ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะทำกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีในบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Microsoft Dynamics GP: "บัญชีกำไร Retained ที่ไม่พบ"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:850741
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะทำกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีในบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Microsoft Dynamics GP คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
บัญชีกำไรสะสมที่ไม่พบ

ไม่พบบัญชีกำไรสะสม
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายใกล้เคียงกับเซ็กเมนต์บัญชีพอร์ในหน้าต่างเซ็ตอัพบัญชีแยกประเภท

นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากหนึ่งในสาเหตุต่อไปนี้:

สาเหตุที่ 1

มีตั้งค่าบัญชีกำไรสะสมเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายใกล้เคียงกับเซ็กเมนต์บัญชีพอร์ในหน้าต่างเซ็ตอัพบัญชีแยกประเภท ดู วิธีที่ 1.

สาเหตุที่ 2

มีตั้งค่าบัญชีกำไรสะสมไม่ มีเซ็กเมนต์ทั่วไปกปิดเพื่อ ดู ความละเอียด 2.

สาเหตุที่ 3

มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายใกล้เคียงกับเซ็กเมนต์บัญชีพอร์ อย่างไรก็ตาม บัญชีกำไรสะสมไม่ได้ตั้งค่าสำหรับแต่ละส่วนเซ็กเมนต์ ดู ความละเอียด 3.

สาเหตุ 4

บัญชีกำไรสะสมมีช่องว่างในเหล่านั้น ดู ความละเอียด 4.

สาเหตุ 5

ตารางดัชนีบัญชี GL00105 มีเรกคอร์ดที่เสียหาย ดู ความละเอียด 5.

การแก้ไข
ก่อนที่คุณทำดำเนินการแก้ปัญหาเหล่านี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีอื่นล็อกผู้ใช้ทั้งหมดออกจาก Microsoft Dynamics GP หรือ Microsoft Business Solutions - Plains สห นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้สร้างสำเนาสำรอง restorable ของฐานข้อมูลของบริษัท

วิธีที่ 1

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ล้างใกล้เคียงกับเซ็กเมนต์บัญชีพอร์กล่องกาเครื่องหมายในหน้าต่างเซ็ตอัพบัญชีแยกประเภททั่วไป เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เปิดหน้าต่างเซ็ตอัพบัญชีแยกประเภททั่วไป คลิกเครื่องมือบนเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่การตั้งค่าชี้ไปที่การเงินแล้ว คลิ กบัญชีแยกประเภททั่วไป
 2. ในหน้าต่างเซ็ตอัพบัญชีแยกประเภททั่วไป คลิกล้างกล่องกาเครื่องหมายใกล้เคียงกับเซ็กเมนต์บัญชีพอร์
 3. คลิกตกลงเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ความละเอียด 2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใกล้เคียงกับเซ็กเมนต์เฉพาะหนึ่งของกำไรสะสมแตกต่างกันบัญชีตัวเลข คุณไม่สามารถปิดมากกว่าหนึ่งส่วนของหมายเลขบัญชี

ตัวอย่าง

ในตัวอย่างนี้ หมายเลขบัญชีกำไรสะสมต่อไปนี้มีอยู่:
 • A-000-3030-00
 • B-100-3030-00
 • C-200-3030-00
ในตัวอย่างนี้ คุณไม่สามารถปิด โดยการใช้เซ็กเมนต์ที่สองของหมายเลขบัญชี เซ็กเมนต์สองคือ 000, 100 และ 200 หลังจากที่คุณเลือกว่า เซ็กเมนต์ที่คุณต้องการปิดโดย ส่วนเหลือของเซ็กเมนต์ต้องเหมือนกัน ดังนั้น ในตัวอย่างนี้ คุณมีตัวเลือกต่อไปนี้:
 • ถ้าคุณต้องการปิด โดยการใช้เซ็กเมนต์ที่สอง คุณต้องเปลี่ยนเซ็กเมนต์แรก (ตัวอักษร) เพื่อให้เหมือนกันสำหรับบัญชีทั้งหมด ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการปิด โดยการใช้เซ็กเมนต์ที่สอง และ โดยใช้กำไรสะสมพอร์ เปลี่ยนเซ็กเมนต์แรกเป็นดังนี้:
  • A-000-3030-00
  • A-100-3030-00
  • A-200-3030-00
 • ถ้าคุณต้องการปิด โดยการใช้เซ็กเมนต์แรก คุณต้องเปลี่ยนเซ็กเมนต์ที่สองเพื่อให้เหมือนกันสำหรับบัญชีทั้งหมด คุณสามารถเปลี่ยนเซ็กเมนต์ที่สอง โดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • A-000-3030-00, B-000-3030-00, C-000-3030-00
  • A-100-3030-00, B-100-3030-00, C-100-3030-00
  • A-200-3030-00, B-200-3030-00, C-200-3030-00

