โปรแกรมประยุกต์ของนโยบายกลุ่มล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000, Windows XP Service Pack 1 หรือ Windows XP Service Pack 2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:840669
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณเริ่มระบบของคุณ Microsoft ใช้ Windows 2000, Windows XP Service Pack 1 (SP1) -ใช้ หรือ Windows XP Service Pack 2 (SP2) -คอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายแบบมีสาย หรือเครือข่ายไร้สายที่มีการรับรองความถูกต้อง 802.11, 'นโยบายกลุ่ม'อาจไม่นำไปใช้ตามที่คาดไว้ หรือคอมพิวเตอร์อาจไม่เข้าร่วมบริการไดเรกทอรี Active Directory

เมื่อคุณดูแฟ้มล็อกใน Event Viewer คุณเห็นรายการต่อไปนี้:
 • รหัสเหตุการณ์: 1054
  แหล่งที่มา: Userenv
  ชนิด: ข้อผิดพลาด
  คำอธิบาย: Windows ไม่สามารถรับชื่อตัวควบคุมโดเมนสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Domaineither ที่ระบุไม่มีอยู่ หรือมีอยู่ หรือไม่สามารถติดต่อ) การประมวลผลนโยบายกลุ่มถูกยกเลิก ข้อมูล: (ไม่พร้อมใช้งาน)

 • รหัสเหตุการณ์: 1000
  แหล่งที่มา: UserInit
  ชนิด: ข้อผิดพลาด
  คำอธิบาย: ไม่สามารถดำเนินการ AdminPassword.bat สคริปต์ต่อไปนี้ ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุ ข้อมูล: (ไม่พร้อมใช้งาน)

นอกจากนี้ รายการต่อไปนี้จะถูกบันทึกในแฟ้มบันทึก Userenv.log:
 • USERENV(52c.18c) 16:36:14:597 ProcessGPOs: ตัว DC สำหรับโดเมน<domain>จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อเริ่มต้นระบบ กำลังลองใหม่</domain>

 • USERENV(52c.18c) 16:36:14:597 RetryDCContactAtMachineStartup: ป้อน

 • USERENV(52c.18c) 16:36:14:597 RetryDCContactAtMachineStartup: ล้มเหลวในการสอบถาม GpNetworkStartTimeoutPolicyValue มี 2 จบการทำงาน

 • USERENV(52c.18c) 16:36:14:597 RetryDCContactAtMachineStartup: จบการทำงานกับสถานะ 1355

 • USERENV(52c.18c) 16:36:14:597 ProcessGPOs: ตัว DC สำหรับโดเมน<domain>ไม่พร้อมใช้งานหลังจากลองใหม่</domain>

 • USERENV(52c.18c) 16:36:14:597 ProcessGPOs: ตัว DC สำหรับโดเมน<domain>ไม่พร้อมใช้งานยกเลิก</domain>

 • USERENV(52c.18c) 16:36:14:757 ProcessGPOs: บันทึกข้อมูล WMI ไม่เสร็จในวงจรนโยบายนี้

 • USERENV(52c.18c) 16:36:14:757 ProcessGPOs: ประมวลผลล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 1355

สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้ากลไกจัดการ'นโยบายกลุ่ม'หรือ Active Directory ที่หมดเวลาขณะรอสำหรับเครือข่ายเริ่มต้น อาจเกิดสภาวะการแย่งชิงระหว่างโพรโทคอล TCP/IP และไดรเวอร์ของอะแดปเตอร์เครือข่ายเมื่อมีพยายามลงทะเบียนกับการ Microsoft เครือข่ายไดรเวอร์อินเทอร์เฟซสำหรับข้อมูลจำเพาะ (NDIS) ถ้าโพรโทคอล TCP/IP ที่ลงทะเบียนกับ NDIS ก่อนไดรเวอร์ของอะแดปเตอร์เครือข่าย เป็นเวลาสั้นๆ จะอมต์สูงกว่าผู้ใช้โหมดการเชื่อมต่อเครือข่ายประกอบเชื่อมต่อเครือข่ายไม่พร้อมใช้งาน ในช่วงเวลาสั้น ๆ นี้ สคริปต์เริ่มต้นระบบ'นโยบายกลุ่ม'ไม่สามารถดาวน์โหลด

