ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "รหัสผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการติดตั้ง Microsoft Windows อาจไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows ใน Windows Server 2003

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:842196
อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงจาก Windows Update เว็บไซต์ของ Microsoft บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
หมายเลขผลิตภันฑ์ที่ใช้เพื่อติดตั้ง Microsoft Windows ไม่ถูกต้อง Please contact your system administrator or retailer immediately to obtain a valid Product Key. You may also contact Microsoft Corporation's Anti-Piracy Team by emailing piracy@microsoft.com if you think you have purchased pirated Microsoft software. Please be assured that any personal information you send to the Microsoft Anti-Piracy Team will be kept in strict confidence.
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้การติดตั้ง Windows Server 2003 ตรงกับคีย์ผลิตภัณฑ์ที่มีกำหนด Microsoft จะไม่ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง

คีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกกำหนด โดย Microsoft จะไม่ถูกต้อง สร้างหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับ id ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • xxxxx-640 - 00000x - 45xxx
 • xxxxx-640 - 05928x - 45xxx
 • xxxxx-640 - 46267x - 45xxx
 • xxxxx-640 - 47155x - 45xxx
หมายเหตุ:ในหมายเลขผลิตภัณฑ์เหล่านี้xมีค่าตัวเลข
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. กำหนดหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยวิธีการดังนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกการทั่วไปแท็บ และจากนั้นให้บันทึกย่อของหมายเลขรหัสผลิตภัณฑ์ที่แสดงภายใต้เมื่อต้องการการลงทะเบียน.
  3. คลิกตกลง.
 2. เลือกทำอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ:
  • ถ้า id ที่ระบุไว้ในส่วน "สาเหตุ" ของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ตรงกับ ID ผลิตภัณฑ์ของ Windows ของคุณ คุณอาจเป็นเหยื่อการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ To report software piracy, visit the following Microsoft Web site:
  • If you are a Microsoft volume license customer, and you have licenses for Windows Server 2003, use the Windows Server 2003 media and the Volume License Product Key that is provided with your agreement to perform a clean installation of Windows Server 2003 on the computer where you received the error message. The quality of the original installation media that was used to install Windows Server 2003 and the product key is not known, and may cause other issues.

   If you cannot perform a clean installation, you may have to change the product ID.
ข้อมูลเพิ่มเติม
To purchase a valid retail Windows Server 2003 product, visit your local retailer, or visit the following Microsoft Web site:If you are outside the United States, contact the Microsoft subsidiary for your area. To locate your subsidiary, visit the following Microsoft Web site:
vlk pid cdkey

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