ขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับการใช้เครื่องมือ Fixup เปลี่ยนชื่อของ Exchange Server โดเมนร่วมกับโดเมน Windows Server 2003 เปลี่ยนชื่อเครื่องมือ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:842116
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายขั้นตอนการใช้ร่วมกับขั้นตอนในเอกสาร "เปลี่ยน Step-by-Step รายการแนะนำเพื่อนำมาบังคับใช้โดเมนชื่อ" การเปลี่ยนชื่อโดเมนของคุณ ขั้นตอนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ stand เพียงอย่างเดียว จะมีวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นแบบ supplement ยังขั้นตอนในเอกสาร "เปลี่ยน Step-by-Step รายการแนะนำเพื่อนำมาบังคับใช้โดเมนชื่อ" ก่อนที่คุณเปลี่ยนชื่อโดเมนของคุณ คุณต้องมีบทความนี้และเอกสาร "เปลี่ยน Step-by-Step รายการแนะนำเพื่อนำมาบังคับใช้โดเมนชื่อ" ดูส่วนการอ้างอิง

แฟ้ม XDR fixup.exe คือ เครื่องมือ Fixup เปลี่ยนชื่อโดเมนการแลกเปลี่ยนสำหรับ Microsoft Exchange Server 2003 คุณใช้เครื่องมือ Fixup การเปลี่ยนชื่อโดเมนของ Exchange ร่วมกับโดเมน Microsoft Windows Server 2003 เป็นการเปลี่ยนชื่อเครื่องมือเมื่อคุณเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ประกอบด้วย Exchange Server 2003 คอมพิวเตอร์

เครื่องมือการเปลี่ยนชื่อโดเมน Windows Server 2003 ได้ได้รับการออกแบบดั้งเดิมเมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมนใน forests บริการไดเรกทอรี Active Directory ที่ไม่ประกอบด้วย Exchange Server คอมพิวเตอร์ ข้อจำกัดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อโดเมนมีผลต่อหมายเลขของแอตทริบิวต์ของ Exchange และไม่มีวิธีการซ่อมแซมแอตทริบิวต์การแลกเปลี่ยนเหล่านี้ เนื่องจากความตัวนี้ การดำเนินการเปลี่ยนชื่อโดเมนไม่ถูกสนับสนุนใน forests ที่ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ 5.5 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange 2000 Server

exchange Server 2003 สนับสนุนการดำเนินการเปลี่ยนชื่อโดเมนได้เนื่องจากไม่เข้ากันได้กับเครื่องมือ Fixup การเปลี่ยนชื่อโดเมนของ Exchange เครื่องมือ Fixup การเปลี่ยนชื่อโดเมนของ Exchange ซ่อมแซมแอตทริบิวต์ของ Exchange หลังจากที่ดำเนินการเปลี่ยนชื่อโดเมนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีนี้

บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนชื่อ Exchange โดเมนที่ใช้เครื่องมือการเปลี่ยนชื่อเครื่องมือ Fixup ร่วมกับโดเมนของ Microsoft Windows Server 2003 ชื่อแฟ้มของเครื่องมือ Fixup การเปลี่ยนชื่อโดเมนของ Exchange ได้ XDR fixup.exe

กลับสู่ด้านบน

เอกสารและเครื่องมือที่คุณต้องมีการเปลี่ยนชื่อโดเมน

เมื่อต้องการทำการดำเนินการในการเปลี่ยนชื่อโดเมนในฟอเรสต์ที่ประกอบด้วย Exchange Server 2003 คุณต้องมีเอกสารต่อไปนี้และเครื่องมือต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • เปลี่ยนชื่อโดเมน Windows Server 2003 เครื่องมือและเอกสารที่มีชื่อรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งาน. เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือเหล่านี้และเอกสารนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 • บทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ ข้อมูลที่อยู่ในบทความนี้ supplements ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในนั้นรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสาร บทความนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับ Exchange Server ขั้นตอนเหล่านี้มีชื่อว่า "เฉพาะตัวของการแลกเปลี่ยนตามขั้นตอน" ที่ในบทความนี้
 • เครื่องมือ Fixup การเปลี่ยนชื่อโดเมนของ Exchangeแฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
  XDR-Fixup.exe เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:Release Date: 5/25/2004

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
  Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต
We recommend that you read both theStep-by-Step Guide to Implementing Domain Renamedocument and this Microsoft Knowledge Base article before you rename your domain. When you are ready to perform the domain rename operation, start with the procedures that are described in theStep-by-Step Guide to Implementing Domain Renamedocument, and then supplement those procedures with the Exchange Domain Rename Fixup tool procedures that are described in this article.

กลับสู่ด้านบน

What the Exchange Domain Rename Fixup tool does

The Exchange Domain Rename Fixup tool modifies the Exchange attributes in Active Directory to reflect the new domain name that you configure. To perform a domain rename operation, you must run the Exchange Domain Rename Fixup tool as an additional, required step. The Exchange Domain Rename Fixup tool does not replace the Windows Server 2003 domain rename tools. Additionally, the Exchange Domain Rename Fixup tool does not extend the functionality of the Windows Server 2003 domain rename tools. You must run Exchange Domain Rename Fixup tool every time that you run the Windows Server 2003 domain rename tool Rendom.exe.

กลับสู่ด้านบน

What the Exchange Domain Rename Fixup tool does not do

There are some changes that are not made to your Exchange organization when you use the Exchange Domain Rename Fixup tool. The Exchange Domain Rename Fixup tool does not do the following.

