โปรแกรม I-deas 10 หรือ I-deas 11 จาก UGS รันช้ากว่าที่คุณคาดไว้มากในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP ที่ได้รับการปรับแก้ให้ใช้งานกับภาษาแถบเอเชียตะวันออก

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณรันโปรแกรม I-deas 10 หรือ I-deas 11 จาก UGS ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP ที่ได้รับการปรับแก้ให้ใช้งานกับภาษาแถบเอเชียตะวันออก โปรแกรมรันช้ากว่าที่คุณคาดไว้มาก

หากคุณรันโปรแกรมเดียวกันในคอมพิวเตอร์ที่รันเวอร์ชันภาษาเอเชียตะวันออกของ Microsoft Windows 2000 หรือหากคุณรันโปรแกรมเดียวกันในเวอร์ชันภาษาอังกฤษของ Windows XP โปรแกรมจะรันได้เร็วอย่างที่คุณคาดหวัง

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นกับภาษาต่างๆ ต่อไปนี้:
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาจีนแบบดั้งเดิม
 • ภาษาจีนแบบใหม่
 • ภาษาเกาหลี
สาเหตุ
มีการเพิ่มเติมเอ็นจิน Uniscribe ลงใน Windows XP เพื่อจัดการกับฟอนต์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับภาษาเอเชียตะวันออก ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะโปรแกรม I-deas 10 และ I-deas 11 มีการเรียกใช้ฟังก์ชันSetWindowText ซ้ำๆ เมื่อ Windows XP ได้รับการปรับสำหรับใช้กับภาษาเอเชียตะวันออก ฟังก์ชันSetWindowText ใช้เอ็นจิน Uniscribe และโปรแกรมรันช้ากว่าที่คุณคาดไว้
การแก้ไข

ข้อมูล Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

ไม่มีความต้องการพิเศษใดๆ เพื่อติดตั้งฮอตฟิกซ์

ความต้องการการรีสตาร์ท

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากติดตั้งฮอตฟิกซ์นี้

ข้อมูลการแทนที่ฮอตฟิกซ์

ฮอตฟิกซ์นี้ไม่มีการแทนที่ฮอตฟิกซ์ใดๆ

ข้อมูลไฟล์

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์แอตทริบิว (หรือแอตทริบิวของไฟล์) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของไฟล์เหล่านี้แสดงในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลไฟล์ จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น การหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ Time Zone ในเครื่องมือ Date and Time ใน Control Panel
Windows XP Service Pack 1
  วันที่     เวลา  เวอร์ชัน    ขนาด   ชื่อไฟล์  --------------------------------------------------------------  10-May-2005 20:15 5.1.2600.1683  1,822,208 Acgenral.dll    10-May-2005 20:15 5.1.2600.1683   220,160 Acspecfc.dll    10-May-2005 20:17           79,020 Apps.chm  10-May-2005 20:15         1,091,978 Sysmain.sdb
Windows XP Service Pack 2
  วันที่     เวลา  เวอร์ชัน    ขนาด   ชื่อไฟล์  --------------------------------------------------------------  10-May-2005 20:09         1,195,550 Sysmain.sdb
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรแกรม hotfix นี้ช่วยให้โปรแกรม I-deas 10 และ I-deas 11 บายพาสเอ็นจิน Uniscribe ได้

หมายเหตุ การแก้ไขนี้ได้ผลเฉพาะกับโปรแกรม UGS I-deas 10 และ I-deas 11 เท่านั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งบทความนี้มีการกล่าวถึง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีส่วนรับประกัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในแง่ของประสิทธิภาพการทำงามหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

Far-East, Far-Eastern
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 838657 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 08:58:44 - ฉบับแก้ไข: 2.2

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbpubtypekc kbhotfixserver kbqfe KB838657
คำติชม