ความละเอียด 3

ตรวจสอบว่า ส่วนเซ็กเมนต์ที่ไม่มีในบัญชีกำไรสะสมที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับตารางนั้นหรือไม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เปิดหน้าต่างเซ็ตอัพการเซ็กเมนต์บัญชี คลิกเครื่องมือบนเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่การตั้งค่าชี้ไปที่การเงินและคลิกเซ็กเมนต์
 2. คลิกปุ่มค้นหาถัดจากฟิลด์เซ็กเมนต์และหมายเหตุเซ็กเมนต์บัญชีที่มีกำหนดในหน้าต่างเซ็ตอัพบัญชีแยกประเภททั่วไปแล้ว
 3. ใช้ปุ่มค้นหาถัดจากฟิลด์หมายเลข
 4. หมายเหตุหมายเลขเซ็กเมนต์ที่คุณสามารถดูได้ โดยใช้ปุ่มค้นหาเซ็กเมนต์
 5. เปิดหน้าต่างการบำรุงรักษาในบัญชี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกบัตรชี้ไปที่การเงินและจากนั้น คลิกบัญชี
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซ็กเมนต์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 4 ได้ที่สอดคล้องกันกำไรสะสมตั้งค่าบัญชี

  ตัวอย่าง

  เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
  • คุณมีหลายบัญชีกำไรสะสม 000-3030-00
  • เซ็กเมนต์แรกของหมายเลขบัญชีมีตั้งค่าบัญชีพอร์เซ็กเมนต์
  • คุณจดบันทึกไว้ว่า เซ็กเมนต์แรกมีตัวเลขเหล่านี้ติดตั้ง: 000, 100, 200, 300 และ 400
  ในตัวอย่างนี้ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบว่า หมายเลขบัญชีกำไรสะสมต่อไปนี้กำลังจะตั้งค่า:
  100-3030-00
  200-3030-00
  300-3030-00
  400-3030-00
 7. ถ้าเซ็กเมนต์ทั้งหมดจะไม่ติดตั้ง ติดตั้งเหล่านี้ขณะนี้ในหน้าต่างการบำรุงรักษาในบัญชี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกบัตรชี้ไปที่การเงินและจากนั้น คลิกบัญชี

ความละเอียด 4

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบว่า หมายเลขบัญชีกำไรสะสมมีช่องว่างในเหล่านั้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เปิดหน้าต่างการบำรุงรักษาในบัญชี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกบัตรชี้ไปที่การเงินและจากนั้น คลิกบัญชี
 2. เลือกหนึ่งในบัญชีกำไรสะสม และจากนั้น ตรวจสอบหมายเลขบัญชีเพื่อให้แน่ใจว่า จะมีช่องว่างไม่มีอยู่

  ตัวอย่าง
  • คุณมีหลายบัญชีกำไรสะสม 000-3030-00
  • เซ็กเมนต์แรกของหมายเลขบัญชีมีตั้งค่าบัญชีพอร์เซ็กเมนต์
  • คุณจดบันทึกไว้ว่า เซ็กเมนต์แรกมีตัวเลขเหล่านี้ติดตั้ง: 000, 100, 200, 300 และ 400
  ในตัวอย่างนี้ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบว่า หมายเลขบัญชีกำไรสะสมต่อไปนี้กำลังจะตั้งค่า:
  100-3030-10
  200-3030-20
  300-3030-30
  400-3030-40
  อย่างไรก็ตาม คุณอาจได้โดยไม่ได้ตั้งใจเพิ่มความยาวเซ็กเมนต์ของเซ็กเมนต์เป็นอักขระสี่ตัวแรก และ Microsoft Dynamics GP ไม่จดจำบัญชีกำไรสะสมที่คุณสร้างขึ้น ถ้าคุณเพิ่มเซ็กเมนต์แรก หมายเลขบัญชีจะมีลักษณะต่อไปนี้:
  100 X-3030-10
  200 X-3030-20
  300 X-3030-30
  400 X-3030-40
  หมายเหตุ X หมายถึงช่องว่างในหมายเลขเหล่านี้

