ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเพิ่มใบรับรองหลักลงในสมาร์ทโฟน Windows Mobile 2003 และสมาร์ทโฟน Windows Mobile 2002

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงตัวเลือกการใช้งานที่คุณสามารถใช้เพิ่มใบรับรองหลักลงในสมาร์ทโฟน Microsoft Windows Mobile 2003 และสมาร์ทโฟน Microsoft Windows Mobile 2002
ข้อมูลเพิ่มเติม
สมาร์ทโฟนที่ใช้ Microsoft Windows Mobile จะใช้ที่เก็บใบรับรอง Microsoft Crypto API (CAPI) เพื่อจัดเก็บใบรับรองหลักอย่างปลอดภัย โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ใบรับรองหลักมีดังต่อไปนี้
 • การเชื่อมต่อ Microsoft Pocket Internet Explorer for Secure Sockets Layer (SSL)
 • Microsoft ActiveSync เมื่อมีการกำหนดค่าให้ทำข้อมูลให้ตรงกันโดยตรงกับ Microsoft Mobile Information Server (MIS) หรือ Microsoft Exchange 2003 Server
 • การเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ที่ใช้ Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) ซึ่งสามารถใช้งานในสมาร์ทโฟนที่ใช้ Windows Mobile 2003
 • โปรแกรมของบริษัทอื่นสามารถใช้ได้เมื่อจำเป็น
เมื่อต้องการใช้โปรแกรมประยุกต์โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งที่กล่าวไว้ข้างต้น ให้ใช้ตัวเลือกการใช้งานต่อไปนี้สำหรับการใช้เว็บไซต์ SSL ภายในโดยไม่มีการรับคำเตือนเกี่ยวกับใบรับรองที่ไม่น่าเชื่อถือ
 • ขอรับใบรับรองแบ็คเอนด์เซิร์ฟเวอร์จากผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองรายใดรายหนึ่งซึ่งแสดงโดยใบรับรองหลักที่รวมอยู่ในอุปกรณ์

  ใบรับรองหลักที่รวมอยู่กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ใช้ Windows Mobile 2002 แสดงผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองดังต่อไปนี้:
  • VeriSign
  • Cybertrust
  • Thawte
  • Entrust

  ใบรับรองหลักที่รวมอยู่กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ใช้ Windows Mobile 2003 แสดงผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองดังต่อไปนี้:
  • VeriSign
  • Cybertrust
  • Thawte
  • Entrust
  • GlobalSign
  • Equifax
 • เพิ่มใบรับรองหลักของผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองส่วนบุคคลลงบนอุปกรณ์ที่คุณเลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดำเนินการดังกล่าวแล้ว ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วน "วิธีการเพิ่มใบรับรองหลักลงในสมาร์ทโฟน Windows Mobile 2002 และสมาร์ทโฟน Windows Mobile 2003 "

วิธีการเพิ่มใบรับรองหลักลงในสมาร์ทโฟน Windows Mobile 2002 และสมาร์ทโฟน Windows Mobile 2003

