วิธีการแสดงตัวอย่างใบแจ้งหนี้ AR ก่อนสั่งพิมพ์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:848503
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
เนื้อหา TechKnowledge


หมายเหตุ - ใด ๆ แก้ไขของใบแจ้งหนี้ AR ยอดเงิน รหัสลูกค้า หรือ ID บริษัทจำเป็นต้องกระทำก่อนที่จะนำออกใช้ใบแจ้งหนี้ ดังนั้น ดังกล่าวจะขอแนะนำให้ดูตัวอย่างใบแจ้งหนี้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

ความละเอียด

บันทึกใบแจ้งหนี้ชุดงานบน 'เก็บ' สถานะในใบแจ้งหนี้ AR & บันทึก (08.010.00), ก่อนที่จะนำออกใช้ชุดงานเพื่อให้สามารถมีการตรวจทานรายละเอียด ในการบำรุง รักษาเอกสาร AR (08.250.00) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ในรายงานการลงทะเบียนเอกสาร AR (08.660.00)

หมายเหตุ - เกณฑ์ในการเลือกของชื่อเขตข้อมูล ardoc.refnbr ตัวดำเนิน = =เท่ากับ ค่า = xxxxxx (โดย xxxxxx คือ หมายเลขอ้างอิงใบแจ้งหนี้) สามารถใช้บนแท็บการลงทะเบียนการเลือกเอกสารเมื่อต้องจำกัดผลลัพธ์ของรายงานเฉพาะอินวอยซ์คุณต้องการแสดงตัวอย่างได้บทความนี้มี ID ของ เอกสาร TechKnowledge: 136553

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 848503 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/17/2015 18:06:53 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1, Microsoft Dynamics SL 6.5, Microsoft Dynamics SL 6.5 Service Pack 3, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 2, Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 3, Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 4

  • kbnosurvey kbarchive kbmbsmigrate kbmt KB848503 KbMtth
คำติชม