Does not rename your e-mail domain

The Exchange Domain Rename Fixup tool and the Windows Server 2003 domain rename tools do not modify the e-mail domains that are specified in your Exchange recipient policies or that are specified in the user account properties in Active Directory. If you want to modify your e-mail domains, you must do this after the domain rename operation is completed.หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
263845How to modify recipient settings in Exchange System Manager
822447How to modify an SMTP e-mail address by using recipient policies

Does not rename your Exchange organization

The Exchange Domain Rename Fixup tool and the Windows Server 2003 domain rename tools do not let you rename your Exchange organization.

Does not merge your Exchange organizations

คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือ Fixup การเปลี่ยนชื่อโดเมนของ Exchange หรือเครื่องมือเปลี่ยนชื่อโดเมน Windows Server 2003 จะผสานสององค์กรแลกเปลี่ยนที่อยู่ใน forests Active Directory อื่นลงในเดียว Exchange องค์กรได้

กลับสู่ด้านบน

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนของคุณ

ก่อนที่คุณใช้การ เปลี่ยนชื่อโดเมน Windows Server 2003 เครื่องมือและเครื่องมือ Fixup การเปลี่ยนชื่อโดเมนของ Exchange ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
 • ตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดต้องมีการใช้ Windows Server 2003 นอกจากนี้ Active Directory ต้องอยู่ใน Windows Server 2003 ฟอเรสต์ระดับการทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการทำงานของฟอเรสต์ ให้ดูที่โดเมนของ Windows ที่เปลี่ยนชื่อเอกสารประกอบของเครื่องมือและเอกสารประกอบของ Windows Server 2003 ดูระดับการทำงานปัจจุบันใน Windows ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เริ่มต้นของโดเมน active Directory ที่ใช้งานอยู่และเครื่องมือ Trusts เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโดเมน active Directory และ Trusts ที่ใช้งานอยู่.
  2. คลิกขวาที่คอนเทนเนอร์ของโดเมนของคุณ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  3. ดูข้อมูลที่ปรากฏบนทั่วไปแท็บ
  4. ถ้าระดับฟอเรสต์การทำงานไม่ได้ตั้งค่าให้ Windows Server 2003 คุณต้องยกระดับการทำงานฟอเรสต์

   หมายเหตุ:คุณไม่สามารถยกระดับการทำงานฟอเรสต์จนกว่าโดเมนของคุณกำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 โดเมนระดับการทำงาน
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
   322692วิธีการเพิ่มโดเมนและฟอเรสต์ทำงานระดับใน Windows Server 2003
 • คอมพิวเตอร์ทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในองค์กรที่ต้องใช้งาน Exchange Server 2003 คุณสามารถใช้เครื่องมือการเปลี่ยนชื่อโดเมนและเครื่องมือ Fixup การเปลี่ยนชื่อโดเมนของ Exchange กับ Exchange Server 2003 เท่านั้น

  สิ่งสำคัญเครื่องมือ Rendom.exe และเครื่องมือ XDR fixup.exe ไม่สนับสนุน ใน Exchange 2000 Server หรือ ใน Exchange Server 5.5 ถ้า เครื่องมือ Rendom.exe ตรวจพบคอมพิวเตอร์ Exchange 2000 Server การดำเนินการเปลี่ยนชื่อโดเมนไม่ต่อไป อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ Rendom.exe ไม่พบว่า Exchange Server 5.5 คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ เปลี่ยนดังนั้น ไม่ชื่อโดเมนของคุณถ้าโดเมนที่ประกอบด้วย Exchange Server 5.5 คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ถ้าบริการจำลองแบบไซต์ (SRS) กำลังทำงานในฟอเรสต์ คุณต้องเอา SRS ก่อนที่คุณเริ่มการทำงานของการดำเนินการเปลี่ยนชื่อโดเมนหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  822450วิธีการเอาคอมพิวเตอร์ Exchange Server 5.5 ล่าสุดจากในกลุ่มผู้ดูแลระบบ Exchange Server 2003
  260781The Change Mode button is unavailable in the Organization Properties dialog box after you upgrade Exchange Server 5.5 Service Pack 3 to Exchange 2000 Server or to Exchange Server 2003
 • To use the domain rename operation, Exchange Server must not be installed on any domain controllers. If a domain controller is running Exchange Server, you must move the Exchange data from the domain controller, and then remove Exchange Server.
 • To perform the domain rename procedure, the account that you use must have Enterprise Admins user rights. The account that you use must also have Exchange Full Administrator permissions.

กลับสู่ด้านบน

Preparing for the domain rename


The following is a list of tasks that you should perform before you rename the domain:
 • Create any necessary shortcut trusts and document all trusts.
 • Prepare DNS zones.
 • Make any Distributed File System (DFS) changes.
 • Prepare member computers.
 • Prepare Certification Authorities.


กลับสู่ด้านบน

The XDR-fixup.exe command options

Complete instructions about how to use the XDR-fixup.exe command-line tool as part of the domain rename operation are included in the "Use XDR-fixup.exe together with the domain rename tools"ส่วนของบทความนี้ The usage of the XDR-fixup.exe command-line tool is as follows.

Command-line usage to run XDR-fixup.exe

XDR-fixup.exe /s:start_domainlist.xml /e:end_domainlist.xml [/user:ชื่อผู้ใช้/pwd:รหัสผ่าน:| *] [/trace:tracefile] /changes:changescript.ldf /restore:restorescript.ldf [/?]
หมายเหตุ:This command is one line. It has been wrapped for readability.

