ขั้นตอนการปิดเมื่อสิ้นปีสำหรับการบริหารบัญชีลูกหนี้ใน Microsoft Dynamics GP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:857444
หมายเหตุ ก่อนที่คุณทำตามคำแนะนำในบทความนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีสำเนาสำรองทั้งหมดของฐานข้อมูลที่คุณสามารถคืนค่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น
สรุป
บทความนี้ประกอบด้วยรายการตรวจสอบสำหรับกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีในการบริหารบัญชีลูกหนี้ใน Microsoft Dynamics GP นอกจากนี้บทความนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดสำหรับแต่ละขั้นตอนในกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปี และ บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่มรายละเอียดค่าธรรมเนียมทางการเงินวันปีงบการเงินลูกค้า สำหรับเดือนธันวาคม และ สำหรับเดือนมกราคม
บทนำ
บทความนี้อธิบายขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นปีที่แนะนำสำหรับการบริหารบัญชีลูกหนี้ใน Microsoft Dynamics GP อ่านบทความนี้ก่อนที่คุณทำอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอน
ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการขอรับการสนับสนุนทางเทคนิค

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการทำตามขั้นตอน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics เมื่อต้องการสร้างการร้องขอการสนับสนุน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 2. ในรายการของประเภท คลิกMicrosoft Dynamics GP
 3. ในรายการของประเภทย่อย คลิกการจัดการลูกหนี้และจากนั้น คลิกถัดไป
หรือ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์ที่ (888) 477-7877

รายการตรวจสอบการปิดบัญชีเมื่อสิ้นปี

คุณสามารถใช้รายการตรวจสอบนี้ สำหรับจุดสิ้นสุดของปีบัญชี และจุดสิ้นสุดของปีปฏิทิน

หมายเหตุ แม้ว่าการบริหารบัญชีลูกหนี้เป็นวันสำคัญ รายการต่อไปนี้มีการปรับปรุงตามคำลงท้ายของการบริหารบัญชีลูกหนี้:
 • วัตถุ SmartList
 • รายงานสรุปการจัดการลูกหนี้
 • ยอดเงินตั้งแต่ครั้งล่าสุดปิดมุมมองในหน้าต่างบทสรุปของลูกค้า
ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้วัตถุ SmartList รายงานสรุปการจัดการลูกหนี้ และยอดเงินตั้งแต่ครั้งล่าสุดปิดมุมมองประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง:
 1. ลงรายการบัญชีการขายและลูกหนี้ธุรกรรมทั้งหมดสำหรับปี
 2. ทำ pre-year-end การปิดแฟ้มสำรอง
 3. ปิดปี
 4. ปิดรอบระยะเวลาทางการเงิน (ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็น)
 5. ปิดปีภาษี
 6. ทำ post-year-end การปิดแฟ้มสำรอง

ขั้นตอนที่ 1: ลงรายการบัญชีการขายและลูกหนี้ธุรกรรมทั้งหมดสำหรับปี

ลงรายการบัญชีการขายและลูกหนี้ธุรกรรมทั้งหมดสำหรับปีก่อนที่คุณปิดปี ถ้าคุณต้องการป้อนธุรกรรมการขายและลูกหนี้ใด ๆ สำหรับรอบระยะเวลาในอนาคตก่อนที่คุณปิดปี สร้างชุดงานที่ประกอบด้วยธุรกรรม ถัดไป บันทึกชุดงาน แล้ว ลงรายการบัญชีชุดงานหลังจากที่คุณปิดปี

คุณต้องปิดปีเนื่องจากบางพื้นที่ของ Microsoft Dynamics GP ไม่ สำคัญวัน ถ้าคุณไม่ปิดปีหลัง จากที่คุณป้อนธุรกรรมปีปัจจุบันทั้งหมด และ ก่อนที่คุณป้อนธุรกรรมสำหรับปีถัดไป พื้นที่เหล่านี้จะประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในมุมมองยอดตั้งแต่ครั้งล่าสุดปิด ในหน้าต่างข้อมูลสรุปของลูกค้า และ ในหน้าต่างบทสรุปค่าธรรมเนียมทางการเงินของลูกค้า ดังนี้คือ พื้นที่ของ Microsoft Dynamics GP ที่ไม่มีวันที่มีความสำคัญ
 • ยอดเงินตั้งแต่ครั้งล่าสุดปิดมุมมองในหน้าต่างบทสรุปของลูกค้า

  เมื่อต้องการเปิดยอดตั้งแต่ครั้งล่าสุดปิดมุมมองในหน้าต่างบทสรุปของลูกค้า ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนเมนูบัตรชี้ไปยังการขายและจากนั้น คลิกสรุป
  2. ในหน้าต่างข้อมูลสรุปของลูกค้า พิมพ์ ID ของลูกค้าในกล่องรหัสลูกค้า
  3. ในมุมมองสรุปรายการ คลิกยอดเงินตั้งแต่ครั้งล่าสุดปิด
 • หน้าต่างบทสรุปค่าธรรมเนียมทางการเงินของลูกค้า

  เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างบทสรุปของค่าธรรมเนียมทางการเงินลูกค้า ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนเมนูบัตรชี้ไปยังการขายและจากนั้น คลิกสรุป
  2. ในหน้าต่างข้อมูลสรุปของลูกค้า พิมพ์รหัสลูกค้าในฟิลด์รหัสลูกค้า
  3. คลิกค่าธรรมเนียมทางการเงิน
 • วัตถุ SmartList

  เมื่อต้องการดูคอลัมน์ SmartList ที่ได้รับผลกระทบ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ใน Microsoft Dynamics GP คลิกคอลัมน์บนเมนูMicrosoft Dynamics GPคลิSmartListขยายขายขยายลูกค้าและจากนั้น คลิกเพิ่ม
  2. เลือกรายการต่อไปนี้ในรายการคอลัมน์ที่มีอยู่

   หมายเหตุ สินค้าที่ถูกตั้งค่าสถานะ ด้วยเครื่องหมายดอกจันจะมีผลกระทบ โดยเมื่อสิ้นปีปฏิทินปิด สินค้าทั้งหมดอื่น ๆ จะมีผลกระทบ โดยเมื่อสิ้นปีบัญชีปิด
   • จำนวนวันเฉลี่ยในการชำระค่าจ้าง - ปี
   • ค่าธรรมเนียมการเงิน CYTD*
   • ปฏิทิน LYR ค่าธรรมเนียมทางการเงิน*
   • ยอดดุลสูง LYR
   • ยอดดุลสูง YTD
   • จำนวนเอกสารที่ ADTP - LYR
   • จำนวนเอกสาร ADTP - ปี
   • จำนวนเช็ค NSF YTD
   • #รวม FC LYR*
   • #รวม FC YTD*
   • ใบแจ้งหนี้รวม# LYR
   • ใบแจ้งหนี้รวม# YTD
   • ยอดเงินรวมของเช็ค NSF YTD
   • หนี้สูญรวม LYR
   • หนี้สูญรวม YTD
   • รวมเงินสดรับ LYR
   • รวมเงินสดรับ YTD
   • ส่วนลดรวม YTD ที่พร้อมใช้งาน
   • ยอดรวมส่วนลด LYR ถ่าย
   • ยอดรวมส่วนลดถ่าย YTD
   • ค่าธรรมเนียมทางการเงินรวม LYR*
   • ค่าธรรมเนียมทางการเงินรวม YTD*
   • ส่งกลับค่าผลรวม LYR
   • ส่งกลับค่าผลรวม YTD
   • LYR การขายรวม
   • รวมยอดขาย YTD
   • LYR FC ที่ได้รับยกเว้นทั้งหมด*
   • FC ยกเว้นรวม YTD*
   • LYR ตัดออกจากบัญชีผลรวม
   • ตัดออกจากบัญชีผลรวม YTD
   • ค่าธรรมเนียมทางการเงินที่ยังไม่ได้ชำระ YTD*
   • เขียน Offs LYR
   • เขียน Offs YTD
  3. คลิก ตกลง
  4. คลิก ตกลง

ขั้นตอนที่ 2: ทำ pre-year-end การปิดแฟ้มสำรอง

สร้างการสำรองข้อมูลก่อนที่คุณปิดปี ทำการสำรองข้อมูลในที่เก็บถาวร เซฟ การสำรองข้อมูลนี้ทำให้แน่ใจว่า คุณมีเรกคอร์ดแบบถาวรของตำแหน่งทางการเงินของบริษัทเมื่อสิ้นสุดปี คุณสามารถคืนค่าข้อมูลจากการสำรองข้อมูลนี้ถ้าคุณจำเป็นต้อง ตัวอย่างเช่น สำรองข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณกู้คืนถ้ามีความผันผวนของพลังงานหรือปัญหาอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการปิดเมื่อสิ้นสุดปีได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อต้องการสร้างการสำรองข้อมูลใน Microsoft Dynamics GP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Microsoft Dynamics GP ชี้ไปที่การบำรุงรักษาบนเมนูMicrosoft Dynamics GPและจากนั้น คลิกการสำรองข้อมูล
 2. ในหน้าต่างกลับ บริษัท เลือกชื่อบริษัทที่อยู่ในรายชื่อบริษัท
 3. เปลี่ยนเส้นทางของแฟ้มสำรองถ้าจำเป็น และจากนั้น คลิกตกลง

  หมายเหตุ เราขอแนะนำให้ คุณตั้งชื่อ PreYearEndClosingBackup20XX การสำรองข้อมูลนี้ (ป้อนปีสำหรับตัวยึด XX)

ขั้นตอนที่ 3: ปิดปี

 1. ใน Microsoft Dynamics GP ชี้ไปที่เครื่องมือบนเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่จุดงานประจำการขายและจากนั้น คลิกปิดเมื่อสิ้นปี
 2. ถ้าคุณกำลังปิดปีบัญชีและปีปฏิทินพร้อม ๆ กันทั้ง คลิกทั้งหมด ถ้าคุณกำลังปิดปีปฏิทิน คลิกปฏิทิน ถ้าคุณกำลังปิดปีบัญชี คลิกทางการเงิน
 3. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายพิมพ์รายงานและจากนั้น คลิกปิดปี

  หมายเหตุ เราขอแนะนำให้ คุณเก็บสำเนากระดาษของรายงานสิ้นปีร่วมกับระเบียนตรวจสอบสิ้นปีแบบถาวร
รายละเอียดปีปฏิทิน

กระบวนการสิ้นปีปฏิทินใน Microsoft Dynamics GP ล้างข้อมูลฟิลด์ในหน้าต่างข้อมูลสรุปของลูกค้าต่อไปนี้:
 • ค่าธรรมเนียมการเงิน CYTD
 • #รวม FC YTD
 • รวมค่าธรรมเนียมการเงิน YTD
 • ยอดรวมยกเว้น FC YTD
 • ค่าธรรมเนียมทางการเงินที่ยังไม่ได้ชำระ YTD
กระบวนการสิ้นปีปฏิทินปรับปรุงยอดเงินในฟิลด์ต่อไปนี้:
 • ปฏิทิน LYR ค่าธรรมเนียมทางการเงิน
 • #รวม FC LYR
รายละเอียดปีบัญชี

กระบวนการสิ้นปีทางการเงินใน Microsoft Dynamics GP ล้างข้อมูลฟิลด์ในหน้าต่างข้อมูลสรุปของลูกค้าต่อไปนี้:
 • จำนวนวันเฉลี่ยในการชำระค่าจ้าง - ปี
 • ยอดดุลสูง YTD
 • จำนวนเอกสาร ADTP - ปี
 • จำนวนเช็ค NSF YTD
 • ใบแจ้งหนี้รวม# YTD
 • ยอดเงินรวมของเช็ค NSF YTD
 • หนี้สูญรวม YTD
 • รวมเงินสดรับ YTD
 • ส่วนลดรวม YTD ที่พร้อมใช้งาน
 • ยอดรวมส่วนลดถ่าย YTD
 • ส่งกลับค่าผลรวม YTD
 • รวมยอดขาย YTD
 • ตัดออกจากบัญชีผลรวม YTD
 • เขียน Offs YTD
กระบวนการสิ้นปีทางบัญชีปรับปรุงยอดเงินในฟิลด์ต่อไปนี้:
 • ยอดดุลสูง LYR
 • จำนวนเอกสารที่ ADTP - LYR
 • ใบแจ้งหนี้รวม# LYR
 • หนี้สูญรวม LYR
 • รวมเงินสดรับ LYR
 • ยอดรวมส่วนลด LYR ถ่าย
 • ส่งกลับค่าผลรวม LYR
 • LYR การขายรวม
 • LYR ตัดออกจากบัญชีผลรวม
 • เขียน Offs LYR

ขั้นตอนที่ 4: ปิดรอบระยะเวลาทางการเงิน (ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็น)

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้โดยไม่ได้ตั้งใจลงรายการบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาไม่ถูกต้อง หรือปีไม่ถูกต้อง ใช้หน้าต่างการตั้งค่ารอบระยะเวลาทางการเงินเมื่อต้องการปิดรอบระยะเวลาทางบัญชีทั้งหมดที่ยังคงเปิดสำหรับปี ก่อนที่คุณปิดรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบว่า คุณได้ลงรายการบัญชีธุรกรรมทั้งหมด สำหรับรอบระยะเวลา และปีสำหรับโมดูลทั้งหมด ถ้าคุณต้องภายหลังลงรายบัญชีธุรกรรมรอบระยะเวลาทางบัญชีที่ คุณปิด คุณสามารถกลับไปหน้าต่างเซ็ตอัพรอบระยะเวลาทางการเงินเมื่อต้องการเปิดรอบระยะเวลาใหม่เพื่อให้คุณสามารถลงรายบัญชีธุรกรรม

เมื่อต้องการปิดรอบระยะเวลาทางการเงิน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Microsoft Dynamics GP ชี้ไปที่เครื่องมือบนเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่การตั้งค่าชี้ไปที่บริษัทแล้ว คลิ กรอบระยะเวลาบัญชี
 2. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายการขายสำหรับรอบระยะเวลาที่คุณต้องการปิด

ขั้นตอนที่ 5: ปิดปีภาษี

หมายเหตุ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เฉพาะหลังจากที่คุณดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อสิ้นปีปิดขั้นตอนสำหรับการขาย และการซื้อโมดูล

เมื่อต้องการปิดปีภาษี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Microsoft Dynamics GP ชี้ไปที่เครื่องมือบนเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่จุดงานประจำบริษัทและจากนั้น คลิกปิดเมื่อสิ้นปีภาษี
 2. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายปิดปีและจากนั้น คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายพิมพ์รายงาน
 3. คลิกกระบวนการ

  หมายเหตุ เราขอแนะนำให้ คุณเก็บสำเนากระดาษของรายงานสิ้นปีร่วมกับระเบียนตรวจสอบสิ้นปีแบบถาวร

ขั้นตอนที่ 6: ทำ post-year-end การปิดแฟ้มสำรอง

สร้างการสำรองข้อมูลหลังจากที่คุณปิดปี ทำการสำรองข้อมูลในที่เก็บถาวร เซฟ การสำรองข้อมูลนี้ทำให้แน่ใจว่า คุณมีเรกคอร์ดแบบถาวรของตำแหน่งทางการเงินของบริษัทเมื่อสิ้นสุดปี คุณสามารถคืนค่าข้อมูลจากการสำรองข้อมูลนี้ถ้าคุณจำเป็นต้อง ตัวอย่างเช่น สำรองข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณกู้คืนถ้ามีความผันผวนของพลังงานหรือปัญหาอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการปิดเมื่อสิ้นสุดปีได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อต้องการสร้างการสำรองข้อมูลใน Microsoft Dynamics GP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Microsoft Dynamics GP ชี้ไปที่การบำรุงรักษาบนเมนูMicrosoft Dynamics GPและจากนั้น คลิกการสำรองข้อมูล
 2. ในหน้าต่างกลับ บริษัท คลิกชื่อบริษัทในรายชื่อบริษัท
 3. เปลี่ยนเส้นทางของแฟ้มสำรองถ้าจำเป็น และจากนั้น คลิกตกลง

  หมายเหตุ เราขอแนะนำให้ คุณตั้งชื่อ PostYearEndClosingBackup20XX การสำรองข้อมูลนี้ (ป้อนปีสำหรับตัวยึด XX)

ค่าธรรมเนียมทางการเงินของปีจนถึงปัจจุบันในงบการเงินลูกค้า สำหรับเดือนธันวาคม และ สำหรับเดือนมกราคม

ค่าธรรมเนียมทางการเงินของปีจนถึงปัจจุบันไม่มีโดยอัตโนมัติพิมพ์บนงบการเงินลูกค้า สำหรับเดือนธันวาคม และมกราคม

ใบแจ้งยอดของเดือนธันวาคม

เมื่อต้องการเพิ่มค่าธรรมเนียมทางการเงิน-ปี-วันใบแจ้งยอดธันวาคม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Microsoft Dynamics GP ชี้ไปที่เครื่องมือบนเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่กำหนดเองและจากนั้น คลิกผู้เขียนรายงาน
 2. ในรายชื่อผลิตภัณฑ์คลิกMicrosoft Dynamics GPและจากนั้น คลิกตกลง
 3. คลิกรายงาน
 4. ใช้วิธีการที่เหมาะสม:
  • ถ้าคุณไม่เคยปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มใบแจ้งยอด คลิกแบบฟอร์มใบแจ้งยอดที่คุณพิมพ์ในรายการต้นฉบับรายงานคลิกแทรกแล้ว คลิ กแบบฟอร์มใบแจ้งยอดในรายการปรับเปลี่ยนรายงาน
  • ถ้าคุณเคยปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มใบแจ้งยอด คลิกแบบฟอร์มใบแจ้งยอดในรายการปรับเปลี่ยนรายงาน
 5. คลิกเปิด
 6. ในหน้าต่างคำนิยามรายงาน คลิกตาราง
 7. ในหน้าต่างความสัมพันธ์ของตารางรายงาน คลิกRM ลูกค้า MSTRและจากนั้น คลิกสร้าง
 8. ในหน้าต่างตารางที่เกี่ยวข้อง คลิกสรุปข้อมูลหลักของลูกค้าและจากนั้น คลิกตกลง
 9. คลิกปิด
 10. คลิกเค้าโครง
 11. ในรายการทรัพยากรในกล่องเครื่องมือคลิกสรุปข้อมูลหลักของลูกค้า
 12. ในรายการฟิลด์ ลากCYTD ค่าธรรมเนียมทางการเงินกับโครงร่างของรายงาน คุณสามารถจัดตำแหน่งเขตข้อมูลนี้ในส่วนใด ๆ ของรายงาน
 13. บนเมนูแฟ้มคลิกMicrosoft Dynamics GP เมื่อคุณได้รับพร้อมท์เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง คลิกบันทึก
 14. ถ้าคุณไม่เคยปรับเปลี่ยนรายงานนี้ คุณต้องอนุญาตให้ความปลอดภัยไปยังรายงาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. บนเมนูMicrosoft Dynamics GPชี้ไปที่เครื่องมือชี้ไปที่การตั้งค่าชี้ไปที่ระบบและจากนั้น คลิกสลับกัน/ปรับเปลี่ยนฟอร์มและรายงาน
  2. ในกล่องรหัสป้อน id ผู้ใช้
  3. ในรายชื่อผลิตภัณฑ์คลิกMicrosoft Dynamics GP
  4. ในรายการชนิดคลิกรายงาน
  5. ขยายการขายและขยายโหนดของแบบฟอร์มที่ถูกปรับเปลี่ยนแล้ว
  6. คลิกMicrosoft Dynamics GP (แก้ไข)

ใบแจ้งยอดของเดือนมกราคม

เมื่อต้องการเพิ่มค่าธรรมเนียมทางการเงิน-ปี-วันใบแจ้งยอดของเดือนมกราคม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 11 ในส่วนของ "คำสั่งธันวาคม"
 2. ในรายการฟิลด์ ลากปฏิทิน LYR ค่าธรรมเนียมทางการเงินกับโครงร่างของรายงาน คุณสามารถจัดตำแหน่งเขตข้อมูลนี้ในส่วนใด ๆ ของรายงาน
 3. ทำตามขั้นตอนที่ 13 และ 14 ในส่วนของ "คำสั่งธันวาคม"
RM yearend YE YEC สิ้นปีสิ้นสุดของปี

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 857444 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/18/2016 14:25:00 - ฉบับแก้ไข: 1.5

Microsoft Dynamics GP 2016, Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

 • kbhowto kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbinfo kbtshoot kbmbsmigrate kbmt KB857444 KbMtth
คำติชม