คุณได้รับเป็น "ไม่สามารถติดตั้งฮาร์ดแวร์นี้" หรือ "ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตั้ง" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งอุปกรณ์ PCI

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:841567
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมโพเนนต์ Interconnect (PCI) ใหม่หรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ PCI คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถติดตั้งฮาร์ดแวร์นี้ มีปัญหาในการติดตั้งฮาร์ดแวร์นี้
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ถ้าคุณพยายามที่จะติดตั้งโมเด็ม PCI หรือโปรแกรมควบคุมโมเด็ม PCI
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คีย์ย่อยรีจิสทรีไม่มีสิทธิ์เริ่มต้นตั้งค่าอย่างถูกต้อง สิทธิ์เริ่มต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • โปรแกรมติดตั้งสำหรับอุปกรณ์ของคุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์เพิ่มเติมที่ lenient ยิ่งกว่าสิทธิ์เริ่มต้น
หมายเหตุ รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยสิทธิ์เริ่มต้นที่เกี่ยวข้องสำหรับคีย์ย่อยของรีจิสทรี:
 • ทุกคน: อ่าน
 • ระบบ: ควบคุมทั้งหมด
การแก้ไข
สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

วิธีที่ 1: คืนการตั้งค่าเริ่มต้นที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

ถ้าคุณสามารถระบุคีย์ย่อยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ แก้ไขรีจิสทรีเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าที่ถูกต้องในคีย์ย่อย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ และตรวจสอบคีย์ย่อยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าที่ถูกต้องในคีย์ย่อยที่ระบุ:
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regedit ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 3. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ENUM\PCI
 4. คลิกขวาที่คีย์ย่อยที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่คุณกำลังประสบกับอาการ และจากนั้น คลิกสิทธิ์
 5. คลิกขั้นสูงและจากนั้น คลิกแท็บสิทธิ์
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการกำหนดค่าสิทธิ์เริ่มต้นต่อไปนี้:
  • ทุกคน: อ่าน
  • ระบบ: ควบคุมทั้งหมด
 7. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายแทนรายการการอนุญาตบนวัตถุลูกทั้งหมดด้วยรายการที่แสดงที่นี่ซึ่งนำไปใช้กับวัตถุลูกแล้ว คลิ กนำไปใช้
 8. คลิกใช่และจากนั้น คลิกตกลงสองครั้ง
 9. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 10. ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้ และให้สิทธิ์การควบคุมทั้งหมดสิทธิ์สำหรับทุกคนจัดกลุ่มในคีย์ย่อยนี้

วิธีที่ 2: คืนค่าสิทธิ์เริ่มต้น สำหรับคีย์ PCI และ สำหรับคีย์ย่อยของ

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regedit ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 3. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ENUM\
 4. คลิกขวาPCIและจากนั้น คลิกสิทธิ์
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการกำหนดค่าสิทธิ์เริ่มต้นต่อไปนี้:
  • ทุกคน: อ่าน
  • ระบบ: ควบคุมทั้งหมด
 6. คลิกขั้นสูงคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายแทนรายการการอนุญาตบนวัตถุลูกทั้งหมดด้วยรายการที่แสดงที่นี่ซึ่งนำไปใช้กับวัตถุลูกแล้ว คลิ กนำไปใช้
 7. คลิกใช่และจากนั้น คลิกตกลงสองครั้ง
 8. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับการแก้ไขปัญหาขั้นสูง การตั้งค่าคอนฟิกแฟ้ม Setupapi.log เพื่อใช้บันทึก verbose และลองติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

หมายเหตุ การสร้างการบันทึกข้อมูลเพิ่มขนาดของแฟ้ม Setupapi.log เราขอแนะนำว่า คุณใช้เฉพาะการสร้างการเข้าสู่ระบบในขณะที่คุณแก้ไขปัญหา เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ลบLogLevelค่าเมื่อต้องการปิดการบันทึก verbose

แฟ้มบันทึกอาจบันทึกว่าคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่เกี่ยวข้องกับอาการที่อธิบายไว้ในบทความนี้ เมื่อต้องการกำหนดค่าการบันทึก verbose:
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regedit ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 3. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
 4. คลิกขวาที่การตั้งค่าชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิกDWORD value
 5. ชนิด LogLevelเมื่อต้องการตั้งชื่อค่าใหม่ และจากนั้น กด ENTER
 6. คลิกขวาค่าLogLevelที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นปรับเปลี่ยนคลิกชนิด 0xFFFF ในข้อมูลค่ากล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 7. เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Setupapi.log ที่มีการ Setupapi.old

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 841567 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 07:10:12 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB841567 KbMtth
คำติชม