ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุน โดยตัวปรับต่อ BizTalk FTP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:841478
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
คำแนะนำ
อะแดปเตอร์ FTP เซิร์ฟเวอร์ BizTalk Microsoft สนับสนุนส่งแฟ้มไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นและรับแฟ้มจากเซิร์ฟเวอร์ FTP เริ่มต้นบนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ การสนับสนุนนี้รวมใด ๆ เซิร์ฟเวอร์ FTP ของบริษัทอื่นที่กำลังทำงานบนระบบปฏิบัติการเหล่านี้


BizTalk Server 2004BizTalk Server 2006BizTalk Server 2006 R22009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalkBizTalk Server 20102013 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
Windows Server 2012ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่
Windows Server 2008 R2ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่
Windows Server 2008ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ ด้วย Windows Server 2008 SP2 หรือสูงกว่าใช่ ด้วย Windows Server 2008 SP2 หรือสูงกว่า
Windows Server 2003ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
Windows Server 2000 SP4 หรือสูงกว่าใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
Sun Solaris 9.0ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
HP UXใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
LINUX (Redhat 7.x)ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
V1.9 z/OS IBM (MVS)ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่
390 O/S IBM ที่เรียกใช้ MVSใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
AS / 400 V5R1 OS/400ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
V5R4 ของ OS i5 (AS400)ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่
V6R1 ของ OS i5 (AS400)ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่
GXS ICSไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ ด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน 943228ใช่ใช่ใช่
AIXไม่ใช่ใช่ ด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน 932886ใช่ใช่ใช่ใช่


ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุน โดยเซิร์ฟเวอร์ BizTalk คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

926628 สรุปการสนับสนุน 64 บิต ระบบปฏิบัติการ และรุ่นของ SQL Server ที่ได้รับการสนับสนุน โดยเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ BizTalk แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 841478 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 07:09:12 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010, Microsoft BizTalk Server 2009 Branch, Microsoft BizTalk Server 2009 Developer, Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2009 Standard, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition, Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB841478 KbMtth
คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)