ระบบปฏิบัติการที่คุณสามารถปรับใช้ ด้วยการใช้บริการการปรับใช้ด้วยระบบอัตโนมัติหรือบริการติดตั้งระยะไกล

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:842564
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
บทความนี้แสดงรายการระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ที่คุณสามารถปรับใช้ด้วยระบบอัตโนมัติปรับใช้บริการ (ADS) หรือ โดยการใช้บริการการติดตั้งระยะไกล (RIS)
ข้อมูลเพิ่มเติม

โฆษณารับสมัคร

บนคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003, Edition องค์กร หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition คุณสามารถใช้ด้วยระบบอัตโนมัติปรับใช้บริการ (ADS) เพื่อที่ปรับใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Microsoft Windows Server 2003, Edition มาตรฐาน
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
หมายเหตุ:ADS ไม่สนับสนุนการใช้งานรูปที่ใช้ Itanium

บนคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003, Edition องค์กร หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003, Datacenter Edition คุณสามารถใช้ ADS รุ่น 1.1 เมื่อต้องการปรับใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Microsoft Windows Server 2003 มาตรฐาน x 64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Edition องค์กร x 64
 • Microsoft Windows Server 2003, Edition Datacenter x 64
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 มาตรฐาน Edition
 • Windows การ Microsoft Server 2003 R2 องค์กร Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 ที่มาตรฐาน x 64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 ที่องค์กร x 64 Edition
หมายเหตุ:คุณสามารถใช้โปรแกรม Winnt32.exe จากบริษัทตัวแทนการ PE Windows เพื่อปรับใช้ x รูป Sysprep ที่ใช้ x64 หรือเริ่มการตั้งค่าแบบอัตโนมัติได้

ris

การปรับใช้ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server คุณสามารถใช้บริการการติดตั้งระยะไกล (RIS) เพื่อปรับใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
การปรับใช้ Windows XP Professional
เราขอแนะนำให้ คุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และ RIS ปรับใช้ Windows XP Professional แม้ว่าคุณสามารถปรับใช้ Windows XP Professional โดยการใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 และ RIS คุณต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่สองที่จะกล่าวถึงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
304314วิธีการปรับใช้ Windows XP รูปจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2000 RIS
การปรับใช้ Windows 2000
คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งบริการการติดตั้งระยะไกล (RIS) (Risetup.exe) เพื่อสร้างรูปภาพต่อไปนี้:
 • ระบบปฏิบัติการที่ใช้ windows 2000 Server
 • ระบบปฏิบัติการที่ใช้ windows 2000 Server ขั้นสูง
มีเพิ่มความสามารถในการปรับใช้รูปภาพของระบบปฏิบัติการเหล่านี้ที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้ Risetup.exe หลังจากการออกวางจำหน่ายของ Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ออกแบบ (ก่อน SP3, Risetup.exe มีขึ้นเพื่อสร้างเฉพาะรูป Windows 2000 Professional) ก่อนที่จะรัน Risetup.exe เพื่อสร้างรูปภาพของชนิดเหล่านี้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
308508ไม่สามารถสร้างรูปภาพของ Windows 2000 Server บนเซิร์ฟเวอร์ RIS
หมายเหตุ:ไม่สนับสนุนการติดตั้ง Windows 2000 Server ที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้ Wizard การเตรียมการติดตั้งระยะไกล (Riprep.exe) มีสนับสนุนเฉพาะติดตั้งที่ถูกสร้าง โดยใช้ Risetup.exe

การปรับใช้ Windows ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

เราขอแนะนำให้ คุณปรับใช้ Windows Server 2003 รูปจากเซิร์ฟเวอร์ RIS 2003 Server ของ Windows คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และ RIS ปรับใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • windows Server 2003, Edition มาตรฐาน
 • windows Server 2003, Edition ไซต์องค์กร
 • windows Server 2003, Web Edition
 • windows Server 2003, Datacenter Edition
 • windows Server 2003, Edition ไซต์องค์กรสำหรับระบบที่ใช้ Itanium
 • windows Server 2003, Edition Datacenter สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
 • Windows XP Professional
 • windows XP Professional เวอร์ชัน Edition 64-บิต 2003
 • windows 2000 Professional SP3 หรือเซอร์วิสแพ็คใหม่กว่า
 • windows 2000 Server SP3 หรือเซอร์วิสแพ็คใหม่กว่า
 • windows 2000 Advanced Server SP3 หรือเซอร์วิสแพ็คใหม่กว่า
หมายเหตุ:เมื่อคุณใช้ RIS รุ่นที่ใช้ Itanium ของ Windows ที่ใช้งาน RIS สนับสนุนเฉพาะรูปภาพที่สร้างขึ้น โดยใช้ Risetup.exe RIS ไม่สนับสนุนรูปภาพที่สร้างขึ้น โดยใช้ Riprep.exe

การปรับใช้ Windows ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1

คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) และ RIS ต่อไปนี้ระบบปฏิบัติการ นอกเหนือจากการระบบปฏิบัติการที่ระบุไว้ในส่วน "Windows Server 2003" การใช้งาน:
 • Microsoft Windows Server 2003, Edition องค์กร x 64
 • Microsoft Windows Server 2003 มาตรฐาน x 64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Edition Datacenter x 64
 • Microsoft Windows XP Professional, x64 Edition:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ RIS จัด x 64 - ตามรุ่นของ Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
891128การปรับปรุงฟังก์ชันการบริการติดตั้งระยะไกล ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 และ x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
บริการการปรับใช้ windows Server 2003 ระบบอัตโนมัติ
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/management/ads/default.mspx

การติดตั้งระบบปฏิบัติการระยะไกล
http://technet.microsoft.com/en-us/library/Bb742501.aspx

บริการติดตั้งระยะไกลและเปรียบเทียบการบริการการปรับใช้แบบอัตโนมัติ
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/management/ads/default.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้ Windows XP รูป คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304314วิธีการปรับใช้ Windows XP รูปจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2000 RIS
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้รูปภาพของ Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
308508ไม่สามารถสร้างรูปภาพของ Windows 2000 Server บนเซิร์ฟเวอร์ RIS
ia64 ia-64

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 842564 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/11/2015 06:02:24 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbwinservperf kbmgmtservices kbinfo kbmt KB842564 KbMtth
คำติชม