การแก้ไข: คุณได้รับการ "ข้อผิดพลาด 1053: การบริการไม่ตอบสนองการร้องขอการเริ่มต้นหรือตัวควบคุมในเวลาเหมาะสม" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณหยุด หรือหยุดชั่วคราวบริการของ Windows ที่มีการจัดการ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839174
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณหยุด หรือหยุดการบริการของ Microsoft Windows ที่มีการจัดการ และกระบวนการของการหยุด หรือหยุดการบริการใช้เวลามากกว่ากว่าเวลาได้รับการกำหนดค่าเริ่มต้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถหยุดการ ชื่อบริการของ Windows บริการบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อผิดพลาด 1053: การบริการไม่ตอบสนองคำขอเริ่มต้นหรือตัวควบคุมในเวลาเหมาะสม
หมายเหตุชื่อบริการของ Windows คือตัวยึดสำหรับชื่อของบริการของ Windows ที่คุณสร้างขึ้น
สาเหตุ
คลาServiceBaseเรียกวิธีการOnStopได้โดยตรงจากตัวจัดการบริการคำสั่งที่กำหนดไว้ใน ScDispatcherLoop ของแฟ้ม Advapi32.dll หลังจาก 30 วินาที ถ้าเธรด ScDispatcherLoop ไม่พร้อมที่จะได้รับใบสั่งบริการใหม่จากตัวจัดการการควบคุมการบริการ ตัวควบคุมบริการ Windows ทำเครื่องหมายบริการเป็น "หมดเวลา" ดังนั้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft .NET Framework 1.1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
885055 วิธีการขอรับ Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน.NET ใน Microsoft Framework 1.1 Service Pack ที่ 1 ครั้งแรก
ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนเกิดลักษณะการทำงาน

 1. สร้างโครงการบริการของ Windows เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. ใช้ Microsoft Visual Basic .NET เพื่อสร้างโครงการบริการของ Windows ชื่อบริการของ Windows SampleWS
  2. ในหน้าต่างคุณสมบัติของ SampleWS ตั้งค่านี้ CanPauseAndContinue คุณสมบัติ การ CanShutDown คุณสมบัติ และ CanStop คุณสมบัติในการ เป็นจริง.
  3. ตั้งค่านี้ ServiceName คุณสมบัติในการ SampleWS.
  4. ในมุมมองโค้ดของแฟ้ม Service1.vb เพิ่มรหัสต่อไปนี้ที่ส่วนเริ่มต้นของแฟ้มที่จะนำเข้า System.Threading namespace ลงในโครงการ
   Imports System.Threading
  5. เพิ่มการ OnPause วิธีการไปยังแฟ้ม Service1.vb
  6. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ OnStop วิธีการ และไป OnPause วิธีการ
   Thread.Sleep(40000)
  7. เพิ่มการ ServiceProcessInstaller1 โปรแกรมติดตั้ง และการ ServiceInstaller1 ตัวติดตั้ง SampleWS โครงการของคุณ
  8. ในหน้าต่างคุณสมบัติของการ ServiceProcessInstaller1 โปรแกรมติดตั้ง ที่ตั้ง บัญชี คุณสมบัติของการ ServiceProcessInstaller1 โปรแกรมติดตั้งเมื่อต้องการ LocalSystem.
  9. ในหน้าต่างคุณสมบัติของการ ServiceInstaller1 โปรแกรมติดตั้ง ที่ตั้ง StartType คุณสมบัติในการ โดยอัตโนมัติ.
  10. สร้างแอพลิเคชัน SampleWS
 2. สร้างการตั้งค่าโครงการ และเพิ่มผลผลิตของแอพลิเคชัน SampleWS เพื่อตั้งค่าโครงการ
 3. สร้างโซลูชัน SampleWS
 4. ค้นหาแฟ้ม Setup1.msi แฟ้มนี้อยู่ในโฟลเดอร์โครงการ Setup1 ที่ถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 2
 5. คลิกสองครั้งที่แฟ้มSetup1.msiเพื่อติดตั้งบริการ SampleWS Windows
 6. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด services.msc ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง สแนปอินบริการ Microsoft Management Console (MMC) เปิดขึ้น
 7. ในบานหน้าต่างด้านขวา ค้นหาตำแหน่งของบริการ SampleWS และเริ่มการทำงานการบริการ
 8. หยุด หรือหยุดชั่วคราวบริการ SampleWS
คุณสังเกตเห็นปัญหาที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างบริการของ Windows แวะไปเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 839174 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 06:45:06 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft .NET Framework 1.1

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbnetframe110sp1fix kbserviceprocess kbservice kbbug kbfix kbnetframe110presp1fix kbmt KB839174 KbMtth
คำติชม