ปัญหานี้มักเกิดขึ้น บนเครือข่ายที่รวดเร็วที่ใช้อะแดปเตอร์ของเครือข่าย 1 gigabit หรือ ในการกำหนดเซิร์ฟสภาพแวดล้อมที่เครือข่ายใช้เวลาหลายรอบการเติมแต่งตั้งให้เจรจาความเร็วในการเชื่อมโยงอยู่
การแก้ไข

Windows 2000

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นจำเป็น

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน Control Panel
  Date     Time  Version       Size File name  ----------------------------------------------------------  17-Jun-2004 23:05 5.0.2195.6951   46,352 Basesrv.dll  21-Sep-2003 00:45 5.0.2195.6824  236,304 Cmd.exe  17-Jun-2004 23:05 5.0.2195.6945  231,184 Gdi32.dll  17-Jun-2004 23:05 5.0.2195.6946  712,464 Kernel32.dll  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6898   37,136 Mf3216.dll  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6824   54,544 Mpr.dll  17-Jun-2004 23:05 5.0.2195.6928  335,120 Msgina.dll  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6892   90,264 Rdpwd.sys  06-Jan-2005 04:29 5.0.2195.7017 6,278,656 Sp3res.dll  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6897  403,216 User32.dll  18-Jan-2005 05:44 5.0.2195.7021  396,048 Userenv.dll  10-Aug-2004 03:51 5.0.2195.6966 1,632,624 Win32k.sys  24-Aug-2004 22:59 5.0.2195.6970  182,544 Winlogon.exe  17-Jun-2004 23:05 5.0.2195.6946  244,496 Winsrv.dll  17-Jun-2004 23:05 5.0.2195.6946  712,464 Kernel32.dll  10-Aug-2004 03:51 5.0.2195.6966 1,632,624 Win32k.sys  17-Jun-2004 23:05 5.0.2195.6946  244,496 Winsrv.dll
หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเพิ่มรายการรีจิสทรี GpNetworkStartTimeoutPolicyValue รายการนี้กำหนดจำนวนวินาทีในการรอก่อนที่จะเรียกใช้สคริปต์เริ่มต้นระบบ'นโยบายกลุ่ม'อีกครั้ง เมื่อต้องการค้นหาค่าที่จะทำงานสำหรับการตั้งค่าคอนฟิกของคุณ กำหนดค่าทศนิยมของ 60 และเพิ่มค่านั้น จนกว่าจะแก้ปัญหา เมื่อต้อง การเพิ่มรายการรีจิสทรี และกำหนดค่า ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. ขยายคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. คลิกขวาWinlogonชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิกDWORD Value
 4. เมื่อต้องการตั้งชื่อรายการใหม่ พิมพ์ GpNetworkStartTimeoutPolicyValueแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาที่GpNetworkStartTimeoutPolicyValueและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 6. ภายใต้ฐานคลิกเลขฐานสิบ
 7. ในกล่องValue dataพิมพ์ 60แล้ว คลิกตกลง
 8. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี และจากนั้น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 9. ถ้าไม่เรียกใช้สคริปต์เริ่มต้นระบบ'นโยบายกลุ่ม' เพิ่มค่าของรายการรีจิสทรี GpNetworkStartTimeoutPolicyValue

Windows XP Service Pack ที่ 1

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้นเวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน Control Panel
Windows XP เวอร์ชั่น 64 บิต
  Date     Time  Version    Size    File name   Platform  --------------------------------------------------------------------  04-Jun-2004 05:52 5.1.2600.1534 1,718,272 Userenv.dll  IA-64  04-Jun-2004 05:44 5.1.2600.1534  672,256 Wuserenv.dll  x86
Windows XP เวอร์ชั่น 32 บิต
  Date     Time  Version    Size   File name  -------------------------------------------------------  04-Jun-2004 05:44 5.1.2600.1534 672,256 Userenv.dll
สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเพิ่มรายการรีจิสทรีGpNetworkStartTimeoutPolicyValue รายการนี้กำหนดจำนวนวินาทีในการรอก่อนที่จะพยายามเรียกใช้สคริปต์เริ่มต้นระบบ'นโยบายกลุ่ม'อีกครั้ง เมื่อต้องการค้นหาค่าที่จะทำงานสำหรับการตั้งค่าคอนฟิกของคุณ กำหนดค่าทศนิยมของ 60 และเพิ่มค่านั้น จนกว่าจะแก้ปัญหา เมื่อต้อง การเพิ่มรายการรีจิสทรี และกำหนดค่า ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. ขยายคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. คลิกขวาWinlogonชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิกDWORD Value
 4. เมื่อต้องการตั้งชื่อรายการใหม่ พิมพ์ GpNetworkStartTimeoutPolicyValueแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาที่GpNetworkStartTimeoutPolicyValueและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 6. ภายใต้ฐานคลิกเลขฐานสิบ
 7. ในกล่องValue dataพิมพ์ 60แล้ว คลิกตกลง
 8. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี และจากนั้น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 9. ถ้าไม่เรียกใช้สคริปต์เริ่มต้นระบบ'นโยบายกลุ่ม' เพิ่มค่าของรายการรีจิสทรีGpNetworkStartTimeoutPolicyValue