Command-line usage to verify XDR-fixup.exe

Use the following command line to verify the changes that are made by XDR-fixup.exe:
XDR-fixup /verify:restorescript.ldf /changes:verifycorrections.ldf
The following table describes the options that you can use with theXDR-fixup.exeคำสั่ง:
ตัวเลือกพารามิเตอร์คำอธิบาย:
/s:start_domainlist.xmlThis option specifies the starting topology configuration. กระบวนการstart-domainlist.xml file is the first file that is created by using theRendom.exe /listคำสั่ง
/e:end_domainlist.xmlThis option specifies the ending topology configuration. กระบวนการend_domainlist.xml file is the modified version of thedomainlist.xml file that you use in theRendom/uploadคำสั่ง
/user:ชื่อผู้ใช้This option specifies the user account that you use to connect to the domain. Use either the UNC format, such asDOMAIN\ชื่อผู้ใช้, or use the UPN format, such asชื่อผู้ใช้@โดเมน.com. If you do not specify this option, the XDR-fixup.exe command connects as the user who is currently logged on.
/pwd:รหัสผ่าน:This option specifies the password for the user account that you specify by using the/user:ชื่อผู้ใช้ตัวเลือก If you specify an asterisk*ด้วยการ/pwdoption, the XDR-fixup.exe tool prompts you for the correct password.
/trace:tracefileThis option specifies the file that XDR-fixup.exe writes debugging information to.
/changes:changescript.ldfThis option generates the required changes script in thechangescript.ldf as LDIF commands. These commands are based on data from the XML input files.
/restore:restorescript.ldfThis option generates a script of required changes to therestorescript.ldf as LDIF commands that are based on data in the XML input files. The file name that you specify should also be used in the verification procedure.
/verify:restorescript.ldfThis option is used in the verification procedure to verify therestorescript.ldf file that was created during the XDR-fixup operation.
/changes:verifycorrections.ldfThis option generates a script of required changes inverifycorrections.ldfduring the verification procedure. These are additional changes that must be made to Active Directory.
กลับสู่ด้านบน

Use XDR-fixup.exe together with the domain rename tools

To perform a domain rename operation, follow the steps in the "Steps to Perform the Domain Rename Procedure" section and the steps in the "After the Domain Rename Procedure" section in theรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานdocument together with the supplementary steps that are described in this section of this article. This section of this article lists the steps from theรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานtogether with the new steps that you must perform to support Exchange Server in the renamed domain. The steps from theรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสารจะแสดงรายการตามหมายเลขขั้นตอนแรกและชื่อเรื่องจากเอกสารนั้น ขั้นตอนใหม่ที่คุณต้องดำเนินการเพื่อสนับสนุน Exchange Server ปรากฏอยู่ในบทความนี้ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องดำเนินการแต่ละขั้นตอนที่เฉพาะ นอกจากนี้ ขั้นตอนใหม่ในบทความนี้ที่คุณต้องดำเนินการเพื่อสนับสนุน Exchange Server ในโดเมนที่มีการเปลี่ยนชื่อของคุณ ใช้ในเงื่อนไข "สร้างเฉพาะตัวของการแลกเปลี่ยนขั้น" ในชื่อเรื่อง ขั้นตอนเหล่านี้เฉพาะตัวของการแลกเปลี่ยนใหม่รวมถึงต่อไปนี้ทั้งหมด:
 • ขั้นตอนการเตรียมพร้อมสองที่คุณต้องดำเนินการก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อโดเมน
 • ขั้นตอนเพิ่มเติมที่สองที่คุณต้องดำเนินการระหว่างโดเมนเปลี่ยนชื่อการดำเนินการ
 • ขั้นตอนเพิ่มเติมที่สามที่คุณต้องทำหลังจากการดำเนินการเปลี่ยนชื่อโดเมนที่เสร็จสมบูรณ์
การเปลี่ยนชื่อโดเมนของคุณ ดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้เฉพาะตัวของการแลกเปลี่ยนพร้อมกับขั้นตอนเครื่องมือการเปลี่ยนชื่อโดเมนในลำดับต่อไปนี้

ใหม่เฉพาะตัวของการแลกเปลี่ยนขั้น a: Exchange การเอาออกจากตัวควบคุมโดเมน

ถ้าตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server คุณต้องย้ายข้อมูล Exchange ทั้งหมดจากตัวควบคุมโดเมนเหล่านี้ และลบ Exchange Server แล้ว ก่อนที่จะดำเนินการกับการดำเนินการเปลี่ยนชื่อโดเมน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ขอแนะ นำให้ คุณย้ายข้อมูล Exchange ไปยังคอมพิวเตอร์ Exchange Server อื่น เอา Exchange Server จากตัวควบคุมโดเมน

หมายเหตุ:ไม่เพียงพอในการลดระดับตัวควบคุมโดเมนเฉพาะกับบทบาทของเซิร์ฟเวอร์สมาชิก คุณต้องเอา Exchange Server จากคอมพิวเตอร์ที่เฉพาะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Exchange Server 2003 ดูไลบราใน Exchange Server 2003 ทางเทคนิครีเอกสารที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ใหม่เฉพาะตัวของการแลกเปลี่ยนขั้นตอน b:หยุด Exchange Server ตั้งค่าคอนฟิกเปลี่ยน

