การแก้ไข: ตัวปรับต่อ BizTalk Server EDI สนับสนุนเฉพาะชุดจำกัดของชนิดเอกสารใน BizTalk Server 2004

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:840113
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
การ์ด EDI ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk Microsoft สนับสนุนจำกัดชุดของชนิดเอกสารเฉพาะ ตัวปรับต่อ EDI จะไม่ทำงานกับชนิดเอกสารใด ๆ อื่นที่ไม่ใช่ค่าที่ แสดง schema ที่ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามใช้ schema ที่ของคุณเองสำหรับชนิดเอกสารที่ BizTalk Server ที่ไม่มี schema ที่:
ไม่สามารถแปลง XSD XSD2EDI: ไม่สามารถเปิดตารางในฐานข้อมูล SQL เซิร์ฟเวอร์ได้
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft BizTalk Server 2004 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
888751วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ BizTalk Server 2004

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  22-Jun-2004 17:20         2,543,173 Parity_qfe_nda.zip  22-Jun-2004 17:10 4.0.1121.0     94,208 Microsoft.biztalk.extension.edi.schemaeditor.dll   22-Jun-2004 17:10 4.0.1121.0     61,440 Microsoft.biztalk.adapter.edi.common.dll   22-Jun-2004 17:10 4.0.1121.0    110,592 Microsoft.biztalk.adapter.edi.manager.dll   22-Jun-2004 17:10 4.0.1121.0     32,768 Microsoft.biztalk.adapter.edi.receiver.dll   22-Jun-2004 17:10 4.0.1121.0     45,056 Microsoft.biztalk.adapter.edi.resourcer.dll   22-Jun-2004 17:10 4.0.1121.0     20,480 Microsoft.biztalk.adapter.edi.sspi.dll   22-Jun-2004 17:10 4.0.1121.0     36,864 Microsoft.biztalk.adapter.edi.transmitter.dll   22-Jun-2004 17:10 4.0.1121.0     20,480 Microsoft.biztalk.adapter.hipaa_edi.sspi.dll   18-Jun-2004 19:24          488,650 Live.eif  05-Feb-2004 18:25             82 Updateedi.bat  29-Jan-2004 22:25          311,928 Updateedi.sql  05-Feb-2004 15:39          135,964 Receivelocation.xsd.tmpl  24-May-2004 18:43          179,076 Sendporttransport.xsd.tmpl  18-Jun-2004 19:02 4.0.1121.5     24,064 Compeif.exe     18-Jun-2004 19:01 4.0.1121.0    188,416 Edimmcsnapin.dll   18-Jun-2004 19:00 4.0.1121.192   847,872 Esp.dll       18-Jun-2004 19:01 4.0.1121.13    172,032 Esproxy.dll     18-Jun-2004 19:00 4.0.1121.21    65,536 Esp_btsoma.dll   18-Jun-2004 18:59 4.0.1121.24    118,784 Esp_cli.dll     18-Jun-2004 19:02 4.0.1121.25    28,672 Esp_files.dll    18-Jun-2004 18:59 4.0.1121.48    73,728 Esp_gen.dll     18-Jun-2004 19:02 4.0.1121.27    22,016 Esp_sqlsrv2000.dll   18-Jun-2004 19:02 4.0.1121.24    22,528 Esp_srv.exe     18-Jun-2004 18:59 4.0.1121.184   368,640 Esp_trans.dll    18-Jun-2004 19:02 4.0.1121.15    45,056 Esp_voyager.dll   18-Jun-2004 19:01 4.0.1121.7    167,936 Testmess.exe    18-Jun-2004 19:02 4.0.1121.5     7,680 Trigcon.exe     18-Jun-2004 19:01 4.0.1121.3    167,936 Validins.exe    18-Jun-2004 19:02 4.0.1121.31   1,228,800 Xsd2edi.exe     18-Jun-2004 19:01 4.0.1121.0     17,408 Edimmcresdll.dll   18-Jun-2004 19:01 4.0.1121.2     21,504 Esp_err.dll     22-Jun-2004 17:10 4.0.1121.0     11,264 Microsoft.biztalk.extension.edi.errortext.dll   22-Jun-2004 17:10 4.0.1121.0    643,072 Microsoft.biztalk.extension.edi.hatplugin.dll 
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

หมายเหตุการติดตั้ง

 1. unzip หรือคัดลอกแฟ้มทั้งหมดในรากของไดเรกทอรีการติดตั้ง BizTalk 2004 โดยค่าเริ่มต้น ไดเรกทอรีการติดตั้งอยู่ C:\Program Files\Microsoft BizTalk Server 2004
 2. เรียกใช้สคริปต์ updateEDI.sql ที่อยู่ในโฟลเดอร์ EDI\Adapter\Bin\Config กับฐานข้อมูล EDI ฐาน BizTalk (BizTalkEDIDb), หรือ โดยการเลือกโดยใช้ชุดงาน updateEDI.bat แฟ้ม (การปรับเปลี่ยนชื่อของเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลชื่อแรก)
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน BizTalk Server 2004 Service Pack 1
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ BizTalk Server 2004 สามารถทำงานกับใด ๆ EDI ชนิดเอกสาร แม้กระทั่งสำหรับชนิดของเอกสารเหล่านั้นที่ BizTalk Server ที่ไม่มี schema ที่ XSD

