คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดรหัสหยุด 0x0000007F (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:838804
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 อาจหยุดโดยไม่คาดคิด และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด stop ต่อไปนี้:
ตรวจพบปัญหา และ Windows ถูกปิดเพื่อป้องกันความเสียหายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ...
ข้อมูลทางเทคนิค:

*** หยุด: 0X0000007F (0X00000008, 0X00000000, 0X00000000, 0X00000000)
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
หมายเหตุ พารามิเตอร์สี่ค่าในข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาเหตุของข้อผิดพลาด stop

นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจเริ่มต้นโดยไม่คาดคิดใหม่
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณมีโปรแกรมที่สอง หรือมากกว่าที่ใช้ฟิลเตอร์ไดรเวอร์ในกระบวนการพื้นหลัง เช่นโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีการป้องกันไวรัสแบบเรียลไทม์ หรือมีข่าวสารที่ดึงข้อมูลที่โปรแกรมแสดงรายการที่ถูกกรองของข่าวสารบนหน้าจอได้
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ส่งการร้องขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นจำเป็นต้องใช้

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้ไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  05-Apr-2004 17:20 5.0.2195.6920   513,040 Ntfs.sys
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
835281 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "STOP 0x0000007F" และการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 838804 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 06:40:34 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB838804 KbMtth
คำติชม