วิธีโพรโทคอการแก้ปัญหา "504 ต้องการการรับรองความถูกต้องแรก" SMTP ลข้อผิดพลาด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:843106
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
กล่องกาเครื่องหมายหนึ่งหรือทั้งสองเหตุการณ์ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: MSExchangeTransport
ประเภทเหตุการณ์: โพรโทคอล SMTP
รหัสเหตุการณ์: 7004

วัน: 1/13/2004
เวลา: 5:23:43 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบายนี่เป็นการล็อกข้อผิดพลาดโพรโทคอล SMTP สำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือนหมายเลข 1 เชื่อมต่อ #29 โฮสต์ระยะไกล "E2k3server1.contoso.com" ตอบสนองไปยัง SMTP คำสั่ง "xexch50" ด้วย "504 ต้องการการรับรองความถูกต้องก่อน" มีคำสั่งทั้งหมดที่ส่ง " XEXCH50 2336 3 " ซึ่งอาจจะทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลว

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: MSExchangeTransport
ประเภทเหตุการณ์: โพรโทคอล SMTP
รหัสเหตุการณ์: 7010
วัน: 1/13/2004
เวลา: 5:43:49 PM
ผู้ใช้: n/aคอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบายนี่เป็นการล็อกการโพรโทคอล SMTP สำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือนหมายเลข 1 เชื่อมต่อ #30 ไคลเอนต์ที่ "6.5.2.4" ส่งคำสั่ง "xexch50" และเซิร์ฟเวอร์ SMTP ตอบสนอง ด้วย "504 ต้องการการรับรองความถูกต้องแรก" มีคำสั่งทั้งหมดที่ส่ง " xexch50 1092 2 " ซึ่งอาจจะทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลว เหตุการณ์เหล่านี้บ่งชี้ว่า งานพักข้อมูลของโพรโทคอล XEXCH50 แต่การ blobs การแลกเปลี่ยนล้มเหลวระหว่างเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในเหตุการณ์

หมายเหตุ คุณจะเห็นเหตุการณ์รหัส 7004 และ 7010 เท่านั้นถ้าคุณเปิดค่าบันทึกการวินิจฉัยบนแหล่งเหตุการณ์ MSExchangeTransport เป็นปานกลาง หรือสูงกว่าเท่านั้น
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบว่า พิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวมถูกเปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP บนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Exchange ในองค์กรของคุณ ถ้าไม่ได้เปิด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ใน Exchange System Manager ขยาย กลุ่มระดับผู้ดูแลขยาย เซิร์ฟเวอร์ขยาย ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ Exchangeขยาย โพรโทคอลและขยายแล้ว SMTP.
  2. คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP (โดยค่าเริ่มต้น ซึ่งเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP เริ่มต้น)
  3. คลิก คุณสมบัติคลิก การเข้าถึง แท็บ และคลิก รับรองความถูกต้อง. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวม มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 2. ถ้ามีการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องของ Windows แบบรวม แต่ยังคงเกิดเหตุการณ์ เซิร์ฟเวอร์ส่ง ในเหตุการณ์ 7004 หรือ ในเหตุการณ์ 7010 อาจขาด หรือถูกปฏิเสธการ SendAs ขวาบนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งและรับเซิร์ฟเวอร์ประสบเหตุการณ์เหล่านี้ เซิร์ฟเวอร์อาจขาดสิทธิ์ SendAs บนกัน SendAs ขวาไม่ได้กำหนดอย่างชัดเจน โดยทั่วไปจะมีการสืบทอด SendAs ขวาผ่านการเป็นสมาชิกในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์โดเมน Exchange (EDS) ถ้า EDS ไม่มีการปฏิเสธการเข้าถึงตัวควบคุมรายการนี้ (เอซ), เซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับผลกระทบอาจซ้อนอยู่ในกลุ่มอื่นที่มีเอปฏิเสธ หรือ EDS อาจซ้อนอยู่ในกลุ่มอื่น ๆ บางอย่างที่มีเอปฏิเสธ เมื่อต้องการดำเนินการได้สำเร็จ การ XEXCH50 คำสั่งเพื่อให้ด้านขวา SendAs สำหรับเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรแลกเปลี่ยนได้
 3. ตรวจสอบว่า คุณกำลังใช้ขนส่งเลเยอร์ความปลอดภัย (TLS) และช่องทางปลอดภัยระหว่างเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรแลกเปลี่ยนหรือไม่ ในสถานการณ์สมมตินี้ การ STARTTLS ทรานสปอร์ทอัคคีภัยอ่างเหตุการณ์ก่อน รับรองความถูกต้อง คำสั่ง ที่ XEXCH50 คำสั่งล้มเหลวในภายหลังในเซสชันเนื่องจากขาดการ รับรองความถูกต้อง คำสั่ง
 4. ถ้าการรับรองความถูกต้องแลกเปลี่ยนโพรโทคอลการรักษาความปลอดภัย (EXPS) ไม่ทำงานอย่างถูกต้องระหว่างเซิร์ฟเวอร์ การ XEXCH50 คำสั่งจะไม่ทำงาน เหตุการณ์ 1704 และ 1706 บ่งชี้ความล้มเหลวรับรองความถูกต้องของ EXPS ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

  ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
  แหล่งของเหตุการณ์: MSExchangeTransportเหตุการณ์
  ประเภท: โพรโทคอล SMTP
  รหัสเหตุการณ์: 1706
  คำอธิบาย
  EXPS จะไม่เป็นการชั่วคราวเพื่อให้โพรโทคอลการรักษาความปลอดภัยด้วย
  "<ServerName>.<Domain>.com" "CSessionContext::OnEXPSInNegotiate" ที่เรียกว่า</Domain></ServerName>
  "HrServerNegotiateAuth" ซึ่งล้มเหลว ด้วยรหัสข้อผิดพลาด 0x8009030c
  (i:\transmt\src\smtpsink\exps\expslib\context.cpp@1462)
  ข้อมูล:0000:
  0c 03 09 80...ได้อย่างไร

  หมายเหตุ รหัสข้อผิดพลาด 0x8009030c แปลเป็นแบบ SEC_E_LOGON_DENIEDHresult

  ปัญหาเหล่านี้อาจจะยากต่อการแก้ไขปัญหา เนื่องจากข้อมูลประจำตัว Microsoft Windows ของ EXPS จำเป็นต้องส่งนี้ รับรองความถูกต้อง คำสั่ง คุณสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาการรวมกันของ Event ID 7006 และ 7004 รวมถึงเครื่องมือ NLTEST และเครื่องมือ NETDOM ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอาจรวมถึงการตั้งค่ารหัสผ่านบัญชีของเครื่องจักร

  ถ้าคุณมีชุดของ Event ID 7006 และ 7004 ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ และคุณไม่สามารถค้นหาแหล่งมาของปัญหา โดยใช้การรับรองความถูกต้องของ EXPS ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ถ้าคุณไม่มีการรวมกันของ Event ID 7006 และ 7004 ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ ไปที่ขั้นตอนที่ 5 ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EXPS ดูส่วนข้อมูลเพิ่มเติม
 5. ตรวจสอบว่า มีไฟร์วอลล์หรือไวรัสผนังกั้นระหว่างเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรแลกเปลี่ยนหรือไม่ ถ้าไม่มีไฟร์วอลล์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ในองค์กร คุณสามารถทดสอบว่าจะก่อให้เกิดปัญหา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ปิดใช้งานไฟร์วอลล์ชั่วคราว
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดค่าการบันทึกการวินิจฉัยสำหรับการขนส่งออกใช้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
821910วิธีการแก้ปัญหาสำหรับปัญหาการขนส่งของ Exchange Server 2003
257265 การแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับการขนส่งออก ใน Exchange 2000 Server และใน Exchange Server 2003

สถานการณ์อื่น ๆ ซึ่งคุณอาจเห็น 7004 ID เหตุการณ์ข้อผิดพลาด 504

รหัสเหตุการณ์ 7004 ด้วยข้อผิดพลาด 504 คาด ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุไว้ใน 7004 ID เหตุการณ์ ยังคอมพิวเตอร์ Exchange 2000 Server หรือคอมพิวเตอร์มี Exchange Server 2003 ในองค์กรอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อไม่มีการกำหนดค่าสำหรับความน่าเชื่อถือฟอเรสต์ข้ามระหว่างองค์กรแลกเปลี่ยน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานข้ามฟอเรสต์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
828770แก้ไขรายชื่อผู้ส่งที่ไม่ระบุชื่อฟังก์ชันใน Microsoft Exchange 2003
หมายเหตุ ในบทความ 828770 ดูส่วน "ตรวจสอบในสถานการณ์ระหว่างฟอเรสต์"

รหัสเหตุการณ์ 7004 ด้วยข้อผิดพลาด 504 จะคาดว่าหากเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตภายนอก (Exchange 2000 Server หรือ Exchange Server 2003)

