ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเปลี่ยนเส้นทางการเชื่อมต่อแบบ HTTP ไป HTTPS สำหรับไคลเอนต์ Outlook Web Access และวิธีการเปลี่ยนเส้นทางไซต์เว็บเริ่มต้นเพื่อชี้ไปยังไดเรกทอรีเสมือนของอัตราแลกเปลี่ยน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839357
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนเส้นทางการเชื่อมต่อแบบ HTTP โดยอัตโนมัติเมื่อต้องการเชื่อมต่อแบบ HTTPS ในคอนโซล Internet Information Services (IIS) สำหรับผู้ใช้ Microsoft Office Outlook Web Access บทความนี้ยังอธิบายวิธีการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ IIS เริ่มต้นเพื่อให้เครื่องไคลเอนต์สามารถเข้าถึงหน้าการเข้าสู่ระบบ Outlook Web Access ด้วยการพิมพ์เท่านั้น http://<server name=""></server> แทนการพิมพ์ http://<server name=""></server>/exchange.

เราขอแนะนำว่า คุณต้องใช้การเชื่อมต่อ Secure Sockets Layer (SSL) สำหรับผู้ใช้ Outlook Web Access ของคุณ การเชื่อมต่อ SSL เข้ารหัสลับข้อมูลที่ถูกส่งไป หรือได้รับจาก Microsoft Exchange Server อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิก IIS ให้ใช้ SSL สำหรับการร้องขอ Outlook Web Access ขาเข้าทั้งหมด ผู้ใช้ Outlook Web Access ที่พยายามเชื่อมต่อ โดยใช้ HTTP รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
403.4 - ห้ามไว้ HTTP:
จำเป็นต้องใช้ SSL
บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
หลังจากที่ผู้ใช้ Outlook Web Access ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ผู้ใช้ต้องด้วยตนเองพิมพ์ https:// ที่จุดเริ่มต้นของ URL ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server คุณอาจต้องการตั้งค่าคอนฟิก IIS เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการร้องขอ HTTP ของผู้ใช้ Outlook Web Access โดยอัตโนมัติเพื่อ HTTPS เพื่อลดการโต้ตอบผู้ใช้ และ เพื่อให้แน่ใจว่า การร้องขอขาเข้าทั้งหมดจะถูกเปิดใช้งานสำหรับ SSL
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิก IIS เพื่อร้องขอ HTTP ที่เป็นคำขอ HTTPS ที่เปลี่ยนเส้นทางโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญ หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง คุณต้องกำหนดใช้ และเริ่มการทำงานเก็บกล่องจดหมายก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสามารถดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้:
 • Microsoft Exchange 2000 Server หรือ Microsoft Exchange Server 2003 จะติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้า
 • เมาต์เก็บกล่องจดหมาย
หมายเหตุ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในการแลกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์แบ็คเอนด์ Exchange
 1. สร้างเว็บเพจที่ Active Server Pages (ASP) ที่ประกอบด้วยรหัสต่อไปนี้
   <%If Request.ServerVariables("HTTPS") = "off" Then						Response.Redirect "https://" & Request.ServerVariables("HTTP_HOST") & "/Exchange"End If 	%> 
 2. ชื่อเว็บเพจที่เป็นดังนี้:
  Owahttps.asp
 3. ใน Windows Explorer สร้างโฟลเดอร์ Inetpub\Wwwroot\CustomErrors และจากนั้น บันทึกแฟ้มเว็บเพ Owahttps.asp ไปยังโฟลเดอร์นั้น
 4. เริ่มต้นส่วนควบคุม IIS
  • ใน Windows NT Server 4.0 (IIS 4.0)

   หมายเหตุ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server 5.5 Outlook Web Access บน Windows NT 4.0 Server พร้อมกับชุดตัวเลือกของ Windows NT 4.0 ถ้าคุณมีเซิร์ฟเวอร์ที่มีกล่องจดหมาย Exchange Server 5.5 และคอมโพเนนต์ของ Outlook Web Access มีการติดตั้งแยกต่างหากเฉพาะเว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
   1. คลิก เริ่มการทำงานชี้ไปที่ โปรแกรมชี้ไปที่ ชุดตัวเลือกของ Windows NT 4.0ชี้ไปที่ Microsoft Internet Information Servicesแล้ว คลิก ตัวจัดการบริการอินเทอร์เน็ต.
   2. ขยาย เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตขยาย ชื่อคอมพิวเตอร์แล้ว ขยายเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ Outlook Web Access ใช้ในการเข้าถึง Exchange server ของตนเอง โดยค่าเริ่มต้น เว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บไซต์ เริ่มต้น
   3. ไปยังขั้นตอนที่ 5
  • ใน Windows 2000 Server (IIS 5.0)

   หมายเหตุ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Exchange Server 5.5, Exchange 2000 หรือ Exchange 2003 Outlook Web Access บน Windows 2000 Server
   1. คลิก เริ่มการทำงานชี้ไปที่ โปรแกรมชี้ไปที่ เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิก ตัวจัดการบริการอินเทอร์เน็ต.
   2. คลิกสองครั้ง ชื่อคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องขยายวัตถุคอมพิวเตอร์
   3. ขยายเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ Outlook Web Access ใช้ในการเข้าถึง Exchange server ของตนเอง โดยค่าเริ่มต้น เว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บไซต์ เริ่มต้น
   4. ไปยังขั้นตอนที่ 5
  • ใน Windows Server 2003 (IIS 6.0)