เนื่องจากการบริการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนอาจจะไม่พร้อมใช้งานในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนชื่อโดเมน หยุดการดำเนินงานดูแล Exchange Server ทั้งหมดก่อนที่คุณเปลี่ยนชื่อโดเมน ถ้าคุณมี Exchange Server มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิก รอจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถูกจำลองแบบทั่วทั้งโดเมนก่อนที่คุณเริ่มการทำงานของการดำเนินการเปลี่ยนชื่อโดเมน ระหว่างโดเมนเปลี่ยนชื่อการดำเนินการ ไม่สร้าง ลบ เปลี่ยนชื่อ หรือย้ายกล่องจดหมายใด ๆ

หลังจากที่เปลี่ยนชื่อโดเมนดำเนินเสร็จสมบูรณ์แล้ว และหลังจากที่คุณได้ตรวจสอบการดำเนินการเปลี่ยนชื่อของ Exchange Server เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสามารถดำเนินต่อกิจกรรมผู้ดูแลระบบ Exchange Server ทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 1: สำรองข้อมูลตัวควบคุมโดเมนทั้งหมด

ทำตามคำแนะนำในตัว "ขั้นตอนที่ 1:ย้อนกลับขึ้นทั้งหมดควบคุมโดเมน" ของการรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสาร

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าบนตัวควบคุม

ทำตามคำแนะนำใน "ขั้นตอนที่ 2:เซ็ตอัพในตัวควบคุมสถานี" ของการรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสาร

ขั้นตอนที่ 3: สร้างคำอธิบายของฟอเรสต์ปัจจุบัน

สร้างคำอธิบายของฟอเรสต์ปัจจุบัน โดยใช้การRendom.exe /listคำสั่ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามคำแนะนำใน "ขั้นตอนที่ 3:สร้างในปัจจุบันฟอเรสต์อธิบาย" ของการรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสาร

ขั้นตอนที่ 4: ระบุคำอธิบายของฟอเรสต์ใหม่

ระบุคำอธิบายของฟอเรสต์ใหม่สำหรับองค์กรของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามคำแนะนำใน "ขั้นตอนที่ 4:ระบุในฟอเรสต์ใหม่อธิบาย" ของการรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสาร

ขั้นตอนที่ 5: สร้างคำแนะนำการเปลี่ยนชื่อโดเมน

สร้างคำแนะนำการเปลี่ยนชื่อโดเมน โดยใช้การRendom.exe /uploadคำสั่ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามคำแนะนำในคำแนะ "ขั้นตอนที่ 5:สร้างโดเมนเปลี่ยนชื่อนำ" ของการรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสาร

ขั้นตอนที่ 6: ชิดคำแนะนำการเปลี่ยนชื่อโดเมนไปยังตัวควบคุมโดเมนทั้งหมด และตรวจสอบ DNS

ทำตามคำแนะนำในการเตรียมพร้อม "ขั้นตอนที่ 6:ชิดโดเมนเปลี่ยนชื่อคำแนะนำการทั้งหมด DCs และตรวจสอบ DNS ใน" ของการรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสาร

ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบความพร้อมของตัวควบคุมโดเมน

การตรวจสอบสถานะของตัวควบคุมโดเมนของคุณ โดยใช้การRendom.exe / จัดเตรียมคำสั่ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามคำแนะนำในตัว "ขั้นตอนที่ 7:ตรวจสอบเตรียมพร้อมในการควบคุมโดเมน" ของการรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสาร

ขั้นตอนที่ 8: เรียกใช้โดเมนคำแนะนำการเปลี่ยนชื่อ

การเรียกคำแนะนำการเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้ โดยใช้การRendom.exe / ดำเนินการคำสั่ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามคำแนะนำในคำแนะ "ขั้นตอนที่ 8:เรียกใช้โดเมนเปลี่ยนชื่อนำ" ของการรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสาร

เฉพาะแลกเปลี่ยนใหม่ขั้นตอนการปรับปรุง c:การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Exchange

เรียกใช้คำสั่ง XDR fixup เพื่อปรับปรุง Exchange Server ตั้งค่าคอนฟิก ในขั้นตอนที่ 8 ของวิธีการเปลี่ยนชื่อโดเมน คุณสามารถใช้คำแนะนำการเปลี่ยนชื่อโดเมนได้ในทุกตัวควบคุมโดเมนในฟอเรสต์ การดำเนินการ สคริปต์คำแนะนำการเปลี่ยนชื่อโดเมนคอมพิวเตอร์สถานีของตัวควบคุมออกการเรียกขั้นตอนระยะไกล (RPC) แต่ละตัวควบคุมโดเมนในฟอเรสต์ RPC นี้ทำให้แต่ละตัวควบคุมโดเมน เพื่อเรียกใช้คำแนะนำการเปลี่ยนชื่อโดเมน แล้ว รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ เริ่มต้นหลังจากโดเมนทั้งหมดตัวควบคุมมีใหม่ รันเครื่องมือ XDR fixup.exe เพื่อปรับปรุงการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ขั้นตอนทั้งหมดจาก "ขั้นตอนที่ 8: โดเมนที่เรียกใช้คำแนะนำการเปลี่ยนชื่อ, " ซึ่งรวมถึงการเริ่มระบบใหม่ของตัวควบคุมโดเมนในโดเมนที่เปลี่ยนชื่อ หนึ่งทุกต้องสามารถให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนนี้