ออกในครั้ง schema ที่การจัดส่ง

schema ที่ต่อไปนี้จะมาพร้อมกับ BizTalk Server 2004:
มาตรฐานรุ่นชนิดของเอกสาร
x 122040810 (อินวอยซ์)
832 (ราคาขาย/แค็ตตาล็อก)
846 (คำแนะนำสินค้าคงคลัง Inquiry/ใน)
850 (ใบสั่งซื้อ)
855 (ยอมรับใบสั่งซื้อ)
856 (จัดส่งประกาศ/รายการ)
861 (ได้รับใบรับรอง/การยอมรับคำแนะนำใน)
864 (ข้อความของข้อความ)
867 (โอนย้ายของผลิตภัณฑ์และรายงาน Resale)
3010810 (อินวอยซ์)
832 (ราคาขาย/แค็ตตาล็อก)
846 (คำแนะนำสินค้าคงคลัง Inquiry/ใน)
850 (ใบสั่งซื้อ)
852 (ข้อมูลกิจกรรมของผลิตภัณฑ์)
855 (ยอมรับใบสั่งซื้อ)
856 (จัดส่งประกาศ/รายการ)
861 (ได้รับใบรับรอง/การยอมรับคำแนะนำใน)
864 (ข้อความของข้อความ)
867 (โอนย้ายของผลิตภัณฑ์และรายงาน Resale)
3060810 (อินวอยซ์)
832 (ราคาขาย/แค็ตตาล็อก)
846 (คำแนะนำสินค้าคงคลัง Inquiry/ใน)
850 (ใบสั่งซื้อ)
852 (ข้อมูลกิจกรรมของผลิตภัณฑ์)
855 (ยอมรับใบสั่งซื้อ)
856 (จัดส่งประกาศ/รายการ)
861 (ได้รับใบรับรอง/การยอมรับคำแนะนำใน)
864 (ข้อความของข้อความ)
867 (โอนย้ายของผลิตภัณฑ์และรายงาน Resale)
940 (คลังสินค้าที่จัดส่งใบสั่ง)
944 (คำแนะนำหุ้นของคลังสินค้าโอนย้ายใบรับสินค้าใน)
4010810 (อินวอยซ์)
832 (ราคาขาย/แค็ตตาล็อก)
846 (คำแนะนำสินค้าคงคลัง Inquiry/ใน)
850 (ใบสั่งซื้อ)
852 (ข้อมูลกิจกรรมของผลิตภัณฑ์)
855 (ยอมรับใบสั่งซื้อ)
856 (จัดส่งประกาศ/รายการ)
861 (ได้รับใบรับรอง/การยอมรับคำแนะนำใน)
864 (ข้อความของข้อความ)
867 (โอนย้ายของผลิตภัณฑ์และรายงาน Resale)
940 (คลังสินค้าที่จัดส่งใบสั่ง)
944 (คำแนะนำหุ้นของคลังสินค้าโอนย้ายใบรับสินค้าใน)
edifactd93aDESADV (Despatch คำแนะนำใน)
INVOIC (อินวอยซ์)
INVRPT (สินค้าคงคลังรายงาน)
ใบสั่ง (ใบสั่งซื้อ)
ORDRSP (การตอบสนองใบสั่ง)
PARTIN (รายละเอียดบริษัท)
PAYEXT (ขยายใบสั่งการชำระเงิน)
PRICAT (ราคา ขาย/Catalogue)
SLSRPT (ขายข้อมูลรายงาน)
d95aAPERAK (ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชันและยอมรับ)
DESADV (Despatch คำแนะนำใน)
INVOIC (อินวอยซ์)
INVRPT (สินค้าคงคลังรายงาน)
ใบสั่ง (ใบสั่งซื้อ)
ORDRSP (การตอบสนองใบสั่ง)
PARTIN (รายละเอียดบริษัท)
PAYEXT (ขยายใบสั่งการชำระเงิน)
PRICAT (ราคา ขาย/Catalogue)
SLSRPT (ขายข้อมูลรายงาน)
d95bAPERAK (ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชันและยอมรับ)
DESADV (Despatch คำแนะนำใน)
INVOIC (อินวอยซ์)
INVRPT (สินค้าคงคลังรายงาน)
ใบสั่ง (ใบสั่งซื้อ)
ORDRSP (การตอบสนองใบสั่ง)
PARTIN (รายละเอียดบริษัท)
PAYEXT (ขยายใบสั่งการชำระเงิน)
PRICAT (ราคา ขาย/Catalogue)
SLSRPT (ขายข้อมูลรายงาน)
d97bAPERAK (ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชันและยอมรับ)
DESADV (Despatch คำแนะนำใน)
INVOIC (อินวอยซ์)
INVRPT (สินค้าคงคลังรายงาน)
ใบสั่ง (ใบสั่งซื้อ)
ORDRSP (การตอบสนองใบสั่ง)
PARTIN (รายละเอียดบริษัท)
PAYEXT (ขยายใบสั่งการชำระเงิน)
PRICAT (ราคา ขาย/Catalogue)
PRODAT (ผลิตภัณฑ์ข้อมูล)
RECADV (กำลังรับคำแนะนำใน)
SLSRPT (ขายข้อมูลรายงาน)
d98aAPERAK (ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชันและยอมรับ)
DESADV (Despatch คำแนะนำใน)
INVOIC (อินวอยซ์)
INVRPT (สินค้าคงคลังรายงาน)
ใบสั่ง (ใบสั่งซื้อ)
ORDRSP (การตอบสนองใบสั่ง)
PARTIN (รายละเอียดบริษัท)
PAYEXT (ขยายใบสั่งการชำระเงิน)
PRICAT (ราคา ขาย/Catalogue)
PRODAT (ผลิตภัณฑ์ข้อมูล)
RECADV (กำลังรับคำแนะนำใน)
SLSRPT (ขายข้อมูลรายงาน)
d98bAPERAK (ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชันและยอมรับ)
DESADV (Despatch คำแนะนำใน)
INVOIC (อินวอยซ์)
INVRPT (สินค้าคงคลังรายงาน)
ใบสั่ง (ใบสั่งซื้อ)
ORDRSP (การตอบสนองใบสั่ง)
PARTIN (รายละเอียดบริษัท)
PAYEXT (ขยายใบสั่งการชำระเงิน)
PRICAT (ราคา ขาย/Catalogue)
PRODAT (ผลิตภัณฑ์ข้อมูล)
RECADV (กำลังรับคำแนะนำใน)
SLSRPT (ขายข้อมูลรายงาน)
สิ่งสำคัญในขณะวางจำหน่าย เฉพาะตแบบแผนเหล่านี้จะทดสอบกับ BizTalk Server 2004 schema ที่เท่านั้นที่ทราบว่าการทำงานกับ BizTalk Server 2004 เหล่านั้นได้

