ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ทริกเกอร์มาตรฐานใน Microsoft Dynamics SL

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:848073
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
เนื้อหา TechKnowledge


สรุป

บทความนี้กล่าวถึงทริกเกอร์มาตรฐานใน Microsoft Dynamics SL

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ทำสำเนาสำรองของฐานข้อมูลที่เหมาะสมที่ต้องการคืนค่าในกรณีที่เกิดการสูญหายของข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์

2. การใช้ตัววิเคราะห์คำถาม การเข้าถึงฐานข้อมูลแอพลิเคชันที่เหมาะสม และดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้:

เลือก * จาก SYSOBJECTS ที่ XType = 'TR'

3. การตรวจสอบผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

Dynamics SL 2011 Service Pack 1 (SP1) ใช้ทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:
EDPurchOrd_Insert
TrnsfrDocStatusUpdate
UpdateSOShipLotWithShipLine
ADG_TR_CustNameXref_Add
ADG_TR_CustNameXref_Delete
ADG_TR_InvtDescrXref_Add
ADG_TR_InvtDescrXref_Delete
INPrjAllocHistory_Insert
INPrjAllocTranHist_Insert
INPrjAllocLotHist_Insert
Delegation_Message_Trigger

Dynamics SL 2011 ใช้ทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:
RC_Delete_Trigger
EDPurchOrd_Insert
TrnsfrDocStatusUpdate
UpdateSOShipLotWithShipLine
ADG_TR_CustNameXref_Add
ADG_TR_CustNameXref_Delete
ADG_TR_InvtDescrXref_Add
ADG_TR_InvtDescrXref_Delete

ผู้ใช้ 4 SP ของ SL 7.0 การ dynamics ทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:
batchhold_trigger
EDPurchOrd_Insert
TrnsfrDocStatusUpdate
UpdateSOShipLotWithShipLine
ADG_TR_CustNameXref_Add
ADG_TR_CustNameXref_Delete
ADG_TR_InvtDescrXref_Add
ADG_TR_InvtDescrXref_Delete

Dynamics SL 7.0 คุณลักษณะ Pack 1 (FP1) ใช้ทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:
batchhold_trigger
EDPurchOrd_Insert
TrnsfrDocStatusUpdate
UpdateSOShipLotWithShipLine
ADG_TR_CustNameXref_Add
ADG_TR_CustNameXref_Delete
ADG_TR_InvtDescrXref_Add
ADG_TR_InvtDescrXref_Delete
RC_Delete_Trigger

Dynamics SL 7.0 Service Pack 2 (SP2) ใช้ทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:
TrnsfrDocStatusUpdate
UpdateSOShipLotWithShipLine
ADG_TR_CustNameXref_Add
ADG_TR_CustNameXref_Delete
batchhold_trigger
ADG_TR_InvtDescrXref_Add
ADG_TR_InvtDescrXref_Delete
EDPurchOrd_Insert


โซโลมอน IV เท่านั้นใช้ทริกเกอร์ดังต่อไปนี้:

ADG_TR_CustNameXref_Add
ADG_TR_InvtDescrXref_Add
ADG_TR_CustNameXref_Delete
ADG_TR_InvtDescrXref_Delete
EDPurchOrd_Insert
TrnsfrDocStatusUpdate
UpdateSOShipLotWithShipLine

หมายเหตุ ถ้ามีการใช้ FRx 6.5 ทริกเกอร์ดังต่อไปนี้จะยังมาตรฐาน:

FRx_account_update
FRx_accthist_insert
FRx_acctsub_update
FRx_gltran_insert

บทความนี้มี ID ของ เอกสาร TechKnowledge: 135778

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 848073 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/17/2015 17:15:17 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 4, Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 3, Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 2

  • kbnosurvey kbarchive kbmbsmigrate kbmt KB848073 KbMtth
คำติชม