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ Exchange 5.5 การมีเวอร์ชัน 5.5.2657.72 ของ Msexcimc.exe หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ของตัวเชื่อมต่อบริการจดหมายทางอินเทอร์เน็ต (IMS) และถ้าเซิร์ฟเวอร์ Exchange 5.5 มีอยู่ในโดเมนมีอีเมลที่อยู่ภายนอก ไปยังคอมพิวเตอร์ Exchange 2000 Server ส่ง หรือ ไปยังคอมพิวเตอร์ Exchange Server 2003 ตัวเชื่อมต่อ Exchange 5.5 IMS รับไม่เข้าใจคำสั่งXEXCH50จากคอมพิวเตอร์ Exchange Server ที่ส่ง เหตุการณ์ 7004 ที่ มีข้อผิดพลาด "505 รับรองความถูกต้อง" ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ Exchange Server ที่ส่งข้อมูลปกติเป็นเมื่อมีการส่งเมล์ จากคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange 2000 Server หรือ จากคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange Server 2003 ไปยังคอมพิวเตอร์ Exchange 5.5 Server ในโดเมนมีอีเมลภายนอกผ่านทางอินเทอร์เน็ต วิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหานี้เมื่อต้องการระงับการส่งคำสั่งXEXCH50ภายนอกองค์กรที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ตั้งอยู่ที่คอมพิวเตอร์ Exchange 2000 Server หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange Server 2003

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ บนคอมพิวเตอร์ Exchange 2000 Server หรือ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange Server 2003 คุณสามารถตั้งค่าคีย์รีจิสทรี SuppressExternal เป็น 1 การตั้งค่านี้ป้องกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์ Exchange พยายามที่จะส่งคำสั่งXEXCH50ภายนอกองค์กรแลกเปลี่ยน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างคีย์รีจิสทรี SuppressExternal และการตั้งค่าเป็น 1 คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
818222ข้อความยังคงอยู่ในคิวขาออกอินจนกว่ามีการรายงานไม่ใช่การจัดส่งจะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณส่งอีเมล์ไปยังโดเมนระยะไกล

อาการเพิ่มเติมที่อาจแสดงพร้อมกับเหตุการณ์รหัส 7004 และ 7010

ถ้าคำสั่งXEXCH50ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ตามที่ระบุ โดยเหตุการณ์ 7004 และเหตุการณ์ 7010 คุณอาจพบอาการต่อไปนี้:
 • โฟลเดอร์'สาธารณะ'การจำลองแบบ ไปยังคอมพิวเตอร์ Exchange 2000 Server และ Exchange Server 2003 คอมพิวเตอร์จะได้รับผลกระทบ
 • จดหมายไปยังโฟลเดอร์สาธารณะจะได้รับผลกระทบ
 • บันทึกข้อความโดยทั่วไปอาจไม่ทำงาน หรืออาจจะพบข้อความสมุดรายวันที่ซ้ำกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบันทึกข้อความ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  843105การแก้ไขปัญหาการบันทึกข้อความ ใน Exchange Server 2003 และ ใน Exchange 2000 Server
 • บันทึกซองจดหมายอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องถ้ามีการเปิดใช้ในองค์กรที่อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายงาน
 • ตั้งค่ารายงานการจัดส่งสินค้าสำหรับกลุ่มการกระจายสินค้าอาจทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • ขยาย กลุ่มการแจกจ่ายอาจทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • กลุ่มการแจกจ่ายสิทธิและข้อจำกัดอาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้
 • จดหมายไปยังกลุ่มการแจกจ่ายที่ซ่อนไว้อาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้
 • ข้อความไปยังผู้รับอื่นอาจทำให้เกิดการซ้ำกัน
 • Intelligent ข้อความการกรอง (IMF) อาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XEXCH50

XEXCH50 คือ นาม ESMTP อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้เพื่อจัดเรียงบาง คุณสมบัติ เช่นคุณสมบัติซองจดหมาย คุณสมบัติของข้อความ และคุณสมบัติของผู้รับ คำสั่งXEXCH50คือคำสั่งที่สั้น คำสั่งXEXCH50ที่ได้รับการตอบสนองชนิดสำเร็จแล้วตาม ด้วยไบนารีขนาดใหญ่วัตถุ (BLOB) ของขนาดตัวแปร (ขนาดตรงกับอาร์กิวเมนต์แรกของคำสั่งXEXCH50 )