Windows XP Service Pack 2

หลังจากที่คุณใช้ Windows XP Service Pack 2 คุณต้องเพิ่มรายการรีจิสทรีGpNetworkStartTimeoutPolicyValue รายการนี้กำหนดจำนวนวินาทีในการรอก่อนที่จะพยายามเรียกใช้สคริปต์เริ่มต้นระบบ'นโยบายกลุ่ม'อีกครั้ง เมื่อต้องการค้นหาค่าที่จะทำงานสำหรับการตั้งค่าคอนฟิกของคุณ กำหนดค่าทศนิยมของ 60 และเพิ่มค่านั้น จนกว่าจะแก้ปัญหา เมื่อต้อง การเพิ่มรายการรีจิสทรี และกำหนดค่า ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง
 2. ขยายคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. คลิกขวาWinlogonชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิกDWORD Value
 4. เมื่อต้องการตั้งชื่อรายการใหม่ พิมพ์ GpNetworkStartTimeoutPolicyValueแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาที่GpNetworkStartTimeoutPolicyValueและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 6. ภายใต้ฐานคลิกเลขฐานสิบ
 7. ในกล่องValue dataพิมพ์ 60แล้ว คลิกตกลง
 8. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี และจากนั้น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 9. ถ้าไม่เรียกใช้สคริปต์เริ่มต้นระบบ'นโยบายกลุ่ม' เพิ่มค่าของรายการรีจิสทรีGpNetworkStartTimeoutPolicyValue

สร้างนโยบายการหมดเวลาของนโยบายกลุ่มเครือข่ายเริ่มต้น

คุณสามารถระบุการหมดเวลาของนโยบายGpNetworkStartTimeoutPolicyValueในรีจิสทรีในสถานที่สองแห่ง:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System
คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ โดยการเพิ่มค่า DWORD ของ GpNetworkStartTimeoutPolicyValue ด้วยตัวเลขวินาทีระหว่าง 30 และ 600

Windows อ่านคีย์ย่อย Winlogon ครั้งแรก จากนั้น Windows อ่านนโยบายคีย์ย่อย ค่าในคีย์ย่อยของนโยบายแทนค่าใด ๆ ในคีย์ย่อยของ Winlogon ไม่มีอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ที่คุณสามารถใช้การตั้งค่า Group Policy object (GPO) นี้ อยู่ ดังนั้น คุณต้องปรับใช้แฟ้ม ADM แบบกำหนดเองเพื่อตั้งค่า GPO

ควรระบุค่าของช่วงเวลาที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่า จะทำการเชื่อมต่อ ในระหว่างรอบระยะเวลาการหมดเวลา Windows ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อทุกสองวินาที และยังคง มีการเริ่มต้นระบบในทันทีที่มียืนยันการเชื่อมต่อ ดังนั้น การตั้งค่ามีขนาดใหญ่กว่าค่าต่ำสุดของ 30 พื้นที่ว่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม สามารถขอแนะนำว่า ถ้าระบบจะตัดการเชื่อมต่อถูกต้อง Windows จะติดสำหรับรอบระยะเวลาทั้งหมด

หมายเหตุ ตัวอย่างของระบบถูกตัดการเชื่อมต่อถูกต้องมีการยกเลิกการเชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย หรือถ้าเซิร์ฟเวอร์ทำงานแบบออฟไลน์
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

หมายเหตุ ปัญหานี้จะเกิดขึ้นใน Toshiba Dynabook แล็ปท็อปที่ใช้อะแดปเตอร์เครือข่าย Intelผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft จะไม่ให้การรับประกันทั้งโดยนัยหรือโดยอื่นใดเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft จะไม่ให้การรับประกันทั้งโดยนัยหรือโดยอื่นใดเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 840669 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 06:59:16 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB840669 KbMtth
คำติชม