ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข่าวสารเกี่ยวกับ 8649" เมื่อคุณดำเนินการคำสั่ง CHECKDB DBCC ใน SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:840208
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
bug #: 471299 (SQL Server 8.0)
อาการ
ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3), เมื่อคุณดำเนินการdbcc checkdbรายงาน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 8649, 17 ระดับ สถานะ 1 บรรทัด 2 ได้ถูกยกเลิกแบบสอบถามนี้ได้เนื่องจากต้นทุนที่ประเมินของแบบสอบถาม (381) นี้เกินเพดานจัดโครงแบบของ 50 ติดต่อผู้ดูแลระบบ
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการdbcc checkdbการตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิ์ทั้งเซิร์ฟเวอร์ข้อจำกัดของต้นทุน governor แบบสอบถามการตั้งค่าเวลา แต่จะละเว้นการตั้งค่าเวลาของเซสชันquery_governor_cost_limitตั้งค่าโดยชุด query_governor_cost_limitคำสั่ง เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดนี้ มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้ได้:
 • คุณไม่สามารถใช้แผนการบำรุงรักษาด้วยข้อจำกัดของต้นทุน governor แบบสอบถามการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์และขนาดของฐานข้อมูลที่เหมาะสม
 • คุณไม่สามารถทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลในการบำรุงรักษาฐานข้อมูลการวางแผน
การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

รุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วน i386

  Date     Time  Version    Size    File name  ----------------------------------------------------------  14-Oct-2003 21:34 8.0.21213.0   352,256 Msvcr71.dll     14-Oct-2003 21:34 2000.80.534.0  127,548 Sqdedev.dll     14-Oct-2003 21:34 2000.80.194.0  180,290 Sqlunirl.dll    25-Mar-2004 22:27 2000.80.928.0  315,968 Custtask.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   33,340 Dbmslpcn.dll    12-Sep-2003 03:26 2000.80.859.0 1,905,216 Dtspkg.dll     26-Aug-2003 20:16 2000.80.854.0  528,960 Dtspump.dll     23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0 1,557,052 Dtsui.dll      23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0  639,552 Dtswiz.dll     30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   90,692 Msgprox.dll     30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   62,024 Odsole70.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   25,144 Opends60.dll    02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0  279,104 Pfutil80.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0  221,768 Replprov.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0  307,784 Replrec.dll     30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0  287,304 Rinitcom.dll    25-Mar-2004 22:27 2000.80.928.0   66,112 Semmap.dll     30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   57,916 Semnt.dll      29-Jul-2003 20:13 2000.80.819.0  492,096 Semobj.dll     05-Feb-2004 00:46 2000.80.913.0   28,672 Sqlagent.dll    19-Feb-2004 18:02 2000.80.916.0  168,001 Sqlakw32.dll    12-Mar-2004 04:34 2000.80.923.0   33,344 Sqlctr80.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0 4,215,360 Sqldmo.dll     05-Mar-2004 17:13 2000.80.922.0  180,792 Sqlmap70.dll    03-Sep-2003 02:56 2000.80.857.0  188,992 Sqlmmc.dll     22-Oct-2003 00:08 2000.80.871.0  401,984 Sqlqry.dll     30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   57,920 Sqlrepss.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0  590,396 Sqlsort.dll     30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   45,644 Sqlvdi.dll     30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0  106,588 Sqsrvres.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   33,340 Ssmslpcn.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   82,492 Ssnetlib.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   25,148 Ssnmpn70.dll    28-Oct-2003 04:21 2000.80.873.0  123,456 Stardds.dll     30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0  158,240 Svrnetcn.dll    30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll       30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   98,872 Xpweb70.dll     25-Mar-2004 22:27 2000.80.928.0  315,968 Custtask.dll    12-Sep-2003 03:26 2000.80.859.0 1,905,216 Dtspkg.dll     23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0 1,557,052 Dtsui.dll      23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0  639,552 Dtswiz.dll     02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0  279,104 Pfutil80.dll    25-Mar-2004 22:27 2000.80.928.0   66,112 Semmap.dll     30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   57,916 Semnt.dll      29-Jul-2003 20:13 2000.80.819.0  492,096 Semobj.dll     30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0 4,215,360 Sqldmo.dll     03-Sep-2003 02:56 2000.80.857.0  188,992 Sqlmmc.dll     22-Oct-2003 00:08 2000.80.871.0  401,984 Sqlqry.dll     28-Oct-2003 04:21 2000.80.873.0  123,456 Stardds.dll     30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0  158,240 Svrnetcn.dll   

รุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วน IA 64

  Date     Time  Version    Size    File name   Platform  ---------------------------------------------------------------------  14-Oct-2003 21:18 2000.80.760.0   269,824 Sqdedev.dll  IA-64  16-Jul-2003 03:52 2000.80.818.0   56,832 Dbmslpcn.dll IA-64  11-Mar-2003 03:42 2000.80.782.0   185,856 Msgprox.dll  IA-64  16-Jul-2003 18:55 2000.80.818.0   150,528 Odsole70.dll IA-64  11-Mar-2003 03:42 2000.80.782.0   533,504 Replprov.dll IA-64  11-Mar-2003 03:42 2000.80.782.0   767,488 Replrec.dll  IA-64  27-Mar-2004 00:04 2000.80.928.0   160,768 Semmap.dll  IA-64  13-Mar-2004 08:07 2000.80.923.0   32,256 Sqlctr80.dll IA-64  01-Jun-2003 22:18 2000.80.818.0 13,845,504 Sqldmo.dll  IA-64  11-Mar-2003 03:43 2000.80.782.0   23,040 Sqlmap70.dll IA-64  11-Mar-2003 03:43 2000.80.782.0   152,064 Sqlrepss.dll IA-64  11-Mar-2003 03:43 2000.80.782.0   120,320 Sqlvdi.dll  IA-64  16-Jul-2003 03:52 2000.80.818.0   53,760 Ssmslpcn.dll IA-64  01-Jun-2003 21:51 2000.80.818.0   254,976 Ssnetlib.dll IA-64  02-Jun-2003 00:41 2000.80.818.0   20,992 Ssnmpn70.dll IA-64  01-Jun-2003 21:48 2000.80.818.0   430,080 Svrnetcn.dll IA-64  31-Mar-2003 21:27 2000.80.778.0   186,368 Xpweb70.dll  IA-64
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการทบทวนเกิดปัญหา เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้:
select @@version exec sp_configure 'query governor cost limit', 1 go reconfigure go SET QUERY_GOVERNOR_COST_LIMIT 0 – 
ไม่สคริปต์นี้คือ honored โดยที่ตัวเลือกต่อไปนี้:
CheckDB go print'Running CheckDB' go dbcc checkdb (DatabaseName) go
Microsoft กระจายแก้ไข SQL Server 2000 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2000 ก่อนหน้าออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 840208 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/17/2015 09:23:12 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbqfe kbhotfixserver kbmt KB840208 KbMtth