รูปแบบรุ่นที่ได้รับการสนับสนุน

รุ่นรูปแบบต่อไปนี้ (เซ็กเมนต์การควบคุมเวอร์ชัน) ได้รับการสนับสนุน โดยที่ฐาน EDI การ์ด สำหรับมาตรฐาน X 12 และ EDIFACT หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

x 12

ตัวปรับต่อ EDI ฐานสนับสนุน X รูป 12 รุ่นต่อไปนี้: 2040, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 4000, 4010, 4020, 4030, 4040 และ 4050

เมื่อ interchange ที่ได้รับที่มีรุ่นสูงกว่าของส่วนควบคุมรุ่น 4050 (ตัวอย่าง เมื่อเป็นรุ่นที่ระบุไว้ในเซ็กเมนต์ ISA ที่สูงกว่า "00405") ที่ไม่ใช่ ระบบจะพยายามแยกวิเคราะห์ ด้วยรุ่นสูงสุด (ตัวอย่าง 4050)

รุ่นนี้รูปแบบไม่สัมพันธ์กับรุ่นของธุรกรรม มีระบุรุ่นของธุรกรรมในเซ็กเมนต์ GS ตราบใดมีผู้ใช้ schema ที่แสดงถึงชนิดของธุรกรรมและรุ่นของธุรกรรมที่ต้องให้ผู้ใช้ ระบบสามารถยอมรับว่าเวอร์ชันบนข้อความขาเข้า และจะสร้างไว้ในแบบขาออก

edifact

รุ่นสนับสนุนการต่อไปนี้ EDIFACT รูปแบบ (หรือไวยากรณ์) ตัวปรับต่อการ EDI ฐาน: UNOA และ UNOB รุ่น 1 ถึง 3

หมายเหตุ:บทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) ต่อไปนี้อธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่พัฒนาสนับสนุนตัวปรับต่อ EDI ฐานซองจดหมาย:
870996การแก้ไข: อักขระที่แน่นอนในชุดอักขระ UNOC และอักขระสวีเดนบางอย่างอาจไม่แปลเมื่อมีการประมวลผลในเอกสาร EDI กับ Microsoft BizTalk Server 2004
EDIFACT interchanges ต้องมีการระบุที่ถูกต้องของไวยากรณ์ในเซ็กเมนต์ UNB interchanges ที่ได้รับที่มีการระบุของไวยากรณ์ที่แน่นอนในเซ็กเมนต์ UNB (ตัวอย่างเช่น UNOA) ต้องตามชุดอักขระที่เป็นของไวยากรณ์นั้น ตัวระบุไวยากรณ์ในเซ็กเมนต์ UNB เป็นข้อบังคับ

