รูปภาพ jpeg ปรากฏสองครั้งในเอกสาร Office 2003 มีเมื่อคุณพิมพ์ใน Windows 2000

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:843284
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพิมพ์แฟ้ม Microsoft Office 2003 ที่ประกอบด้วยรูปแบบร่วมถ่ายสำหรับกลุ่ม (JPEG) รูป JPEG อาจปรากฏสองครั้ง ที่ควรปรากฏเพียงรูปเดียว อย่างไรก็ตาม ส่วนที่เหลือของเอกสารของคุณพิมพ์อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น อาการนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพิมพ์เอกสาร Microsoft Word เอกสาร Microsoft Publisher หรืองานนำเสนอ Microsoft PowerPoint
สาเหตุ
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง::
 • คุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ PostScript ที่มีการกำหนดค่าสำหรับภาษา PostScript ระดับ 2 หรือระดับภาษา PostScript 3
 • คุณใช้ไดรเวอร์ Pscript5.dll
หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม Pscript5.dll มีโปรแกรมควบคุม PostScript สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  13-Jul-2004 01:48 5.0.2195.6958   231,696 Gdi32.dll      13-Jul-2004 01:48 5.0.2195.6898   37,136 Mf3216.dll    
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

ตั้งค่าภาษา PostScript ระดับการระดับ 1

การตั้งค่าภาษา PostScript ระดับการระดับ 1 สำหรับ PostScript ไดรเวอร์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์.
 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ PostScript ที่คุณกำลังใช้ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการขั้นสูงแท็บ คลิกพิมพ์ค่าเริ่มต้นแล้ว คลิกขั้นสูง.
 4. ขยายตัวเลือก postscript.
 5. คลิกการระดับภาษา postscriptกล่อง และชนิดที่แล้ว1การตั้งค่าภาษา PostScript ระดับการระดับ 1
 6. ปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์

ปิดใช้งานคุณลักษณะการพิมพ์ขั้นสูงสำหรับโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ควบคุมภาษา (PCL)

เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะการพิมพ์ขั้นสูงสำหรับโปรแกรมควบคุม PCL ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์.
 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ PostScript ที่คุณกำลังใช้ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการขั้นสูงแท็บ คลิกพิมพ์ค่าเริ่มต้นแล้ว คลิกขั้นสูง.
 4. ในการคุณลักษณะการพิมพ์ขั้นสูงรายการ คลิกที่ปิดใช้งาน.
 5. ปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐาน ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ขีดเส้นใต้คู่

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 843284 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/08/2015 07:32:25 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfileprintservices kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB843284 KbMtth
คำติชม