วิธีการสร้างเป็นมุมมองข้อมูล XSLT ของรารีเอกสาร Windows SharePoint Services ที่มีการจัดกลุ่มตามโฟลเดอร์ย่อยใน FrontPage 2003

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

839592
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีใช้ Microsoft Office FrontPage 2003 เพื่อสร้างมุมมองข้อมูล XSLT อินของไลบรารีเอกสารที่จะจัดกลุ่มตามโฟลเดอร์ย่อย

หากไลบรารีเอกสารที่อยู่ใน Microsoft Windows SharePoint Services เว็บไซต์ของคุณ ประกอบด้วยโฟลเดอร์ย่อย และคุณแปลง Web Part ของมุมมองรายการของไลบรารีเอกสารไปยังมุมมองข้อมูล Extensible สไตล์ชีภาษาแปลง (XSLT) โฟลเดอร์ย่อยจะแสดงในมุมมองไม่ เนื้อหาของโฟลเดอร์ย่อยจะแสดงรายการ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาจะถูกจัดไม่กลุ่มตามที่โฟลเดอร์ย่อยที่เก็บเนื้อหา เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์ย่อยของไลบรารีของเอกสารหลังจากคุณแปลงในไลบรารีเอกสารไปยังมุมมองข้อมูล XSLT กลุ่มมุมมองตามเส้นทางของโฟลเดอร์ย่อย บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่าไลบรารีของเอกสารในมุมมองข้อมูล XSLT เพื่อให้ดูจะจัดกลุ่มตามนั้นชื่อ Dir URLตัวเลือก
ข้อมูลเพิ่มเติม
บทความนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่อธิบายถึงวิธีการดังต่อไปนี้:
 • สร้างไลบรารีเอกสารที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ย่อย
 • แปลง Web Part ของมุมมองรายการของไลบรารีเอกสารไปยังมุมมองข้อมูล XLST
 • ใช้แบบชื่อ Dir URLตัวเลือกการจัดกลุ่มในมุมมองตามเส้นทางของโฟลเดอร์ย่อย
ถ้าคุณมีไม่ ได้สร้างไลบรารีของเอกสารที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ย่อย ไปที่ขั้นตอนที่ 1 และทำ ตามขั้นตอนเหลือในบทความนี้ ถ้าคุณสร้างไลบรารีเอกสารที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ย่อยเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 4 และจากนั้น ทำตามขั้นตอนเหลือในบทความนี้
 1. สร้างไลบรารีเอกสารใหม่ในไซต์ของคุณ Windows SharePoint บริการเว็บ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เชื่อมต่อกับไซต์ของคุณ Windows SharePoint บริการเว็บ และจากนั้น คลิกเอกสารและรายการ.
  2. คลิกสร้างแล้ว คลิกไลบรารีเอกสารภายใต้ไลบรารีเอกสาร.
  3. ระบุการตั้งค่า ที่คุณต้องการสำหรับไลบรารีเอกสารใหม่ แล้ว คลิกสร้าง.
 2. สร้างโฟลเดอร์ย่อยในรารีเอกสารใหม่ที่คุณสร้างขึ้น โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการDocumentLibraryNameหน้า คลิกโฟลเดอร์ใหม่.
  2. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ในการชื่อ:กล่อง แล้วคลิกบันทึก แล้วปิด.
  3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2a และ 2b สำหรับแต่ละโฟลเดอร์ย่อยที่คุณต้องการสร้างในไลบรารีเอกสาร
 3. อัปโหลดเอกสารมากกว่า หนึ่งไปยังแต่ละโฟลเดอร์ย่อยในไลบรารีเอกสาร โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกที่โฟลเดอร์ย่อยที่คุณต้องการอัปโหลดเอกสาร
  2. คลิกอัปโหลดเอกสาร.
  3. ในการDocumentLibraryName: การอัปโหลดเอกสารหน้า ใช้หนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:
   • เมื่อต้องการอัปโหลดเอกสารหนึ่ง คลิกเรียกดูคลิกแฟ้มที่คุณต้องการอัปโหลด คลิกOPENแล้ว คลิกบันทึก แล้วปิด.
   • เมื่อต้องการอัปโหลดหลายเอกสารพร้อม ๆ กัน คลิกอัปโหลดหลายแฟ้ม. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับแฟ้มที่คุณต้องการอัปโหลด และคลิกบันทึก แล้วปิด.
  4. ให้ทำซ้ำขั้นตอน 3a ถึง 3 c สำหรับแต่ละโฟลเดอร์ย่อยในไลบรารีเอกสาร
 4. แปลง Web Part ของมุมมองรายการของไลบรารีเอกสารไปยังมุมมองข้อมูล XSLT โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่มการทำงานของ FrontPage 2003 และจากนั้น เปิด SharePoint Services เว็บไซต์ Windows
  2. เปิดเพ AllItems.aspx ของไลบรารีเอกสารที่คุณสร้างขึ้น
  3. ในการมุมมองเมนู คลิกหน้าถ้าคุณไม่ได้เลือกไว้ และจากนั้น ที่ด้านล่างของหน้า คลิกออกแบบ.
  4. คลิกขวาที่รายการมุมมอง Web Part และจากนั้น คลิกแปลงเป็นมุมมองข้อมูล XSLT.