ชุดย่อยของมาตรฐานที่หลัก

โปรดสังเกตว่า มีสนับสนุนมาตรฐานที่หลักเท่ากับตัวปรับต่อ EDI ฐาน ตัวอย่างเช่น เซ็ตย่อยต่อไปนี้อยู่ภายใน 12 X มาตรฐาน:
 • vics
 • ชนะ
 • ucs
 • tcif
ชุดย่อยต่อไปนี้ที่มีอยู่ภายในมาตรฐาน EDIFACT:
 • eancom
 • odette
 • inovert
ชุดย่อยไม่ได้รับการสนับสนุน โดยการ์ดเชื่อมต่อ EDI ฐานที่มาพร้อมกับ BizTalk Server 2004 การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของชุดย่อยเหล่านี้ คุณต้องใช้ตัวเร่ง EDI ของ Covast

schema ที่ authorizing ที่ไม่ได้จัดส่งออกในครั้ง

สำหรับทั้งหมดใน schema ที่จัดส่งออกในครั้ง ที่คุณสามารถกำหนดค่าแฟ้มที่ได้รับอนุญาต หรือไม่คงส่งพอร์ตและตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับกล่องโต้ตอบสำหรับการถ่ายโอนตัวปรับต่อการ EDI ฐาน

สำหรับตแบบแผนซึ่งไม่จัดส่งออกในครั้ง คุณสามารถเพียงระบุว่า พวกเขา (ทั้งหมด) ได้ (ในนั้นตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับกล่องโต้ตอบ) และรุ่นของรูปแบบเริ่มต้นการใช้สำหรับอินสแตนซ์ X 12 และ EDIFACT บนขาออก (ในนั้นส่งพอร์ตกล่องโต้ตอบ)

การตั้งค่าเหล่านี้สามารถพบในประเภท "สนับสนุนชนิดเอกสาร" ในการตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับและส่งพอร์ตพื้นฐานกล่องโต้ตอบการตั้งค่าตัวปรับต่อ EDI ขนส่ง การอนุญาตขาเข้า เซ็ตยอมรับเอกสาร unlisted ทั้งหมดเมื่อต้องการใช่ในการตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับconfiguration การอนุญาตขาออก เซ็ตยอมรับเอกสาร unlisted ทั้งหมดเมื่อต้องการใช่ในการส่งพอร์ตconfiguration

นอกจากนี้ เซ็ตรุ่นของรูปแบบเริ่มต้น X 12สำหรับ X 12 หรือรุ่นของรูปแบบ EDIFACT เริ่มต้นสำหรับ EDIFACT หรือทั้งสองอย่าง รุ่นของรูปแบบที่ถูกต้อง (ซองจดหมาย)

ข้อกำหนดเค้าร่างของตัวปรับต่อ EDI พื้นฐาน

เมื่อคุณสร้าง schema EDI แบบกำหนดเองที่ใช้กับตัวปรับต่อ EDI ฐาน schema ที่เหล่านั้นต้องตามจำนวนกฎ biztalk Server 2004 stricter มากเกิน BizTalk Server รุ่นก่อนหน้าได้ ส่วนนี้อธิบายถึงกฎและความต้องการใช้ schema ที่กำหนดเอง หรือ migrated กับตัวปรับต่อ EDI ฐาน

declarations องค์ประกอบและเซ็กเมนต์ EDI

ส่วนนี้อธิบายถึงความต้องการทราบที่ schema เป็น XSD ต้องตรงตาม จะมีการยอมรับ และจะใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ตัวปรับต่อ EDI ฐาน เริ่มการทำงานกับวัตถุที่ระดับที่ต่ำที่สุด ต่อไปนี้คือ ความต้องการประกาศขององค์ประกอบสำหรับ schema EDI เป็น:

องค์ประกอบ
<xs:attribute name="name of element" use="">		 <xs:annotation> <xs:appinfo>  <b:fieldInfo   edi_datatype=""   format=""   codelist=""   sequence_number=""   xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003">  </b:fieldInfo> </xs:appinfo> </xs:annotation><xs:simpleType>		 <xs:restriction base="xs:string">  <xs:length value="numerical value" />  <xs:enumeration value="value" />	 </xs:restriction> </xs:simpleType></xs:attribute>
มีกำหนดองค์ประกอบ EDI ทุกใน XSD เป็นxs:attribute. ถ้าองค์ประกอบ ลูกขององค์ประกอบแบบร่วม องค์ประกอบต้องใช้แผนการตั้งชื่อต่อไปนี้:
[composite_element_name][two_digit_sequence]
ตัวอย่างเช่น ถ้าเซ็กเมนต์หลักชื่อ C040 องค์ประกอบลูกต้องมีชื่อ C04001, C04002, C04003 และดังนั้นใน องค์ประกอบแบบร่วมถูกกำหนดไว้ในภายหลังในหัวข้อนี้

