ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

��ล้ายกับต่อไปนี้โดยปกติปรากฏขึ้นในระหว่างกระบวนการเริ่มต้น:
กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเริ่มต้นการทำงานจากซีดี
เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความนี้ กดแป้นใด ๆ เพื่อใช้ซีดีรอมเพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ เมื่อหน้าจอข้อความปรากฏ กด F2 เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้าง ASR โหมดข้อความเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมติดตั้งต้องเรียกใช้อีกครั้งสำหรับการดำเนินการคืนค่า ASR ให้เสร็จสมบูรณ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อพบตัวบอกความปลอดภัย orphaned ตัวบอกลักษณะที่ต้องถูกเอาออกจากพาร์ติชัน Any disk cleaning operation may cause data loss. We strongly recommend that you back up all your data before you perform any disk cleaning operation.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 842009 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/15/2011 06:46:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • kbtshoot kberrmsg kbsysadmin kbsetup kbsecurity kbinfo kbmt KB842009 KbMtth
คำติชม