ข้อกำหนดสำหรับการตั้งค่าคอนฟิก clustering ใน 2005 เซิร์ฟเวอร์เสมือน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:840192
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
บทความนี้อธิบายถึงบางส่วนของความต้องการเพื่อสนับสนุน clustering ใน Microsoft เสมือน Server 2005
ข้อมูลเพิ่มเติม
2005 เซิร์ฟเวอร์เสมือนไม่ทราบว่าโปรแกรมคลัสเตอร์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเก็บรูปภาพบนเครื่องเสมือนในสถานที่เก็บที่ใช้ร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ คุณยังสามารถเก็บรูปภาพบนเครื่องเสมือนในใด ๆ หรือเพิ่มเติมของที่ตั้งต่อไปนี้:
 • การเชื่อมต่อเครือข่าย (NAS) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
 • เครือข่ายพื้นที่เก็บข้อมูล (SAN)
 • ไดรฟ์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต universal serial bus (USB)
 • ไดรฟ์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อกับพอร์ต IEEE 1394
 • ไดรฟ์เครือข่าย

เครื่องเสมือน clustering

ใน Server 2005 เสมือน คุณสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ได้ โดยใช้เครื่องเสมือน ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณสามารถกำหนดค่าอย่างง่ายโหนสองเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ ซึ่งเครื่องเสมือนหนึ่งสามารถผ่านการล้มเหลวเครื่องเสมือนอื่น ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดและข้อจำกัดที่จะสนับสนุนการสร้างเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ โดยใช้เครื่องเสมือนใน 2005 เซิร์ฟเวอร์เสมือน:
 • 2005 เซิร์ฟเวอร์เสมือนสนับสนุนเฉพาะ failover โหนสองเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ ซึ่งเครื่องเสมือนหนึ่งสามารถผ่านการล้มเหลวเครื่องเสมือนอื่น
 • ไดรฟ์ข้อมูลเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันสำหรับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ต้องเป็นถาวรขนาดเสมือนฮาร์ดดิสก์ (.vhd)
 • บนฮาร์ดดิสก์เสมือนที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ยกเลิกคุณลักษณะที่เปิดใช้งาน
 • โหนดคลัสเตอร์ของเครื่องเสมือนทั้งสองต้องมีการกำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่จริงเดียวกัน
 • คุณต้องฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูลเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ด้วยระบบแฟ้ม NTFS เพื่อสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์
 • Server 2005 clustering เสมือนเท่านั้นสนับสนุนใน Microsoft Windows Server 2003, Edition องค์กร
สิ่งสำคัญเนื่องจาก clustering 2005 เซิร์ฟเวอร์เสมือนถูกจำกัดไปยัง failover จากเครื่องเสมือนหนึ่งเครื่องเสมือนอื่น และเนื่องจากทั้งสองเครื่องเสมือนต้องมีการกำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน วิธีแก้ไขปัญหานี้ clustering ไม่ป้องกันคุณจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์โฮสต์ ถ้าคุณต้องการใช้การแก้ไขปัญหานี้ clustering ในสภาพแวดล้อมการผลิต Microsoft แนะนำให้ คุณใช้อุปกรณ์ tolerant ข้อบกพร่องในคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เสมือน

หมายเหตุ:เนื่องจาก 2005 เซิร์ฟเวอร์เสมือนไม่สนับสนุน failover จากเครื่องจักรเสมือนบนคอมพิวเตอร์โฮสต์หนึ่งไปยังเครื่องเสมือนที่อยู่บนคอมพิวเตอร์โฮสต์ที่สอง เซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ที่คุณตั้งค่าคอนฟิกใน Server 2005 เสมือนเป็น suited มากที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์ในการทดสอบและการพัฒนา Microsoft แนะนำว่า คุณไม่ได้ใช้การตั้งค่าคอนฟิกนี้ในสภาพแวดล้อมการผลิต
MSCS

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 840192 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/17/2015 17:50:07 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Virtual Server 2005 Standard Edition, Microsoft Virtual Server 2005 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbclustering kbdiskmemory kbdeployment kbinfo kbmt KB840192 KbMtth
คำติชม