แอตทริบิวต์ที่สำคัญภายในองค์ประกอบ EDI อยู่ในนั้นb:fieldInfoโหนดและมีดัง:
 • edi_datatypeคุณลักษณะนี้ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในค่าต่อไปนี้: N, TM AN, DT, N0 – N9, R รหัส ค่าอื่นใดในแอตทริบิวต์นี้ไม่ได้รับอนุญาต
 • รูปแบบ:แอตทริบิวต์นี้เป็นข้อบังคับเมื่อนั้นedi_datatypeแอตทริบิวต์มี DT หรือ TM
  • เมื่อการedi_datatypeแอตทริบิวต์มี DT การจัดรูปแบบต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในค่าต่อไปนี้: DDMMYYYY, MMDDYYYY, YYYYMMDD, DDMMYY, MMDDYY, YYMMDD
  • เมื่อการedi_datatypeแอตทริบิวต์มี TM การจัดรูปแบบต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในค่าต่อไปนี้: HHMMSS หรือ HHMM
 • codelistคุณลักษณะนี้จะไม่จำเป็น และแมปไปยังชุดของค่าภายใน EDICodelist.mdb โดยค่าเริ่มต้น ฐานข้อมูล Microsoft Access นี้อยู่ใน %ProgramFiles%\Microsoft โฟลเดอร์ 2004\EDI\Adapter\CodeLists เซิร์ฟเวอร์ BizTalk คุณเพียงใช้ชุดของค่าจากรหัสนี้แสดงรายการเมื่อนั้นedi_datatypeแอตทริบิวต์มีหมายเลข แทนการใช้รายการรหัสที่มีการ ใช้การแจงนับภายใต้การsimpleTypeโหน

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการขยายฐานข้อมูล codelist ให้ดูที่ส่วน "การเพิ่มเข้าและการเปลี่ยนแปลงไปยังรายการรหัส"
 • sequence_numberคุณลักษณะนี้ถูกใช้เพื่อกำหนดลำดับในโหนหลัก จะไม่ใส่ก็ได้ ลำดับการเริ่มต้นขององค์ประกอบเป็นลำดับปรากฏในแฟ้ม
องค์ประกอบของคอมโพสิต
<xs:element name="name of composite"> <xs:annotation> <xs:appinfo>  <b:recordInfo  	tag_name=""	structure="delimited" 	delimiter_type="inherit_record" 	field_order="postfix" 	escape_type="inherit_escape" 	count_ignore="yes" 	xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003">  </b:recordInfo> </xs:appinfo> </xs:annotation><xs:complexType>	  Insert definition of two or more elements. </xs:complexType></xs:element>
องค์ประกอบของคอมโพสิตประกอบด้วยชุดขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกัน การใช้งาน composites เท่าตัวแยกพิเศษจะใช้ในแฟ้ม EDI ท้องถิ่น ใน EDIFACT ตัวอย่างเช่น คอมโพเนนต์ของ composite แบบถูกคั่น โดยค่าเริ่มต้นโดย: แทนขององค์ประกอบปกติคั่น + จะ เป็นข้อบังคับของแอตทริบิวต์ของชื่อ มีให้สอดคล้องกับกฎ เมื่อเกิดขึ้นครั้งแรก มันควรตรงกับค่าของแอตทริบิวต์ tag_name ในลูก recordInfo ของเซ็กเมนต์นี้ เมื่อไม่เกิดขึ้นครั้งแรกของเซ็กเมนต์นี้, _ข้อควรถูกเพิ่ม ด้วยหมายเลขลำดับที่ไม่ซ้ำกัน ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:
[ค่าของแอตทริบิวต์ tag_name], สำหรับการเกิดขึ้นครั้งแรก
_ [ค่าของแอตทริบิวต์ tag_name] [เฉพาะ sequencenumber], สำหรับเหตุการณ์อื่น ๆ
ค่าของแอตทริบิวต์ tag_name prescribed X 12 หรือ EDIFACT มาตรฐาน และจะไม่สามารถเลือกแบบสุ่ม

