ชุดงานจะถูกระงับไว้ในสถานะการลงรายการบัญชี การรับ ไม่ว่าง หมาย ล็อก หรือ Edited ใน Microsoft Dynamics GP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:850289
อาการ
หลังจากที่คุณพยายามลงรายการบัญชีชุดงาน ใน Microsoft Dynamics GP หรือ ใน Microsoft Business Solutions - Plains สห ชุดงานถูกกำหนดหนึ่งในสถานะต่อไปนี้:
 • การลงรายการบัญชี
 • การรับสินค้า
 • ไม่ว่าง
 • ทำเครื่องหมาย
 • ล็อค
 • แก้ไขได้
คุณไม่สามารถลงรายการบัญชี หรือยกเลิกชุดงาน เมื่อคุณพยายามเปิดชุดงาน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
"ชุดถูกทำเครื่องหมายสำหรับการลงรายการบัญชี โดยผู้ใช้อื่น"
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ GP Dynamics Microsoft ร่วมกับ Microsoft SQL Server
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความผันผวนของการใช้พลังงานหรือปัญหาอื่นที่เกิดจากกระบวนการลงรายการบัญชีเมื่อต้องการหยุด
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในตัวเลือกด้านล่าง เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ ไป "ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขได้ง่าย" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง"

ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขได้ง่าย

การล้างตารางกิจกรรมชุด SY00800 และอัพเดตสถานะชุดในชุดตาราง SY00500 โดยอัตโนมัติ คลิกปุ่มดาวน์โหลด ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มคลิกเรียกใช้หรือเปิดและจากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกโซลูชัน fix ง่ายไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี และจากนั้น เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง

50435 การแก้ไขได้ง่าย

คลิกที่นี่เพื่อดูหรือซ่อนข้อมูลโดยละเอียด
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง:

หมายเหตุ สคริปต์ทั้งหมดที่อยู่ใน "การแก้ปัญหา" ส่วนต้องถูกรันในเครื่องมือแบบสอบถาม เมื่อต้องการเปิดเครื่องมือแบบสอบถามที่เหมาะสม ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:
 • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server 2000 เรียกใช้คำสั่งในตัววิเคราะห์คำถาม เมื่อต้องการเปิดการจัดการ Studio คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft SQL Server 2000แล้ว คลิ กตัววิเคราะห์คำถาม เมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์ คลิกสร้างแบบสอบถาม
 • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server 2005 เรียกใช้คำสั่งใน Microsoft SQL Server เมนท์สตูดิโอ เมื่อต้องการเปิดการจัดการ Studio คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft SQL Server 2005และจากนั้น คลิกStudio จัดการของเซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์ คลิกสร้างแบบสอบถาม
 • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server 2005 Express เรียกใช้คำสั่งใน Microsoft SQL Server จัดการ Studio Express เมื่อต้องการเปิดการจัดการ Studio Express คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft SQL Server 2005และคลิกSQL Server จัดการ Studio Express เมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์ คลิกสร้างแบบสอบถาม
 • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server 2008 เรียกใช้คำสั่งใน Microsoft SQL Server เมนท์สตูดิโอ เมื่อต้องการเปิดการจัดการ Studio คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft SQL Server 2008และจากนั้น คลิกStudio จัดการของเซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์ คลิกสร้างแบบสอบถาม
เมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีสำเนาสำรองปัจจุบันของฐานข้อมูลของบริษัท และขอให้ผู้ใช้ทั้งหมดออกจาก Microsoft Dynamics GP เมื่อต้องการสร้างการสำรองข้อมูลใน Microsoft Dynamics GP ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมหลังจากผู้ใช้ทั้งหมดออกจากระบบ Microsoft Dynamics GP:
  1. บนเมนูแฟ้มคลิกBackup
  2. ในรายชื่อบริษัทคลิกบริษัทที่คุณต้องการสำรอง
  3. ในกล่องเลือกแฟ้มสำรองคลิกโฟลเดอร์สีเหลืองเพื่อเปิดตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการย้ายแฟ้มสำรอง

  หรือ
  1. ในวัตถุ Explorer ขยายฐานข้อมูลของคุณเพื่อให้คุณเห็นฐานข้อมูลคุณต้องการสำรองข้อมูล
  2. คลิกขวาชื่อฐานข้อมูล ไปงาน และเลือกการสำรองข้อมูล
  3. คลิกปุ่มเพิ่ม และเลือกตำแหน่งที่ตั้งและชื่อแฟ้มคุณต้องการบันทึกการสำรองข้อมูลของคุณ
  4. คลิกตกลงเพื่อเริ่มต้นการสำรองข้อมูล
 2. ดูเนื้อหาของตารางต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า ผู้ใช้ทั้งหมดออกจากระบบ: DYNAMICS ... กิจกรรม DYNAMICS ... SY00800, DYNAMICS ... SY00801, TEMPDB ... DEX_LOCK และ TEMPDB ... DEX_SESSION เมื่อต้องการทำเช่นนี้ รันสคริปต์ต่อไปนี้
  SELECT * FROM DYNAMICS..ACTIVITYSELECT * FROM DYNAMICS..SY00800 SELECT * FROM DYNAMICS..SY00801 SELECT * FROM TEMPDB..DEX_LOCK SELECT * FROM TEMPDB..DEX_SESSION
  หมายเหตุ เมื่อผู้ใช้ทั้งหมดออกจากระบบ Microsoft Dynamics GP ตารางเหล่านี้จะไม่มีระเบียนใด ๆ ในเหล่านั้น
 3. ถ้าไม่มีผลลัพธ์ถูกส่งกลับมา ไปที่ 'ขั้นตอนที่ 4' มิฉะนั้น ล้างระเบียนยังติดอยู่ โดยใช้ใด ๆ ของสคริปต์ที่เหมาะสมต่อไปนี้
  DELETE DYNAMICS..ACTIVITY DELETE DYNAMICS..SY00800 DELETE DYNAMICS..SY00801 DELETE TEMPDB..DEX_LOCK DELETE TEMPDB..DEX_SESSION
 4. เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้กับฐานข้อมูลของบริษัท แทน XXX มีหมายเลขชุดงานหรือชื่อของชุดงานที่คุณกำลังพยายามที่จะลงรายการบัญชี หรือเลือกใน Microsoft Dynamics GP
  UPDATE SY00500 SET MKDTOPST=0, BCHSTTUS=0 where BACHNUMB='XXX'
  หมายเหตุ ค่าของ BACHNUMB จะเหมือนกับค่าของหน้าต่างรหัสชุดงานใน Microsoft Dynamics GP
 5. ตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม
 6. ตรวจสอบว่า คุณสามารถแก้ไข และลงรายการบัญชีชุดงาน
หมายเหตุสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขัดจังหวะการตรวจสอบค่าจ้าง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
851664 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเลือกชุดงานในหน้าต่างสร้างการตรวจสอบค่าจ้างใน Microsoft Dynamics GP
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบสนับสนุน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
870052 วิธีการติดตั้งอรรถประโยชน์การผู้ดูแลสนับสนุนคอนโซลใน Microsoft Dynamics GP
ข้อมูลเพิ่มเติม
คำถาม: ปล่อย 18374 mssql 850289

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 850289 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/15/2015 03:19:00 - ฉบับแก้ไข: 2.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

 • kbtshoot kbprb kbmbsmigrate kbmsifixme kbfixme kbcip kbmt KB850289 KbMtth
คำติชม