คุณไม่สามารถเลื่อนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows 2000 ไปยังเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

842208
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณไม่สามารถเลื่อนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Microsoft Windows 2000 ไปยังเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง เมื่อคุณพยายามกำหนดบทบาทของแค็ตตาล็อกส่วนกลางได้ โดยการคลิกเพื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์นี้แค็ตตาล็อกส่วนกลางกล่องกาเครื่องหมาย เหตุการณ์ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้อาจถูกบันทึก repetitively ในบริการไดเรกทอรีล็อกใน Event Viewer:
 • เหตุการณ์ที่ให้ข้อมูลที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้เข้าสู่ระบบทุก 30 นาที:

  รหัสเหตุการณ์: 1559
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: การจำลองแบบ NTDS
  ประเภทเหตุการณ์: ข้อมูล
  คำอธิบาย: การร้องขอได้ถูกทำเพื่อเลื่อนไปยังสากลแค็ตตาล็อก (GC) นี้ DSA
  แบบ precondition จะกลาย เป็น GC เป็นเซิร์ฟเวอร์นี้โฮสต์สำเนาแบบอ่านอย่างเดียวของพาร์ติชันทั้งหมดในระดับองค์กร เซิร์ฟเวอร์นี้ควรเก็บสำเนาของพาร์ติชัน DC =ลูก DC = h, DC = com แต่จะไม่ ระบบนี้จะไม่สามารถ promoted ไป GC แบบจนกว่าจะมีการตอบสนองสภาพเช่นนี้

  ซึ่งอาจจะเนื่องจากไม่มีการเรียกใช้ KCC หรือ ที่ไม่สามารถเพิ่มแบบจำลองของพาร์ติชันได้เนื่องจากแหล่งที่มาของทั้งหมดลง กรุณาตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ข้อผิดพลาด KCC

  การเพิ่มชุดแบบจำลอง KCC จะลองอีกครั้ง


  รหัสเหตุการณ์: 1578
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: การจำลองแบบ NTDS
  ประเภทเหตุการณ์: ข้อมูล
  คำอธิบาย: การเลื่อนระดับของเซิร์ฟเวอร์นี้ไปยังแค็ตตาล็อกที่สากลถูกเลื่อนออกได้เนื่องจากไม่ได้ถูกตามข้อกำหนด occupancy พาร์ติชัน

  มีใช้พารามิเตอร์การควบคุม strictness ที่ไดเรกทอรี enforces ความต้องการ occupancy พาร์ติชัน พารามิเตอร์ไม่

  ระบบ HKEY_LOCAL_MACHINE \ \ ตั้งค่าการควบคุมปัจจุบัน \ บริการ \ NTDS \ พารามิเตอร์ \ Occupancy พาร์ติชันของแค็ตตาล็อกสากล

  ระดับจะเป็นดังนี้: (0) ไม่มีความต้องการ occupancy; (1) อย่างน้อยหนึ่งพาร์ติแบบอ่านอย่างเดียวชันในไซต์ที่เพิ่มเข้าไป โดย KCC; (2) อย่างน้อยหนึ่งพาร์ติชันในไซต์ที่มีการซิงโครไนส์ครบถ้วน พาร์ติ (3) ทั้งหมดแบบอ่านอย่างเดียวชันในไซต์ที่เพิ่ม โดย KCC (อย่างน้อยหนึ่งการซิงโครไนส์) พาร์ติชัน (4) ทั้งหมดในไซต์ที่มีการซิงโครไนส์ทั้งหมด

  ระดับที่สูงรวมข้อกำหนดของระดับกเก ความต้องการ occupancy ปัจจุบันคือ 4 เซิร์ฟเวอร์นี้อยู่ในระดับ 0


  รหัสเหตุการณ์: 1110
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: การจำลองแบบ NTDS
  ประเภทเหตุการณ์: ข้อมูล
  คำอธิบาย: การเลื่อนระดับของเซิร์ฟเวอร์นี้ไปยังแค็ตตาล็อกที่สากลจะถูกเลื่อนออกสำหรับ 30 นาที หน่วงเวลานี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้พาร์ติชันที่จำเป็นต้องใช้สามารถทำพร้อมก่อน GC มีโฆษณา พาร์ติทั้งหมดแบบอ่านอย่างเดียวชันในองค์กรดำเนินการที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้รวม KCC กำลังเรียกใช้ในการสร้างโทโพโลยีที่ใหม่ ถูกเพิ่มไปยังเซิร์ฟเวอร์นี้ และเนื้อหาของพาร์ติชันเหล่านี้ถูกจำลองแบบเข้าสู่ระบบนี้

  ถ้าคุณต้องการเลื่อนระดับ GC ในทันทีโดยไม่ต้องการบังคับใช้ precondition นี้ ตั้งค่าตัวแปรของรีจิสทรี

  HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ ตั้งค่าการควบคุมปัจจุบัน \ บริการ \ NTDS \ พารามิเตอร์ \ โฆษณาการหน่วงเวลาแค็ตตาล็อกสากล (วินาที)

