วิธีการป้อนเปอร์เซ็นต์การออกบิลในการออกบิลที่ยืดหยุ่น

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

848283
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
เนื้อหา TechKnowledge


บริษัทบางแห่งมีโครงการที่เรียกเก็บในแบบเปอร์เซ็นต์พื้นฐานขณะที่โครงการดำเนินกำจัด หรือเหตุการณ์สำคัญบางอย่างไปถึง เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตามสัญญา (หรืองบประมาณรายได้) มีการเจรจาไว้กลายเป็นเรียกเมื่อต้องการเรียกเก็บเงินสำหรับชนิดของโครงการ การทำให้ง่ายขึ้น รายการที่เรียกเก็บเงิน โดยเปอร์เซ็นต์ทำการคำนวณ และสร้างรายละเอียดการลด

รายการที่เรียกเก็บเงินเปอร์เซ็นต์(BI.PCB.00) ช่วยให้การเลือกโครงการ และงานที่มีการออกบิลและรายการของเปอร์เซ็นต์การวันที่จะเรียกเก็บเงินในบางบริษัท อาจเป็นเปอร์เซ็นต์เสร็จสมบูรณ์ในโครงการฟังก์ชันการคำนวณจำนวนวันที่จะเรียกเก็บเงินได้ และช่วยลด ด้วยการออกบิลก่อนหน้าและรายการที่ค้างอยู่รอการออกใบแจ้งหนี้เพื่อตรวจสอบยอดเงินสุทธิสำหรับการปัจจุบันธุรกรรมนั้นจะแสดงยอดเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องใด ๆ สร้างรายการการเรียกเก็บเงิน โดยเปอร์เซ็นต์การอินวอยซ์ใช้รายการบัญชีใบแจ้งหนี้(BI.IIE.00),การบำรุงรักษาการปรับปรุงการ & ใบแจ้งหนี้(BI.BAM.00), หรือการสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ(BIAIC.00) เพื่อเลือกธุรกรรมเหล่านี้สำหรับใบแจ้งหนี้

รายการที่เรียกเก็บเงินตามเปอร์เซ็นต์ที่สามารถใช้เพื่อสร้างธุรกรรมใบแจ้งหนี้สำหรับการฝากเงินเริ่มต้นถ้าคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินงบประมาณของสัญญาหรือรายรับฝาก

รายการเรียกเก็บเงินเปอร์เซ็นต์สามารถใช้เมื่อต้องการโหลดออกบิลเวลาอนาคตเรียกเก็บเงินวันนั้นวันของธุรกรรมแต่ละลดสามารถใช้ได้โดยการสร้างอินวอยซ์โดยอัตโนมัติเพื่อจัดทำใบแจ้งหนี้เมื่อมีการจัดตารางผลิตระดับงานรายการใบแจ้งหนี้หรืออินวอยซ์ & ปรับปรุงการบำรุงรักษาสามารถใช้รายการสินค้า การจัดกำหนดการวัน ยอดเงิน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบสินค้าถ้าสัญญาถูกยกเลิก หรือล่าช้าหรือตารางเวลาการเรียกเก็บเงินไม่เกี่ยวข้องได้

เมื่อต้องสร้างธุรกรรมการลดที่มีรายการเรียกเก็บเงินเปอร์เซ็นต์ทำต่อไปนี้:

1. ใส่ใบแจ้งหนี้โครงการ และโครงการและงานที่ใช้ในการอ่านประมาณค่าหรือรายได้สัญญาจากงบประมาณตารางว่ามีใช้งบประมาณค่าหรือรายได้ของสัญญางานถูกกำหนด โดยตัวเลือกในการควบคุมโครงการการตั้งค่าของรายได้(PA.SET.00) ถ้ามีใช้งานหนึ่งจะเก็บค่าผลรวมของสัญญา ป้อนงานนี้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้อนค่าสัญญาดูบทความฐานความรู้.

2. ป้อนข้อมูลแบบ 'เปอร์เซ็นต์ BTD' (การเรียกเก็บเงินไปวันเปอร์เซ็นต์) ที่จะใช้สำหรับการคำนวณ มีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ที่สามารถป้อน ค่าที่ป้อนควรจะเรียกเก็บเงินไปวันเปอร์เซ็นต์สะสม ไม่เปอร์เซ็นต์เฉพาะสำหรับการเรียกเก็บเงินนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการเรียกเก็บ 25% ได้ก่อนหน้านี้ และอีก 25% จะถูกเรียกเก็บในขณะนี้ ป้อน 50% (รวม 'วันที่')

3. มีดำเนินการการประมวลผล และแสดงข้อมูล ดำเนินการถ้าจำนวนเงินคำนวณได้เป็นพอ ถ้าไม่ส่งกลับไปยังเขตข้อมูล 'เปอร์เซ็นต์ BTD' และใส่ค่าอื่น

4. ใช้ประเภทบัญชีเริ่มต้นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าการออกบิลหรือป้อนหนึ่งแตกต่างกันสำหรับนี้ธุรกรรมเว็บไซต์ส่วนใหญ่ได้อย่างเดียวหรือหลายประเภทที่ใช้สำหรับชนิดของใบแจ้งหนี้โดยทั่วไป การขาย หรือใช้ประเภทบัญชีรายได้หมายเหตุ: สามารถใช้กับประเภทบัญชีงบประมาณค่า/รายได้ของสัญญา แต่ควรประเภทบัญชีการเรียกเก็บเงินไปวันไม่สามารถใช้จำนวนแท้จริงของวันออกบิลเมื่อต้องการจะปรับปรุงโดยอัตโนมัติโดยการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้(BIREG.00)

5. ป้อนธุรกรรมหรือวันเรียกเก็บเงิน ฟิลด์นี้ประกอบด้วยวันที่ในการบรรลุเปอร์เซ็นต์หรือวันที่ของใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเวลาไว้

6. ป้อนข้อคิดเห็นฟอร์มอิสระสำหรับธุรกรรม ที่ต้องการ

7. กดปุ่ม 'การเรียกเก็บเพิ่มเงิน' เมื่อปรากฏข้อมูลที่น่าพอใจ เพิ่มรายการรายละเอียดลดลงในตาราง


หมายเหตุ:
 • ถ้าพบรายละเอียดลดธุรกรรมที่สร้างขึ้นโดยรายการที่เรียกเก็บเงินตามเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่ถูกต้องก่อนการพิมพ์ใบแจ้งหนี้สุดท้าย ยอดเงินที่ลดสามารถมีการเปลี่ยนแปลงในรายการใบแจ้งหนี้หรืออินวอยซ์ & ปรับปรุงการบำรุงรักษา การคำนวณในอนาคตจะถูกสะท้อนใด ๆ ของการปรับปรุงเหล่านี้
 • ลดธุรกรรมที่สร้างขึ้น โดยฟังก์ชันนี้ไม่สร้างบัญชีของบัญชีแยกประเภทหรือโครงการใด ๆ จนกว่าจะปรากฏบนใบแจ้งหนี้สุดท้าย และ มีรันการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ กฎการเรียกเก็บเงินในเวลาที่มีผลบังคับใช้ในการผลิตที่ลงรายการบัญชี GL และโครงการสำหรับธุรกรรมเหล่านี้
 • ควรระวังเมื่อใช้การรับรู้รายได้(PA.REV.00). ถ้าไม่ถูกต้องกำหนดกฎการเรียกเก็บเงิน นั้นอาจก่อให้เกิดจองคู่ของยอดรายได้


บทความนี้มี ID ของ เอกสาร TechKnowledge: 136202

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 848283 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/10/2015 15:48:57 - ฉบับแก้ไข: 1.0

 • Microsoft Dynamics SL 2011
 • Microsoft Dynamics SL 2011 Feature Pack 1
 • Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1
 • Microsoft Dynamics SL 6.5
 • Microsoft Dynamics SL 6.5 Service Pack 3
 • Microsoft Dynamics SL 7.0
 • Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 2
 • Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 3
 • Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 4
 • kbnosurvey kbarchive kbmbsmigrate kbmt KB848283 KbMtth
คำติชม