  ถ้ามีช่องว่างในหมายเลขบัญชี ดำเนินต่อในขั้นตอนต่อไปนี้
 3. เปิดหน้าต่างการกระทบยอด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเครื่องมือบนเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ชี้ไปที่ระบบและจากนั้น คลิกการกระทบยอด

  หมายเหตุ
  สั่งการกระทบยอดเปลี่ยนรูปแบบบัญชีเซ็กเมนต์เมื่อต้องการความยาวเซ็กเมนต์เดิม การกระทบยอดทำงานก็ต่อเมื่อไม่มีบัญชีที่มีการเกิดขึ้นจริงก่อน เซกเมนต์ความยาวของอักขระสี่ตัว ยกเว้นช่องว่าง นั่นคือ ไม่มีบัญชีที่มีเซ็กเมนต์แรกเช่น 1000 ดังตัวอย่าง 1000-1100 00 ถ้าเป็นกรณีนี้ ความยาวเซ็กเมนต์แปลงกลับไปสามอักขระ
 4. เลือกการตั้งค่ารูปแบบของบัญชีและจากนั้น คลิกแทรก
 5. คลิกการกระทบยอดและจากนั้น พิมพ์ล็อกข้อผิดพลาดบนหน้าจอ

  หมายเหตุ ตารางดัชนีบัญชีหลัก (GL00105) จะอาจยังคงประกอบด้วยบัญชีที่ใช้ความยาวบัญชีสี่อักขระ ดังนั้น คุณต้องการสร้างตารางใหม่ โดยใช้การบำรุงรักษา SQL
 6. เปิดหน้าต่างการบำรุงรักษา SQL เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ในเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่การบำรุงรักษาและจากนั้น คลิกSQL
 7. เลือกฐานข้อมูลบริษัท และจากนั้น เลือกMicrosoft Dynamics GPภายใต้ผลิตภัณฑ์
 8. เลือกตารางต้นแบบดัชนีของบัญชีภายใต้ชุดทางการเงิน
 9. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกกระบวนการ

  หมายเหตุ หลังจากที่สร้างใหม่มีตาราง GL00105 คุณจำเป็นต้องกู้คืนข้อมูล โดยใช้การเชื่อมโยงการตรวจสอบ
 10. เปิดหน้าต่างการตรวจสอบการเชื่อมโยง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ในเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่การบำรุงรักษาและจากนั้น คลิกการเชื่อมโยงการตรวจสอบ
 11. เลือกการเงินเป็นชุดจากนั้น แทรกตารางหลักการบัญชีแบบลอจิคัล
 12. คลิกตกลงเพื่อเริ่มต้นกระบวนการ

  หมายเหตุ ข้อมูลที่พบในตารางบัญชีหลัก (GL00100) ควรเดี๋ยวนี้คือรัน GL00105

ความละเอียด 5

1. เปิด Studio จัดการของเซิร์ฟเวอร์ SQL
2. ในหน้าต่างแบบสอบถาม เรียกใช้สคริปต์นี้กับฐานข้อมูลของบริษัท:
Delete GL00105

3. เปิด Microsoft Dynamics GP บนเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่การบำรุงรักษาและจากนั้น คลิกการเชื่อมโยงการตรวจสอบ

4. เลือกชุดlFinancia

5. ในรายการตารางตรรกะ คลิกเพื่อเลือกบัญชีหลัก คลิกแทรก

6. แล้ว คลิกตกลงเพื่อรันการตรวจสอบการเชื่อมโยง พิมพ์ล็อกข้อผิดพลาดบนหน้าจอ

7. การทดสอบอีกครั้งคำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 850741 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/29/2016 23:29:00 - ฉบับแก้ไข: 1.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

 • kberrmsg kbtshoot kbprb kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB850741 KbMtth
คำติชม