข้อยกเว้น
 • public DateTime Until
  • คำอธิบาย::มีอินเทอร์เฟซนี้ ผู้ใช้สามารถกรองชุดของข้อความที่ว่า พวกเขาจะต้องการดึงข้อมูลขึ้นอยู่กับค่าที่แน่นอนวันและเวลาช่วง การตั้งค่าคุณสมบัตินี้บ่งชี้MessageArchiveวัตถุควรเรียกข้อความที่มีการเผยแพร่ที่ หรือ ก่อนเวลาที่ระบุเท่านั้น
  • เงื่อนไขของขอบเขต:ถ้าอยู่แล้วได้ถูกระบุเวลาจาก เวลา Until ต้องเท่ากับ หรือ หลังจากเวลา
  • กรณีที่เกิดข้อผิดพลาด:ถ้าเวลา Until ก่อนเวลาต้น การArgumentExceptionมีสร้างข้อยกเว้น
 • public IEnumerable Messages
  • คำอธิบาย::มีอินเทอร์เฟซนี้ ผู้ใช้สามารถเรียกอินเทอร์เฟซที่พวกเขาสามารถระบุข้อความทั้งหมดบน ใช้การแจงนับได้เนื่องจากไม่มีจำนวนครั้งคุณสมบัตินี้ให้ไว้
  • เงื่อนไขของขอบเขต:อินเทอร์เฟซนี้จะไม่มีพารามิเตอร์
  • กรณีที่เกิดข้อผิดพลาด:ถ้าการเชื่อมต่อได้ไม่ได้ถูกตั้ง การInvalidOperationExceptionมีสร้างข้อยกเว้น ข้อผิดพลาดอื่น ๆ มีสาเหตุจากปัญหาการเชื่อมต่อ SQL
  • ระบุข้อความที่ส่งกลับค่าวัตถุชนิด ArchivedMessage วัตถุเหล่านี้สามารถถูกเพี้ยนไปยังอินเทอร์เฟซ IBaseMessage สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IBaseMessage ให้ดูที่คู่มือออนไลน์ของ Microsoft BizTalk Server 2004
ต่อไปนี้ฟังก์ชันหรือทั้งหมดวิธีไม่สนับสนุนการMessageArchiveวัตถุ และจะสร้างInvalidOperationExceptionข้อยกเว้น:
 • public void AddPart(string partName, IBaseMessagePart part, [MarshalAs(UnmanagedType.Bool)] bool bBody)
 • public IBaseMessagePart GetPart(string partName)
 • public void RemovePart(string partName)
 • public Exception GetErrorInfo()
 • public void SetErrorInfo(Exception errInfo)
รวมไว้ในโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้คือบางคุณสมบัติใหม่ที่คุณสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาของ BizTalk Server:
 • กระบวนการAdapterReceiveCompleteTimeคุณสมบัติจะบรรจุเมื่อรับข้อความจากอะแดปเตอร์ และก่อน receive ขั้นตอนการเริ่มต้นการประมวลผลข้อความ
 • กระบวนการAdapterTransmitBeginTimeคุณสมบัติจะบรรจุก่อนที่การ์ดเชื่อมต่อเริ่มต้นในการส่งข้อความ
 • กระบวนการAdapterTransmitCompleteTimeคุณสมบัติจะบรรจุหลังจากที่การ์ดเชื่อมต่อส่งข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสมบัตินี้ไม่สนับสนุนการสำหรับการ BizTalk ข้อความจัดคิวการ์ดเชื่อมต่อ (MSMQT)
คุณสมบัติเหล่านี้เป็นของ namespace ที่ต่อไปนี้:
http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003/messagetracking-properties
คุณสมบัติทั้งหมดที่สามมีชนิดvt_date(หรือ DateTime)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
bts

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 838454 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/17/2015 07:27:31 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbbiztalk2004-2006swept kbbiztalk2004sp1fix kbbiztalk2004presp1fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB838454 KbMtth
คำติชม