 1. ส่งออกใบรับรองหลักไปยังคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Windows ในรูปแบบ X.509 แบบไบนารีที่เข้ารหัส DER ที่มีส่วนขยายของแฟ้ม .cer
 2. เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณกับคอมพิวเตอร์
 3. เริ่ม ActiveSync บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิก สำรวจ
 4. คัดลอกแฟ้ม SPAddcert.exe ไปยังสมาร์ทโฟนที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งแห่งใดแห่งหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ:
  • สมาร์ทโฟน Windows Mobile 2003 - คัดลอกแฟ้มไปยัง \ที่เก็บ\Windows\เมนู 'เริ่ม'\เบ็ดเตล็ด บนสมาร์ทโฟน
  • สมาร์ทโฟน Windows Mobile 2002 - คัดลอกแฟ้มไปยัง \IPSM\Windows\เมนู 'เริ่ม'\เบ็ดเตล็ด บนสมาร์ทโฟน
 5. คัดลอกแฟ้มใบรับรองหลักที่ส่งออกไปยังตำแหน่งที่ตั้งแห่งใดแห่งหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ:
  • สมาร์ทโฟน Windows Mobile 2003 - คัดลอกแฟ้มใบรับรองหลักที่ส่งออกไปยัง \ที่เก็บ บนสมาร์ทโฟนหรือบนโฟลเดอร์รากของการ์ดเก็บข้อมูล
  • สมาร์ทโฟน Windows Mobile 2002 - คัดลอกแฟ้มใบรับรองหลักที่ส่งออกไปยัง \IPSM บนสมาร์ทโฟนหรือบนโฟลเดอร์รากของการ์ดเก็บข้อมูล
 6. บนสมาร์ทโฟน ให้คลิก เริ่ม คลิก เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก SPAddCert
 7. เลือกใบรับรองที่มี Dpad แล้วคลิก ตกลง รายละเอียดของใบรับรองจะปรากฏขึ้น
 8. คลิก ตกลง เมื่อได้รับพร้อมท์ให้เพิ่มใบรับรอง \IPSM\smartphone.cer
 9. เริ่มการทำงานของสมาร์ทโฟนใหม่
หมายเหตุ อรรถประโยชน์ SPAddCert สามารถเรียกใช้ได้เฉพาะบนสมาร์ทโฟนที่มี 'นโยบายความปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่จำกัด' เท่านั้น หากอุปกรณ์ของคุณได้รับการจำกัดโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้:
อุปกรณ์นี้มีการป้องกันความปลอดภัยทำให้ไม่สามารถเพิ่มใบรับรองลงในที่เก็บหลักได้ ติดต่อผู้ดูแลอุปกรณ์ของคุณเพื่อขอรับการสนับสนุน
สำหรับอรรถประโยชน์ที่เรียกใช้ SPAddCert บนสมาร์ทโฟนที่ถูกจำกัด ต้องมีการรับรองและกระจายโดยผู้ดูแลอุปกรณ์ สมาร์ทโฟนที่ถูกจำกัดเป็นโทรศัพท์ที่ใช้นโยบาย 'แบบจำกัด' หรือนโยบาย 'พร้อมท์มาตรฐาน' ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อขอรับการสนับสนุน

สมาร์ทโฟนที่ใช้ Windows Mobile จะใช้โมเดลความปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานตามการรับรองรหัสดิจิทัล การรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์ช่วยรักษาความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ของผู้ใช้ ด้วยการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เรียกใช้โปรแกรมที่มาจากแหล่งที่มาซึ่งไม่รู้จัก

บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือตัดสินใจใช้การรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์ก่อนที่จะนำสมาร์ทโฟนออกสู่ตลาด ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายได้ตลอดเวลา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโปรแกรมประยุกต์ของสมาร์ทโฟน โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft แล้วดูที่ส่วน “คู่มือเชิงปฏิบัติของการรักษาความปลอดภัยโปรแกรมประยุกต์ของสมาร์ทโฟนและโมเดลการรับรองรหัสสำหรับนักพัฒนา” ซึ่งอยู่ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:การดาวน์โหลดต่อไปนี้เป็นสคริปต์ตัวอย่างในการเพิ่มใบรับรองลงในสมาร์ทโฟน

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ SmartPhoneAddCert.exe ทันที

วันที่ออก: 29 เมษายน 2547

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

สมาร์ทโฟน Verizon

Microsoft ทำงานร่วมกับ VerizonWireless เพื่อสร้างอรรถประโยชน์ SPAddCert.exe รุ่นที่ได้รับการรับรองสำหรับเรียกใช้บนสมาร์ทโฟน VerizonWireless Windows Mobile เมื่อต้องการดาวน์โหลดแฟ้ม VZW_SPAddCert.exe โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: วันที่ออก: 15 ตุลาคม 2547

สมาร์ทโฟน Sprint

Microsoft ทำงานร่วมกับ Sprint PCS เพื่อสร้างอรรถประโยชน์ SPAddCert.exe รุ่นที่ได้รับการรับรองสำหรับเรียกใช้บนสมาร์ทโฟน Sprint PCS Windows Mobile 2003 เมื่อต้องการดาวน์โหลดแฟ้ม SPCS_signed_SPAddCert.exe file โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: Microsoft ทำงานร่วมกับ Sprint เพื่อสร้างอรรถประโยชน์ SPAddCert.exe รุ่นที่ได้รับการรับรองสำหรับเรียกใช้บนสมาร์ทโฟน Sprint iDEN Windows Mobile 2003 เมื่อต้องการดาวน์โหลดแฟ้ม SprintIden_signed_SPAddCert.exe โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: