ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การคำนวณภาษีของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาค่าจ้างใน Microsoft Dynamics GP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:855655
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
เนื้อหาของ TechKnowledge
ปัญหา

วิธีภาษีถูกคำนวณสำหรับค่าจ้างเป็นอาทิตย์

การแก้ปัญหา

รัฐบาลกลางมีคำนวณภาษีสำหรับค่าจ้างอาทิตย์เป็นดังนี้:

1.ค่าจ้างทั้งหมดควรสามารถ annualized สองคือ 26 จ่ายรอบระยะเวลาสำหรับแต่ละปี ดังนั้นจึง ใช้ค่าจ้างอาทิตย์ที่คูณ ด้วยรอบระยะเวลาการชำระค่าจ้างสำหรับปีเพื่อให้ได้ยอดเงินค่าจ้างเป็นรายปี

2,769.24 =ค่าจ้างอาทิตย์

2,769.24 * 26 = $72,000.24 เป็นรายปี

2. Annualize หักเงินเดือนที่จะ sheltered ภาษี ในตัวอย่างนี้ เรามีหัก 401K เป็น 8% และหักยอดเงินคงที่ทางการแพทย์ ทั้งสองอย่าง sheltered ภาษี

คำนวณค่าลดหย่อนสำหรับ 401k:

% 2,769.24 * 8 = 221.54
221.54 * 26 = $5,760.02

คำนวณหักทางการแพทย์:

55.08 * 26 = 1,432.08

3.หัก Exemptions (3100/ยก เว้น) จากค่าจ้างรายปี

72,000.24-6,200.00 = 65,800.24

4.หักภาษีหัก Sheltered

65,800.24 - 5,760.02-1,432.08 = 58,608.14 =ค่าจ้างที่ต้องเสียภาษี

ทำให้คุณในตารางภาษีที่ 25% (รายการเดียว)

เพื่อให้ คุณมีภาษีของ $3,870.00 (จากตารางภาษี)

นำ-30,800.00 58,608.14 (ตาราง FromTax) = 27,808.14

27,808.14 * 25% = 6,952.04

3,870.00 + 6952.04 = 10822.04 / 26 = 416.23 =เสียภาษีต่อค่าจ้างอาทิตย์


----------------------------------------------
บทความนี้มีการ ID:24346 เอกสาร TechKnowledge

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