ระดับการอนุญาตที่จำเป็น

เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลเต็มรูปแบบของ Exchange

การดำเนินการ

เมื่อต้องการรันเครื่องมือ XDR fixup ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. รอสักครู่ สำหรับตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดต้องเริ่มระบบใหม่ และ การจำลองแบบของตัวควบคุมโดเมนให้เสร็จสมบูรณ์ทั่วทั้งโดเมนที่เปลี่ยนชื่อ
 2. บนคอมพิวเตอร์สถานีควบคุม'ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องมือ XDR fixup คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft Exchangeชี้ไปที่เครื่องมือการเปลี่ยนชื่อโดเมน exchangeแล้ว คลิกแลกเปลี่ยนเครื่องมือโดเมนเปลี่ยนชื่อ.
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  /s: XDR fixupstart_domainlist.xml /e:end_domainlist.xml /trace:tracefile/changes:changescript.ldf /restore:restorescript.ldf
  ตัวอย่าง ถ้าคุณได้กำหนดค่าแฟ้ม XML โดยใช้ชื่อเริ่มต้นที่ระบุไว้ในนั้นรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสาร พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  xdr fixup /s:c:\domainrename\domainlist-save.xml /e:c:\domainlist.xml /trace:tracefile /changes:changescript.ldf /restore:restorescript.ldf
  หมายเหตุ:คุณจำเป็นต้องเรียกใช้ขั้นตอนนี้เพียงหนึ่งเวลาในฟอเรสต์ และไม่หนึ่งเวลาสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละ Exchange Server
 4. หลังจากคำสั่ง XDR fixup เสร็จสมบูรณ์แล้ว ออกจากคอมพิวเตอร์สถานีควบคุม และสู่ด้านหลัง

  หมายเหตุ:โดเมนเดิมอาจปรากฏขึ้นในการเข้าสู่รายการเมื่อคุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ในสถานการณ์สมมตินี้ คลิกที่ชื่อโดเมนที่เปลี่ยนชื่อใหม่ในการเข้าสู่รายการเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ เมื่อคุณเปิดในเข้าสู่รายการ ชื่อโดเมนต้นฉบับไม่ปรากฏขึ้น
 5. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft Exchangeชี้ไปที่เครื่องมือการเปลี่ยนชื่อโดเมน exchangeแล้ว คลิกแลกเปลี่ยนเครื่องมือโดเมนเปลี่ยนชื่อ.
 6. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  LDIFDE –i –f changescript.ldf
 7. ในทุก ๆ เซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ในโดเมนที่เปลี่ยนชื่อ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  cluster /priv MSExchange_Domain =DNS_Name_of_renamed_domain
 8. ในคอมพิวเตอร์ทุกโหนดคลัสเตอร์ ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำหรับการบริการคลัสเตอร์ ด้วยวิธีการดังนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. คลิกสองครั้งบริการคลัสเตอร์แล้ว คลิกการล็อกอินแท็บ
  3. ภายใต้เข้าสู่ระบบเป็นพิมพ์บัญชีผู้ใช้ โดยใช้รูปแบบ UNC ที่อ้างอิงโดเมนที่เปลี่ยนชื่อใหม่ ตัวอย่างเช่น ในการบัญชีนี้กล่อง พิมพ์บัญชีผู้ใช้ของการบริการคลัสเตอร์ในรูปแบบต่อไปนี้:
   RenamedDomain\Clusteraccountname
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  307532วิธีการแก้ไขบัญชีบริการคลัสเตอร์ได้เมื่อคุณปรับเปลี่ยนวัตถุคอมพิวเตอร์

เฉพาะแลกเปลี่ยนใหม่ขั้น d:เริ่มนับใหม่คอมพิวเตอร์ Exchange Server ทั้งหมด

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ขั้นตอนทั้งหมดจาก "ขั้นตอนเฉพาะตัวของการแลกเปลี่ยนใหม่ c:การปรับปรุงการตั้งค่าคอนฟิกของ Exchange Server " ต้องเป็นเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนนี้

ระดับการอนุญาตที่จำเป็น

เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลเต็มรูปแบบของ Exchange

การดำเนินการ

รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้หนึ่งทุกครั้งที่สอง:
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ exchange Server
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange System Manager
คุณต้องเริ่มต้นแต่ละคอมพิวเตอร์เหล่านี้สองครั้ง นี่คือต้อง การล้างข้อมูลชื่อโดเมนที่ดั้งเดิมจาก caches เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด และเปิดใช้งานการบริการเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเริ่มการทำงาน โดยใช้ชื่อโดเมนใหม่ เปลี่ยนชื่อ

หมายเหตุ:หัวข้อ "เริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์สมาชิก" ในการรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสารแนะนำให้คุณรีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์สมาชิกทุกครั้งที่สอง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณได้เริ่มใหม่ทุกอย่างหนึ่งคอมพิวเตอร์ Exchange Server ได้แล้ว และทุกหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange System Manager สองเวลา คุณไม่จำเป็นต้องรีเพิ่มเติมสองครั้งเมื่อคุณทำตามคำแนะนำในหัวข้อ "เริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์สมาชิก" ในการรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสาร

ขั้นตอนที่ 9: อนุญาตให้ใช้ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกของฟอเรสต์

อนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนในฟอเรสต์ โดยใช้คำแนะนำใน "ขั้นตอนที่ 9: Unfreeze ในฟอเรสต์ค่า" ของการรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสาร

ขั้นตอนที่ 10: Re-establish trusts ภายนอก

ทำตามคำแนะนำใน "ขั้นตอนที่ 10: Re-establish ภายนอก Trusts" ของการรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสาร

ขั้นที่ 11: ซ่อมแซมโทโพโลยีของระบบแฟ้มที่แจกจ่าย

ทำตามคำแนะนำในโทโพโล "ขั้นที่ 11:แก้ไขแจกจ่าย File System (DFS) ยี" ของการรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสาร

ขั้นตอนที่ 12: วัตถุนโยบาย กลุ่มซ่อมแซมและการเชื่อมโยง

ทำตามคำแนะนำใน "ขั้นตอนที่ 12:แก้ไข Group Policy วัตถุและลิงค์" ของการรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสาร

หลังจากที่เปลี่ยนชื่อโดเมน กระบวนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หัวข้อ "หลังจากในโดเมนเปลี่ยนชื่อกระบวน" ในการรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสารแสดงรายการบางขั้นตอนการตรวจสอบและงานต่าง ๆ ที่คุณต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า โดเมนที่เปลี่ยนชื่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณต้องดำเนินการขั้นตอนสามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ในการตรวจสอบการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Exchange หลังจากกระบวนการการเปลี่ยนชื่อโดเมนเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายการต่อไปนี้แสดงส่วนหัวของ sub-topic จากหัวข้อ "หลังจากในโดเมนเปลี่ยนชื่อกระบวน" ในการรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสารพร้อมกับเฉพาะตัวของการแลกเปลี่ยนขั้นตอนเพิ่มเติมที่คุณต้องดำเนินการ ขั้นตอนเหล่านี้อยู่ในใบสั่งที่คุณต้องทำงานเหล่านี้:
 • ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของใบรับรองหลังจากที่เปลี่ยนชื่อโดเมน
 • งานเบ็ดเตล็ด
 • สำรองข้อมูลตัวควบคุมโดเมน
 • รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของสมาชิก
 • ขั้นตอนเฉพาะตัวของการแลกเปลี่ยนใหม่ e:ตรวจสอบ Exchange Server เปลี่ยนชื่อการดำเนินการ  หลัง จากที่มีการเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์สมาชิก และ หลังการจำลองแบบเสร็จทั่วทั้งโดเมน การระบุเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการ DNS หลักของพวกเขา suffix การตั้งค่าการปรับปรุง โดยการดำเนินการเปลี่ยนชื่อโดเมน โดยค่าเริ่มต้น สมาชิกของโดเมนมีต่อท้าย DNS ของพวกเขาหลักที่อัพเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกของโดเมน อย่างไรก็ตาม บางอย่างอาจสามารถตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อ ให้ส่วนต่อท้าย DNS หลักไม่อัตโนมัติเปลี่ยนเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกของโดเมน หรือ เมื่อมีเปลี่ยนชื่อโดเมน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกเหล่านี้ ให้ดูหัวข้อ "วิธีการกำหนดในหลัก DNS Suffix ค่า" ในการรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสาร ขั้นตอนนี้ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ Exchange Server ในโดเมนของคุณมีการกำหนดค่าแบบไดนามิกหลัก DNS suffix เมื่อต้องการตรวจสอบการเปลี่ยนชื่อของ Exchange Server และทำตามขั้นตอนที่ติดตามผล ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft Exchangeชี้ไปที่เครื่องมือการเปลี่ยนชื่อโดเมน exchangeแล้ว คลิกแลกเปลี่ยนเครื่องมือโดเมนเปลี่ยนชื่อ.
  2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
   /changes:verifycorrections.ldf /verify:restorescript.ldf XDR fixup
   หมายเหตุ:ขั้นตอนนี้ระบุคอมพิวเตอร์ Exchange Server ที่กำลังไม่เปลี่ยนชื่อหลังจากกระบวนการการเปลี่ยนชื่อโดเมน คุณจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนนี้เพียงครั้งเดียวในฟอเรสต์ และไม่หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ Exchange Server คอมพิวเตอร์
  3. หากเครื่องมือ XDR fixup ส่งกลับค่าผลลัพธ์เพื่อบ่งชี้ว่า หนึ่ง หรือหลายคอมพิวเตอร์ Exchange Server มี DNS suffix หลักที่จะไม่ปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกของโดเมน ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
   • ถ้าคุณต้องการให้ คอมพิวเตอร์ Exchange Server จะยังคงถูกกำหนดค่าเพื่อให้พวกเขาไม่อัตโนมัติเปลี่ยน DNS หลักของพวกเขา suffix ตั้งค่าเมื่อพิมพ์คำสั่งต่อไป แปลงเป็นสมาชิกของโดเมน และกด enter:
    ldifde -i verifycorrections.ldf -f
   • ถ้าคุณต้องการให้คอมพิวเตอร์ Exchange Server เพื่อปรับปรุงส่วนต่อท้าย DNS หลักโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกของโดเมน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
    1. บนคอมพิวเตอร์ Exchange Server คลิกเริ่มการทำงานคลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
    2. คลิกการชื่อคอมพิวเตอร์แท็บ แล้วคลิกเปลี่ยนแปลง.
    3. คลิกเพิ่มเติมคลิกเพื่อเลือกนั้นเปลี่ยนส่วนต่อท้าย DNS หลักเมื่อการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกของโดเมนกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
    4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์สองครั้ง และทำให้เวลาเพียงพอสำหรับการจำลองแบบทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลัง จากที่คอมพิวเตอร์เริ่มใหม่สองครั้ง และ หลังการจำลองแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว การทำงานนี้XDR fixupคำสั่งจากขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งนี้ได้อีกครั้งนี้ ละเว้นแฟ้ม LDF ที่คำสั่งที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้
    หมายเหตุ:If the XDR-fixup tool indicates that the Exchange Server computer has a static primary DNS suffix assigned, but theChange primary DNS suffix when domain membership changesเลือกกล่องกาเครื่องหมายในนั้นDNS Suffix and NetBIOS Computer Namedialog box, make sure that this computer was restarted two times after theRendom /executecommand was run to rename the domain, and that sufficient time has passed to allow replication to complete.
  4. On every RPC over HTTP proxy server, rename the computers that are specified in the ValidPorts registry entry. ด้วยวิธีการดังนี้::
   1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
    322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
   2. Locate and click the following registry subkey:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\RpcProxy
   3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งValidPorts.
   4. ในการข้อมูลค่า:box, modify the computer entries to reflect the new renamed domain, and then clickตกลง.
 • New Exchange-specific step F: Update the Active Directory Connector

