การแก้ไข: BizTalk Server 2002 ปฏิเสธใบตอบรับที่เชื่อถือได้ผ่าน HTTP จาก BizTalk Server 2006 หรือ จาก BizTalk Server 2004

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839336
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
อาการ
เมื่อคุณแลกเปลี่ยนข้อความแสดงข้อความแสดงข้อความน่าเชื่อถือระหว่าง Microsoft BizTalk Server 2002 และ 2006 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk Microsoft หรือ Microsoft BizTalk Server 2004 เซิร์ฟเวอร์ของคุณบน BizTalk Server 2002 อาจปฏิเสธการรับที่เชื่อถือได้ จากเซิร์ฟเวอร์บน BizTalk Server 2006 หรือ จากเซิร์ฟเวอร์บน BizTalk Server 2004 เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดสองที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

ข้อความที่ 1
เกิดข้อผิดพลาดในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

รายละเอียด:
------------------------------
[0x1439 คอมโพเนนต์ตัวแยกวิเคราะห์ไม่รู้จักข้อมูล ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการ interchange
ข้อมูลจำเพาะที่ขาดหายไป หรือไม่ถูกต้อง หรือคุณอาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลที่ไม่ได้
ถูกต้อง ตรวจสอบว่า ข้อมูลจำเพาะ interchange (ถ้าหนึ่งมีระบุ) และข้อมูลตรงกัน

[0x1730 เลื่อนออกไปในคิว ID: "{862C654C-41BC-49 D 0-8E62-9FD8687EF7AF }"
ข้อความ 2
เกิดข้อผิดพลาดในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

รายละเอียด:
------------------------------
[0x012a ทั้งหมดลองอีกครั้งการส่งล้มเหลว

[0x172f เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้รับการตอบรับสำหรับข้อความแสดงข้อความน่าเชื่อถือ

[0x0156 เซิร์ฟเวอร์อาจไม่เสร็จสมบูรณ์พอร์ตที่ส่งข้อความในการประมวลผล
การแก้ไข

biztalk Server 2006

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องแก้ไขรีจิสทรี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนในการ "ข้อมูลเพิ่มเติม"ส่วน

biztalk Server 2004

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft BizTalk Server 2004 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
888751วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ BizTalk Server 2004
สิ่งสำคัญหลังจากที่คุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค คุณต้องแก้ไขรีจิสทรี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนในการ "ข้อมูลเพิ่มเติม"ส่วน

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date    Time  Version   Size   File name  ----------------------------------------------------------------------------------  01-Apr-2004 18:56 3.0.5268.0 266,240 Microsoft.biztalk.pipeline.components.dll
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

biztalk Server 2004

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน BizTalk Server 2004 Service Pack 1
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก BizTalk Server 2006 และ BizTalk Server 2004 เพิ่มการประกาศ XML ที่มีชนิดการเข้ารหัสของ UTF 8 ไปยังการรับที่เชื่อถือได้ โดยอัตโนมัติ เมื่อใบรับนี้ได้รับ โดย BizTalk Server 2002 ผ่าน HTTP การขนส่งสินค้า เอกสารถูกแปลงเป็นสตริงที่ และชนิดการเข้ารหัสไม่ถูกต้อง เมื่อต้องการเปิดใช้งานการแก้ไขนี้ สร้างค่า DWORD ในรีจิสทรี โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลงเมื่อต้องการเริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี หาตำแหน่งแล้วคลิกรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้::
  \HKey_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BTSSvc.3.0\
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. สำหรับการชื่อค่า:ประเภท:SkipReceiptXmlEncoding. สำหรับการข้อมูลค่า:ประเภท:0หรือ1.

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น ค่าของการข้อมูลค่า:คุณสมบัติเป็น 0 ถ้าคุณกำหนดค่าคุณสมบัตินี้เป็น 1 คุณเปิดใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 5. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 839336 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/17/2015 08:19:22 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbbiztalk2004sp1fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbmt KB839336 KbMtth
คำติชม