ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คำอธิบายของเครื่องมือ Windows Error Reporting (Dw20.exe)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:841477
คำแนะนำ
เครื่องมือ'รายงานข้อผิดพลาดของ Windows ' Dw20.exe รวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่โปรแกรม Office หยุดการตอบสนอง ใช้เครื่องมือนี้ คุณสามารถส่งรายงานไปยัง Microsoft โดยตรง Microsoft ใช้ข้อมูลเพื่อค้นหาปัญหา และปรับรุ่นโปรแกรมในอนาคต บทความนี้อธิบายวิธีแก้ไขรีจิสทรีเพื่อปิดการใช้งานเครื่องมือรายงานข้อผิดพลาดของแอพลิเคชัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการปิดการใช้งานเครื่องมือรายงานข้อผิดพลาดของแอพลิเคชัน เพิ่มค่า DWReportee 1 คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการรายงานข้อผิดพลาดของการโปรแกรมประยุกต์ Office คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
325075วิธีการปิดใช้งานการรายงาน โดยเครื่องมือรายงานข้อผิดพลาดของแอพลิเคชันข้อผิดพลาด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์รีจิสทรีที่เกี่ยวข้องกับ Office Microsoft และเครื่องมือรายงานข้อผิดพลาดของแอพลิเคชัน แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

">