แอตทริบิวต์ที่สำคัญภายในองค์ประกอบ EDI แบบร่วมอยู่ในนั้นb:recordInfoโหนดและมีดัง:
 • tag_nameคุณลักษณะนี้ต้องตรงกับชื่อแบบร่วมไม่ มีหมายเลขลำดับ ตัวอย่าง ถ้าองค์ประกอบแบบร่วม C040 หรือ C040_1,tag_nameแอตทริบิวต์ต้องมีค่า C040
เซ็กเมนต์
 • เซ็กเมนต์ มีองค์ประกอบแบบร่วม
  <xs:element name="name of segment"> <xs:annotation> <xs:appinfo>  <b:recordInfo 	tag_name="value defined according to X12 or EDIFACT standard"	structure="delimited" 	delimiter_type="inherit_record" 	field_order="postfix" 	escape_type="inherit_escape" 	count_ignore="yes" 	trigger_field="" 	trigger_value="" 	xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003">    Insert definition of zero or more conditions 	  </b:recordInfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence>	  Refers to definition of composite.  <xs:element ref="name of composite">	   <xs:annotation>   <xs:appinfo>   <b:recordInfo 	structure="delimited" 	delimiter_type="inherit_record" 	field_order="postfix" 	escape_type="inherit_escape" 	count_ignore="yes" 	xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003">   </b:recordInfo>   </xs:appinfo>  </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence>  Insert definiton of zero or more elements. </xs:complexType></xs:element>
 • เซ็กเมนต์ โดยไม่มีองค์ประกอบแบบร่วม
  <xs:element name="name of segment"> <xs:annotation> <xs:appinfo>  <b:recordInfo 	tag_name="value defined according to X12 or EDIFACT standard"	structure="delimited" 	delimiter_type="inherit_record" 	field_order="postfix" 	escape_type="inherit_escape" 	count_ignore="yes" 	trigger_field=" "	trigger_value=" "	xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003">    Here, definitions of conditions can be inserted. 	  </b:recordInfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:complexType>		Insert definition of one or more elements.</xs:complexType></xs:element>
แอตทริบิวต์ของชื่อเป็นข้อบังคับ มีให้สอดคล้องกับกฎ เมื่อเกิดขึ้นครั้งแรก มันควรตรงกับค่าของแอตทริบิวต์ tag_name ในลูก recordInfo ของเซ็กเมนต์นี้ เมื่อไม่เกิดขึ้นครั้งแรกของเซ็กเมนต์นี้, _ข้อควรถูกเพิ่ม ด้วยหมายเลขลำดับที่ไม่ซ้ำกัน ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:
[ค่าของแอตทริบิวต์ tag_name], สำหรับการเกิดขึ้นครั้งแรก
_ [ค่าของแอตทริบิวต์ tag_name] [เฉพาะ sequencenumber], สำหรับเหตุการณ์อื่น ๆ
ค่าของแอตทริบิวต์ tag_name prescribed X 12 หรือ EDIFACT มาตรฐาน และจะไม่สามารถเลือกแบบสุ่ม

ในสถานการณ์สมมตินี้หมายเลขลำดับถูกใช้เฉพาะเมื่อมีการทำซ้ำเซ็กเมนต์ ตัวอย่างเช่น ถ้า BGM อยู่ เหตุการณ์ถัดไปของ BGM ต้องมีชื่อ BGM_1

แอตทริบิวต์ที่สำคัญภายในเซ็กเมนต์ EDI มีอยู่ในนั้นb:recordInfoโหนดและมีดัง:
 • tag_nameคุณลักษณะนี้ต้องตรงกับชื่อเซ็กเมนต์ โดยไม่มีหมายเลขลำดับ ตัวอย่าง ถ้าชื่อเซ็กเมนต์ BGM หรือ BGM_1,tag_nameแอตทริบิวต์ต้องมีค่า BGM
ส่วนตัวของการวนรอบ
<xs:element name="name of loop-segment"> <xs:annotation> <xs:appinfo>  <b:recordInfo 	structure="delimited" 	delimiter_type="inherit_record" 	field_order="postfix" 	escape_type="inherit_escape" 	count_ignore="yes" 	trigger_field=""	trigger_value=""	sequence_number="will be ignored here"	xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003">    Here, definitions of conditions can be inserted. 	  </b:recordInfo> </xs:appinfo> </xs:annotation><xs:complexType> <xs:sequence>					  Refers to zero or more definitions of a loopsegment. When number of segment references is zero, the number of loopsegment references should be >= 2.   <xs:element ref="name of loop-segment">	 </xs:element>  Refers to zero or more definitions of a segment. When number of loop-segment references is zero, the number of segment references should be >= 2      <xs:element ref="name of segment">		  </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></xs:element>
อาจประกอบด้วยส่วนตัวของการวนรอบใดหนึ่งต่อไปนี้:
 • วนรอบอื่น ๆ เซ็กเมนต์
 • เซ็กเมนต์ มีองค์ประกอบแบบร่วม
 • เซ็กเมนต์ โดยไม่มีองค์ประกอบแบบร่วม
ส่วนตัวของการวนรอบอาจไม่ประกอบด้วยองค์ประกอบ ส่วนตัวของการวนรอบต้องใช้แผนการตั้งชื่อต่อไปนี้:
[tag_name จากเซ็กเมนต์ย่อยแรก]Loop[หมายเลขลำดับ]
แอตทริบิวต์ที่สำคัญในการวนรอบ EDI ข้อเซ็กเมนต์ที่อยู่ในนั้นb:recordInfoโหนดและมีดัง:
 • ต้องไม่มีการtag_nameแอตทริบิวต์
rootNode

ส่วนนี้ของ XSD เป็นข้อบังคับ
<xs:element name="name of root"> <xs:annotation> <xs:appinfo>  <b:recordInfo 	structure="delimited" 	delimiter_type="inherit_record" 	field_order="postfix" 	escape_type="inherit_escape" 	count_ignore="yes" 	xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003">  </b:recordInfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence>  Refers to zero or more definitions of a loopsegment. When number of segment references is zero, the number of loopsegment references should be >= 2., because the total number of    references should be >= 2.  <xs:element ref="name of loop-segment">	  <xs:annotation>   <xs:appinfo>   <b:recordInfo  	  structure="delimited" 	    delimiter_type="inherit_record" 	    field_order="postfix"  	  escape_type="inherit_escape" 	    count_ignore="yes"  	  sequence_number="will be ignored here"    	xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003">   </b:recordInfo>   </xs:appinfo>  </xs:annotation></xs:element>  Refers to zero or more definitions of a segment. When number of loop-segment references is zero, the number of segment references should be >= 2, because the total number of references  should be >= 2.  <xs:element ref="name of segment">		   <xs:annotation>   <xs:appinfo>   <b:recordInfo 	    structure="delimited" 	    delimiter_type="inherit_record"    	field_order="postfix"    	escape_type="inherit_escape" 	    count_ignore="yes"    	sequence_number="will be ignored here"	    xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003">   </b:recordInfo>   </xs:appinfo>  </xs:annotation></xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></xs:element>
rootNode สามารถประกอบด้วยเฉพาะหนึ่งสินค้าต่อไปนี้:
 • ส่วนตัวของการวนรอบ
 • เซ็กเมนต์ มีองค์ประกอบแบบร่วม
 • เซ็กเมนต์ โดยไม่มีองค์ประกอบแบบร่วม
rootNode ต้องใช้แผนการตั้งชื่อต่อไปนี้:
 • x12_ [ค่าของ standards_version]_[ค่าของ document_type]
 • efact_ [ค่าของ standards_version]_[ค่าของ document_type]
หมายเหตุ:รูปแบบที่ใช้ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน EDI จริง รุ่น EDI และชนิดของเอกสาร

<xs:schema></xs:schema>

ส่วนนี้ของ XSD เป็นข้อบังคับ
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><xs:schema	xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003" 	version="1.0" 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:schemaEditorExtension="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003/SchemaEditorExtensions"><xs:annotation> <xs:appinfo>  <schemaEditorExtension:schemaInfo 	namespaceAlias="b" 		extensionClass="Microsoft.BizTalk.Extension.EDI.SchemaEditor.EDISchemaExtension" 	standardName="X12" >  </schemaEditorExtension:schemaInfo>    <b:schemaInfo	BizTalkServerEditorTool_Version="1.5" 	root_reference="<name of root>" 		document_type="<document type>"	version="2.0" 	is_envelope="no" 	standard="<X12 or EDIFACT>"	standards_version="<value of std version>"	partner_uri="">  </b:schemaInfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:annotation> <xs:documentation>Schema name: "name of schema"</xs:documentation> </xs:annotation>Here, the definition of the root, zero or more loopsegments, and zero or more segments should be inserted.</xs:schema>
กระบวนการb:schemainfoโหนปรากฏอยู่ภายใต้xs:schema. แอตทริบิวต์ที่สำคัญภายใน xs:schema อยู่ในนั้นb:schemaInfoโหนดและมีดัง:
 • root_referenceคุณลักษณะนี้จะตรงกับชื่อโหนดราก
 • document_typeคุณลักษณะนี้ต้องมีชนิดเอกสารที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น แอตทริบิวต์นี้ต้องมี – 850 สำหรับ X 12 ชนิดเอกสารหรือ INVOIC สำหรับชนิดเอกสาร Edifact
 • มาตรฐานคุณลักษณะนี้ต้องมีค่า X 12 หรือ EDIFACT
 • standards_versionคุณลักษณะนี้ต้องเป็นรุ่นสำหรับมาตรฐานที่เฉพาะ ตัวอย่างเช่น แอตทริบิวต์นี้ต้องเป็นหนึ่งในต่อไปนี้: – 4010 สำหรับ X 12 หรือ d93a สำหรับ Edifact

  หมายเหตุ:กระบวนการstandards_versionต้องตรงกับstandards_versionส่วนของ rootNode ชื่ออย่างแน่นอน รวมทั้งการ case-sensitive

โครง EDI schema องค์ประกอบและเซ็กเมนต์ที่สร้าง

ภายใน XSD มีอยู่หลายวิธีเพื่อรับผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการ์ด EDI ฐานสำหรับ BizTalk Server 2004 ไม่มีโครงสร้างการยอมรับได้เพียงหนึ่งสำหรับ schema EDI แต่ละส่วนต้องมีการประกาศที่รากของ schema จากนั้นเซ็กเมนต์ต้องใช้โหนอ้างอิงเพื่อ denote ซึ่งจะพอดีในเอกสาร ตัวอย่างที่สองต่อไปนี้แสดงโครงสร้างการจัดรูปแบบที่ไม่ถูกต้องสำหรับการ์ดเชื่อมต่อ EDI ฐานและโครงสร้างการจัดรูปแบบอย่างถูกต้องสำหรับการ์ดเชื่อมต่อ EDI ฐาน

ตัวอย่างที่ 1: ฟอร์มไม่ถูกต้องสำหรับการ์ดเชื่อมต่อ EDI ฐาน
<xs:element name="X12_4010_322"> <xs:complexType> <xs:sequence>  <xs:element name="ZC1">   ...  </xs:element>  <xs:element name="Q5">   ...  </xs:element>  <xs:element name="N7Loop">   ...  </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></xs:element>
ตัวอย่างที่ 2: แก้ไข และยอมรับฟอร์มสำหรับการ์ดเชื่อมต่อ EDI ฐาน
<xs:element name="X12_4010_322"> <xs:complexType> <xs:sequence>  <xs:element ref="ZC1">   ...  </xs:element>  <xs:element ref="Q5">   ...  </xs:element>  <xs:element ref="N7Loop">   ...  </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></xs:element><xs:element name="ZC1">...</xs:element><xs:element name="Q5">...</xs:element><xs:element name="N7Loop">...</xs:element>

