ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดร้ายแรงพลาด LNK1181" เมื่อคุณสร้างโครงการ c ++ Visual ใน Visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839286
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณสร้างโครงการ Microsoft Visual c ++.NET ใน Microsoft Visual Studio .NET หรือโครงการ Microsoft Visual c ++ 2005 ใน Microsoft Visual Studio 2005 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดร้ายแรง LNK1181: ไม่สามารถเปิด inputfile ‘ f:\temp\test.obj ’
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการให้เส้นทางของโฟลเดอร์แฟ้มระดับปานกลางหรือเส้นทางของโฟลเดอร์แฟ้มผลลัพธ์ในโครงการ c ++แสดงผลเริ่มต้น ด้วยเครื่องหมายคำนำหน้าย้อนหลังทับ (\) IDE ใช้ไดรฟ์จากตำแหน่งดังกล่าวถูกเปิดใช้ IDE ไม่ได้ใช้ไดรฟ์ที่ใช้ในโครงการ
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ รวมชื่อไดรฟ์ สำหรับโฟลเดอร์ระดับปานกลางแฟ้ม และโฟลเดอร์ของแฟ้มออก เมื่อต้องการแก้ไขรายการ สำหรับโฟลเดอร์ IntDir หรือโฟลเดอร์ OutDir ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ในการProjectเมนู คลิกหน้าคุณสมบัติ.
  2. ในการหน้าคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ คลิกคุณสมบัติการตั้งค่าคอนฟิก.
  3. ในการทั่วไปรายการ ชนิดรายการใหม่สำหรับการไดเรกทอรีของเอาพุตสินค้า และสำหรับการไดเรกทอรีปานกลางรายการที่มีชื่อไดรฟ์