   หมายเหตุ:ไม่มีการแสดงโฟลเดอร์ย่อยในมุมมอง
 5. เมื่อต้องการจัดกลุ่มในมุมมองตามเส้นทางของโฟลเดอร์ คลิกเรียงลำดับและกลุ่มในการรายละเอียดของมุมมองข้อมูลบานหน้าต่างงาน
 6. ในการเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานรายการนี้เรียงลำดับและการจัดกลุ่มกล่องโต้ตอบ คลิกชื่อ Dir URLแล้ว คลิกadd.

  หมายเหตุ:ถ้าชื่อ Dir URLไม่ได้แสดงอยู่ในนั้นเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานรายการ เพิ่มชื่อ Dir URLในรายการ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ปิดการเรียงลำดับและการจัดกลุ่มกล่องโต้ตอบ
  2. ในการรายละเอียดของมุมมองข้อมูลงานบานหน้าต่าง คลิกคุณสมบัติแหล่งข้อมูล.
  3. ภายใต้แบบสอบถามในการคุณสมบัติแหล่งข้อมูลกล่องโต้ตอบ คลิกฟิลด์.
  4. ในการเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานรายการนี้เขตข้อมูลที่แสดงกล่องโต้ตอบ คลิกชื่อ Dir URLคลิกaddแล้ว คลิกตกลงสองครั้ง
 7. ภายใต้คุณสมบัติของกลุ่มในการเรียงลำดับและการจัดกลุ่มกล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงส่วนหัวของกลุ่มกล่องกาเครื่องหมาย คลิกยุบกลุ่มที่เป็นค่าเริ่มต้นแล้ว คลิกตกลง.
 8. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.

  เส้นทางของโฟลเดอร์ย่อยจะปรากฏเป็นส่วนหัวของกลุ่ม เมื่อคุณแสดงตัวอย่างเพจในเว็บเบราว์เซอร์ ถูกยุบส่วนหัวของกลุ่ม ขยายส่วนหัวของกลุ่มเพื่อดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ย่อย
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับมุมมองข้อมูลใน FrontPage 2003 ให้ดูที่วิธีใช้ 2003 FrontPage เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกวิธีใช้ของ FrontPage Microsoft Officeในการวิธีใช้เมนู ชนิดมุมมองข้อมูลในการค้นหากล่อง และกด enter

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 839592 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/17/2015 09:13:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

 • kbnosurvey kbarchive kbdisplay kbhowto kbinfo kbmt KB839592 KbMtth
คำติชม