  ถ้าเกี่ยวข้อง ปรับปรุงใน Active Directory ตัวเชื่อมต่อ (ADC) ในองค์กรของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนที่การติดตั้ง ADC ถ้า ADC ถูกใช้ในการเชื่อมต่อองค์กรที่สอง เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อโดเมน จะไม่มีสนับสนุนการดำเนินการเมื่อฟอเรสต์ประกอบด้วย Exchange Server 5.5 คอมพิวเตอร์หรือบริการการจำลองแบบของไซต์ คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้ ADC การเชื่อมต่อ Exchange Server 5.5 ไปยัง Exchange Server 2003 ถ้าคุณเรียกใช้ ADC กับข้อตกลงการเชื่อมต่อ inter-organizational คุณต้องปรับปรุง trusts และบัญชีการเข้าสู่ระบบที่ใช้ โดยข้อตกลงการให้การเชื่อมต่อ inter-organizational หลังจากที่คุณเปลี่ยนชื่อโดเมน ด้วยวิธีการดังนี้::
  1. เอา trusts ที่มีอยู่ไปที่การแลกเปลี่ยนที่อยู่ องค์กร และสร้าง trusts ใหม่ที่สะท้อนถึงการใหม่แล้ว เปลี่ยนชื่อโดเมนโดเมน
  2. การปรับปรุงบัญชีบริการ ADC เพื่อสะท้อนถึงโดเมนใหม่ แล้ว เริ่มบริการตัวเชื่อมต่อไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ ด้วยวิธีการดังนี้::
   1. บนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง ADC คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
   2. คลิกสองครั้งไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ Microsoft ตัวเชื่อมต่อแล้ว คลิกการล็อกอินแท็บ
   3. ภายใต้เข้าสู่ระบบเป็นการปรับเปลี่ยนบัญชีบริการ โดยใช้รูปแบบ UNC ที่อ้างอิงโดเมนที่เปลี่ยนชื่อใหม่

    ตัวอย่างเช่น ในการกล่องบัญชีนี้พิมพ์บัญชีบริการในรูปแบบต่อไปนี้:
    RenamedDomain\ServiceAccountName
   4. คลิกตกลงคลิกขวาตัวเชื่อมต่อของไดเรกทอรีใช้งานอยู่ของ Microsoftแล้ว คลิกเริ่มต้นใหม่.
  3. สำหรับข้อตกลงการเชื่อมต่อ inter-organizational ทุก ปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Active Directory ด้วยวิธีการดังนี้::
   1. บนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง ADC คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ตัวเชื่อมต่อ.
   2. คลิกตัวเชื่อมต่อไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่(Servername).
   3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาที่ข้อตกลงการให้การเชื่อมต่อ inter-organizational และคลิกคุณสมบัติ.
   4. คลิกการการเชื่อมต่อแท็บ แล้วคลิกปรับเปลี่ยนภายใต้Windows Server ข้อมูล.
   5. ในการเชื่อมต่อเป็นกล่อง พิมพ์ข้อมูลบัญชีในรูปแบบ UNC ที่สะท้อนถึงโดเมนที่เปลี่ยนชื่อใหม่ ตัวอย่างเช่น ในการเชื่อมต่อเป็นกล่อง พิมพ์ข้อมูลบัญชีในรูปแบบต่อไปนี้:
    RenamedDomain\AccountName
   6. พิมพ์รหัสผ่านของบัญชีในนั้นรหัสผ่าน:กล่อง แล้วคลิกตกลงสองครั้ง
  4. สำหรับข้อตกลงการเชื่อมต่อทุก ปรับปรุง container(s) ของคอมพิวเตอร์ต้นทางและ container(s) ของคอมพิวเตอร์ปลายทาง ด้วยวิธีการดังนี้::
   1. บนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง ADC คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ตัวเชื่อมต่อ.
   2. คลิกตัวเชื่อมต่อไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่(Servername).
   3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาที่ข้อตกลงการให้การเชื่อมต่อ และคลิกคุณสมบัติ.
   4. ถ้ามีทิศทางการจำลองแบบนี้จาก Windows เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทาง คลิกการจาก Windowsแท็บ และทำการบันทึกย่อของหน่วยงานที่ปรากฏอยู่ในนั้นwindows หน่วยองค์กรรายการ คลิกเอาออกเมื่อต้องการเอาแต่ละหน่วยองค์กร คลิกaddเมื่อต้องการเพิ่มแต่ละหน่วยงานที่คุณต้องการใช้จากโดเมนที่เปลี่ยนชื่อใหม่ คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดคุณสมบัติของข้อตกลงการให้การเชื่อมต่อ inter-organizational
   5. ถ้ามีทิศทางการจำลองแบบนี้จาก Exchange ไปยัง Windowsทิศทาง คลิกการจาก Exchangeแท็บ คลิกปรับเปลี่ยนคลิกหน่วยองค์กรที่คุณต้อง การใช้จากโดเมนที่เปลี่ยนชื่อใหม่ แล้ว คลิกตกลงสองครั้ง
 • คุณลักษณะการล้างข้อมูลหลังจากการเปลี่ยนชื่อโดเมน(Rendom.exe / การทำความสะอาด). ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนนี้ ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้นที่พบในส่วน "แอตทริบิวต์ Clean สายโทรศัพท์หลังจากการเปลี่ยนชื่อโดเมน" ที่อยู่ในนั้นรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสาร
 • เปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมน (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้):
 • การดำเนินการติดตามการเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมน G: การขั้นตอนเฉพาะตัวของการแลกเปลี่ยนใหม่

  ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมนของคุณตามที่อธิบายไว้ใน "เปลี่ยนชื่อตัวควบคุมโดเมน (ไม่จำเป็น) " หัวข้อในนั้นรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสาร ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ปรับเปลี่ยนบริการการปรับปรุงผู้รับในการเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมนใหม่เปลี่ยนชื่อการปรับปรุงวัตถุใน Active Directoryสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
   288807บริการการปรับปรุงผู้รับในการแก้ไขปัญหา
  2. ถ้าตัวควบคุมโดเมนใด ๆ ถูกกำหนดให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ (DSAccess) ของบริการไดเรกทอรี statically ซ่อมแซมรีจิสตรีคีย์ที่ระบุตัวควบคุมโดเมน DSAccess เหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
   250570การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์บริการไดเรกทอรีและการใช้ DSAccess
  3. ถ้าข้อความอีเมยังคงอยู่ในคิวข้อความบนคอมพิวเตอร์ Exchange Server ของคุณอย่างน้อยหนึ่ง และสามารถ "ติด" บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น เริ่มบริการแบบธรรมดา Mail Transfer Protocol (SMTP) บนคอมพิวเตอร์เหล่านั้นได้รับผลกระทบ เมื่อต้องการเริ่มต้นแบบธรรมดาจดหมาย Transfer Protocol (SMTP) บริการ:
   1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
   2. คลิกขวาSimple Mail Transfer Protocol (SMTP)แล้ว คลิกเริ่มต้นใหม่.
กลับสู่ด้านบน

ข้อผิดพลาดและแฟ้มบันทึกเหตุการณ์

เริ่มต้นในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนชื่อโดเมน ตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในฟอเรสต์มีใหม่ หากคอมพิวเตอร์ Exchange Server รันในช่วงเวลานี้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวอาจถูกบันทึกไว้ คุณสามารถละเว้นเหตุการณ์ข้อผิดพลาดเหล่านี้
 • แหล่งของเหตุการณ์: DSAccess
  รหัสเหตุการณ์: 2102, 2103 และ 2104
 • แหล่งของเหตุการณ์: MSExchangeAL
  รหัสเหตุการณ์: 8206 และ 8260
 • แหล่งของเหตุการณ์: MSExchangeSA
  รหัสเหตุการณ์: 9154 และ 9188
โดยทั่วไป คุณควรจะกังวลกับข้อผิดพลาดของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นหลังจากกระบวนการเปลี่ยนชื่อโดเมนทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว เท่านั้น

นอกจากนี้ ไฟล์การสืบค้นกลับที่สร้างขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง XDR fixup อาจประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้คุณสามารถแก้ไขสภาวะข้อผิดพลาด โดยทั่วไป ข้อผิดพลาดเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่สะกดผิด หรือไม่ถูกต้อง ในสถานการณ์สมมตินี้ ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ว เข้าสู่ระบบอีกครั้งในคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณเรียกใช้คำสั่ง XDR fixup นอกจากนี้ เรียกใช้คำสั่ง XDR fixup เร็ว ๆ นี้หลังจากที่คุณเรียกใช้โดเมนเครื่องมือการเปลี่ยนชื่อ ไม่สามารถอนุญาตให้เป็นเวลานานในการส่งผ่านระหว่างเวลาที่คุณเรียกใช้โดเมนเครื่องมือการเปลี่ยนชื่อและเวลาที่คุณเรียกใช้เครื่องมือ XDR fixup.exe

กลับสู่ด้านบน
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้โดเมน Windows Server 2003 เปลี่ยนชื่อเครื่องมือ ดูทั้งสองอย่างในเอกสารต่อไปนี้:
 • กระบวนการการศึกษาวิธีการที่โดเมนเปลี่ยนชื่อทำงานเอกสาร
 • กระบวนการรายการแนะนำ step-by-Step เพื่อเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานเอกสาร
การขอรับเอกสารเหล่านี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

กลับสู่ด้านบน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 842116 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 07:16:50 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kbexchange2003sp1fix kbhowtomaster kbmt KB842116 KbMtth
คำติชม