   หมายเหตุ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้หากคุณใช้ Exchange 2003 Outlook Web Access ใน Windows Server 2003
   1. คลิก เริ่มการทำงานชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิก โปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
   2. ขยาย ชื่อคอมพิวเตอร์และขยาย เว็บไซต์.
   3. ขยายเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ Outlook Web Access ของคุณใช้ในการเข้าถึง Exchange server ของตนเอง โดยค่าเริ่มต้น เว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บไซต์ เริ่มต้น
   4. ไปยังขั้นตอนที่ 5
 5. คลิกขวา CustomErrors โฟลเดอร์ และคลิก คุณสมบัติ.
 6. ภายใต้การ ตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ ส่วน คลิก สร้าง.

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CustomErrors จะแสดงอยู่ในตัว ชื่อของแอพลิเคชัน กล่อง

  หมายเหตุ สำหรับ Exchange Server 2003 ที่ทำงานบน IIS 6.0 คลิก ExchangeApplicationPool ในการ พูลโปรแกรมประยุกต์ รายการ
 7. คลิก เอกสาร บนแท็บ และเพิ่มแฟ้ม Owahttps.asp ไปยัง เปิดใช้งานเนื้อหาเริ่มต้น หน้า ย้ายแฟ้ม Owahttps.asp ไปยังด้านบนของรายการ
 8. คลิก ความปลอดภัยของไดเรกทอรี แท็บ และคลิก แก้ไข ภายใต้ ควบคุมการเข้าถึงและการรับรองความถูกต้อง.
 9. คลิกเพื่อเลือก เปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อแล้ว คลิก ตกลง.
 10. ภายใต้ การสื่อสารที่ปลอดภัยคลิก แก้ไข.
 11. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ต้องมีช่องสัญญาณที่ปลอดภัย (SSL) กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง สองครั้ง
 12. คลิกขวา อัตราแลกเปลี่ยน ไดเรกทอรีเสมือน และคลิก คุณสมบัติ.
 13. คลิก ข้อผิดพลาดแบบกำหนดเอง บนแท็บ และจากนั้น คลิกสองครั้ง 403.4.
 14. ในการ ชนิดของข้อความ แสดงรายการ คลิก URL.
 15. ในการ URL กล่อง ชนิด /CustomErrors/Owahttps.aspแล้ว คลิก ตกลง.
 16. คลิก ความปลอดภัยของไดเรกทอรี แท็บ
 17. ภายใต้ การสื่อสารที่ปลอดภัยคลิก แก้ไข.
 18. คลิกเพื่อเลือก ต้องมีช่องสัญญาณที่ปลอดภัย (SSL) กล่องกาเครื่องหมาย

  หมายเหตุ ถ้าคุณต้องการให้มีการเข้ารหัสแบบ 128 บิต คลิกเลือก จำเป็นต้องมีการเข้ารหัสแบบ 128 บิต กล่องกาเครื่องหมาย
 19. คลิก ตกลง สองครั้ง

  หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนไดเรกทอรีเสมือนและไดเรกทอรีเสมือนสาธารณะเป็นไดเรกทอรีเสมือนเท่านั้นที่คุณต้องการกำหนดค่าให้ใช้ SSL หากคุณมีไดเรกทอรีเสมือนอื่น ๆ ที่คุณต้องการให้ใช้ SSL เปิดใช้งาน SSL บนแต่ละไดเรกทอรีเสมือนแต่ละรายการ
หลังจากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้เยี่ยมชม http://<server_name></server_name>เว็บไซต์ /exchange ที่อยู่ server_name คือชื่อของเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Internet Information Service (IIS)

คุณควรจะเข้าสู่ https://<server_name></server_name>/ แลกเปลี่ยน และการ Logon.asp หน้า

นอกจากนี้ ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ IIS เริ่มต้นเพื่อให้เครื่องไคลเอนต์สามารถเข้าถึงหน้าการเข้าสู่ระบบ Outlook Web Access ด้วยการพิมพ์เท่านั้น http://<server name=""></server> แทนการพิมพ์ http://<server name=""></server>/exchangeให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้หมายเหตุ เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ ดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ของคุณให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เริ่มสแน็ปอิน Microsoft Management Console (MMC) IIS
 2. คลิกขวา เว็บไซต์เริ่มต้นคลิก คุณสมบัติแล้ว คลิกการ โฮมไดเรกทอรี แท็บ
 3. ภายใต้ เมื่อเชื่อมต่อกับทรัพยากรนี้ เนื้อหาควรมาจากคลิก การเปลี่ยนเส้นทางไปยัง URL.
 4. ในการ เปลี่ยนเส้นทางไป กล่อง ชนิด /exchange.
 5. ภายใต้ ไคลเอ็นต์จะถูกส่งไปคลิก ไดเรกทอรีอยู่ด้านล่างนี้.
 6. หยุด และเริ่มการทำงานเว็บไซต์เริ่มต้น
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการง่าย ๆ Outlook Web Access URL โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก IIS การเปลี่ยนเส้นทาง ใน IIS 7 และ ใน IIS 7.5 เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 839357 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 06:46:50 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB839357 KbMtth
คำติชม