เพิ่มและการเปลี่ยนแปลงไปยังรายการของรหัส

รายการรหัสสำหรับรุ่นของรูปแบบที่ไม่ได้จัดส่งออกในครั้ง ต้องเพิ่มฐานข้อมูลรายการของรหัสด้วยตนเอง ชื่อของฐานข้อมูลรหัสคือ Edicodelist.mdb (ฐานข้อมูล Microsoft Access)

แฟ้ม Edicodelist.mdb อยู่ในโฟลเดอร์ 2004\EDI\adapter\Codelists โปรแกรม Files\Microsoft BizTalk Server ฐานข้อมูลประกอบด้วยตารางสำหรับเวอร์ชันทุกรูปแบบ เมื่อคุณเพิ่มรูปแบบรุ่นใหม่ คุณสามารถคัดลอกตารางที่คล้ายกันแล้ว เปลี่ยนชื่อได้

ชื่อตารางต้องมีการจัดรูปแบบต่อไปนี้:มาตรฐาน_StandardsVersion.ตัวอย่างเช่น "EDIFACT_D93B" หรือ "X12_4050"

ค่าการตั้งค่ารหัสอื่นต้องเพิ่ม หรือถูกเอาออกด้วยตนเองจากฐานข้อมูล Edicodelist.mdb รายการสามารถเพิ่มลงในตารางที่มีอยู่กับจำนวนที่ใช้ในการตั้งค่ารหัสขยาย

ข้อมูลนี้จะใช้เวลาในการออกแบบเท่านั้น ตารางมีการเข้าถึงเมื่อผู้ใช้ที่ดำเนินการValidateSchemaฟังก์ชันสำหรับการเพิ่มแบบแผน EDI ใน Explorer โซลูชันของ BizTalkไม่สามารถใช้คุณลักษณะ XSD ต่อไปนี้:
 • สิ่งที่สืบทอด
 • กลุ่มการทดแทน
 • ไม่มีกลุ่มใบสั่งยกเว้น "ลำดับ" ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ตัวเลือก" และ "ทั้งหมด" ไม่สามารถใช้
 • anyElement
 • anyAttribute
 • นำเข้า
 • รวม
 • กำหนด

ข้อจำกัด schema EDI เบ็ดเตล็ด

 • สนับสนุนเซ็กเมนต์ไม่ลอยตัว ข้อจำกัดนี้จะเหมือนกับใน Microsoft BizTalk Server 2002
 • การสนับสนุนเซ็กเมนต์ไบนารีที่จำกัดมาก ข้อจำกัดนี้จะเหมือนกับใน BizTalk Server 2002
 • ไม่มี conveyed ข้อมูลซองจดหมาย EDI บนข้อความขาเข้า ดังนั้น ข้อมูลไม่พร้อมใช้งานสำหรับการใช้ ในการแมป เปอร์การ BizTalk หรือ orchestrations ข้อจำกัดนี้จะเหมือนกับใน BizTalk Server 2002
 • ไม่สามารถกำหนดเอง หรือปรับเปลี่ยนเค้าโครงซองจดหมาย EDI ข้อจำกัดนี้จะเหมือนกับใน BizTalk Server 2002
 • รายการของ X 12 ที่ได้รับการสนับสนุนที่ได้รับการแก้ไขตัวบ่งชี้ Functional กลุ่มตามหลักการเวอร์ชัน 4050 นี้หมายถึงที่คุณไม่สามารถใช้การตั้งค่าของธุรกรรมที่ถูกนำมาใช้หลังจากรุ่น 4050 เนื่องจากระบบไม่รู้จักรหัสกลุ่ม functional ใดเป็นสมาชิกอยู่ (เนื่องจากที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเค้าร่าง)
 • วัตถุประกอบแบบ EDI <b:recordinfo count_ignore="yes">ถูกละเว้น โดยตัวปรับต่อ EDI ฐาน ตัวปรับต่อ EDI ฐานใช้เทคโนโลยีที่ฮาร์ coded การนับเซ็กเมนต์ใน EDI ธุรกรรม</b:recordinfo>
 • ที่ BizTalk Server 2004 ฐาน EDI การ์ดใช้ stricter EDI อักขระชุด validations กว่า BizTalk Server 2002 ตัวอย่างเช่น เมื่อได้รับการ interchange UNOA EDIFACT มันจะตรวจสอบอักขระใน interchange ตามการชุดอักขระที่กำหนดเป็นของไวยากรณ์ UNOA (ซึ่งเป็นชุดย่อยของ ISO 646)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 840113 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/17/2015 09:12:27 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbbiztalk2004sp1fix kbqfe kbbiztalk2004presp1fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbmt KB840113 KbMtth
คำติชม