การแก้ไข: การปรับปรุงการทำงานของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์บางอย่างใน Windows Media Player 9 ชุด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839340
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
อาการ
เมื่อ Microsoft Internet Explorer และ Microsoft Windows Media Player ถูกตั้งค่าการใช้ HTTP อื่นพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ร้องขอการบางอย่างอาจไปผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุ โดย Internet Explorer แทนการใช้ผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุไว้ โดย Windows Media Player

การร้องขอเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการชนิดต่อไปนี้ของสถานการณ์:
 • เนื้อหาแบบก้าวหน้าดาวน์โหลด
 • ร้องขอ HTTP เนื้อหาในช่วงของพอร์ตที่ 8000 ผ่าน 9000
 • ประกาศแบบหลายผู้รับ (.nsc แฟ้ม)
 • แฟ้มตัวเปลี่ยนเส้นทางในกระแสข้อมูล ASF (กัน)
ลักษณะการทำงานนี้จะแตกต่างจากการทำงานของรุ่นก่อนหน้า Windows Media Player รุ่น 6.4 ลักษณะการทำงานนี้อาจทำให้เกิดปัญหาหากคุณปรับรุ่นเป็น Windows Media Player 9 ชุด

ตัวอย่าง สถานการณ์ ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
สาเหตุ
windows Media Player ใช้ Internet Explorer และโครงสร้างของขีดเส้นใต้ WinINET หรือ WinHTTP พื้นฐานสำหรับงานที่แน่นอนในระหว่างการเล่นเนื้อหา ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปลายทางไม่มีอยู่ภายนอกพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ Windows Media Player แต่ไม่เซิร์ฟเวอร์ปลายทางไม่มีอยู่ภายนอก Internet Explorer พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมเล่นไม่สามารถเชื่อมต่อกับเนื้อหา

To maximize startup times, the player also assumes certain things based on the request. Because some Web servers and some proxy servers use a port in the 8000 through 9000 range, the player tries to do a progressive download of the requested content. When the player tries to do this, the player uses the Internet Explorer proxy server settings.
การแก้ไข
สามารถโหลด hotfix ได้แล้วจาก Microsoft แต่มุ่งหวังให้ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม Therefore, if you are not severely affected by this problem, we recommend that you wait for the next update that contains this hotfix.

การแก้ปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อ Microsoft Product Support Services เพื่อรับ hotfix สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของ Microsoft Product Support Services และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ดาวน์โหลดDownload the WindowsMedia9-KB839340-ENU.exe package now.

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  17-Mar-2004 15:26 9.0.0.3147   4,685,824 Wmp.dll       17-Mar-2004 15:35 9.0.0.3147   2,070,640 Wmvcore.dll
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม

Example scenario

For example, the player tries to use progressive download, and the URL request is in the range of ports 8000 through 9000. If you apply this hotfix in this situation, the player automatically uses the Windows Media Player proxy server if the player cannot serve the request by means of the Internet Explorer proxy server. This behavior is known asrollover.

Other scenarios

For the other scenarios that are listed in the "Symptoms" section, Microsoft recommends that you do not change the default behavior of Windows Media Player. Sometimes, a third-party application that embedded the Windows Media Player ActiveX control relies on this behavior from earlier versions. This hotfix also permits these applications to enable compatibility with the behavior from earlier versions. You can enable the compatibility either programmatically or by means of the registry.

Registry controlled behavior

When you enable these registry values, the player behaves as specified by the appropriate flag.

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

Behavior that is specific to Windows Media Player

To control the behavior that is specific to Windows Media Player, follow these steps:
 1. Create the following registry key (whereAppName.exe is the name of the host application):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\AppCompatibility\<appname>.exe</appname>
 2. เพิ่มคำReg_DWORD:under this registry key that has a value ofOptionFlags1.
 3. You can OR the value for this registry key for a combination of behaviors in this hotfix and in other fixes to the same component:
  • 0x0- No behavior from earlier versions.
  • 0x1- ASX files will be downloaded by means of the proxy server that is specified by the player settings.

Behavior for applications that are based on Windows Media Format SDK

To control behavior for any application that is based on Windows Media Format SDK (this includes Windows Media Player), follow these steps:
 1. Create the following registry key (whereAppName.exe is the name of the host application):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Media\WMSDK\AppCompatibility\<appname>.exe</appname>
 2. เพิ่มคำReg_DWORD:under this registry key that has a value ofOptionFlags1.
 3. You can OR the value for this registry key for a combination of behaviors in this hotfix and in other fixes to the same component:
  • 0x0- No behavior from earlier versions.
  • 0x1- The .nsc files will be downloaded by means of the proxy server that is specified by the player settings.
  • 0x2- The player will use the proxy server that is specified by the player settings for HTTP requests in the range of ports 8000 through 9000. The player will not do automatic rollover.

Atom controlled behavior

The settings that are mentioned earlier can also be set programmatically by means of an atom. Following are the atom values:
 • UseStreamingProxyForASXFileDownload- ASX files will be downloaded by means of the proxy server that is specified by the player settings.
 • UseStreamingProxyForNSCFileDownload- The .nsc files will be downloaded by means of the proxy server that is specified by the player settings.
 • ExcludeProxyCheckForProgressiveDownload- The player will use the proxy server that is specified by the player settings for HTTP requests in the range of ports 8000 through 9000. The player will not do automatic rollover.
These calls must be made before the Windows Media Player ActiveX control is loaded.

For more information about using atoms, visit the following MSDN Web site:
proxy WMP "9 Series"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 839340 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/17/2015 08:21:42 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows Media 9 Series Software Development Kit, Microsoft Windows Media Player 9 Series

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbbug kbfix kbqfe kbhotfixserver kbmt KB839340 KbMtth
คำติชม