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TLS และ STARTTLS

คำสั่งSTARTTLSได้อธิบายไว้ใน RFC 2487 ที่ชื่อส่วนขยายของบริการ SMTP สำหรับการรักษาความปลอดภัย SMTP ผ่าน TLS เมื่อต้องการดู RFC นี้ แวะไป IETF เว็บไซต์ต่อไปนี้:หมายเหตุ เพื่อช่วยป้องกันการติดต่อสื่อสาร คุณสามารถกำหนดค่าบริการ SMTP ของ Microsoft ในการเข้ารหัสการส่ง SMTP โดยใช้การขนส่งเลเยอร์ความปลอดภัย (TLS) ฟังก์ชันนี้มีให้ โดยคำสั่งSTARTTLS SMTP โพรโทคอล

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EXPS

X EXPS คือ คำกริยาที่เป็นกรรมสิทธิกับ Exchange Server แม้ว่าคุณจะคล้ายกับ AUTH. ไวยากรณ์ ของคำสั่งข้อมูล และ การตอบสนองขึ้นอยู่กับแพคเกจการรับรองความถูกต้องที่คุณเลือก เช่นล็อกอิน NTLM, GSSAPI หรือให้ผู้อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู RFC การรับรองความถูกต้อง

ถึงแม้ว่า EXPS หมายถึงความปลอดภัยของโพรโทคอล Exchange โพรโทคอลเท่านั้นที่จะอ้างอิงถึงอยู่ SMTP กริยาบางอย่างที่จะใช้ใน Exchange 2000 Server และใน Exchange Server 2003 จะแสดงกรรมสิทธิ์กับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ และจะร่วมกับกริยา ESMTP พวกเขาทราบว่าเป็นกริยา ESMTP X สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกริยา ESMTP X คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
812455คำนิยามของ verbs ที่ใช้ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่ 2
ถ้าไม่พบชื่อehloที่กำลังส่ง และกำลังโฆษณาที่ในองค์กรที่ใช้บริษัทอัตราแลกเปลี่ยน ความสามารถในการรับรองความถูกต้อง (EXPS) GSSAPI ของเซิร์ฟเวอร์รับจะฝังแน่น ชื่อehloจะถูกละเว้นราวกับว่าคุณไม่เคยถูกโฆษณา พิจารณา เซิร์ฟเวอร์ส่งจะไม่พยายามรับรองความถูกต้อง

สืบค้นกลับการตรวจสอบเครือข่ายให้แสดงว่า เซิร์ฟเวอร์ส่งไม่เคยออก GSSAPI การรับรองความถูกต้อง และล็อกแบบ "504 ต้องการการรับรองความถูกต้อง" ข้อผิดพลาดของโพรโทคอล SMTP หลังกริยา XEXCH50 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ที่ถูกต้องครบถ้วนชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) ในคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP

เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าการจัดส่งสำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ Microsoft Exchangeแล้ว คลิก ผู้จัดการระบบ.
 2. ถ้าการ กลุ่มระดับผู้ดูแลของจอแสดงผล เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ขยาย กลุ่มระดับผู้ดูแลและขยายแล้ว กลุ่มระดับผู้ดูแลแรก.

  เมื่อต้องการแสดงกลุ่มระดับผู้ดูแล คลิกขวา Your_Organizationคลิก คุณสมบัติคลิกเลือก กลุ่มระดับผู้ดูแลของจอแสดงผล กล่องกาเครื่องหมาย คลิก ตกลง สองครั้ง แล้วรีสตาร์ท Exchange System Manager
 3. ขยาย เซิร์ฟเวอร์ขยาย Your_Exchange_Serverขยาย โพรโทคอลแล้ว คลิก SMTP.
 4. คลิกขวาในบานหน้าต่างด้านขวา เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ SMTPแล้ว คลิก คุณสมบัติ.
 5. คลิก จัดส่งสินค้า แท็บ และคลิก ขั้นสูง.
 6. ตรวจสอบว่า ค่าที่แสดงอยู่ในตัว ชื่อโดเมนแบบเต็ม กล่องมี FQDN ของเซิร์ฟเวอร์ที่แท้จริง
หมายเหตุ ค่า FQDN สามารถเป็นได้ทั้งชื่อเครือข่าย (NetBIOS) ระบบอินพุต/เอาท์พุตพื้นฐานหรือ FQDN

ถ้าชื่อที่แสดงอยู่ในตัว ชื่อโดเมนแบบเต็ม กล่องที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพยายามแก้ไขชื่อของการตอบสนอง 220 หรือแก้ไขชื่อในส่วนหัวได้รับ RFC 2821 อาการต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในส่วน "อาการ" เป็นผลลัพธ์

นอกจากนี้ ตรวจสอบว่า มีแพคเก็ตกระตุกไม่มีเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟร์วอลล์บล็อกกริยา SMTP เพิ่มเติมเช่นXEXCH50

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 843106 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 07:30:18 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB843106 KbMtth
คำติชม