  ค่า DWORD เป็น 0 GC จะถูก promoted ในครั้งถัดไปเพื่อตรวจสอบ preconditions ค่านี้สามารถถูกกำหนดเป็นจำนวนวินาทีที่ DSA จะรอก่อนเนื่องการ GC แบบ
 • เหตุการณ์การเตือนที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้ถูกบันทึกทุก ๆ 15 นาที:

  รหัสเหตุการณ์: 1265
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: KCC NTDS
  ประเภทเหตุการณ์: ข้อมูล
  คำอธิบาย: การพยายามสร้างการเชื่อมโยงทำแบบจำลอง มีพารามิเตอร์

  พาร์ติชัน: DC =ลูก DC = h, DC = com
  DSA DN แหล่งที่มา: CN = NTDS
  การตั้งค่า CN = WIN2K500, CN =เซิร์ฟเวอร์ CN =ค่าเริ่มต้น--ไซต์ชื่อแรก CN =ไซต์ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = h, DC = com
  ที่อยู่ DSA แหล่งที่มา: e91ab89f-8789-4506-b5ed-e31f225c47ec._msdcs.h.com
  inter-site ขนส่ง (ถ้ามี): ล้มเหลว ด้วยสถานะต่อไปนี้:

  การดำเนินการ DSA ไม่สามารถดำเนินต่อได้เนื่องจากความล้มเหลวในการค้นหา DNS ของ

  ข้อมูลในระเบียนมีรหัสสถานะ การดำเนินการนี้จะถูกใหม่อีกครั้ง
 • เหตุการณ์ข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะเข้าสู่ระบบทุกชั่วโมง:

  รหัสเหตุการณ์: 1126
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: NTDS ทั่วไป
  ประเภทเหตุการณ์: ข้อมูล
  คำอธิบาย: ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับแค็ตตาล็อกส่วนกลาง
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากตัวควบคุมโดเมนไม่พร้อมใช้งานสำหรับโดเมนเฉพาะ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาจำลองแบบของบริการไดเรกทอรี Active Directory
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถใช้ข้อมูลในข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่จะช่วยแก้ไขปัญหา ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะใช้เหตุการณ์ ID 1559 เพื่อระบุพาร์ติชันของโดเมนที่ไม่สามารถทำซ้ำ

นอกจากนี้ คุณอาจจะใช้เหตุการณ์ 1265 รหัสเพื่อระบุสาเหตุของความล้มเหลวในการจำลองแบบสำหรับพาร์ติชันของโดเมนเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการจำลองแบบของตัวเชื่อมต่อ active directory คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
253841การแก้ไขปัญหาการจำลองแบบของตัวเชื่อมต่อ Active Directory
229896การใช้ Repadmin.exe การแก้ไขปัญหาการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
หมายเหตุ:ถ้าคุณจำเป็นต้อง ทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 230306 อย่างถาวรลบโดเมนที่ระบุจากฟอเรสต์

230306วิธีการเอาโดเมน orphaned จาก Active Directory
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลังจากที่คุณเลื่อนตัวควบคุมโดเมนไปยังเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง และบัญชีผู้ใช้และข้อมูล schema ถูกจำลองแบบไปยังเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางใหม่ เหตุการณ์ ID 1119 อาจถูกบันทึกไว้ในบริการไดเรกทอรีล็อกบนตัวควบคุมโดเมน คำอธิบายของเหตุการณ์ระบุว่า คอมพิวเตอร์อยู่ในขณะนี้โฆษณาเองเป็นเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง

เพื่อยืนยันว่า ต้นแบบการตั้งชื่อโดเมนเป็นเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ประเภท:nltest /dsgetdc:Domain_name/server:Server_Nameแล้ว กด ENTER
 3. ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์โฆษณาสถานะ "GC" ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพิมพ์คำสั่ง คุณจะได้รับข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้หากมีการตั้งค่าสถานะ GC อยู่:

  dc: \\Server_Name
  ที่อยู่: \\ที่อยู่ ip
  Dom Guid: 47bc7d87-309e-4a2a-bac3-c9866a66bab8
  ชื่อ Dom:Domain_name
  ชื่อของฟอเรสต์:Domain_name.com
  ชื่อไซต์ dc: ค่าเริ่มต้น--ไซต์ชื่อแรก
  ชื่อไซต์ของเรา: ค่าเริ่มต้น--ไซต์ชื่อแรก
  Flags: PDC GC DS LDAP KDC TIMESERV WRITABLE DNS_FOREST CLOSE_SITE
  The command completed successfully
หมายเหตุ:The nltest tool is included with the Microsoft Windows 2000 Support Tools.To install the Windows 2000 Support Tools, open the Support\Tools folder on your Windows 2000 CD-ROM, and then run the Setup program. You must log on as a member of the Administrators group to install these tools.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 842208 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/11/2015 06:01:43 - ฉบับแก้ไข: 3.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • kbnosurvey kbarchive kbwinservds kbactivedirectory kbtshoot kberrmsg kbmt KB842208 KbMtth
คำติชม